پادشاه سو سئونگ

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پادشاه سو سئونگ
هانگول
소성왕
هانجا
昭聖王
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهSoseong Wang
مک‌کیون–ریشاورSosŏng Wang
نام تولد
هانگول
김준옹
هانجا
金俊邕
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهGim Jun-ong
مک‌کیون–ریشاورKim Chunong
فهرست فرمانروایان شیلا مقدس

۱- هیوک گئسو ۵۷ ق.م - ۴ م
۲- نامهائه ۴ - ۲۴
۳- یوری ۲۴ - ۵۷
۴- تالهائه ۵۷ - ۸۰
۵- پاسا ۸۰ - ۱۱۲
۶- جیما ۱۱۲ - ۱۳۴
۷- ایل سئونگ ۱۳۴ - ۱۵۴
۸- آدالا ۱۵۴ - ۱۸۴
۹- بئول هیو ۱۸۴ - ۱۹۶
۱۰- نائه ها ۱۹۶ - ۲۳۰
۱۱- جوبان ۲۳۰ - ۲۴۷
۱۲- چئومهائه ۲۴۷ - ۲۶۱
۱۳- میچو ۲۶۲ - ۲۸۴
۱۴- یوریه ۲۸۴ - ۲۹۸
۱۵- گیریم ۲۹۸ - ۳۱۰
۱۶- هئول هائه ۳۱۰ - ۳۵۶
۱۷- نائمول ۳۵۶ - ۴۰۲
۱۸- سیلسئونگ ۴۰۲ - ۴۱۷
۱۹- نولجی ۴۱۷ - ۴۵۸
۲۰- جابی ۴۵۸ - ۴۷۹
۲۱- سوجی ۴۷۹ - ۵۰۰
۲۲- جیجئونگ ۵۰۰ - ۵۱۴
۲۳- بئوپ هئونگ ۵۱۴ - ۵۴۰
۲۴- جین هئونگ ۵۴۰ - ۵۷۶
۲۵- جینجی ۵۷۶ - ۵۷۹
۲۶- جینپیونگ ۵۷۹ - ۶۳۲
۲۷- سئوندوک ۶۳۲ - ۶۴۷
۲۸- جین دئوک ۶۴۷ - ۶۵۴
۲۹- موییل ۶۵۴ - ۶۶۱
۳۰- مونمو کبیر ۶۶۱ - ۶۸۱
۳۱- سین مون ۶۸۱ - ۶۹۱
۳۲- هیوسو ۶۹۲ - ۷۰۲
۳۳- سئونگدوک ۷۰۲ - ۷۳۷
۳۴- هیوسونگ ۷۳۷ - ۷۴۲
۳۵- گیونگ دئوک ۷۴۲ - ۷۶۵
۳۶- هیه گونگ ۷۶۵ - ۷۸۰
۳۷- سئوندوک ۷۸۰ - ۷۸۵
۳۸- وونسونگ ۷۸۵ - ۷۹۸
۳۹ سوسونگ ۷۹۸ - ۸۰۰
۴۰- آئه جانگ ۸۰۰ - ۸۰۹
۴۱- هئوندوک ۸۰۹ - ۸۲۶
۴۲- هونگدوک ۸۲۶ - ۸۳۶
۴۳- هوی گانگ ۸۳۶ - ۸۳۸
۴۴- مینائه ۸۳۸ - ۸۳۹
۴۵- سینمو ۸۳۹
۴۶- مونسونگ ۸۳۹ - ۸۵۷
۴۷- هئونان ۸۵۷ - ۸۶۱
۴۸- گیونگ مون ۸۶۱ - ۸۷۵
۴۹- هئون گانگ ۸۷۵ - ۸۸۶
۵۰- جئونگ گانگ ۸۸۶ - ۸۸۷
۵۱- جینسونگ ۸۸۷ - ۸۹۷
۵۲- هیوگونگ ۸۹۷ - ۹۱۲
۵۳- سیندوک ۹۱۳ - ۹۱۷
۵۴- گیونگ میونگ ۹۱۷ - ۹۲۴
۵۵- گیون گائه ۹۲۴ - ۹۲۷
۵۶- گیون سائه ۹۲۷ - ۹۳۵

پادشاه سو سئونگ (۷۹۸ میلادی تا ۸۰۰ میلادی) (هانگول : 소성왕) (هانجا : 昭聖王) سی و نهمین پادشاه شیلا بود او در سال ۷۹۸ میلادی به حکومت رسید و بعد از نوزده ماه حکومت درگذشت. او نوه شاه وون سونگ و پدرش ولیعهد هیچونگ اینگیوم بود که قبل از اینکه تاج و تخت را بر دست بگیرد درگذشت، مادرش هم ملکه سئونگموک بود. پادشاه سو سئونگ که قبل از به تخت نشستن در دربار سلطنتی بزرگ شده بود قرار بود پس از پدرش در آینده شاه بشود اما پدرش درگذشت و او جانشین پدر بزرگش شد. او در سال ۷۹۰ میلادی به سلسله تانگ سفر کرد و بعد ها به شیلا بازگشت. پادشاه سوسئونگ یکی از پادشاهان بد شانس شیلا بود که بسیار کم سلطنت کرد، او پس از اینکه در سال ۷۹۸ تاجگذاری کرد ۱۹ ماه بعد در سال ۸۰۰ میلادی از دنیا رفت.

منابع[ویرایش]