فهرست شاهان اسطوره‌ای شاهنامه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
یک فرش کاشانی از دوران قاجار که دورتادور آن نقش شاهان اسطوره‌ای شاهنامه قرار گرفته‌اند. درمیانه آن، نقش چندتن از شاهان تاریخی ایران قرار دارد.

این فهرست شامل نام‌های شاهان اسطوره‌ای ایران است. درتهیه این فهرست از نسخه‌های شاهنامه فردوسی برپایه چاپ مسکو،[۱] و نیز تصحیح جلال خالقی مطلق[۲] استفاده شده‌است.

شاهان پیشدادی[۳][ویرایش]

 1. کیومرث
 2. سیامک
 3. هوشنگ
 4. تهمورث
 5. جمشید
 6. ضحاک
 7. فریدون
 8. ایرج
 9. منوچهر
 10. نوذر
 11. زو
 12. گرشاسپ

تبارنامه[ویرایش]

کیومرث
سیامک
هوشنگ
تهمورث
جمشیدمرداسگرشاسپ
آبتینفرانکضحاکنریمان
ارنوازفریدونشهرنازمهراب کابلیسین‌دختسام
کیانوش برادر فریدونماه آفریدایرجسهیسلمتوررودابهزال
پشنگ داماد ایرجدختر ایرجپشنگ شاه تورانرستمتهمینه
منوچهرگرسیوزافراسیاباغریرثسهراب
نوذرتهماسپ برادر نوذر
توسگستهمزو
گرشاسپ (پسر زو)

شاهان کیانی[ویرایش]

 1. کی‌قباد
 2. کی‌کاووس
 3. کی‌خسرو
 4. لهراسپ
 5. گشتاسپ
 6. بهمن
 7. همای
 8. داراب
 9. دارا
 10. اسکندر

تبارنامه[ویرایش]

منابع[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

 1. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس
 2. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن
 3. شهیدی مازندرانی، حسین (۱۳۷۷فرهنگ شاهنامه (نام کسان و جای‌ها)، تهران: نشر بلخ