فهرست پادشاهان کره

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
تاریخ کره
Seosangdae - Hwaseong Fortress - Nighttime - 2008-10-23.JPG

پیش از تاریخ
 دوره جولمون
 دوره میومان
گوجوسان (جوسان کهن) ۲۳۳۳ تا ۱۰۸ ق.م.
 استان جین
نخستین سه امپراتوری: ۱۰۸ تا ۵۷ ق.م.
 بویو ، اوکجه ، دونگایی
 سم‌هان: ما, بایون, جین
سه امپراتوری: ۵۷ ق.م. تا ۶۶۸ میلادی
 گوگوریو ۳۷ ق.م. تا ۶۶۸ میلادی
 باکجه ۱۸ ق.م. تا ۶۶۰ میلادی
 سیلا ۵۷ ق.م. تا ۹۳۵ میلادی
 گایا ۴۲ تا ۵۶۲
استان‌های شمالی-جنوبی: ۶۹۸ تا ۹۳۵
 سیلا متحد ۶۶۸ تا ۹۳۵
 بالهایی ۶۹۸ تا ۹۲۶
 آخرین سه امپراتوری ۸۹۲ تا ۹۳۵
  گوگوریو جدید, باکجه جدید, سیلا
گوریو ۹۱۸ تا ۱۳۹۲
جوسان ۱۳۹۲ تا ۱۸۹۷
امپراتوری کره ۱۸۹۷ تا ۱۹۱۰
سلطه ژاپن ۱۹۱۰ تا ۱۹۴۵
 دولت موقت جمهوری کره ۱۹۱۹ تا ۱۹۴۸
تقسیم کره ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸
کره شمالی، کره جنوبی ۱۹۴۸–تاکنون
 جنگ کره ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳

درگاه کره

گوجوسان (دورهٔ سونگ هواگانگ)[ویرایش]

گوجوسان (دورهٔ باک آکسان)[ویرایش]

گوجوسان (دورهٔ جانگ دانگیونگ)[ویرایش]

شماره نام شاه به کره‌ای دوره حکومت (قبل از میلاد)
۱ وانگ گئوم 왕검王儉  ?-?
شماره نام امپراتور به کره‌ای دوره حکومت (قبل از میلاد)
۴۴ گومول 구물丘勿 ۴۲۵–۳۹۶
۴۵ یورو 여루余婁 ۳۹۶–۳۴۱
۴۶ بوئیول 보을普乙 ۳۴۱–۲۹۵
۴۷ گویولگا 고열가古列加 ۲۹۵–۲۳۷

بویو[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت
۱ هائه بورو ؟ - ۴۸ ق م مؤسس سلسله بویو ۸۶ ق م - ۴۸ ق م
۲ گوموا ۷۴ ق م - ۷ ق م پسر هائه بورو ۴۸ ق م - ۷ ق م
۳ دائه‌سو ۶۰ ق م - ۲۲ م پسر گوموا ۷ ق م - ۲۲ م

