پادشاه جیجئونگ

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
فهرست فرمانروایان شیلا مقدس

۱- هیوک گئسو ۵۷ ق.م - ۴ م
۲- نامهائه ۴ - ۲۴
۳- یوری ۲۴ - ۵۷
۴- تالهائه ۵۷ - ۸۰
۵- پاسا ۸۰ - ۱۱۲
۶- جیما ۱۱۲ - ۱۳۴
۷- ایل سئونگ ۱۳۴ - ۱۵۴
۸- آدالا ۱۵۴ - ۱۸۴
۹- بئول هیو ۱۸۴ - ۱۹۶
۱۰- نائه ها ۱۹۶ - ۲۳۰
۱۱- جوبان ۲۳۰ - ۲۴۷
۱۲- چئومهائه ۲۴۷ - ۲۶۱
۱۳- میچو ۲۶۲ - ۲۸۴
۱۴- یوریه ۲۸۴ - ۲۹۸
۱۵- گیریم ۲۹۸ - ۳۱۰
۱۶- هئول هائه ۳۱۰ - ۳۵۶
۱۷- نائمول ۳۵۶ - ۴۰۲
۱۸- سیلسئونگ ۴۰۲ - ۴۱۷
۱۹- نولجی ۴۱۷ - ۴۵۸
۲۰- جابی ۴۵۸ - ۴۷۹
۲۱- سوجی ۴۷۹ - ۵۰۰
۲۲- جیجئونگ ۵۰۰ - ۵۱۴
۲۳- بئوپ هئونگ ۵۱۴ - ۵۴۰
۲۴- جین هئونگ ۵۴۰ - ۵۷۶
۲۵- جینجی ۵۷۶ - ۵۷۹
۲۶- جینپیونگ ۵۷۹ - ۶۳۲
۲۷- سئوندوک ۶۳۲ - ۶۴۷
۲۸- جین دئوک ۶۴۷ - ۶۵۴
۲۹- موییل ۶۵۴ - ۶۶۱
۳۰- مونمو کبیر ۶۶۱ - ۶۸۱
۳۱- سین مون ۶۸۱ - ۶۹۱
۳۲- هیوسو ۶۹۲ - ۷۰۲
۳۳- سئونگدوک ۷۰۲ - ۷۳۷
۳۴- هیوسونگ ۷۳۷ - ۷۴۲
۳۵- گیونگ دئوک ۷۴۲ - ۷۶۵
۳۶- هیه گونگ ۷۶۵ - ۷۸۰
۳۷- سئوندوک ۷۸۰ - ۷۸۵
۳۸- وونسونگ ۷۸۵ - ۷۹۸
۳۹ سوسونگ ۷۹۸ - ۸۰۰
۴۰- آئه جانگ ۸۰۰ - ۸۰۹
۴۱- هئوندوک ۸۰۹ - ۸۲۶
۴۲- هونگدوک ۸۲۶ - ۸۳۶
۴۳- هوی گانگ ۸۳۶ - ۸۳۸
۴۴- مینائه ۸۳۸ - ۸۳۹
۴۵- سینمو ۸۳۹
۴۶- مونسونگ ۸۳۹ - ۸۵۷
۴۷- هئونان ۸۵۷ - ۸۶۱
۴۸- گیونگ مون ۸۶۱ - ۸۷۵
۴۹- هئون گانگ ۸۷۵ - ۸۸۶
۵۰- جئونگ گانگ ۸۸۶ - ۸۸۷
۵۱- جینسونگ ۸۸۷ - ۸۹۷
۵۲- هیوگونگ ۸۹۷ - ۹۱۲
۵۳- سیندوک ۹۱۳ - ۹۱۷
۵۴- گیونگ میونگ ۹۱۷ - ۹۲۴
۵۵- گیون گائه ۹۲۴ - ۹۲۷
۵۶- گیون سائه ۹۲۷ - ۹۳۵

پادشاه جیجئوگ (۵۰۰ میلادی تا ۵۱۴ میلادی) بیست و دومین پادشاه شیلا یکی از سه امپراتوری کره بود او در سال ۵۰۰ میلادی به تخت نشست و پس از ۱۴ سال حکومت از دنیا رفت.


وی بیشتر به خاطر تقویت قدرت سلطنتی و ساختن شیلا به یک امپراطوری متمرکز معروف است.

پدر او گالمونوانگ بود که نوه پادشاه نائمول ایساگئوم بود، مادرش هم لیدی ژوزا ئنگ، دختر شاه نولجی بود. شاه جیجئونگ برنامه اصلاحات قانونی خود را در سال ۵۰۲ میلادی آغاز کرد. گفته شده که شاه جیجونگ رسم دفن خدمتکاران را با اربابانشان غیر قانونی اعلام کرده است.

در سال ۵۰۳ وی به طور رسمی نام کشور را به عنوان Silla نامگذاری کرد که قبلاً توسط شخصیت های مختلف چینی نشان داده شده بود. در همان زمان او عنوان وانگ به معنای "شاه" را گرفت. شاه جیجونگ این برنامه را در سال های بعد با اصلاح لباس تشریفاتی در سال ۵۰۴ و اصلاحات اداری محلی را در سال ۵۰۵ ادامه داد. شاه جی جونگ در سال ۵۰۹ بازاری را در سورابل شرقی تاسیس کرد. در سال ۵۱۲ امپراطور، کیم ایسابو ژنرال بزرگ آن زمان در شیلا را برای تسخیر کشور جزیره ای یوسانگوک فرستاد. بر اساس کُتُب تاریخی شاه جیجونگ مردی قد بلند و جثه ای بزرگ داشت. وی پس از اینکه در سال ۵۱۴ میلادی درگذشت یک نام معبدی را دریافت کرد، ... نامی که اکنون با آن شناخته میشود. او اولین شاه شیلا بود که نام معبدی را دریافت کرد.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • منبع آزاد