اونجو

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پادشاهان کره
باکجه

۱- اونجو ۱۸ ق.م - ۲۹
۲- دارو ۲۹ - ۷۷
۳- گیرو ۷۷ - ۱۲۸
۴- گائه رو ۱۲۸ - ۱۶۶
۵- چوگو ۱۶۶ - ۲۱۴
۶- گاسو ۲۱۴ - ۲۳۴
۷- سابان ۲۳۴
۸- گوی ۲۳۴ - ۲۸۶
۹- چائک گای ۲۸۶ - ۲۹۸
۱۰- بان سئو ۲۹۸ - ۳۰۴
۱۱- بیریو ۳۰۴ - ۳۴۴
۱۲- گای ۳۴۴ - ۳۴۶
۱۳- گان چوگو ۳۴۶ - ۳۷۵
۱۴- پادشاه گانگو سو ۳۷۵ - ۳۸۴
۱۵- چیم نیو ۳۸۴ - ۳۸۵
۱۶- جینسا ۳۸۵ - ۳۹۲
۱۷- آسین ۳۹۲ - ۴۰۵
۱۸- جانجی ۴۰۵ - ۴۲۰
۱۹- گویسین ۴۲۰ - ۴۲۷
۲۰- بیو ۴۲۷ - ۴۵۵
۲۱- گائه رو ۴۵۵ - ۴۷۵
۲۲- مونجو ۴۷۵ - ۴۷۷
۲۳- سامگون ۴۷۷ - ۴۷۹
۲۴- دانگ سئونگ ۴۷۹ - ۵۰۱
۲۵- موریونگ ۵۰۱ - ۵۲۳
۲۶- سئونگ ۵۲۳ - ۵۵۴
۲۷- ویدوک ۵۵۴ - ۵۹۸
۲۸- های ۵۹۸ - ۵۹۹
۲۹- بئوپ ۵۹۹ - ۶۰۰
۳۰- مو ۶۰۰ - ۶۴۱
۳۱- اویجا ۶۴۱ - ۶۶۰

پادشاه اونجو نخستین پادشاه باکجه (یکی از سه پادشاهی کره) بود.زندگی (٣٧ قبل از میلاد تا ٢٩ میلادی) او فرزند جومونگ و سوسانو بود.

البته منابع مختلف او را به عنوان فرزند دوم سوسانو از ووتائه (همسر اول سوسانو) ميدانند.

حتي برخي منابع هم به طور كامل فرزند داشتن سوسانو از ووتائه را رد كرده و بيريو و اونجو را پسر جومونگ ميدانند.

مرگ و جانشین

اونجو بنا به علل طبیعی در سال ۲٩ بعد از میلاد و در خلال چهل و هشتمین سال سلطنتش فوت نمود.فرزند ارشد وی یعنی پادشاه دارو جایگزین وی شد.اونجو پایه های یک سلسله ی قدرتمند را پایه گذاری کرد که توانست به مدت ۶۷۸ سال دوام آورده و ۳۱ پادشاه را به خود ببیند.

داستان ایجاد باکجه

در سال ۱۸ پیش از میلاد یه سویا و یوری به گوگوریو بازگشتند و سوسانو که موقعیت پسرانش به‌ویژه بیریو را در خطر دید به همراه پسرانش گوگوریو را ترک کرد. دانگمیونگ (جومونگ) سربازان زیادی به او داد.

پس از حرکت سوسونو بیریو در میچاهول و اونجو در ویریسونگ ساکن شدند. اونجو با یکپارچه کردن مردم جولبون، باکجه یا پکجه را به وجود آورد سوسونو و گو مسئو دانگون مهره‌های اصلی برپایی باکجه بودند. سوسونو مدتی بعد در میچاهول در گذشت. باکجه در محل امروزی سئول است.