سیلا[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ هیوک گسو ۶۹ ق م - ۴ م مؤسس سلسله سیلا ۵۷ ق م - ۴ م
۲ نامهائه ؟ - ۲۴ پسر هیوک گسو ۴–۲۴
۳ یوری ؟ - ۵۷ پسر نامهائه ۲۴–۵۷
۴ تالهائه ؟ - ۸۰ شوهر خواهر یوری ۵۷–۸۰
۵ پاسا ؟ - ۱۱۲ پسر یوری ۸۰–۱۱۲
۶ جیما ؟ - ۱۳۴ پسر پاسا ۱۱۲–۱۳۴
۷ ایل سونگ ؟ - ۱۵۴ پسر یوری ۱۳۴–۱۵۴
۸ آدالا ؟ - ۱۸۴ پسر ایل سونگ ۱۵۴–۱۸۴
۹ بول هیو ؟ - ۱۹۶ نوه تالهائه ۱۸۴–۱۹۶
۱۰ نائه‌ها ؟ - ۲۳۰ نوه بول هیو ۱۹۶–۲۳۰
۱۱ جوبان ؟ - ۲۴۷ پسر عموی نائه‌ها ۲۳۰–۲۴۷
۱۲ چومهائه ؟ - ۲۶۱ برادر جوبان ۲۴۷–۲۶۱
۱۳ میچو ؟ - ؟ اولین پادشاه از خانواده کیم ۲۶۲–۲۸۴
۱۴ یوریه ؟ - ۲۹۸ پسر جوبان ۲۸۴–۲۹۸
۱۵ گیریم ؟ - ۳۱۰ برادرزاده یوریه ۲۹۸–۳۱۰
۱۶ هئول هائه ؟ - ۳۵۶ نوه نائه‌ها ۳۱۰–۳۵۶
۱۷ نائمول ؟ - ۴۰۲ برادرزاده میچو ۳۵۶–۴۰۲
۱۸ سیلسونگ ؟ - ۴۱۷ پسر عموی نائمول ۴۰۲–۴۱۷
۱۹ نولجی ؟ - ۴۵۸ پسر نائمول ۴۱۷–۴۵۸
۲۰ جابی ؟ - ۴۷۹ پسر نولجی ۴۵۸–۴۷۹
۲۱ سوجی ؟ - ۵۰۰ پسر جابی ۴۷۹–۵۰۰
۲۲ جیجئونگ ۴۳۷–۵۱۴ پسر برادرزاده نولجی ۵۰۰–۵۱۴
۲۳ بئوپ هئونگ ؟ - ۵۴۰ پسر جیجئونگ ۵۱۴–۵۴۰
۲۴ جین هئونگ ۵۲۶–۵۷۶ برادرزاده بئوپ هئونگ ۵۴۰–۵۷۶
۲۵ جینجی ؟ - ۵۷۹ پسر جین هئونگ ۵۷۶–۵۷۹
۲۶ جینپیونگ ۵۶۷–۶۳۲ برادرزاده جینجی ۵۷۹–۶۳۲
۲۷ ملکه سوندوک ؟ - ۶۴۷ دختر جینپیونگ ۶۳۲–۶۴۷
۲۸ ملکه جیندوک ؟ - ۶۵۴ برادرزاده جینپیونگ ۶۴۷–۶۵۴
۲۹ مویول ۶۰۴–۶۶۱ نوه جینجی و خواهرزاده ملکه سوندوک ۶۵۴–۶۶۱
سیلای متحد
۳۰ مونمو ۶۲۸–۶۸۱ پسر مویول ۶۶۱–۶۸۱
۳۱ سینمون ؟ - ۶۹۲ پسر مونمو ۶۸۱–۶۹۲
۳۲ هیوسو ۶۸۷–۷۰۲ پسر سینمون ۶۹۲–۷۰۲
۳۳ سونگدوک ؟ - ۷۳۷ پسر سینمون ۷۰۲–۷۳۷
۳۴ هیوسونگ ؟ - ۷۴۲ پسر سونگدوک ۷۳۷–۷۴۲
۳۵ گیونگدوک ؟ - ۷۶۵ پسر سونگدوک ۷۴۲–۷۶۵
۳۶ هیه گونگ ۷۵۸–۷۸۰ پسر گیونگدوک ۷۶۵–۷۸۰
۳۷ سوندوک ؟ - ۷۸۵ خواهرزاده گیونگدوک ۷۸۰–۷۸۵
۳۸ وون سونگ ؟ - ۷۹۸ از نسل نائمول ۷۸۵–۷۹۸
۳۹ سوسونگ ؟ - ۸۰۰ نوه وون سونگ ۷۹۸–۸۰۰
۴۰ اجانگ ۷۸۸–۸۰۹ پسر سوسونگ ۸۰۰–۸۰۹
۴۱ هوندوک ؟ - ۸۲۶ برادر سوسونگ ۸۰۹–۸۲۶
۴۲ هونگدوک ۷۷۷–۸۳۶ برادر هوندوک و سوسونگ ۸۲۶–۸۳۶
۴۳ هوی گانگ ؟ - ۸۳۸ پسر نوه وون سونگ ۸۳۶–۸۳۸
۴۴ مینائه ۸۱۷–۸۳۹ برادرزاده هونگدوک، هوندوک و سوسونگ ۸۳۸–۸۳۹
۴۵ سینمو ؟ - ۸۳۹ پسر عموی هوی گانگ ۸۳۹
۴۶ مونسونگ ؟ - ۸۵۷ پسر سینمو ۸۳۹–۸۵۷
۴۷ هونان ؟ - ۸۶۱ برادر سینمو ۸۵۷–۸۶۱
۴۸ گیونگ مون ۸۴۱–۸۷۵ نوه هوی گانگ ۸۶۱–۸۷۵
۴۹ هونگانگ ۸۶۱–۸۸۶ پسر گیونگ مون ۸۷۵–۸۸۶
۵۰ جونگ گانگ ۸۶۳–۸۸۷ پسر گیونگ مون ۸۸۶–۸۸۷
۵۱ ملکه جینسونگ ۸۶۵–۸۹۷ دختر گیونگ مون ۸۸۷–۸۹۷
۵۲ هیوگونگ ۸۸۳–۹۱۲ پسر هونگانگ ۸۹۷–۹۱۲
۵۳ سیندوک ؟ - ۹۱۷ از نسل آدالا و شوهر خواهر هیوگونگ ۹۱۲–۹۱۷
۵۴ گیونگ میونگ ؟ - ۹۲۴ پسر سیندوک ۹۱۷–۹۲۴
۵۵ گیون گائه ؟ - ۹۲۷ پسر سیندوک ۹۲۴–۹۲۷
۵۶ گیونگسون ۸۹۷–۹۷۸ خواهرزاده هیوگونگ ۹۲۷–۹۳۵

