دمور

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
دمور
اطلاعات کلی
نامدمور
منصبخاندان افراسیاب
نژادتوران
دودمانترکان
آئیندیویسنا
ملیتتوران
سایر اطلاعات
جنگ‌هاایران و توران
آخرین نبردجنگ بزرگ کیخسرو

دَمور پهلوانی است تورانی و از خویشان افراسیاب. او در کشتن سیاوش تلاش بسیار کرد. دمور و جرنجاش توأم در شاهنامه ذکر می‌شوند و چون در آخرین جنگ ایران و توران همراه افراسیاب هستند احتمالاً از بستگان او می‌باشند:

دمور و جرنجاش با او برفتبه یــاری جهن سرافــراز تفت

دمور در شاهنامه

زمانیکه سیاوش نزد شاه توران معزز بود گرسیوز برادر شاه توران روزی در چوگان از سیاوش خواست تا با او به رزم دوستانه درآید امّا چون گرسیوز بردار شاه بود و سیاوش عقیده داشت هر چند رزم دوستانه باشد در دل خشم و کین نهفته است، دوئل با او را نپذیرفت و گفت شایسته است از ترکان یکی دو تن هماورد او شوند. گرسیوز خندید و قبول نمود، از تورانیان داوطلب خواست کسی نیامد جز گروی زره، گرسیوز به او گفت تنها هماورد او نخواهی شد باید دو پهلوان با سیاوش نبرد جویند. آنوقت دمور نیز پا به میدان گذاشت:

یکی نامور بود نامش دمورکه همتا نبودش به ترکان به زور
بیامد بر آن کار بسته میانبه نزد جهانجوی شاه کیان
سیاوش به آورد بنهاد رویبرفتند پیچان دمور و گروی
به بند میان گروی‌زرهفرو برد چنگال و برزد گره
ز زین بر گرفتش به میدان فکندنیازش نیامد به گرز و کمند
وزان پس بپیچید سوی دمورگرفت آن بر و گردن او به زور
چنان خوارش از پشت زین برگرفتکه لشکر بدو ماند اندر شگفت
چنان پیش گرسیوز آورد خوشکه گفتی ندارد کسی زیر کش [۱]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. شاهنامه فردوسی، برپایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، داستان سیاوش، صفحه ۳۵۵

منابع

فهرست شخصیت‌های شاهنامه

  • حسین، الهی قمشه‌ای (۱۳۸۶). شاهنامه فردوسی. ترجمهٔ ناهید فرشادمهر. تهران: نشر محمد. شابک ۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵.