گاه‌شمار تاریخ ایران از حمله مغول تا ظهور صفویان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از گاه‌شمار ایلخانان)

این گاه‌شمار از سال ۱۲۲۰ میلادی یعنی نخستین حمله مغول به ایران تا پایه‌گذاری دودمان صفوی توسط شاه اسماعیل یکم در سال ۱۵۰۱ میلادی را در بر می‌گیرد.

عباسیان (۱۲۵۸→ ۷۵۰)
نخستین حمله مغول (۱۲۲۰↓)
اتابکان آذربایجان (۱۲۲۵ → ۱۱۳۶)

_____________________________________________________________________________________________

ایلخانیان (۱۳۳۵ → ۱۲۵۶)
سقوط عباسیان (۱۲۵۸↓)
مظفریان (۱۳۹۳ → ۱۳۱۳)
جلایریان (۱۴۳۲ → ۱۳۳۶)
سربداران (۱۳۸۶ → ۱۳۳۷)
آق‌قویونلوها (۱۵۰۱ → ۱۳۷۸)
قراقویونلوها (۱۴۶۹ → ۱۳۸۹)
تیموریان (۱۵۰۷ → ۱۳۷۰)

سالشمار

تصویر ۲: نسخه‌ای از مثنوی معنوی متعلق به سده ۱۵ میلادی
تصویر ۳: نگاره‌ای از کتاب جامع التواریخ که اسلام آوردن غازان خان را به تصویر کشیده است.
تصویر ۴: نقاشی از حافظ در یک دیوان حافظ متعلق به سده ۱۸ میلادی که در کتابخانه لندن نگهداری می‌شود.
تصویر ۵: مینیاتوری از کتاب مجمع التواریخ حافظ ابرو که دربارهٔ کشتی نوح و نجات جانوران است.
تصویر ۶: چهره جهانشاه پادشاه قراقویونلو اثر نقاش ایتالیایی سالواتور روزا

منابع

  1. Narrative of the Embassy of Ruy Gonzalez de Clavijo to the Court of Timour at Samarcand