گوگوریو[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ جومونگ ۵۷ ق م - ۱۹ ق م مؤسس سلسله گوگوریو ۳۷ ق م - ۱۹ ق م
۲ یوری ؟ - ۱۸ م پسر جومونگ ۱۹ ق م - ۱۸ م
۳ موهیول ۴–۴۴ پسر یوری ۱۸–۴۴
۴ مینجانگ ؟ - ۴۸ پسر یوری ۴۴–۴۸
۵ موبون ۳۰–۵۳ پسر موهیول ۴۸–۵۳
۶ تائجو ۴۷–۱۶۵ نوه یوری ۵۳–۱۴۶
۷ چادائه ۷۱–۱۶۵ برادر تائجو ۱۴۶–۱۶۵
۸ سیندائه ۸۹–۱۷۹ برادر تائجو و چادائه ۱۶۵–۱۷۹
۹ گگوکچئون ؟ - ۱۹۷ پسر سیندائه ۱۷۹–۱۹۷
۱۰ سانسانگ ؟ - ۲۲۷ پسر سیندائه ۱۹۷–۲۲۷
۱۱ دانگچئون ۲۰۹–۲۴۸ پسر سانسانگ ۲۲۷–۲۴۸
۱۲ جونگچئون ۲۲۴–۲۷۰ پسر دانگچئون ۲۴۸–۲۷۰
۱۳ سوچئون ؟ - ۲۹۲ پسر جونگچئون ۲۷۰–۲۹۲
۱۴ بنگسانگ ؟ - ۳۰۰ پسر سوچئون ۲۹۲–۳۰۰
۱۵ میچئون ؟ - ۳۳۱ نوه سوچئون ۳۰۰–۳۳۱
۱۶ گگوگوون ؟ - ۳۷۱ پسر میچئون ۳۳۱–۳۷۱
۱۷ سوسوریم ؟ - ۳۸۴ پسر گگوگوون ۳۷۱–۳۸۴
۱۸ گگوگ یانگ ؟ - ۳۹۱ پسر گگوگوون ۳۸۴–۳۹۱
۱۹ گوآنگ گائتو بزرگ ۳۷۴–۴۱۳ پسر گگوگ یانگ ۳۹۱–۴۱۳
۲۰ یانگسو ۳۹۴–۴۹۱ پسر گوآنگ گائتو بزرگ ۴۱۳–۴۹۱
۲۱ مونجا میونگ ؟ - ۵۱۹ نوه یانگسو ۴۹۱–۵۱۹
۲۲ آنجانگ ؟ - ۵۳۱ پسر مونجا میونگ ۵۱۹–۵۳۱
۲۳ آن وون ؟ - ۵۴۵ پسر مونجا میونگ ۵۳۱–۵۴۵
۲۴ یانگ وون ؟ - ۵۵۹ پسر آن وون ۵۴۵–۵۵۹
۲۵ پیونگ وون ؟ - ۵۹۰ پسر یانگ وون ۵۵۹–۵۹۰
۲۶ یئونگ یانگ ؟ - ۶۱۸ پسر پیونگ وون ۵۹۰–۶۱۸
۲۷ یئونگ نیو ؟ - ۶۴۲ پسر پیونگ وون ۶۱۸–۶۴۲
۲۸ بوجانگ ؟ - ۶۸۲ برادرزاده یئونگ نیو ۶۴۲–۶۶۸

