پادشاه نامهائه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پادشاه نامهائه
سلطنتاز سال ۴ تا ۲۴.م
زاده۵٠ قبل میلاد
درگذشته۲۴ میلادی
فرزند(ان)پادشاه یوری، بانو آهو
پدرپادشاه هیوک گئسو
مادربانو آریونگ

(پادشاه پارک نامهائه)( از ۴ تا ۲۴ میلادی) با درگذشت امپراتور پارک هیوک گئسو ، پارک نامهائی چاچائونگ که پسر هیوکجئوس یا هیوکگئسو و بانو آریونگ بود به امپراتوری رسید. او توانست حکومت راتا جولبون گسترش داد و گایا را ضعیف و بکجه را نصف کرد و متحدین ماهان را نابود کرد و ژاپن را کامل اشغال کرد.

اوایل سلطنت[ویرایش]

فهرست فرمانروایان شیلا مقدس

۱- هیوک گئسو ۵۷ ق.م - ۴ م
۲- نامهائه ۴ - ۲۴
۳- یوری ۲۴ - ۵۷
۴- تالهائه ۵۷ - ۸۰
۵- پاسا ۸۰ - ۱۱۲
۶- جیما ۱۱۲ - ۱۳۴
۷- ایل سئونگ ۱۳۴ - ۱۵۴
۸- آدالا ۱۵۴ - ۱۸۴
۹- بئول هیو ۱۸۴ - ۱۹۶
۱۰- نائه ها ۱۹۶ - ۲۳۰
۱۱- جوبان ۲۳۰ - ۲۴۷
۱۲- چئومهائه ۲۴۷ - ۲۶۱
۱۳- میچو ۲۶۲ - ۲۸۴
۱۴- یوریه ۲۸۴ - ۲۹۸
۱۵- گیریم ۲۹۸ - ۳۱۰
۱۶- هئول هائه ۳۱۰ - ۳۵۶
۱۷- نائمول ۳۵۶ - ۴۰۲
۱۸- سیلسئونگ ۴۰۲ - ۴۱۷
۱۹- نولجی ۴۱۷ - ۴۵۸
۲۰- جابی ۴۵۸ - ۴۷۹
۲۱- سوجی ۴۷۹ - ۵۰۰
۲۲- جیجئونگ ۵۰۰ - ۵۱۴
۲۳- بئوپ هئونگ ۵۱۴ - ۵۴۰
۲۴- جین هئونگ ۵۴۰ - ۵۷۶
۲۵- جینجی ۵۷۶ - ۵۷۹
۲۶- جینپیونگ ۵۷۹ - ۶۳۲
۲۷- سئوندوک ۶۳۲ - ۶۴۷
۲۸- جین دئوک ۶۴۷ - ۶۵۴
۲۹- موییل ۶۵۴ - ۶۶۱
۳۰- مونمو کبیر ۶۶۱ - ۶۸۱
۳۱- سین مون ۶۸۱ - ۶۹۱
۳۲- هیوسو ۶۹۲ - ۷۰۲
۳۳- سئونگدوک ۷۰۲ - ۷۳۷
۳۴- هیوسونگ ۷۳۷ - ۷۴۲
۳۵- گیونگ دئوک ۷۴۲ - ۷۶۵
۳۶- هیه گونگ ۷۶۵ - ۷۸۰
۳۷- سئوندوک ۷۸۰ - ۷۸۵
۳۸- وونسونگ ۷۸۵ - ۷۹۸
۳۹ سوسونگ ۷۹۸ - ۸۰۰
۴۰- آئه جانگ ۸۰۰ - ۸۰۹
۴۱- هئوندوک ۸۰۹ - ۸۲۶
۴۲- هونگدوک ۸۲۶ - ۸۳۶
۴۳- هوی گانگ ۸۳۶ - ۸۳۸
۴۴- مینائه ۸۳۸ - ۸۳۹
۴۵- سینمو ۸۳۹
۴۶- مونسونگ ۸۳۹ - ۸۵۷
۴۷- هئونان ۸۵۷ - ۸۶۱
۴۸- گیونگ مون ۸۶۱ - ۸۷۵
۴۹- هئون گانگ ۸۷۵ - ۸۸۶
۵۰- جئونگ گانگ ۸۸۶ - ۸۸۷
۵۱- جینسونگ ۸۸۷ - ۸۹۷
۵۲- هیوگونگ ۸۹۷ - ۹۱۲
۵۳- سیندوک ۹۱۳ - ۹۱۷
۵۴- گیونگ میونگ ۹۱۷ - ۹۲۴
۵۵- گیون گائه ۹۲۴ - ۹۲۷
۵۶- گیون سائه ۹۲۷ - ۹۳۵

اولین اقدامی که او انجام داد تغییر نام سونابول به شیلا بود. او سپس با بانویی به نام «یونجا» ازدواج نمود.

جنگ‌ها[ویرایش]

دوران سلطنت نامهائی با مخاطرات فراوانی رو به رو شد. در سال ۴ق. م. ارتش نانگ نانگ به شیلا لشکر کشی وسئورابول پایتخت شیلا را محاصره نمود، اما گارد امپراتوری شیلا آنها را شکست داد.

در سال ۱۴م. حکومت «وایی» در ژاپن به شیلا لشکر کشید ولی آنان کاری از پیش نبردند. چیزی نگذشت که ارتش تانگ بار دیگر به شیلا حمله کرد، ولی ظاهر شدن دنباله داری در آسمان آنها را فراری داد و به شکست تانگ انجامید. نامهائه چاچائونگ در سال ۲۴م. پس از ۲۸ سال حکومت پر مخاطره از دنیا رفت و در مقبره امپراطوران در ساریونگ سئونگ دفن گردید

منابع[ویرایش]