رشید شهمردان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رشید شهمردان
زادروز ۱۲۸۴
یزد
درگذشت ۲۱ آذر ۱۳۶۲
آمریکا
محل زندگی ایران - هندوستان
ملیت  ایران
تأثیرگذاران ابراهیم پورداوود، دینشاه ایرانی
دین زرتشتی
آثار تاریخ زرتشتیان-فرزانگان زرتشتی، تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان، خرده اوستا، فرمانروایان ایرانی در هند
همسر مروارید خرمشاهی

رشید شهمردان (زاده فروردین ۱۲۸۴ یزد- درگذشته ۲۱ آذر ۱۳۶۲ آمریکا) دانشمند ایران شناس، اوستا شناس و تاریخ‌نگار زرتشتی است.[۱]

زندگی[ویرایش]

رشید شهمردان در سال ۱۲۸۴ شمسی در روستای زین‌آباد شهر یزد دنیا آمد در نوجوانی به هندوستان سفر کرد. او زیر نظر دینشاه ایرانی و ابراهیم پورداوود به آموزش و تحقیق پرداخت.[۲]

کتابشناسی[ویرایش]

تألیف[ویرایش]

 • اوس‍ت‍ای درون (ب‍رگ‍ردان از دی‍ن دب‍ی‍ره رش‍ی‍د ش‍ه‍م‍ردان؛ ب‍ک‍وش‍ش رس‍ت‍م ه‍رم‍زدی: پ‍ی‍ش‌گ‍ف‍ت‍ار اردش‍ی‍ر آذرگ‍ش‍س‍ب؛ دس‍ت‌ن‍وی‍س ف‍ری‍دون ب‍ه‍زاد رس‍ت‍گ‍اری)[۳]
 • ایران در کتب مذهبی وادبی هندوان [جزوه؛ ۱۰ برگ][۴]
 • برادری جهانی در فرهنگ ایران باستان (شیراز: انتشارات دانشگاه پهلوی)[۵]
 • پرستشگاه زرتشتیان (بمبئی: سازمان جوانان زرتشتی ب‍م‍ب‍ئ‍ی، ۱۳۳۶)[۶]
 • پ‍ی‍م‍ب‍ری زرت‍ش‍ت: ی‍ادن‍ام‍ه دی‍ن‍ش‍اه ای‍ران‍ی س‍ل‍ی‍س‍ت‍ی‍ر ([ب‍م‍ب‍ئ‍ی]: ان‍ج‍م‍ن زرت‍ش‍ت‍ی‍ان ای‍ران‍ی ب‍م‍ب‍ئ‍ی، ۱۳۱۶)[۷]
 • تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان (تهران: راستی (چاپخانه)، ۱۳۶۰)[۸]
 • ت‍اری‍خ زرت‍ش‍ت‍ی‍ان: ف‍رزان‍گ‍ان زرت‍ش‍ت‍ی ([ت‍ه‍ران]: ف‍روه‍ر، ۱۳۶۳)[۹] (همچنین منتشر شده در قالب کتاب گویا؛ گوینده پریوش زاهدی؛ تهران: مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی، ۱۳۸۶)[۱۰]
 • درف‍ش ک‍اوی‍ان‍ی؛ پ‍رچ‍م ب‍اس‍ت‍ان‍ی ای‍ران ب‍اس‍ت‍ان (ای‍ن ک‍ت‍اب ض‍م‍ی‍م‍ه م‍ج‍ل‍ه ب‍ررس‍ی‍ه‍ای ت‍اری‍خ‍ی ش‍م‍اره ۱ س‍ال ده‍م اس‍ت)[۱۱]
 • دین پایه زرتشتی (نوشته حسین وحیدی و رشید شهمردان؛ تهران: اشا، ۱۳۵۹)[۱۲]
 • دین‌نامه آتش و آتش‌پرستی (بمبئی: نشریه سازمان جوانان زرتشتی، ۱۳۲۰)[۱۳]
 • دین‌نامه: اصول سه‌گانه مزدیسنا (بمبئی: سازمان جوانان زرتشتی، ۱۳۲۳)[۱۴]
 • زرت‍ش‍ت‍ی‍ان، از م‍رگ ی‍زدگ‍رد ش‍ه‍ری‍ار ت‍ا گ‍ل پ‍ژم‍ردگ‍ی گ‍ل خ‍ورش‍ی‍د (ت‍ه‍ران: ف‍روه‍ر، ۱۳۸۲)[۱۵]
 • فرمانروایان ایرانی در هند (ز مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره دوم سال هشتم، تابستان ۱۳۵۱؛ مشهد: ۱۳۵۱)[۱۶]
 • فهرست کتابهای دینی زرتشتیان فارسی و انگلیسی (گردآوری؛ تهران: ۱۳۵۸)[۱۷]

ترجمه[ویرایش]