باکجه[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ اونجو ؟ - ۲۸ مؤسس سلسله باکجه ۱۸ ق م - ۲۸ م
۲ دارو ؟ - ۷۷ پسر اونجو ۲۸–۷۷
۳ گیرو ؟ - ۱۲۸ پسر دارو ۷۷–۱۲۸
۴ گائه رو ؟ - ۱۶۶ پسر گیرو ۱۲۸–۱۶۶
۵ چوگو ؟ - ۲۱۴ پسر گائه رو ۱۶۶–۲۱۴
۶ گوسو ؟ - ۲۳۴ پسر چوگو ۲۱۴–۲۳۴
۷ سابان ؟ - ۲۳۴ پسر گوسو ۲۳۴
۸ گوی ؟ - ۲۸۶ پسر گائه رو ۲۳۴–۲۸۶
۹ چائک گای ؟ - ۲۹۸ پسر گوی ۲۸۶–۲۹۸
۱۰ بونسو ؟ - ۳۰۴ پسر چائک گای ۲۹۸–۳۰۴
۱۱ بیریو ؟ - ۳۴۴ پسر گوسو ۳۰۴–۳۴۴
۱۲ گای ؟ - ۳۴۶ پسر بونسو ۳۴۴–۳۴۶
۱۳ گان چوگو ۳۲۴–۳۷۵ پسر بیریو ۳۴۶–۳۷۵
۱۴ گانگو سو ؟ - ۳۸۴ پسر گان چوگو ۳۷۵–۳۸۴
۱۵ چیم نیو ؟ - ۳۸۵ پسر گانگو سو ۳۸۴–۳۸۵
۱۶ جینسا ؟ - ۳۹۲ پسر گانگو سو ۳۸۵–۳۹۲
۱۷ آسین ؟ - ۴۰۵ پسر چیم نیو ۳۹۲–۴۰۵
۱۸ جانجی ؟ - ۴۲۰ پسر آسین ۴۰۵–۴۲۰
۱۹ گویسین ؟ - ۴۲۷ پسر جانجی ۴۲۰–۴۲۷
۲۰ بیو ؟ - ۴۵۵ پسر گویسین ۴۲۷–۴۵۵
۲۱ گائه رو ؟ - ۴۷۵ پسر بیو ۴۵۵–۴۷۵
۲۲ مونجو ؟ - ۴۷۷ پسر گائه رو ۴۷۵–۴۷۷
۲۳ سامگون ۴۶۵–۴۷۹ پسر مونجو ۴۷۷–۴۷۹
۲۴ دانگ سونگ ؟ - ۵۰۱ برادرزاده مونجو ۴۷۹–۵۰۱
۲۵ موریونگ ۴۶۲–۵۲۳ پسر دانگ سونگ ۵۰۱–۵۲۳
۲۶ سونگ ؟ - ۵۵۴ پسر موریونگ ۵۲۳–۵۵۴
۲۷ ویدوک ۵۲۵–۵۹۸ پسر سونگ ۵۵۴–۵۹۸
۲۸ های ؟ - ۵۹۹ پسر سونگ ۵۹۸–۵۹۹
۲۹ بوپ ؟ - ۶۰۰ پسر های ۵۹۹–۶۰۰
۳۰ مو ۵۸۰–۶۴۱ پسر ویدوک ۶۰۰–۶۴۱
۳۱ اویجا ۵۹۹–۶۶۰ پسر مو ۶۴۱–۶۶۰

