پرش به محتوا

سرخرگ زند زبرین

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
سرخرگ: سرخرگ زند زبرین
کف دست، نمایش موقعیت استخوان‌ها و رگ‌ها. نزدیک انگشت شصت سرخرگ رادیال و نزدیک انگشت کوچک سرخرگ اولنار قرار دارند.
لاتین Arteria radialis
فهرست گری subject #۱۵۱ ۵۹۲
خاستگاه سرخرگ براکیال   
شاخه‌ها *در ساعد:
Radial recurrent artery
Palmar carpal branch of radial artery
Superficial palmar branch of the radial artery.
*در مچ:
Dorsal carpal branch of radial artery
First dorsal metacarpal artery.
*در دست:
Princeps pollicis artery
Radialis indicis
Deep palmar arch
سیاهرگ سیاهرگ زند زبرین
سمپ-MeSH Radial+Artery

در بدن انسان، سرخرگ زند زبرین یا شریان رادیال (به انگلیسی: Radial artery) سرخرگ اصلی از وجه خارجی در ساعد است. سرخرگ زند زبرین از دوشاخه شدن سرخرگ بازویی (براکیال) در حفره آرنج سرچشمه می‌گیرد. سپس تا ناحیه دیستال بخش پیشین یا قدامی ساعد ادامه می‌یابد و در آنجا به‌عنوان نقطه‌عطفی برای تقسیم بین کمپارتمان‌های پیشین (قدامی) و پسین (خلفی) در ساعد عمل می‌کند. پس از عبور از انفیه‌دان دست و پس‌از قوس کف دست به شاخه عمیق سرخرگ زند زیرین (اولنار) می‌پیوندد.

مسیر[ویرایش]

سرخرگ زند زبرین شاخه کوچکتر سرخرگ بازویی است که مسیر آن را در سمت خارج ساعد ادامه می‌دهد، سرخرگ زند زبرین از مجاور گردن استخوان زند زبرین (رادیوس) شروع می‌شود، نیمه فوقانی آن توسط ماهیچه بازویی‌زبرزندی (براکیورادیالیس) و نیمه تحتانی مسیر آن توسط فاسیای عمقی پوشیده می‌شود. در ثلث میانی مسیر آن در ساعد شاخه سطحی عصب زند زبرین با آن همراه می‌شود. در قسمت انتهائی مسیر شریان رادیال در ساعد، شریان روی سطح قدامی استخوان رادیوس قرار گرفته و توسط فاسیا و پوست پوشیده می‌شود، در این محل شریان در طرف خارج با زردپی ماهیچه بازویی‌زبرزندی و در طرف داخل با زردپی ماهیچه خم‌کننده مچ به زند زبرین (فلکسور کارپی رادیالیس) مجاورت دارد، در این محل می‌توان نبض شریان را گرفت. شریان رادیال در ادامه مسیرش با عبور از زیر وترهای عضلات اکستانسور عمقی به خلف رفته و پس از عبور از درون انفیه‌دان دست به ناحیه خلفی دست می‌رود. شاخه‌های شریان رادیال در ساعد شامل شاخه‌های موسکولار، شاخه راجعه برای شرکت در آناستوموزهای اطراف آرنج و شاخه پالمار سطحی برای شرکت در قوس پالمار سطحی می‌باشد.[۱]

در تمام مسیر سیاهرگی با همین نام یعنی سیاهرگ زند زبرین (ورید رادیال) آن را همراهی می‌کند.

نگارخانه[ویرایش]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. درسنامه دستگاه اسکلتی-عضلانی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. بازنگری چهارم. مهر ۱۳۸۹.