ساسانیان (شاهنامه)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
داستان منظوم
پادشاهی ساسانیان
زبانپارسی
قالبمثنوی
از کتابشاهنامه
پدیدآورندهفردوسی
سال آفرینشسدهٔ چهارم و پنجم ه‍.ق
گونه (ژانر)حماسی
سبکخراسانی

ساسانیان در شاهنامه واپسین دودمان پادشاهی در ایران هستند. این دودمان با انتشار آیین اسلام رو به نابودی نهاد و شهروندان کشور ساسانی آیین نو را پذیرفتند و آیین نیاکان خویش یعنی کیش زرتشتی را کنار نهادند.

ساسان نیای ساسانیان[ویرایش]

شاهنامه نیای دودمان جمله پادشاهان ساسانی به ساسان نسبت می‌دهد و از او اینگونه یاد می‌نماید:

چو دارا به رزم اندرون کشته شدهمه دوده را روز برگشته شد
پسر بود مر او را یکی شادکامخردمند و جنگی و ساسان نام

فردوسی

فهرست پادشاهان ساسانی در شاهنامه[ویرایش]

چیدمان پادشاه سکه آغاز پادشاهی پایان پادشاهی پدر
خاندان ساسان
۱ اردشیر بابکان ۲۲۴ فوریه ۲۴۲ پسر ساسان
۲ شاپور اردشیر ۱۲ آوریل ۲۴۰ مه ۲۷۰ پسر اردشیر بابکان
۳ اورمزد شاپور مه ۲۷۰ ژوئن ۲۷۱ پسر شاپور اردشیر
۴ بهرام شاپور ژوئن ۲۷۱ سپتامبر ۲۷۴ پسر شاپور اردشیر
۵ بهرام بهرام ۲۷۶ ۲۹۳ پسر بهرام اورمزد
۶ بهرام بهرامیان ۲۹۳ ۲۹۳ پسر بهرام بهرام
۷ نرسی شاپور ۲۹۳ ۳۰۳ پسر شاپور اردشیر
۸ اورمزد نرسی ۳۰۳ ۳۰۹ پسر نرسی شاپور
۹ شاپور ذوالاکتاف ۳۰۹ ۳۷۹ پسر اورمزد نرسی
۱۰ اردشیر نکوکار ۳۷۹ ۳۸۳ پسر اورمزد نرسی
۱۱ شاپور شاپور ۳۸۳ ۳۸۸ پسر شاپور ذوالاکتاف
۱۲ بهرام شاپور ۳۸۸ ۳۹۹ پسر شاپور شاپور
۱۳ یزدگرد بزه‌گر ۳۹۹ ۴۲۰ پسر شاپور شاپور
۱۴ بهرام گور ۴۲۰ ۴۳۸ پسر یزدگرد بزه‌گر
۱۵ یزدگرد بهرام گور ۴۳۸ ۴۵۷ پسر بهرام گور
۱۶ هرمز بهرام گور ۴۵۷ ۴۵۹ پسر یزدگرد بهرام گور
۱۷ پیروز یزدگرد ۴۵۹ ۴۸۴ پسر یزدگرد بهرام گور
۱۸ بلاش پیروز ۴۸۴ ۴۸۸ پسر یزدگرد بهرام گور
۱۹ قباد پیروز ۴۸۸ ۵۳۱ پسر پیروز یزدگرد
۲۰ نوشین‌روان ۵۳۱ ۵۷۹ پسر قباد پیروز
۲۱ هرمزد نوشین‌روان ۵۷۹ ۵۹۰ پسر نوشین‌روان
۲۲ خسرو پرویز ۵۹۰ ۵۹۰ پسر هرمزد نوشین‌روان
۲۳ شیرویه ۶۲۸ ۶۲۸ پسر خسرو پرویز
۲۴ اردشیر شیروی ۶۲۸ ۶۲۹ پسر شیرویه
خاندان مهران
۲۵ فرآیین ۲۷ آوریل ۶۲۹ ۱۷ ژوئن ۶۲۹ فرمانده نظامی
خاندان ساسان
۲۶ پوران‌دخت ۶۲۹ ۶۳۰ دختر خسرو پرویز
۲۷ آزرم‌دخت ۶۳۰ ۶۳۱ دختر خسرو پرویز
۲۸ فرخزاد خسرو ۶۳۱ ۶۳۱ پادشاهی از خاندان ساسان
۲۹ یزدگرد شهریار ۶۳۲ ۶۵۱ پسر شهریار

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]