گایا[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ سورو ؟ - ۱۹۹ مؤسس سلسله گایا ۴۲–۱۹۹
۲ گودونگ ؟ - ۲۵۹ پسر سورو ۱۹۹–۲۵۹
۳ ماپوم ؟ - ۲۹۱ پسر گودونگ ۲۵۹–۲۹۱
۴ گوجیلمی ؟ - ۳۴۶ پسر ماپوم ۲۹۱–۳۴۶
۵ ایسیپوم ؟ - ۴۰۷ پسر گوجیلمی ۳۴۶–۴۰۷
۶ جواجی ؟ - ۴۲۱ پسر ایسیپوم ۴۰۷–۴۲۱
۷ چویهوی ؟ - ۴۵۱ پسر جواجی ۴۲۱–۴۵۱
۸ جیلجی ؟ - ۴۹۲ پسر چویهوی ۴۵۱–۴۹۲
۹ گیومجی ؟ - ۵۲۱ پسر جیلجی ۴۹۲–۵۲۱
۱۰ گوهیونگ ؟ - ؟ پسر گیومجی ۵۲۱–۵۳۲

بالهایی[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ دائه جویونگ ؟ - ۷۱۹ مؤسس سلسله بالهایی ۶۹۸–۷۱۹
۲ دائه مویه ؟ - ۷۳۷ پسر دائه جویونگ ۷۱۹–۷۳۷
۳ دائه هیوم مو ؟ - ۷۹۳ پسر دائه مویه ۷۳۷–۷۹۳
۴ دائه وون یی ؟ - ۷۹۳ پسر دائه مویه ۷۹۳
۵ سونگ ؟ - ۷۹۴ نوه دائه هیوم مو ۷۹۳–۷۹۴
۶ گانگ ؟ - ۸۰۹ پسر دائه هیوم مو ۷۹۴–۸۰۹
۷ جونگ ؟ - ۸۱۲ پسر گانگ ۸۰۹–۸۱۲
۸ هوی ؟ - ۸۱۷ پسر گانگ ۸۱۲–۸۱۷
۹ گان ؟ - ۸۱۸ پسر گانگ ۸۱۷–۸۱۸
۱۰ سون ؟ - ۸۳۰ از نسل برادر دائه جویونگ ۸۱۸–۸۳۰
۱۱ دائه ایجین ؟ - ۸۵۷ نوه سون ۸۳۰–۸۵۷
۱۲ دائه گون هوانگ ؟ - ۸۷۱ برادر دائه ایجین ۸۵۷–۸۷۱
۱۳ دائه هیونسوک ؟ - ۸۹۵ --- ۸۷۱–۸۹۵
۱۴ دائه ویهائه ؟ - ۹۰۶ --- ۸۹۵–۹۰۶
۱۵ دائه اینسون ؟ - ؟ --- ۹۰۶–۹۲۶

باکجه جدید[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ گیون هوون ۸۶۷–۹۳۶ مؤسس سلسله باکجه جدید ۹۰۰–۹۳۵
۲ گیون سینگئوم ؟ - ؟ پسر گیون هوون ۹۳۵–۹۳۶

