هیوروتات

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هَوُروَتات (خرداد) رسایی و کمال نام یکی دیگراز(پنجمین) امشاسپندان می‌باشد.

« خرداد » در اوستا «هـَئوروَتات» و در پهلوی «خُـردات» یا « هُردات » به معنی رسایی و کمال است که در گات‌ها یکی از فروزه‌های اهورا مزدا و در اوستای نو نام یکی از هفت امشاسپند و نماد رسایی اهورا مزدا است. خرداد، امشاسپند بانویی است که نگهداری از آب‌ها در این جهان خویشکاری اوست و کسان را در چیرگی بر تشنگی یاری می‌کند از این روی در سنت، به هنگام نوشیدن آب از او به نیکی یاد می‌شود. در گات‌ها، از خرداد و امرداد پیوسته در کنار یکدیگر یاد می‌شود و در اوستای نو نیز این دو امشاسپند، پاسدارنده آب‌ها و گیاهان اند که به یاری مردمان می‌آیند و تشنگی و گرسنگی را شکست می‌دهند. در یسنا، هات ۴۷، آمده‌ است که اهورامزدا رسایی خرداد و جاودانگی امرداد را به کسی خواهد بخشید که اندیشه و گفتار و کردارش برابر آیین راستی است.

در مزدیسنا زندگانی عبارت است از طی مدارج سعادت و کمال در این جهان و از پرتو آن به پیشگاه مقدس(ورجاند) پروردگار پیوستن در جهان دیگر. (هفت مرحله روحانی- پیروی و کمک خواستن از امشاسپندان)

هَوُِروَتات(خرداد)رسایی و کمال نام یکی دیگراز(پنجمین) امشاسپندان می‌باشد. خرداد نماینده رسایی و کمال، دانش اهورا مزدا است و در گیتی به نگهبانی آب گماشته شده‌است.صورت اوستایی خرداد " هَوُروَتات" است که هَورو صفت است به معنی رسا، همه، درست، تمام و کمال و جزء دوم یعنی داد یا دات(که همان داد می‌باشد که در واژگانی چون دادگستری به کار رفته) به معنی قانون، دادگری(عدل) ارتباطی ندارد بلکه پسوند است که به انجام برخی ازواژها مانند ارشتات (راستی)و تات (درستی)و اُوپَرَتات (برتری) می‌پیوندد.


بنظر تاریخ پژوه معاصر محمد محمدپور نامگذاری فوق نیز خارج از تصور و نامعقول و مردود است

چرا که در نامگذاری فوق تلاش شده است برای واژه ها از زبان هندواروپایی ریشه یابی شود حال که این کلمه مرکب دارای ریشه سامی میباشد

این که کلمه هور از کلمات سامی است یا هندی نیز جای بحث فراوان دارد

چنانکه در تسمیه کلمه اهورامزدا توضیح داده شد کلمه هور یا اوور در زبان مادها معنای خورشید یا اتش را میدهد

در کلمه هورتات [خرداد] دو واژه هور [خور=خورشید] و تات[بمعنی امدن یا رسیدن در زبان مادهای امروزی] میباشد و معنی کلی ان به بلوغ رسیدن و دوران فرمانروایی و تابش حداکثری خورشید است که به عنوان یکی از چند خدای مردمان باستان مورد پرستش و تکریم فراوان بوده است

منابع[ویرایش]

۱.جهان بینی اشو زرتشت -اردشیر خورشیدیان
۲.دانشنامهٔ مزدیسنا-جهانگیر اوشیدری
۳.فلسفه ایران باستان-دینشاه ایرانی