پادشاه هیو گونگ

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
مقبره شاه هیوگونگ


فهرست پادشاهان شیلا

۱- هیوک گئسو ۵۷ ق.م - ۴ م
۲- نامهائه ۴ - ۲۴
۳- یوری ۲۴ - ۵۷
۴- تالهائه ۵۷ - ۸۰
۵- پاسا ۸۰ - ۱۱۲
۶- جیما ۱۱۲ - ۱۳۴
۷- ایل سئونگ ۱۳۴ - ۱۵۴
۸- آدالا ۱۵۴ - ۱۸۴
۹- بئول هیو ۱۸۴ - ۱۹۶
۱۰- نائه ها ۱۹۶ - ۲۳۰
۱۱- جوبان ۲۳۰ - ۲۴۷
۱۲- چئومهائه ۲۴۷ - ۲۶۱
۱۳- میچو ۲۶۲ - ۲۸۴
۱۴- یوریه ۲۸۴ - ۲۹۸
۱۵- گیریم ۲۹۸ - ۳۱۰
۱۶- هئول هائه ۳۱۰ - ۳۵۶
۱۷- نائمول ۳۵۶ - ۴۰۲
۱۸- سیلسئونگ ۴۰۲ - ۴۱۷
۱۹- نولجی ۴۱۷ - ۴۵۸
۲۰- جابی ۴۵۸ - ۴۷۹
۲۱- سوجی ۴۷۹ - ۵۰۰
۲۲- جیجئونگ ۵۰۰ - ۵۱۴
۲۳- بئوپ هئونگ ۵۱۴ - ۵۴۰
۲۴- جین هئونگ ۵۴۰ - ۵۷۶
۲۵- جینجی ۵۷۶ - ۵۷۹
۲۶- جینپیونگ ۵۷۹ - ۶۳۲
۲۷- سئوندوک ۶۳۲ - ۶۴۷
۲۸- جین دئوک ۶۴۷ - ۶۵۴
۲۹- مویول ۶۵۴ - ۶۶۱
۳۰- مونمو کبیر ۶۶۱ - ۶۸۱
۳۱- سین مون ۶۸۱ - ۶۹۱
۳۲- هیوسو ۶۹۲ - ۷۰۲
۳۳- سئونگدوک ۷۰۲ - ۷۳۷
۳۴- هیوسونگ ۷۳۷ - ۷۴۲
۳۵- گیونگ دئوک ۷۴۲ - ۷۶۵
۳۶- هیه گونگ ۷۶۵ - ۷۸۰
۳۷- سئوندوک ۷۸۰ - ۷۸۵
۳۸- وونسونگ ۷۸۵ - ۷۹۸
۳۹ سوسونگ ۷۹۸ - ۸۰۰
۴۰- آئه جانگ ۸۰۰ - ۸۰۹
۴۱- هئوندوک ۸۰۹ - ۸۲۶
۴۲- هونگدوک ۸۲۶ - ۸۳۶
۴۳- هوی گانگ ۸۳۶ - ۸۳۸
۴۴- مینائه ۸۳۸ - ۸۳۹
۴۵- سینمو ۸۳۹
۴۶- مونسونگ ۸۳۹ - ۸۵۷
۴۷- هئونان ۸۵۷ - ۸۶۱
۴۸- گیونگ مون ۸۶۱ - ۸۷۵
۴۹- هئون گانگ ۸۷۵ - ۸۸۶
۵۰- جئونگ گانگ ۸۸۶ - ۸۸۷
۵۱- جینسونگ ۸۸۷ - ۸۹۷
۵۲- هیوگونگ ۸۹۷ - ۹۱۲
۵۳- سیندوک ۹۱۳ - ۹۱۷
۵۴- گیونگ میونگ ۹۱۷ - ۹۲۴
۵۵- گیون گائه ۹۲۴ - ۹۲۷
۵۶- گیون سائه ۹۲۷ - ۹۳۵

پادشاه هیو گونگ (۸۶۷ میلادی تا ۹۱۲ میلادی) (هانگول : 효공왕) (هانجا : 孝恭王) پنجاه و دومین پادشاه شیلا بود او نیز مانند فرمانروای قبلی به عیش و نوش می‌پرداخت و به امورات کشوری رسیدگی نمی‌کرد و با شورش‌هایی که به وقوع پیوست بسیاری از قلمرو شیلا از بین رفت.هیو گونگ پسر پادشاه هئونگانگ بود، وی توسط عمه اش ملکه جین سونگ به عنوان ولیعهد منصوب شد و پس از کناره گیری عمه اش از تاج و تخت شاه شد.


نام اصلی پادشاه هیو گونگ یو بود و او به عنوان پسر امپراطور هئونگانگ به دنیا آمد، در حالی که او در راه بود زنی را با چهره ای زیبا دید و او را برای ازدواج فرا خواند و بعد ها هیو گونگ به دنیا آمد. مادر شاه هیو گونگ تنها کسی است که از یک خانواده عادی بود نه یک خانواده اشرافی یا سلطنتی.

شاهزاده یو(هیو گونگ) بزرگ شد او قد بلند و خوش تیپ بود.

پادشاه هیو گونگ در طول سلطنتش به برگذاری مراسمات و جشن ها و خوشگذرانی مشغول بود.

در بین سال های 900 میلادی شیلا که با بی توجهی پادشاه پیشین از بین رفته بود هیو گونگ با شنیدن اینکه وسعت سرزمینش روز به روز کاهش پیدا میکند بسیار نگران شد اما نتوانست از آن دفاع کند. وی به همه اربابان قلعه دستور داد بیرون بروند و جنگ نکنند و دیوار ها را محکم نگه دارند. پادشاه هیو گونگ پنجاهو دومین شاه شیلا در پایان در سال 912 و پس از حدود 15 سال سلطنت درگذشت و پس او، امپراطور سین دوک به تخت نشست.

منابع[ویرایش]