گوگوریو جدید[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ گونگ یه ۸۵۷–۹۱۸ مؤسس سلسله گوگوریو جدید ۹۰۱–۹۱۸

گوریو[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ تائجو ۸۷۷–۹۴۳ مؤسس سلسله گوریو ۹۱۸–۹۴۳
۲ هیه جونگ ۹۱۲–۹۴۵ پسر تائجو ۹۴۳–۹۴۵
۳ جئونگ جونگ اول ۹۲۳–۹۴۹ پسر تائجو ۹۴۵–۹۴۹
۴ گوانگ جونگ ۹۲۵–۹۷۵ پسر تائجو ۹۴۹–۹۷۵
۵ گیونگ جونگ ۹۵۵–۹۸۱ پسر گوانگ جونگ ۹۷۵–۹۸۱
۶ سئونگ جونگ ۹۶۰–۹۹۷ نوه تائجو ۹۸۱–۹۹۷
۷ موک جونگ ۹۸۰–۱۰۰۹ پسر گیونگ جونگ ۹۹۷–۱۰۰۹
۸ هیون جونگ ۹۹۲–۱۰۳۱ نوه تائجو ۱۰۰۹–۱۰۳۱
۹ دوک جونگ ۱۰۱۶–۱۰۳۴ پسر هیون جونگ ۱۰۳۱–۱۰۳۴
۱۰ جئونگ جونگ دوم ۱۰۱۸–۱۰۴۶ پسر هیون جونگ ۱۰۳۴–۱۰۴۶
۱۱ مون جونگ ۱۰۱۹–۱۰۸۳ پسر هیون جونگ ۱۰۴۶–۱۰۸۳
۱۲ سونجونگ ۱۰۴۷–۱۰۸۳ پسر مون جونگ ۱۰۸۳
۱۳ سئونجونگ ۱۰۴۹–۱۰۹۴ پسر مون جونگ ۱۰۸۳–۱۰۹۴
۱۴ هونجونگ ۱۰۸۴–۱۰۹۷ پسر سئونجونگ ۱۰۹۴–۱۰۹۵
۱۵ سوکجونگ ۱۰۵۴–۱۱۰۵ پسر مون جونگ ۱۰۹۵–۱۱۰۵
۱۶ یه جونگ ۱۰۷۹–۱۱۲۲ پسر سوکجونگ ۱۱۰۵–۱۱۲۲
۱۷ اینجونگ ۱۱۰۹–۱۱۴۶ پسر یه جونگ ۱۱۲۲–۱۱۴۶
۱۸ ایجونگ ۱۱۲۷–۱۱۷۳ پسر اینجونگ ۱۱۴۶–۱۱۷۰
۱۹ میونگ جونگ ۱۱۳۱–۱۲۰۲ پسر اینجونگ ۱۱۷۰–۱۱۹۷
۲۰ سینجونگ ۱۱۴۴–۱۲۰۴ پسر اینجونگ ۱۱۹۷–۱۲۰۴
۲۱ هویجونگ ۱۱۸۱–۱۲۳۷ پسر سینجونگ ۱۲۰۴–۱۲۱۱
۲۲ گانگ جونگ ۱۱۵۲–۱۲۱۳ پسر میونگ جونگ ۱۲۱۱–۱۲۱۳
۲۳ گوجونگ ۱۱۹۲–۱۲۵۹ پسر گانگ جونگ ۱۲۱۳–۱۲۵۹
۲۴ وون جونگ ۱۲۱۴–۱۲۷۴ پسر گوجونگ ۱۲۵۹–۱۲۷۴
۲۵ چونگ نیول ۱۲۳۶–۱۳۰۸ پسر وون جونگ ۱۲۷۴–۱۳۰۸
۲۶ چونگ سون ۱۲۷۵–۱۳۲۵ پسر چونگ نیول ۱۳۰۸–۱۳۱۳
۲۷ چونگ سوک ۱۲۹۴–۱۳۳۹ پسر چونگ سون ۱۳۱۳–۱۳۳۰
۲۸ چونگ هیه ۱۳۱۵–۱۳۴۴ پسر چونگ سوک ۱۳۳۰–۱۳۳۲
۲۷ چونگ سوک ۱۲۹۴–۱۳۳۹ پسر چونگ سون ۱۳۳۲–۱۳۳۹
۲۸ چونگ هیه ۱۳۱۵–۱۳۴۴ پسر چونگ سوک ۱۳۳۹–۱۳۴۴
۲۹ چونگ موک ۱۳۳۷–۱۳۴۸ پسر چونگ هیه ۱۳۴۴–۱۳۴۸
۳۰ چونگ جونگ ۱۳۳۸–۱۳۵۱ پسر چونگ هیه ۱۳۴۸–۱۳۵۱
۳۱ گنگ‌مین ۱۳۳۰–۱۳۷۴ پسر چونگ سوک ۱۳۵۱–۱۳۷۴
۳۲ یو ۱۳۶۵–۱۳۸۹ پسر گنگ‌مین ۱۳۷۴–۱۳۸۸
۳۳ چانگ ۱۳۸۱–۱۳۸۹ پسر یو ۱۳۸۸–۱۳۸۹
۳۴ گنگ‌یانگ ۱۳۴۵–۱۳۹۴ از نسل سینجونگ ۱۳۸۹–۱۳۹۲

