الگو:نشانه‌های بیماری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو


برابرها:

Abdominal distension اتساع شکم Abdominal pain شکم‌درد Acalculia محاسبه‌پریشی Acute abdomen شکم حاد Ageusia ناچشایی Agnosia ادراک‌پریشی Agraphia نانویسایی Alexia ناخوانی Amnesia فراموشی Anasarca پشام، استسقاء عمومی Anorexia بی‌اشتهایی Anosmia نابویایی Anterograde amnesia فراموشی پیش‌گستر Anxiety اضطراب Aphasia ناگویایی Aphonia لالی حنجره‌ای Apraxia کنش‌پریشی Ascites آب‌آوردگی شکم، آسیت Asphyxia خفگی، خُنّاق، اختناق Asthenia ضعف بدن Ataxia ناهماهنگی حرکتی Athetosis حرکت‌پریشی، آتتوز Bloating نفخ Bradycardia کندتپشی، برادیکاردی Bradypnea کنددمی Bruit وزوز Burping آروغ زدن Cachexia نزاری Cardiogenic shock شوک قلبی Carotid bruit همهمهٔ سُباتی Chest pain سینه‌درد Cheyne-Stokes respiration تنفس شین-استوکس Chronic pain درد مزمن Clubbing چماقی شدن بند انگشت Coma اغماء Cough سرفه Cyanosis کبودی پوست، سیانوز Debility بی‌رمقی Delayed milestone دیرکرد رشد Desquamation پوست‌اندازی Diaphoresis عرق‌ریزش Dizziness گیجی Dysarthria نارساگویی عضوی Dysdiadochokinesia تحرک‌پریشی، دیس‌دیادوکوکینزی Dysgraphia نوشتارپریشی Dyslexia خوانش‌پریشی Dysmetria دقت‌پریشی حرکات، دیسمتری Dysphagia دش‌خواری، عسرالبلع Dysphasia زبان‌پریشی Dysphonia آواپریشی Dyspnea نفس‌تنگی Dysuria سوزش ادراری، عسرالبول، دیزوری Edema خیز، ورم Encopresis بی‌اختیاری مدفوع Epistaxis خون‌دماغ Extrarenal uremia اورمی برون‌کلیوی Extravasation of urine ترشح ادرار Failure to thrive اختلال رشد کودک Fainting غش کردن Fasciculation پرش عضلانی، لرزش عضلانی Fatigue خستگی Febrile seizure حمله تب‌دار، تشنج تب‌دار Fecal incontinence بی‌اختیاری دفع Fecal occult blood خون پنهان در مدفوع Fever تب Flushing قرمزی پوست Gait abnormality گام‌برداری ناهنجار Gangrene قانقاریا Halitosis نفس بدبو Headache سردرد Heart murmur سوفل قلب Heartburn سوزش سر دل Hemoptysis خلط خونین Hepatomegaly بزرگ‌کبدی hepatosplenomegaly بزرگی طحال و کبد Hiccup سکسکه Hyperesthesia بیش‌حساسی Hyperhidrosis فزون‌تعریق Hyperpyrexia فزون‌تبی، بیش‌تبی Hyperreflexia بیش‌واکنشی Hyperventilation نفس‌نفس زدن، شتاب‌نفسی Hypoesthesia کم‌بساوایی Hypotonia سست‌ماهیچگی، هیپوتونی Hypoventilation هواکاست شش‌ها، کاهش تهویه ریوی Idiopathic short stature کوتاه‌قدی گزین‌آسیب Induration سخت‌شدگی Jaundice زردی Lymphadenopathy بیماری گره‌های لنفی، لنفادنوپاتی Malaise کسالت Meningism مننژیسم، تنش پاشام مغز Mouth breathing دهان‌دمش Nausea تهوع Nocturia بیش‌ادراری شبانه Oliguria کم‌ادراری Orthopnoea نفس‌تنگی خوابیده Pallor رنگ‌پریدگی Palpitation تپش قلب Parageusia چشائی‌پریشی Paresthesia مورمور، گزگز Parosmia بویایی‌پریشی Peripheral edema ورم پیرامونی Petechia خون‌لکی، پتشی Pleurisy ذات‌الجنب، بَرسام Polydipsia استسقاء Polyphagia پرخوری Polyuria پرادراری، پُرمیزه‌ای، پُرشاشی Rales خشاخش، رال Rash کهیر Renal colic قولنج کلیوی Respiratory arrest وقفه تنفسی Retrograde amnesia فراموشی پس‌گستر Shock شوک Somnolence خواب‌آلودگی Spasm گرفتگی ناگهانی، تنجش، اسپاسم Splenomegaly بزرگ‌طحالی Sputum خلط سینه Stridor سوت تنفسی، خرخر Tachycardia پرضربانی، تُنددلی، تاشیکاردی Tetany تتانی، گرفت غیرارادی عضلات Tremor رعشه Tremor لرزش Tympanites شکم‌طبلی Urinary incontinence بی‌اختیاری ادرار Urinary retention احتباس ادراری، شاش‌بند Vasovagal syncope سنکوپ هوش‌بر، غش وازوواگال Vertigo سرگیجه Vesical tenesmus زورپیچ مثانه‌ای، تنسم مثانه‌ای Vomiting استفراغ Wheeze خس‌خس Xerostomia خشکی دهان، زروستومی


منابع برابرهای فارسی: