پادشاه گیونگ دئوک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
مقبره شاه گیونگ دوک
پادشاه گیونگ دئوک
هانگول
경덕왕
هانجا
景德王
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهGyeongdeok Wang
مک‌کیون–ریشاورKyŏngdŏk Wang
نام تولد
هانگول
김헌영
هانجا
金憲英
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهGim Heon-yeong
مک‌کیون–ریشاورKim Hŏnyŏng
فهرست فرمانروایان شیلا مقدس

۱- هیوک گئسو ۵۷ ق.م - ۴ م
۲- نامهائه ۴ - ۲۴
۳- یوری ۲۴ - ۵۷
۴- تالهائه ۵۷ - ۸۰
۵- پاسا ۸۰ - ۱۱۲
۶- جیما ۱۱۲ - ۱۳۴
۷- ایل سئونگ ۱۳۴ - ۱۵۴
۸- آدالا ۱۵۴ - ۱۸۴
۹- بئول هیو ۱۸۴ - ۱۹۶
۱۰- نائه ها ۱۹۶ - ۲۳۰
۱۱- جوبان ۲۳۰ - ۲۴۷
۱۲- چئومهائه ۲۴۷ - ۲۶۱
۱۳- میچو ۲۶۲ - ۲۸۴
۱۴- یوریه ۲۸۴ - ۲۹۸
۱۵- گیریم ۲۹۸ - ۳۱۰
۱۶- هئول هائه ۳۱۰ - ۳۵۶
۱۷- نائمول ۳۵۶ - ۴۰۲
۱۸- سیلسئونگ ۴۰۲ - ۴۱۷
۱۹- نولجی ۴۱۷ - ۴۵۸
۲۰- جابی ۴۵۸ - ۴۷۹
۲۱- سوجی ۴۷۹ - ۵۰۰
۲۲- جیجئونگ ۵۰۰ - ۵۱۴
۲۳- بئوپ هئونگ ۵۱۴ - ۵۴۰
۲۴- جین هئونگ ۵۴۰ - ۵۷۶
۲۵- جینجی ۵۷۶ - ۵۷۹
۲۶- جینپیونگ ۵۷۹ - ۶۳۲
۲۷- سئوندوک ۶۳۲ - ۶۴۷
۲۸- جین دئوک ۶۴۷ - ۶۵۴
۲۹- موییل ۶۵۴ - ۶۶۱
۳۰- مونمو کبیر ۶۶۱ - ۶۸۱
۳۱- سین مون ۶۸۱ - ۶۹۱
۳۲- هیوسو ۶۹۲ - ۷۰۲
۳۳- سئونگدوک ۷۰۲ - ۷۳۷
۳۴- هیوسونگ ۷۳۷ - ۷۴۲
۳۵- گیونگ دئوک ۷۴۲ - ۷۶۵
۳۶- هیه گونگ ۷۶۵ - ۷۸۰
۳۷- سئوندوک ۷۸۰ - ۷۸۵
۳۸- وونسونگ ۷۸۵ - ۷۹۸
۳۹ سوسونگ ۷۹۸ - ۸۰۰
۴۰- آئه جانگ ۸۰۰ - ۸۰۹
۴۱- هئوندوک ۸۰۹ - ۸۲۶
۴۲- هونگدوک ۸۲۶ - ۸۳۶
۴۳- هوی گانگ ۸۳۶ - ۸۳۸
۴۴- مینائه ۸۳۸ - ۸۳۹
۴۵- سینمو ۸۳۹
۴۶- مونسونگ ۸۳۹ - ۸۵۷
۴۷- هئونان ۸۵۷ - ۸۶۱
۴۸- گیونگ مون ۸۶۱ - ۸۷۵
۴۹- هئون گانگ ۸۷۵ - ۸۸۶
۵۰- جئونگ گانگ ۸۸۶ - ۸۸۷
۵۱- جینسونگ ۸۸۷ - ۸۹۷
۵۲- هیوگونگ ۸۹۷ - ۹۱۲
۵۳- سیندوک ۹۱۳ - ۹۱۷
۵۴- گیونگ میونگ ۹۱۷ - ۹۲۴
۵۵- گیون گائه ۹۲۴ - ۹۲۷
۵۶- گیون سائه ۹۲۷ - ۹۳۵

پادشاه گیونگ دئوک ( ۷۴۲ میلادی تا ۷۶۵ میلادی ) سی و پنجمین شاه شیلا بود. وی به رواج دین بودایی در شیلا کمک کرد و معبدی به نام بولگوکسا در یک غار ساخت. وی در سال ۷۶۵ و بعد از ۲۲ سال حکومت به دلیل بیماری از دنیا رفت. شاه گیونگ دوک بیشتر به خاطر پروژه های معماری متعددی که در زمان سلطنت او آغاز شد، شناخته شده است. برجسته‌ترین آنها زنگ الهی پادشاه سونگدئوک است که او را به نام پدرش نامگذاری کرد.ساخت و ساز در سال 742 آغاز شد و در طول سلطنت پادشاه هیوسونگ به پایان رسید. مقبره پادشاه سونگ دئوک نیز توسط شاه گیونگ دئوک در راستای سبک‌های استوپای بزرگ سانچی و بهارهوت استوپا تکمیل شد.

معماری بودایی نیز مورد حمایت زیادی از سوی پادشاه گیونگ دئوک قرار گرفت. ساخت و ساز سئوک گورام نیز در زمان سلطنت وی به ریاست نخست وزیر کیم دائه سونگ در سال 751 آغاز شد که بر ساخت معبد بولگوکسا و بتکده دابوتاپ نیز نظارت داشت که ساخت آن در همان سال آغاز شد.

پادشاه گیونگ دئوک بزرگ تلاش کرد کره را از طریق سازماندهی کنوانسیون های نامگذاری دولتی و پست متمرکز کند. پادشاه تلاش کرد تا یک سیستم دولتی شبیه به سیستم حکومتی چینی ایجاد کند، که در آن مناطق توسط مقامات منصوب دربار به جای اشراف محلی اداره می شدند. استاندارد سازی کنوانسیون‌های نام‌گذاری در سطوح مختلف در طول سلطنت پادشاه گیونگ دئوک اتفاق افتاد. دفاتر کلاس گونگ‌بانگ یا صنعتگران با استفاده از پسوند «بنگ» از «جئون» در طول سلطنت او تغییر نام دادند مکان ها نیز در زمان وی استاندارد شده بودند.

منابع[ویرایش]