پرش به محتوا

الگو:الهیات

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برابرها:

 • برهان‌شناسی، برهان‌آوری، حجت‌آوری، دفاعیات استدلالی، دفاع‌نامه: Apologetics
 • معتزله: Mutazilites
 • سکولاریسم: Secularism
 • سه‌گانه‌انگاری: Trinitarianism
 • تثلیث: Trinity
 • کلیساشناسی: Ecclesiology
 • فرجام‌شناسی: Eschatology
 • الهیات: Theology
 • خداباوری: Theism
 • یکتاپرستی: Monotheism
 • رستاخیزبینی: Apocalypticism
 • شخص‌انگاری مرگ: Personifications of death
 • ضد دین: Antireligion
 • یکی‌پرستی، آیین رب‌الاربابی: Henotheism
 • دادارباوری: Deism
 • بی‌خدایی: Atheism
 • چندخدایی: Polytheism
 • همه‌خدایی: Pantheism
 • هرمسی‌گرایی: Hermeticism
 • دش‌خداباوری: Dystheism
 • مسیحاباوری: Messianism
 • سه‌راهی: Trilemma
 • نومن: Numen
 • بند یوحنایی: Comma Johanneum
 • ناسازه قادر مطلق: Omnipotence paradox
 • جهان آخرت: Afterlife
 • واسازی مثبت: Positive Deconstruction
 • اسلام‌هراسی: Islamophobia
 • لوگوس: Logos
 • زیرنهاد: Hypostasis
 • معنویت‌باوری: Spiritualism
 • فیضان‌باوری: Emanationism
 • عبارت تثلیث‌باوری: Trinitarian formula
 • برهان‌آوری همه‌دینی: Ecumenical Apologetics
 • باورنامه آتاناسیوسی: Athanasian Creed
 • خودخدایی: Egotheism
 • همه‌دادارباوری: Pandeism
 • مسیح‌شناسی: Christology
 • کیهان‌شناسی: Cosmology
 • گناه‌شناسی: Hamartiology
 • جهان‌ساز: Demiurge
 • الهیات فرازمینی، دگرالهیات: Exotheology
 • نسطوری: Nestorianism
 • حکمت‌پژوهی: Sophiology
 • موجود برتر: Supreme Being
 • رستگاری‌شناسی: Soteriology
 • پروتستانتیسم: Protestantism
 • هم‌گوهری: Consubstantiality
 • هم‌همایگی: Homoousian
 • نامه دیوگنتوس: Epistle to Diognetus
 • خدافراگیردانی: Panentheism
 • نوبت‌یزدانی: Kathenotheism
 • نیایکتاپرستی: Urmonotheismus
 • چنددادارباوری: Polydeism
 • روزی‌رسان: Sustainer
 • ایاوژی: Ayyavazhi
 • ایزد، رب‌النوع: Deity
 • لاهوت: Divinity
 • ایزدبانو: Goddess
 • تک‌پرستی: Monolatrism
 • عرفان: Mysticism
 • الهیات پویشی: Process theology
 • دوگانه‌انگاری: Binitarianism
 • بسیط بودن خدا: Divine simplicity
 • حضور الهی: Divine presence
 • آسمان‌دار: Taryenyawagon
 • آیین گنوسی: Gnosticism
 • ازدین‌برگشتگی، خروج از دین، ترک دین: Disengagement from religion
 • زروان‌باوری: Zurvanism