 • آم‍وزش‍ه‍ای اش‍و زرت‍ش‍ت (ت‍رج‍م‍ه و ت‍ال‍ی‍ف رش‍ی‍د ش‍ه‍م‍ردان در س‍ال ۱۳۱۱ خ‍ورش‍ی‍دی؛ ب‍ه ک‍وش‍ش ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر اوش‍ی‍دری)( [ت‍ه‍ران؟]: ک‍ی‍خ‍س‍رو و خ‍س‍روی‍ان‍ی راس‍ت‍ی، ۱۳۶۴)[۱۸]
 • ب‍ه‍ت‍ری‍ن چ‍ه‍ره زن‍دگ‍ی (نوشته اوت‍ار م‍ه‍ر ب‍اب‍ا، زبان: انگلیسی)[۱۹]
 • تعلیمات زرتشت (ترجمه و تألیف) (بمبئی: هور پرینتینگ پریس، ۱۳۱۱)[۲۰]
 • خرده اوستا: نمازهای بایسته برگرداننده از دین دبیره (ب‍رگ‍ردان از دی‍ن دب‍ی‍ره؛ گ‍زارش ف‍ارس‍ی از حسین وح‍ی‍دی؛ دس‍ت‌ن‍وی‍س ف‍ری‍دون ب‍ه‍زاد رس‍ت‍گ‍اری)(۱۳۵۲ ٬چاپخانه راستی)[۲۱] چاپ‌ها و ویرایش‌های بعدی: (ت‍ه‍ران: راس‍ت‍ی، ۱۳۷۲)[۲۲] (تهران: ۱۳۸۰ ، فروهر)[۲۳] (تهران: ۱۳۸۲ ، فروهر)[۲۴] (ت‍ه‍ران: ف‍روه‍ر، ۱۳۸۸؛ بازنگری و هماهنگی با دین‌دبیره موبدمهربان‌موبدخدامرادموبد دی‍ن‍ی‍ار ف‍ی‍روزگ‍ری؛ گ‍زارش ف‍ارس‍ی رستم‌کیخسروموبدشاه‌فریدون وحیدی)[۲۵]
 • دان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای آئ‍ی‍ن‍ی زرت‍ش‍ت‍ی (ن‍وش‍ت‍ه‍. خ‍ورش‍ی‍د داب‍و) (ت‍ه‍ران: ۱۳۵۸ ٬چ‍اپ خ‍واج‍ه)[۲۶]
 • زرتشت و همزمانان او در ویدا (برداشت و ترجمه؛ تهران: نشریه انجمن فرهنگ ایران باستان، ۲۵۳۷)[۲۷]
 • سال دینی زرتشتی (نوشته بهرام پیتاواله، پیش‌گفتار و ترجمه رشید شهمردان؛ انتشارات فروهر، ۱۳۵۶)[۲۸]

پانویس[ویرایش]

 1. «شهمردان، رشید». تارنمای راسخون. بازبینی‌شده در ۸ نوامبر ۲۰۱۶. 
 2. «Rashid Shahmardan». zoroastrian.org. بازبینی‌شده در ۹ نوامبر ۲۰۱۶. 
 3. «اوس‍ت‍ای درون (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 4. «ایران در کتب مذهبی وادبی هندوان (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 5. «برادری جهانی در فرهنگ ایران باستان (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 6. «پرستشگاه زرتشتیان (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 7. «پ‍ی‍م‍ب‍ری زرت‍ش‍ت: ی‍ادن‍ام‍ه دی‍ن‍ش‍اه ای‍ران‍ی س‍ل‍ی‍س‍ت‍ی‍ر (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 8. «تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 9. «ت‍اری‍خ زرت‍ش‍ت‍ی‍ان: ف‍رزان‍گ‍ان زرت‍ش‍ت‍ی (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 10. «ت‍اری‍خ زرت‍ش‍ت‍ی‍ان: ف‍رزان‍گ‍ان زرت‍ش‍ت‍ی (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 11. «درف‍ش ک‍اوی‍ان‍ی؛ پ‍رچ‍م ب‍اس‍ت‍ان‍ی ای‍ران ب‍اس‍ت‍ان (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 12. «دین پایه زرتشتی (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 13. «دین‌نامه آتش و آتش‌پرستی (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 14. «دین‌نامه: اصول سه‌گانه مزدیسنا (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 15. «زرت‍ش‍ت‍ی‍ان، از م‍رگ ی‍زدگ‍رد ش‍ه‍ری‍ار ت‍ا گ‍ل پ‍ژم‍ردگ‍ی گ‍ل خ‍ورش‍ی‍د (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 16. «فرمانروایان ایرانی در هند (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 17. «فهرست کتابهای دینی زرتشتیان فارسی و انگلیسی (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 18. «آم‍وزش‍ه‍ای اش‍و زرت‍ش‍ت (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 19. «ب‍ه‍ت‍ری‍ن چ‍ه‍ره زن‍دگ‍ی (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 20. «تعلیمات زرتشت (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 21. «خ‍رده اوس‍ت‍ا: نمازهای بایسته برگرداننده از دین دبیره (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 22. «خ‍رده اوس‍ت‍ا (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 23. «خ‍رده اوس‍ت‍ا (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 24. «خ‍رده اوس‍ت‍ا (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 25. «خ‍رده اوس‍ت‍ا (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 26. «دان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای آئ‍ی‍ن‍ی زرت‍ش‍ت‍ی (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 27. «زرتشت و همزمانان او در ویدا (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 
 28. «سال دینی زرتشتی (اطلاعات کتابشناختی)». وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵. 

منابع[ویرایش]