پادشاه سیلسئونگ

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
فهرست فرمانروایان شیلا مقدس

۱- هیوک گئسو ۵۷ ق.م - ۴ م
۲- نامهائه ۴ - ۲۴
۳- یوری ۲۴ - ۵۷
۴- تالهائه ۵۷ - ۸۰
۵- پاسا ۸۰ - ۱۱۲
۶- جیما ۱۱۲ - ۱۳۴
۷- ایل سئونگ ۱۳۴ - ۱۵۴
۸- آدالا ۱۵۴ - ۱۸۴
۹- بئول هیو ۱۸۴ - ۱۹۶
۱۰- نائه ها ۱۹۶ - ۲۳۰
۱۱- جوبان ۲۳۰ - ۲۴۷
۱۲- چئومهائه ۲۴۷ - ۲۶۱
۱۳- میچو ۲۶۲ - ۲۸۴
۱۴- یوریه ۲۸۴ - ۲۹۸
۱۵- گیریم ۲۹۸ - ۳۱۰
۱۶- هئول هائه ۳۱۰ - ۳۵۶
۱۷- نائمول ۳۵۶ - ۴۰۲
۱۸- سیلسئونگ ۴۰۲ - ۴۱۷
۱۹- نولجی ۴۱۷ - ۴۵۸
۲۰- جابی ۴۵۸ - ۴۷۹
۲۱- سوجی ۴۷۹ - ۵۰۰
۲۲- جیجئونگ ۵۰۰ - ۵۱۴
۲۳- بئوپ هئونگ ۵۱۴ - ۵۴۰
۲۴- جین هئونگ ۵۴۰ - ۵۷۶
۲۵- جینجی ۵۷۶ - ۵۷۹
۲۶- جینپیونگ ۵۷۹ - ۶۳۲
۲۷- سئوندوک ۶۳۲ - ۶۴۷
۲۸- جین دئوک ۶۴۷ - ۶۵۴
۲۹- موییل ۶۵۴ - ۶۶۱
۳۰- مونمو کبیر ۶۶۱ - ۶۸۱
۳۱- سین مون ۶۸۱ - ۶۹۱
۳۲- هیوسو ۶۹۲ - ۷۰۲
۳۳- سئونگدوک ۷۰۲ - ۷۳۷
۳۴- هیوسونگ ۷۳۷ - ۷۴۲
۳۵- گیونگ دئوک ۷۴۲ - ۷۶۵
۳۶- هیه گونگ ۷۶۵ - ۷۸۰
۳۷- سئوندوک ۷۸۰ - ۷۸۵
۳۸- وونسونگ ۷۸۵ - ۷۹۸
۳۹ سوسونگ ۷۹۸ - ۸۰۰
۴۰- آئه جانگ ۸۰۰ - ۸۰۹
۴۱- هئوندوک ۸۰۹ - ۸۲۶
۴۲- هونگدوک ۸۲۶ - ۸۳۶
۴۳- هوی گانگ ۸۳۶ - ۸۳۸
۴۴- مینائه ۸۳۸ - ۸۳۹
۴۵- سینمو ۸۳۹
۴۶- مونسونگ ۸۳۹ - ۸۵۷
۴۷- هئونان ۸۵۷ - ۸۶۱
۴۸- گیونگ مون ۸۶۱ - ۸۷۵
۴۹- هئون گانگ ۸۷۵ - ۸۸۶
۵۰- جئونگ گانگ ۸۸۶ - ۸۸۷
۵۱- جینسونگ ۸۸۷ - ۸۹۷
۵۲- هیوگونگ ۸۹۷ - ۹۱۲
۵۳- سیندوک ۹۱۳ - ۹۱۷
۵۴- گیونگ میونگ ۹۱۷ - ۹۲۴
۵۵- گیون گائه ۹۲۴ - ۹۲۷
۵۶- گیون سائه ۹۲۷ - ۹۳۵

پادشاه سیلسئونگ ( ۴۰۲ میلادی تا ۴۱۷ میلادی ) ( هانگول : 실성 마립간 ) ( هانجا : 实圣麻立干 ) هجدهمین پادشاه شیلا یکی از سه امپراتوری کره و برادر زادهٔ پادشاه میچو بود در سال ۳۹۲ میلادی زمانی که هنوز او بچه بود به عنوان گروگان به گوگوریو فرستاده شد و تا سال ۴۰۱ میلادی در گوگوریو ماند و زمانی که برگشت پادشاه نائمول در قصر در گذشت و چون پسر او هنوز بسیار جوان بود سیلسئونگ به عنوان شاه معرفی شد، اما در سال ۴۱۲ میلادی گوگوریو با فرستادن پیکی به دربار شیلا با گستاخی هرچه بیشتر تقاضای گروگان کردند و دربار شیلا را به هرج و مرج کشاندند چند روز بعد از این ماجرا نمی گذشت که قبایل وا نیز تقاضای گروگان کردند این در حالی بود که شیلا نمی توانست هم با گوگوریو بجنگد و هم با وا به همین دلیل سیلسئونگ پسر بزرگ نائمول را به قبایل وا و پسر کوچکش را به گوگوریو فرستاد. پادشاه سیلسئونگ پسر ژنرال گاکگان که برادر کوچکتر شاه میچو بود. در سال بعد پادشاه نائمول از دنیا رفت، از آنجا که پسران پادشاه نائمول هنوز جوان بودند، اشراف پادشاه سیلسئونگ را بر تخت نشاندند. پس از تاجگذاری، شاه جدید با وا ائتلاف کرد. پادشاه سیلسئونگ در سال ۴۱۷ پس از ۱۵ سال سلطنت درگذشت.

منابع[ویرایش]