مهدی فدایی مهربانی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

مهدی فدایی مهربانی نویسنده و پژوهشگر ایرانی حوزه فلسفه، عرفان و فلسفه سیاسی است. مهربانی هم‌اکنون عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران است. او متولد شهرری است. [۱] فدایی مهربانی برگزیدهٔ جشنواره فارابی[۲] و کتاب سال جمهوری اسلامی ایران[۳] است. از وی تاکنون آثاری نظیر «پیدایی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران» (نشر نی)، «ایستادن در آنسوی مرگ: پاسخ‌های کربن به هایدگر از منظر فلسفهٔ شیعی» (نشر نی)، «حکمت، معرفت و سیاست در ایران»[۴] (نشر نی) و «چه باشد آنچه خوانندش سیاست؟»[۵] (نشر فلات) منتشر شده‌است. مهربانی از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ به عنوان پژوهشگر مهمان دانشگاه استونی بروک نیویورک بوده است.

منابع[ویرایش]

 1. https://rtis2.ut.ac.ir/cv/fadaeimehrabani
 2. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۲ فوریه ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۱۴ فوریه ۲۰۱۶.
 3. http://www.ido.ir/pages/?id=386128
 4. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۷ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۱۴ فوریه ۲۰۱۶.
 5. http://www.nashrefalat.com/books/show/16

Mahdi Fadaei Mehrabani (Persian: مهدی فدایی مهربانی‎ | born 1982) is an Iranian writer and researcher in Islamic philosophy, mysticism and political philosophy. He is one of the winners of Farabi International Award, 2009[1] and the Winner of Iran’s Book of the Year Awards, 2016.[2] Mehrabani has written several books and articles[3][4] and currently is an assistant Professor at University of Tehran.[5][6][7][8] Mehrabani used to be a researcher at State University of New York (Stony Brook) from 2017 to 2018.

Works

Books

 • The Necessity of Shia Spirituality for Contemporary World as a Global Ethics: Henry Corbin’s View, in the "Spirituality and Global Ethics", edited by: Mahmoud Masaeli (University of Ottawa), Cambridge Scholar Publishing, 2017[9][10][11]
 • Religion in Itself or Exclusivist Interpretation: Is Religion Inherently Violent? In "The Root Causes of Terrorism: A Religious Studies Perspective", edited by: Mahmoud Masaeli (University of Ottawa) and Rico Sneller (Leiden University), Cambridge Scholar Publishing, 2016[12][13]
 • What is called Politics?, Tehran: Falat Publications, 2016[14]
 • Wisdom, Knowledge and Politics in Iran: From Sadr-Al-Din Shirazi to the Contemporary Political Theosphers, Tehran: Ney Publications, 2014[15]
 • Standing other side of the death: Henry Corbin’s Responses to Martin Heidegger from Shia's Philosophy Perspective, Tehran: Ney Publications, 2012[16][17]
 • The Rise of Mystical Political Thought in Iran, Tehran: Ney Publications, 2009[18]