جوسیون[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ تائجو ۱۳۳۵–۱۴۰۸ مؤسس سلسله جوسیون ۱۳۹۲–۱۳۹۸
۲ جونگ‌جونگ ۱۳۵۷–۱۴۱۹ پسر تائجو ۱۳۹۸–۱۴۰۰
۳ تائجونگ ۱۳۶۷–۱۴۲۲ پسر تائجو ۱۴۰۰–۱۴۱۸
۴ سجونگ کبیر ۱۳۹۷–۱۴۵۰ پسر تائجونگ ۱۴۱۸–۱۴۵۰
۵ مونجونگ ۱۴۱۴–۱۴۵۲ پسر سجونگ کبیر ۱۴۵۰–۱۴۵۲
۶ دانجونگ ۱۴۴۱–۱۴۵۷ پسر مونجونگ ۱۴۵۲–۱۴۵۵
۷ سجو ۱۴۱۷–۱۴۶۸ پسر سجونگ کبیر ۱۴۵۵–۱۴۶۸
۸ یجونگ ۱۴۵۰–۱۴۶۹ پسر سجو ۱۴۶۸–۱۴۶۹
۹ سونگ‌جونگ ۱۴۵۷–۱۴۹۴ برادرزاده یجونگ ۱۴۶۹–۱۴۹۴
۱۰ یونسانگون ۱۴۷۶–۱۵۰۶ پسر سئونگ جونگ ۱۴۹۴–۱۵۰۶
۱۱ جونگ‌جونگ ۱۴۸۶–۱۵۴۴ پسر سئونگ جونگ ۱۵۰۶–۱۵۴۴
۱۲ اینجونگ ۱۵۱۵–۱۵۴۵ پسر جونگ‌جونگ ۱۵۴۴–۱۵۴۵
۱۳ میونگ‌جونگ ۱۵۳۴–۱۵۶۷ پسر جونگ‌جونگ ۱۵۴۵–۱۵۶۷
۱۴ سونجو ۱۵۵۲–۱۶۰۸ برادرزاده اینجونگ و میونگ‌جونگ ۱۵۶۷–۱۶۰۸
۱۵ گوانگ‌هیگون ۱۵۷۵–۱۶۴۱ پسر سونجو ۱۶۰۸–۱۶۲۳
۱۶ اینجو ۱۵۹۵–۱۶۴۹ برادرزاده گوانگ‌هیگون ۱۶۲۳–۱۶۴۹
۱۷ هیوجونگ ۱۶۱۹–۱۶۵۹ پسر اینجو ۱۶۴۹–۱۶۵۹
۱۸ هیونجونگ ۱۶۴۱–۱۶۷۴ پسر هیوجونگ ۱۶۵۹–۱۶۷۴
۱۹ سوکجونگ ۱۶۶۱–۱۷۲۰ پسر هیونجونگ ۱۶۷۴–۱۷۲۰
۲۰ گیونگ‌جونگ ۱۶۸۸–۱۷۲۴ پسر سوکجونگ ۱۷۲۰–۱۷۲۴
۲۱ یونگجو ۱۶۹۴–۱۷۷۶ پسر سوکجونگ ۱۷۲۴–۱۷۷۶
۲۲ جونگجو ۱۷۵۲–۱۸۰۰ نوه یونگجو ۱۷۷۶–۱۸۰۰
۲۳ سونجو ۱۷۹۰–۱۸۳۴ پسر جونگجو ۱۸۰۰–۱۸۳۴
۲۴ هونجونگ ۱۸۲۷–۱۸۴۹ نوه سونجو ۱۸۳۴–۱۸۴۹
۲۵ چولجونگ ۱۸۳۱–۱۸۶۳ نوه برادر جونگجو و فرزندخوانده هونجونگ ۱۸۴۹–۱۸۶۳
۲۶ گوجونگ ۱۸۵۲–۱۹۱۹ از نسل اینجو و فرزندخوانده چولجونگ ۱۸۶۳–۱۹۰۷
۲۷ سونجونگ ۱۸۴۷–۱۹۲۶ پسر گوجونگ ۱۹۰۷–۱۹۱۰

