آخرین سه امپراتوری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

امپراتوری‌های گوگوریو جدید، باکجه جدید، و شیلا به عنوان «آخرین سه امپراطوری کره» معروفند. امپراطوری شیلا قدرتمند ترین و ثروتمند ترین کشور در میان سه پادشاهی جدید بود.

امپراتوری گوریو[ویرایش]

امپراتوری گوریو (گوگوریو جدید) در سال ۹۱۸ میلادی توسط فرمانروایی به نام وانگ گو تأسیس شد. اما بعدها این حکومت تحت نفوذ اشراف و اعیان ایالات مختلف که از نوادگان شیلا بودند، قرار گرفت. با این حال امپراتوری گوریو تا سال ۱۲۳۱ میلادی، باقی‌ماند تا آنکه اقوام مغول، کره را تصرف کردند و به دنبال آن آئین کنفسیوس در کره رواج یافت. در سال ۱۲۶۰ میلادی، حکومت مغولان پایان یافت و حکومت گوریو دوباره برقرار گشت. پیروان دین کنفسیوس به دستگاه‌های دولتی راه یافتند و سرانجام در سال ۱۳۹۲، به ریاست ژنرال یی سونگ گی به فرمانروایی گوریو پایان دادند.

حکومت باکجه جدید[ویرایش]

باکجه جدید در سال ۹۰۱ میلادی پس از تجزیه شیلا شکل گرفت و تنها دو سال بعد توسط گوگوریو جدید فتح شد.

امپراتوری شیلا[ویرایش]

امپراتوری شیلا همسایه امپراتوری گوگوریو، باکجه و گایا و قدیمی‌ترین امپراتوری در میان سه امپراتوری کره (گوگوریو، باکجه) بود. این امپراتوری در سال ۵۷ (پیش از میلاد) بنیاد شد و در سال ۹۳۵ میلادی سقوط کرد. امپراتوری شیلا، در سال ۴۱۴ میلادی تسلیم گوگوریو شد و ۱۵۰ سال بعد، گایا را تصرف کرد و در سال ۶۶۲ میلادی، با کمک امپراتوری تانگ، باکجه را تصرف و ۶ سال بعد، گوگوریو را هم تصرف کرد. پس از آن امپراتوری تانگ را شکست داد و چینی‌ها را از کره بیرون کرد. حدود ۳۰۰ سال بعد، شیلا سقوط کرد و با سرنگونی این امپراتوری، آخرین امپراتوری از سه امپراتوری کره هم فرو پاشید.

منابع[ویرایش]