پادشاه هوی گانگ

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
فهرست پادشاهان شیلا

۱- هیوک گئسو ۵۷ ق.م - ۴ م
۲- نامهائه ۴ - ۲۴
۳- یوری ۲۴ - ۵۷
۴- تالهائه ۵۷ - ۸۰
۵- پاسا ۸۰ - ۱۱۲
۶- جیما ۱۱۲ - ۱۳۴
۷- ایل سئونگ ۱۳۴ - ۱۵۴
۸- آدالا ۱۵۴ - ۱۸۴
۹- بئول هیو ۱۸۴ - ۱۹۶
۱۰- نائه ها ۱۹۶ - ۲۳۰
۱۱- جوبان ۲۳۰ - ۲۴۷
۱۲- چئومهائه ۲۴۷ - ۲۶۱
۱۳- میچو ۲۶۲ - ۲۸۴
۱۴- یوریه ۲۸۴ - ۲۹۸
۱۵- گیریم ۲۹۸ - ۳۱۰
۱۶- هئول هائه ۳۱۰ - ۳۵۶
۱۷- نائمول ۳۵۶ - ۴۰۲
۱۸- سیلسئونگ ۴۰۲ - ۴۱۷
۱۹- نولجی ۴۱۷ - ۴۵۸
۲۰- جابی ۴۵۸ - ۴۷۹
۲۱- سوجی ۴۷۹ - ۵۰۰
۲۲- جیجئونگ ۵۰۰ - ۵۱۴
۲۳- بئوپ هئونگ ۵۱۴ - ۵۴۰
۲۴- جین هئونگ ۵۴۰ - ۵۷۶
۲۵- جینجی ۵۷۶ - ۵۷۹
۲۶- جینپیونگ ۵۷۹ - ۶۳۲
۲۷- سئوندوک ۶۳۲ - ۶۴۷
۲۸- جین دئوک ۶۴۷ - ۶۵۴
۲۹- مویول ۶۵۴ - ۶۶۱
۳۰- مونمو کبیر ۶۶۱ - ۶۸۱
۳۱- سین مون ۶۸۱ - ۶۹۱
۳۲- هیوسو ۶۹۲ - ۷۰۲
۳۳- سئونگدوک ۷۰۲ - ۷۳۷
۳۴- هیوسونگ ۷۳۷ - ۷۴۲
۳۵- گیونگ دئوک ۷۴۲ - ۷۶۵
۳۶- هیه گونگ ۷۶۵ - ۷۸۰
۳۷- سئوندوک ۷۸۰ - ۷۸۵
۳۸- وونسونگ ۷۸۵ - ۷۹۸
۳۹ سوسونگ ۷۹۸ - ۸۰۰
۴۰- آئه جانگ ۸۰۰ - ۸۰۹
۴۱- هئوندوک ۸۰۹ - ۸۲۶
۴۲- هونگدوک ۸۲۶ - ۸۳۶
۴۳- هوی گانگ ۸۳۶ - ۸۳۸
۴۴- مینائه ۸۳۸ - ۸۳۹
۴۵- سینمو ۸۳۹
۴۶- مونسونگ ۸۳۹ - ۸۵۷
۴۷- هئونان ۸۵۷ - ۸۶۱
۴۸- گیونگ مون ۸۶۱ - ۸۷۵
۴۹- هئون گانگ ۸۷۵ - ۸۸۶
۵۰- جئونگ گانگ ۸۸۶ - ۸۸۷
۵۱- جینسونگ ۸۸۷ - ۸۹۷
۵۲- هیوگونگ ۸۹۷ - ۹۱۲
۵۳- سیندوک ۹۱۳ - ۹۱۷
۵۴- گیونگ میونگ ۹۱۷ - ۹۲۴
۵۵- گیون گائه ۹۲۴ - ۹۲۷
۵۶- گیون سائه ۹۲۷ - ۹۳۵

پادشاه هوی گانگ (۸۳۶ میلادی تا ۸۳۸ میلادی ) (هانگول : 희강왕) (هانجا : 僖康王) چهل و سومین پادشاه شیلا بود او در سال ۸۳۶ میلادی میلادی با مرگ پدرش به قدرت رسید او در سال اول حکومتش موفق شد شورش‌ها را بخواباند اما در سال ۸۳۸ (میلادی) میلادی توسط شورشی‌ها کشته شد. او نوه شاه وون سونگ و همسرش لیدی مونموک بود. شاه هویگانگ پس از درگذشت شاه هیونگ دئوک با کیم هیونجونگ (پسر عمو کوچکتر هیونگدوک) برای قدرت مبارزه کردند. پس از اینکه (کیم میونگ) که بعدا شاه مینائه شد کیم را کشت، هوی گانگ به سلطنت رسید. پس از دوره کوتاه ثبات در دوران پادشاهی هیونگ دئوک مبارزه برای تاج و تخت خاندان سلطنتی شیلا دوباره شعله ور شد. پسر پادشاه هوی گانگ که کیم گی میونگ و نوه او کیم یونگ ریوم (که بعد ها امپراطور شد) نام داشت. کیم یونگ ریوم با بعد ها داماد چهل و هفتمین امپراطور شیلا میشود که پدرزنش او را جانشین خود میکند. گویی تاج و تختی را که پدربزرگش از دست داده بود توسط نوه اش بازپس گرفته شد و در واقع کیم یونگ ریوم برای حل آشفتگی خانواده سلطنتی تلاش کرد تا هماهنگی ایجاد کند. در مورد کیم گی میونگ پسر دیگر امپراطور به نظر میرسد زمانی که انگار پادشاه هوی گانگ توسط توسط کیم میونگ به قتل رسید، پناه گرفت و با کیم وو جینگ که دشمن سابق او بود متحد شد. پادشاه هوی گانگ در سال ۸۳۸ درگذشت و حکومت به مینائه رسید.

منابع[ویرایش]