امپراتوری کره[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ گوجونگ ۱۸۵۲–۱۹۱۹ از نسل اینجو و فرزندخوانده چولجونگ ۱۸۹۷–۱۹۰۷
۲ سونجونگ ۱۸۴۷–۱۹۲۶ پسر گوجونگ ۱۹۰۷–۱۹۱۰

سلطه ژاپن[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ میجی ۱۸۵۲–۱۹۱۲ امپراتور ژاپن ۱۹۱۰–۱۹۱۲
۲ تایشو ۱۸۷۹–۱۹۲۶ پسر میجی ۱۹۱۲–۱۹۲۶
۳ شووا ۱۹۰۱–۱۹۸۹ پسر تایشو ۱۹۲۶–۱۹۴۵

تقسیم کره[ویرایش]

نوشتار اصلی: تقسیم کره

تقسیم کره به کره شمالی و کره جنوبی از پیروزی متفقین در جنگ دوم جهانی در سال ۱۹۴۵ و پایان ۳۵ سال سلطهٔ ژاپن بر کره نشأت گرفت. در طرحی که قریب به اتفاق کره‌ای‌ها باآن مخالف بودند، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی توافق کردند که قیمومیت موقت کشور را از محل مدار ۳۸ درجه، برعهده گیرند. هدف از طرح قیمومیت کمک به ایجاد یک دولت موقت کره‌ای بود که «در موعدی مقرر مستقل و آزاد» شود.[۱] اما اگرچه تاریخ برگزاری انتخابات هم مشخص شده بود، اتحاد جماهیر شوروی از همکاری با برنامه‌های سازمان ملل متحد برای برگزاری انتخابات آزاد و عمومی در دو کره سر باز زد و در نتیجهٔ آن، یک دولت کمونیست تحت حمایت اتحاد جماهیر شوروی به طور دائم در شمال تأسیس شد و یک دولت طرفدار غرب در جنوب.[۲] دو ابرقدرت از رهبران متفاوتی جانبداری کردند. دو دولت مجزا در کشور برقرار شد که هر یک مدعی زمامداری تمام شبه‌جزیره بودند. در نتیجهٔ جنگ کره (۱۹۵۳–۱۹۵۰) دو کرهٔ مجزا بر جا ماند.

منابع[ویرایش]

  1. U.S. Library of Congress
  2. OnWar.com