پادشاه سوجی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پادشاه سوجی
هانگول
소지마립간
هانجا
炤智麻立干
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهSoji Maripgan
مک‌کیون–ریشاورSoji Maripkan
فهرست فرمانروایان شیلا مقدس

۱- هیوک گئسو ۵۷ ق.م - ۴ م
۲- نامهائه ۴ - ۲۴
۳- یوری ۲۴ - ۵۷
۴- تالهائه ۵۷ - ۸۰
۵- پاسا ۸۰ - ۱۱۲
۶- جیما ۱۱۲ - ۱۳۴
۷- ایل سئونگ ۱۳۴ - ۱۵۴
۸- آدالا ۱۵۴ - ۱۸۴
۹- بئول هیو ۱۸۴ - ۱۹۶
۱۰- نائه ها ۱۹۶ - ۲۳۰
۱۱- جوبان ۲۳۰ - ۲۴۷
۱۲- چئومهائه ۲۴۷ - ۲۶۱
۱۳- میچو ۲۶۲ - ۲۸۴
۱۴- یوریه ۲۸۴ - ۲۹۸
۱۵- گیریم ۲۹۸ - ۳۱۰
۱۶- هئول هائه ۳۱۰ - ۳۵۶
۱۷- نائمول ۳۵۶ - ۴۰۲
۱۸- سیلسئونگ ۴۰۲ - ۴۱۷
۱۹- نولجی ۴۱۷ - ۴۵۸
۲۰- جابی ۴۵۸ - ۴۷۹
۲۱- سوجی ۴۷۹ - ۵۰۰
۲۲- جیجئونگ ۵۰۰ - ۵۱۴
۲۳- بئوپ هئونگ ۵۱۴ - ۵۴۰
۲۴- جین هئونگ ۵۴۰ - ۵۷۶
۲۵- جینجی ۵۷۶ - ۵۷۹
۲۶- جینپیونگ ۵۷۹ - ۶۳۲
۲۷- سئوندوک ۶۳۲ - ۶۴۷
۲۸- جین دئوک ۶۴۷ - ۶۵۴
۲۹- موییل ۶۵۴ - ۶۶۱
۳۰- مونمو کبیر ۶۶۱ - ۶۸۱
۳۱- سین مون ۶۸۱ - ۶۹۱
۳۲- هیوسو ۶۹۲ - ۷۰۲
۳۳- سئونگدوک ۷۰۲ - ۷۳۷
۳۴- هیوسونگ ۷۳۷ - ۷۴۲
۳۵- گیونگ دئوک ۷۴۲ - ۷۶۵
۳۶- هیه گونگ ۷۶۵ - ۷۸۰
۳۷- سئوندوک ۷۸۰ - ۷۸۵
۳۸- وونسونگ ۷۸۵ - ۷۹۸
۳۹ سوسونگ ۷۹۸ - ۸۰۰
۴۰- آئه جانگ ۸۰۰ - ۸۰۹
۴۱- هئوندوک ۸۰۹ - ۸۲۶
۴۲- هونگدوک ۸۲۶ - ۸۳۶
۴۳- هوی گانگ ۸۳۶ - ۸۳۸
۴۴- مینائه ۸۳۸ - ۸۳۹
۴۵- سینمو ۸۳۹
۴۶- مونسونگ ۸۳۹ - ۸۵۷
۴۷- هئونان ۸۵۷ - ۸۶۱
۴۸- گیونگ مون ۸۶۱ - ۸۷۵
۴۹- هئون گانگ ۸۷۵ - ۸۸۶
۵۰- جئونگ گانگ ۸۸۶ - ۸۸۷
۵۱- جینسونگ ۸۸۷ - ۸۹۷
۵۲- هیوگونگ ۸۹۷ - ۹۱۲
۵۳- سیندوک ۹۱۳ - ۹۱۷
۵۴- گیونگ میونگ ۹۱۷ - ۹۲۴
۵۵- گیون گائه ۹۲۴ - ۹۲۷
۵۶- گیون سائه ۹۲۷ - ۹۳۵

پادشاه سوجی (۴۷۹ میلادی تا ۵۰۰ میلادی) (هانگول: 소지 마립간) (هانجا: 炤智麻立干) بیست و یکمین پادشاه شیلا یکی از سه امپراتوری کره بود. او با ۱۰۰۰۰ نفر از افرادش برای کمک به باکجه رفت، اما موفق نشد. در نتیجه قلمرو باکجه کوچکتر شد و پایتخت به قلعه‌ای دیگر انتقال یافت.


به فرمانروا سوجی بیچئو نیز میگفتند. هر دو «سوجی» و «بیچئو» به عنوان بیجی خوانده می شوند، اما بیچئو همان ایدوجا است که در اصل نوشته شده است، و سوجی هم همان ایدوجا است که بر اساس متون مقدس بودایی اصلاح شده است. در ماه مارس سال ۴۹۷ به ادارات دولتی دستور داده شد تا جاده ها را تعمیر میکنند. در همان زمان بود که در مهر ماه دوباره رعد و برق های زیادی به صدا در آمدند.

در سال ۴۹۳ پادشاه دونگ سونگ از سلسله بکجه فرستاده ای را برای درخواست ازدواج فرستاد و او دختر بیجی لی بیولچان را برای انعقاد یک پیمان ازدواج فرستاد. در سال ۴۹۵ هنگامی که گوگوریو به چیانگ سونگه بکجه حمله کرد، شیلا نیرو فرستاده و ارتش گوگوریو را شکست داد. در سال بعد نیرو های گوگوریو دوباره به یوسان سونگ در شیلا حمله کردند و ژنرال سیلجوک آماده شد و به جنگ رفت. شاه سوجی در سال 500 میلادی فوت کرد.

منابع[ویرایش]