فهرست شاهان اسطوره‌ای شاهنامه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
زمان پادشاهی شاهان اسطوره‌ای ایران بر پایه منابع ایرانی و بر اساس پژوهش جهانشاه درخشانی

این فهرست شامل نام‌های شاهان اسطوره‌ای ایران است. درتهیه این فهرست از نسخه‌های شاهنامه فردوسی برپایه چاپ مسکو،[۱] و نیز تصحیح جلال خالقی مطلق[۲] استفاده شده‌است.

شاهان پیشدادی[۳][ویرایش]

 1. کیومرث
 2. سیامک
 3. هوشنگ
 4. تهمورث
 5. جمشید
 6. ضحاک
 7. فریدون
 8. ایرج
 9. منوچهر
 10. نوذر
 11. زو
 12. گرشاسپ

تبارنامه[ویرایش]

کیومرث
سیامک
هوشنگ
تهمورث
جمشیدمرداسگرشاسپ
آبتینفرانکضحاکنریمان
ارنوازفریدونشهرنازمهراب کابلیسین‌دختسام
کیانوش برادر فریدونماه آفریدایرجسهیسلمتوررودابهزال
پشنگ داماد ایرجدختر ایرجپشنگ شاه تورانرستمتهمینه
منوچهرگرسیوزافراسیاباغریرثسهراب
نوذرتهماسپ برادر نوذر
توسگستهمزو
گرشاسپ (پسر زو)

شاهان کیانی[ویرایش]

 1. کی‌قباد
 2. کی‌کاووس
 3. کی‌خسرو
 4. لهراسپ
 5. گشتاسپ
 6. بهمن
 7. همای
 8. داراب
 9. دارا
 10. اسکندر

تبارنامه[ویرایش]

نگارخانه[ویرایش]

منابع[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

 1. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس
 2. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن
 3. شهیدی مازندرانی، حسین (۱۳۷۷فرهنگ شاهنامه (نام کسان و جای‌ها)، تهران: نشر بلخ