کتب انبیاء

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نویم یا نبییم (Neviim) دومین قسمت تنخ است.

نویم یا پیامبران داستان به قدرت رسیدن سلاطین عبری و تقسیم‌بندی آنها به دو پادشاهی و همچنین پیامبرانی که از جانب خداوند با این پادشاهان در ارتباط بوده‌اند و تاریخ قوم بنی‌اسرائیل را بیان می‌کنند. در پایان این کتاب داستان فتح پادشاهی اسرائیل توسط آشوریان وفتح پادشاهی یهودا توسط بابلیان و تخریب معبد اورشلیم ذکر شده‌است. بخش‌هایی از این کتاب توسط یهودیان در روز سبت قرائت می‌شود. کتاب یونس نیز در روز یوم کیپور خوانده می‌شود.

طبق عقاید یهودیان «نویم» شامل هشت کتاب است. در ترجمه‌های کنونی نویم از هفده کتاب یاد شده‌است. این هشت کتاب عبارت‌اند از:

  • کتاب یوشع یا Yehoshun [יהושע ]
  • کتاب داوران یا Shoftism [שופטים ]
  • کتاب ساموئیل یا Shumuel [שמואל] (که در بخش عهد عتیق مسیحیت به دوکتاب تقسیم‌بندی می‌شود؛ سامویل به عنوان آخرین داور یا اولین پیامبر در نظر گرفته می‌شود و درحالیکه پسران وی را داور نامیده بودند وقوم عبری این انتصاب را رد کرد).
  • کتاب پادشاهان یا Melakhim [מלכים] (که در بخش عهد عتیق مسیحیت به دوکتاب تقسیم میشود).
  • کتاب اشعیا یا yeshayahu [ישעיהו]
  • کتاب ارمیا یا Yirmiyahu [ירמיהו]
  • کتاب حزقیال یا Yehezquel [יחזקאל]

دوازده پیامبر صغری[ویرایش]