ملکه جین سئونگ

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
فهرست پادشاهان کره
شیلا

۱- هیوک گئسو ۵۷ ق.م - ۴ م
۲- نامهائه ۴ - ۲۴
۳- یوری ۲۴ - ۵۷
۴- تالهائه ۵۷ - ۸۰
۵- پاسا ۸۰ - ۱۱۲
۶- جیما ۱۱۲ - ۱۳۴
۷- ایل سئونگ ۱۳۴ - ۱۵۴
۸- آدالا ۱۵۴ - ۱۸۴
۹- بئول هیو ۱۸۴ - ۱۹۶
۱۰- نائه ها ۱۹۶ - ۲۳۰
۱۱- جوبان ۲۳۰ - ۲۴۷
۱۲- چئومهائه ۲۴۷ - ۲۶۱
۱۳- میچو ۲۶۲ - ۲۸۴
۱۴- یوریه ۲۸۴ - ۲۹۸
۱۵- گیریم ۲۹۸ - ۳۱۰
۱۶- هئول هائه ۳۱۰ - ۳۵۶
۱۷- نائمول ۳۵۶ - ۴۰۲
۱۸- سیلسئونگ ۴۰۲ - ۴۱۷
۱۹- نولجی ۴۱۷ - ۴۵۸
۲۰- جابی ۴۵۸ - ۴۷۹
۲۱- سوجی ۴۷۹ - ۵۰۰
۲۲- جیجئونگ ۵۰۰ - ۵۱۴
۲۳- بئوپ هئونگ ۵۱۴ - ۵۴۰
۲۴- جین هئونگ ۵۴۰ - ۵۷۶
۲۵- جینجی ۵۷۶ - ۵۷۹
۲۶- جینپیونگ ۵۷۹ - ۶۳۲
۲۷- سئوندوک ۶۳۲ - ۶۴۷
۲۸- جین دئوک ۶۴۷ - ۶۵۴
۲۹- مویول ۶۵۴ - ۶۶۱
۳۰- مونمو ۶۶۱ - ۶۸۱
۳۱- سین مون ۶۸۱ - ۶۹۱
۳۲- هیوسو ۶۹۲ - ۷۰۲
۳۳- سئونگدوک ۷۰۲ - ۷۳۷
۳۴- هیوسونگ ۷۳۷ - ۷۴۲
۳۵- گیونگ دئوک ۷۴۲ - ۷۶۵
۳۶- هیه گونگ ۷۶۵ - ۷۸۰
۳۷- سئوندوک ۷۸۰ - ۷۸۵
۳۸- وونسونگ ۷۸۵ - ۷۹۸
۳۹ سوسونگ ۷۹۸ - ۸۰۰
۴۰- آئه جانگ ۸۰۰ - ۸۰۹
۴۱- هئوندوک ۸۰۹ - ۸۲۶
۴۲- هونگدوک ۸۲۶ - ۸۳۶
۴۳- هوی گانگ ۸۳۶ - ۸۳۸
۴۴- مینائه ۸۳۸ - ۸۳۹
۴۵- سینمو ۸۳۹
۴۶- مونسونگ ۸۳۹ - ۸۵۷
۴۷- هئونان ۸۵۷ - ۸۶۱
۴۸- گیونگ مون ۸۶۱ - ۸۷۵
۴۹- هئون گانگ ۸۷۵ - ۸۸۶
۵۰- جئونگ گانگ ۸۸۶ - ۸۸۷
۵۱- جینسونگ ۸۸۷ - ۸۹۷
۵۲- هیوگونگ ۸۹۷ - ۹۱۲
۵۳- سیندوک ۹۱۳ - ۹۱۷
۵۴- گیونگ میونگ ۹۱۷ - ۹۲۴
۵۵- گیون گائه ۹۲۴ - ۹۲۷
۵۶- گیون سائه ۹۲۷ - ۹۳۵

ملکه جین سئونگ (۸۸۷ میلادی تا ۸۶۷ میلادی میلادی) (هانگول : 진성여왕) (هانجا : 眞圣女王) پنجاه و یکمین فرمانروای شیلا بود.او همچنین سومین و آخرین فرمانروای زن بعد از ملکه سئوندوک و ملکه جیندوک بود. زمان سلطنت او پایان دوره ی شیلای متحد و آغاز دوره ی جدید سه پادشاهی کره بود.

جین سئونگ دختر پادشاه گیونگ مون و ملکه مونوی بود. او دو برادر بزرگتر از خودش به نام های هونگانگ و جونگانگ داشت. هر دو برادر او فوت کردند و او به مقام پادشاهی رسید.

گرچه دوران سلطنت ملکه سئوندوک و جیندوک پشتوانه ی خوبی برای حراست از تاج و تخت جین سئونگ بود اما دوره ی فرمانروایی سومین ملکه مطابق انتظار پیش نرفت.

در کتاب سامگوک ساگی از جین سئونگ به خاطر کار های غیر اخلاقی و غیر مجاز او یاد شده است. از اخذ رشوه گرفته تا آوردن مردان جوان و جذاب به قصر خود و برقراری روابط نامشروع با آنها. او همچنین با یکی از فرماندهان عالی رتبه ی خود به نام وی هونگ رابطه داشت. از آنجا که سامگوک ساگی توسط کنفوسیونیست ها نوشته شده و آنها نگرشی منفی نسبت به فرمانروایی زنان داشتند بنابراین شاید جزئیات دقیقی که در این باره به آنها اشاره شده است دارای اعتبار و سندیت کافی نباشد.

در مقابل، با توجه به اسناد چو چیوون او یک زن خوش قلب و فاقد حرص و طمع بود.

در زمان پادشاهی جین سئونگ نظم عمومی جامعه فرو ریخت. مالیات به اندازه ی کافی جمع نمی شد و کسی به سربازی نمی رفت.

افرادی به نام های یانگ گیل و گیون هوون از این بی نظمی داخلی استفاده کردند و شورش به راه انداختند و حکومت های خود را در شمال غرب و جنوب غرب بنا نهادند.

در سال 895، جین سئونگ فرزند نامشروع هیونگانگ به نام کیم یو را به ولیعهدی منصوب کرد. در 4 جولای 897 از تاج و تخت کناره گیری کرد و در 31 دسامبر همان سال از دنیا رفت. او در شمال معبد ساجاسا واقع در گیونگ جو دفن شده است.

در دوره او یک کتاب ادبی به نام سامداموک به دستور شخص ملکه گردآوری و تالیف شد.


منابع[ویرایش]

سریال تائجو وانگ گان