Selected articles

 • Mystical-Political thought in Seyyed Jaafar Kashfi’s worldview, Politics Quarterly of University of Tehran, (winter 2016)[19]
 • Moses Hess’s Socialistic Interpretation of Spinoza, Siyasatname Magazine No. 2, (2016)
 • Shia Theology's View on Hope, Iran's Sociological Association Magazine, Tehran, Iran, (winter 2013)
 • Theological Exclusivism and Politics in Judaism, Journal of Faculty of Law Political Science, Karaj University, Karaj, Iran, (summer 2013) [20]
 • Review of “En Islam Iranien” By Henri Corbin, Mehrnameh Magazine, Tehran, Iran, (December 2013)
 • A Treatise on Roots and Philosophical Legitimating of Dialogue, Sooreh Magazine, Tehran, Iran, (October 2013)[21]
 • Mystical Seminars in Iran, 4, Sooreh Magazine, Tehran, Iran, (June 2013)[22]
 • Theosophy of Avicenna, Farhikhtegan, Tehran, Iran, (August 2013)
 • Critisicm and Review of Translation of Resalat Al-Qushayrihah by Qushayri, Ketabé Mahé Falsafeh Magazine, Tehran, Iran, (May 2013)[23]
 • Philosophical Exegesis of the Qadr Nights in Shia Theology, Iranian Philosophical Society, Javidan Kherad Quarterly, * Vol. 19, Tehran Iran, (fall 2012)[24]
 • Political Theosophy of Qoth Al-Din Neyrizi, Islamic Government Quarterly, Vol. 17, No. 3, Tehran, Iran, (Fall 2012)[25][26]
 • Henry Corbin's Criticism on Orientalism in Western Philosophy and Theology, Ketab-é Mah-é Falsafeh, Vol. 4, Tehran, Iran, (July 2011)
 • A Comparative Study of Humanism in Seyyed Hussein Nasr and Mohammad Shabestari, Karaj University Quarterly of Politics, Tehran, Iran, (summer 2011)[27]
 • Political Thought of Nasafi, Politics Quarterly, University of Tehran, Vol. 40, Tehran, Iran, (Fall 2010)
 • Dominance: Theory in Ibn-Al-Fara's Political Thought, Pazhoohesh Siasat Nazari Quarterly, Tehran, Iran, (summer and fall 2010)
 • An Introduction to Relation between Epistemological and Ontological System in Aziz Al-Din Nasafi's Theosophy, Motaleat-é Falsafi Kalami Quarterly, Qom University, Qom, Iran, (summer 2008)
 • Criticism on the Place Of Etymology In Methodology Of Ahmad Fardid, Pazhoohesh-é Zaban Va Adab-é Farsi Quarterly, Tehran, Iran, (Spring and Summer 2008)
 • Tracing the Concept of Essential Movement in Theosophy of Mulla Sadra, Islamic Studies Quarterly, Ferdowsi University Press, Mashhad, Iran,( winter 2008)
 • What Is An Essential Movement? From Nasafi to Mulla Sadra, Sadra Islamic Philosophy Center Quarterly, Vol. 53, Tehran, Iran, (2008)
 • Nasafi's View on the Unification of Mysticism and Politics, Pazhoohesh Siasat Nazari Quarterly, Tehran, Iran, spring 2008
 • From The Outside World: Realism's Continuity in Contemporary Life, Kheradnameh Hamshahri Magazine, Vol. 23, Tehran, Iran, (February 2008)
 • Modernity as a Dialogue: The Frankfort School and Modernity: A Case Study of Habermas, Kheradnameh Hamshahri Magazine, Vol. 19, Tehran, Iran, (October 2007)
 • The Role of the Media in Social Health, Pazhoohesh va Sanjesh Quarterly, Vol. 49, Tehran, Iran, (Spring 2007)
 • In Search of the Language, Kheradnameh Hamshahri Magazine, Vol. 16, Tehran, Iran, (July 2007)
 • Continuation of Sheykh Ansari's School of Jurisprudence in Politics, Kheradnameh Hamshahri Magazine, Vol. 18, Tehran, Iran, (September 2007)
 • Criticism on Post Modern Mysticism, Kheradnameh Hamshahri Magazine, Vol. 20, Tehran, Iran, (November 2007)
 • The Influence of Averroes' Philosophy on Scholasticism in Western Philosophy and Theology, Safir Magazine, Karaj University, Vol. 19 and 20, Tehran, Iran, (summer 2005)

Sources

 1. ^ http://farabiaward.ir/page/103/دوره-دوم#t
 2. ^ http://ido.ir/pages/?id=386128
 3. ^ https://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=%22Mahdi+Fadaei+Mehrabani%22&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=&oq=mahdi+fadaei+
 4. ^ https://www.amazon.com/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A283155%2Cp_27%3AMahdi%20Fadaei%20Mehrabani
 5. ^ http://lawpol.ut.ac.ir/en/~fadaeimehrabani
 6. ^ https://rtis2.ut.ac.ir/cv/fadaeimehrabani/?lang=en-gb
 7. ^ http://www.nashrefalat.com/auther/show/12
 8. ^ http://nashreney.com/content/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
 9. ^ http://www.cambridgescholars.com/download/sample/63742
 10. ^ http://www.cambridgescholars.com/spirituality-and-global-ethics
 11. ^ Masaeli, Mahmoud (2017). Spirituality and Global Ethics. ISBN 9781443850735.
 12. ^ http://www.cambridgescholars.com/the-root-causes-of-terrorism
 13. ^ Masaeli, Mahmoud; Sneller, Rico (2017-01-06). The Root Causes of Terrorism: A Religious Studies Perspective. ISBN 9781443869317.
 14. ^ http://www.nashrefalat.com/books/show/16
 15. ^ https://www.amazon.com/Hekmat-Marefat-Siasat-Iran-Persian/dp/9641853244/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1497640689&sr=1-1
 16. ^ https://www.amazon.com/Istadan-Dar-Souye-Marg-Persian/dp/9641852493/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1497640689&sr=1-2
 17. ^ https://www.amiscorbin.com/mahdi-fadaei-mehrabani-istadan-dar-an-souye-marg/
 18. ^ پیدایی اندیشهٔ سیاسیِ عرفانی در ایران: از عزیز نسفی تا صدرالدین شیرازی. 2009. ISBN 9641851071.
 19. ^ http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1111000/%d9%88%d8%ac%d9%88%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%80-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%81%db%8c
 20. ^ http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1060950/%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d9%87%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa
 21. ^ http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1024358/%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa-%d8%9b-%d8%a8%d8%ad%d8%ab%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af
 22. ^ http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1024196/%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%9b-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c%d9%87-%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d8%b1
 23. ^ http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/970029/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%82%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%87
 24. ^ http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/970029/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%82%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%87
 25. ^ http://www.ensani.ir/storage/Files/20131209080741-9848-33.pdf
 26. ^ http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1009137/%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%82%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c
 27. ^ http://www.ensani.ir/storage/Files/20120426161629-5094-31.pdf