پادشاه سئونگ دئوک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
فهرست فرمانروایان شیلا مقدس

۱- هیوک گئسو ۵۷ ق.م - ۴ م
۲- نامهائه ۴ - ۲۴
۳- یوری ۲۴ - ۵۷
۴- تالهائه ۵۷ - ۸۰
۵- پاسا ۸۰ - ۱۱۲
۶- جیما ۱۱۲ - ۱۳۴
۷- ایل سئونگ ۱۳۴ - ۱۵۴
۸- آدالا ۱۵۴ - ۱۸۴
۹- بئول هیو ۱۸۴ - ۱۹۶
۱۰- نائه ها ۱۹۶ - ۲۳۰
۱۱- جوبان ۲۳۰ - ۲۴۷
۱۲- چئومهائه ۲۴۷ - ۲۶۱
۱۳- میچو ۲۶۲ - ۲۸۴
۱۴- یوریه ۲۸۴ - ۲۹۸
۱۵- گیریم ۲۹۸ - ۳۱۰
۱۶- هئول هائه ۳۱۰ - ۳۵۶
۱۷- نائمول ۳۵۶ - ۴۰۲
۱۸- سیلسئونگ ۴۰۲ - ۴۱۷
۱۹- نولجی ۴۱۷ - ۴۵۸
۲۰- جابی ۴۵۸ - ۴۷۹
۲۱- سوجی ۴۷۹ - ۵۰۰
۲۲- جیجئونگ ۵۰۰ - ۵۱۴
۲۳- بئوپ هئونگ ۵۱۴ - ۵۴۰
۲۴- جین هئونگ ۵۴۰ - ۵۷۶
۲۵- جینجی ۵۷۶ - ۵۷۹
۲۶- جینپیونگ ۵۷۹ - ۶۳۲
۲۷- سئوندوک ۶۳۲ - ۶۴۷
۲۸- جین دئوک ۶۴۷ - ۶۵۴
۲۹- موییل ۶۵۴ - ۶۶۱
۳۰- مونمو کبیر ۶۶۱ - ۶۸۱
۳۱- سین مون ۶۸۱ - ۶۹۱
۳۲- هیوسو ۶۹۲ - ۷۰۲
۳۳- سئونگدوک ۷۰۲ - ۷۳۷
۳۴- هیوسونگ ۷۳۷ - ۷۴۲
۳۵- گیونگ دئوک ۷۴۲ - ۷۶۵
۳۶- هیه گونگ ۷۶۵ - ۷۸۰
۳۷- سئوندوک ۷۸۰ - ۷۸۵
۳۸- وونسونگ ۷۸۵ - ۷۹۸
۳۹ سوسونگ ۷۹۸ - ۸۰۰
۴۰- آئه جانگ ۸۰۰ - ۸۰۹
۴۱- هئوندوک ۸۰۹ - ۸۲۶
۴۲- هونگدوک ۸۲۶ - ۸۳۶
۴۳- هوی گانگ ۸۳۶ - ۸۳۸
۴۴- مینائه ۸۳۸ - ۸۳۹
۴۵- سینمو ۸۳۹
۴۶- مونسونگ ۸۳۹ - ۸۵۷
۴۷- هئونان ۸۵۷ - ۸۶۱
۴۸- گیونگ مون ۸۶۱ - ۸۷۵
۴۹- هئون گانگ ۸۷۵ - ۸۸۶
۵۰- جئونگ گانگ ۸۸۶ - ۸۸۷
۵۱- جینسونگ ۸۸۷ - ۸۹۷
۵۲- هیوگونگ ۸۹۷ - ۹۱۲
۵۳- سیندوک ۹۱۳ - ۹۱۷
۵۴- گیونگ میونگ ۹۱۷ - ۹۲۴
۵۵- گیون گائه ۹۲۴ - ۹۲۷
۵۶- گیون سائه ۹۲۷ - ۹۳۵

پادشاه سئونگ دئوک ( ۷۰۲ میلادی تا ۷۳۷ میلادی ) سی و سومین پادشاه شیلا بود . او دومین پسر شاه سینمون و برادر کوچکتر پادشاه هیوسو بود. روابط بین شیلا و چین به سطوح همکاری بی نظیری رسید. ایالت مالگال اگرچه پادشاه سئونگ دئوک در واقع یک لشکر کشی به شمال راه اندازی کرد اما با کولاک شدید خنثی شد. شیلا همچنین نگران تجدید حیات بالهه بود. در سال 721 پادشاه سئونگدوک دستور ساخت قنات را در سراسر مرز شمالی شیلا داد. بقایای آن هنوز دیده میشود. سال بعد پادشاه سونگ دوک که در اثر حملات دزدان دریایی ژاپنی در امتداد سواحل جنوبی دچار مشکل شد. وی قلعه بزرگی در نزدیکی شهر سورابل بزرگ برپا کرد که محیط آن 10 کیلومتر بود. بر طبق کتاب سامگوک یوسا این قلعه معروف به قلعه موبول که نزدیک به 40/000 مرد نیاز داشت. در اوج سلطنت شاه سئونگ دوک و نشانه بهبود روابط با تانگ، در سال 735 امپراطور تانگ یعنی ژوان زونگ به پادشاه شیلا رسما قلمرو جنوب رودخانه پائه که امروزه رودخانه تادونگ نام دارد اعطا کرد. دوران حکومت پادشاه سئونگ دوک دوره رفاه و صلح بود. همان طور که یکی از محققین کره از ادعا کرده است در طول حکومت سونگ دوک نهایتاً قدرت تاج و تخت تضمین شد و با انجام این کار امپراطوری شیلا سر انجام توانست از آرامش داخلی لذت برد. گفته شده است که یک ساعت آبی کره ای در سال 718 اختراع شد. در فوریه سال 737 پادشاه سئونگ دئوک ناگهان در پایتخت شیلا از دنیا رفت و حکومت به هیو سونگ رسید.

منابع[ویرایش]