فهرست جنگ‌های ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مناقشه ایران
و متحدانش
مخالفان نتایج
هخامنشیان
(۵۵۰–۳۳۰ پیش از میلاد)
شورش پارس‌ها
(۵۵۲–۵۴۹ پیش از میلاد)
Standard of Cyrus the Great (White).svg دوازده قبیله متفق پارس ماد پیروزی
 • دولت ماد به‌طور کامل از بین رفت.
فتح لیدیه
(۵۴۷ پیش از میلاد)
Standard of Cyrus the Great (White).svg هخامنشیان امپراتوری لیدیه پیروزی
 • لیدیه توسط ایران ضمیمه شد.
فتح بابل
(۵۴۰–۵۳۹ پیش از میلاد)
Standard of Cyrus the Great (White).svg هخامنشیان امپراتوری بابل نو پیروزی
 • دولت بابل به‌طور کامل از میان رفت.
جنگ با سکاها

(۵۲۹–۵۳۷ پیش از میلاد)

Standard of Cyrus the Great (White).svg هخامنشیان سکاها ی پادشاهی شکست (اما موفقیت استراتژیک)
 • کوروش زخمی می‌شود، اما نمی‌میرد.
فتح مصر
(۵۲۵ پیش از میلاد)
Standard of Cyrus the Great (White).svg هخامنشیان پادشاهی مصر پیروزی
 • مصر توسط ایران ضمیمه شد.
تهاجم دره ایندوس
(۵۱۸ پیش از میلاد)
Standard of Cyrus the Great (White).svg هخامنشیان سلسله هاریانکا پیروزی
جنگ‌های ایران و یونان
(۴۹۹–۴۴۹ پیش از میلاد)
Standard of Cyrus the Great (White).svg هخامنشیان یونان باستان
اتحادیه دلوس
شکست
نبرد کوناکسا
(۴۰۱ پیش از میلاد)
Standard of Cyrus the Great (White).svg هخامنشیان کوروش کوچک پیروزی
اردوکشی اردشیر دوم علیه کادوسیان
(۳۸۵ پیش از میلاد)
Standard of Cyrus the Great (White).svg هخامنشیان کادوسیان شکست، اما موفقیت دیپلماتیک
 • Negotiated peace with rival chiefs.
شورش ساتراپ‌ها
(۳۷۲–۳۶۲ پیش از میلاد)
Standard of Cyrus the Great (White).svg هخامنشیان ساتراپ‌های شورشی پیروزی
 • شورش شکست خورد.
حمله مقدونیه به ایران
(۳۵۵–۳۲۸ پیش از میلاد)
Standard of Cyrus the Great (White).svg هخامنشیان مقدونیه شکست
اشکانیان
(۲۴۷–۲۲۴ پیش از میلاد)
جنگ‌های ایران و سلوکیان
(۲۳۸–۱۲۹ پیش از میلاد)
اشکانیان سلوکیان پیروزی
دومین جنگ مهرداد با سلوکیان (۱۱۷-۱۱۳ سال پ.م) اشکانیان سلوکیان پیروزی
 • تمام متصرفات سلوکی در میانرودان تسخیر میشود و ایران برای بار نخست، هم مرز دولت روم میشود.
فتح ارمنستان(۱۱۲ تا ۱۰۹پیش از میلاد) شاهنشاهی اشکانی ارمنستان بزرگ پیروزی
 • تمام ارمنستان اشغال می‌شود.
نبرد با سکاها(۱۰۹ تا ۱۰۷ پیش از میلاد) شاهنشاهی اشکانی سکاها پیروزی
 • سکاها شکست سهمگینی می‌خورند و از سیحون عقب رانده می‌شوند و دولت جدید سکستان وابسته به ایران می‌شود.
نبرد حران (کاره) ۵۳ سال پ.م شاهنشاهی اشکانی جمهوری روم پیروزی
 • نخستین جنگ ایران و روم که به پیروزی قطعی ایران و شکست فاحش رومیان ختم میشود.
جنگ پارتی–ارمنی
(۸۷–۸۵ پیش از میلاد)
اشکانیان ارمنستان بزرگ شکست
جنگ‌های اشکانیان و رومی‌ها
(۶۶ پیش از میلاد-۲۱۷ CE)
اشکانیان
ارمنستان بزرگ
جمهوری روم
پنتوس
وضع موجود قبل از جنگ
 • مرزها چندین بار تغییر کرد.
ساسانیان
(۲۲۴–۶۵۱)
جنگ‌های ایران و روم
(۲۳۲–۴۴۰)
Derafsh Kaviani flag of the late Sassanid Empire.svg ساسانیان امپراتوری روم پیروزی
 • اسیر شدن والرین
جنگ‌های ایران و روم شرقی
(۵۰۲–۶۲۸)
Derafsh Kaviani flag of the late Sassanid Empire.svg ساسانیان امپراتوری روم شرقی پیروزی
 • پیروزی.
جنگ‌های ایران و حبشه
(۵۷۰–۵۷۸)
Derafsh Kaviani flag of the late Sassanid Empire.svg ساسانیان امپراتوری اکسومیت پیروزی
نخستین جنگ ایران و ترکان
(۵۸۸–۵۸۹)
Derafsh Kaviani flag of the late Sassanid Empire.svg ساسانیان هپتالیان
گوک‌ترک‌ها
پیروزی
 • ساسانیان، بلخ را تسخیر نمودند.
دومین جنگ ایران و ترکان
(۵۸۸–۵۸۹)
Derafsh Kaviani flag of the late Sassanid Empire.svg ساسانیان خاقانات غربی ترک
هپتالیان
پیروزی
 • Turkic invasion of ایران repelled.
سومین جنگ ایران و ترکان
(۶۲۷–۶۲۹)
Derafsh Kaviani flag of the late Sassanid Empire.svg ساسانیان خاقانات غربی ترک
امپراتوری روم شرقی
شکست
حمله اعراب به ایران
(۶۳۳–۶۴۴)
Derafsh Kaviani flag of the late Sassanid Empire.svg ساسانیان
و مسیحیان عرب
خلفای راشدین شکست
صفاریان
(۸۶۱–۱۰۰۳)
غزنویان
(۹۶۲–۱۱۸۶)
خوارزمشاهیان
(۱۰۷۷–۱۲۳۱)
حمله مغول به ایران
(۱۲۱۸–۱۲۲۱)
خوارزمشاهیان امپراتوری مغول شکست
 • Khwarezmia added به امپراتوری مغول.
تیموریان
(۱۳۷۰–۱۵۰۷)
Campaigns of Timur
(۱۳۸۰–۱۴۰۲)
Timurid.svg تیموریان Golden Horde flag 1339.svg اردوی زرین
امپراتوری عثمانی امپراتوری عثمانی
مظفریان
جلایریان
تغلق‌شاهیان
پیروزی
Timurid Civil Wars
(۱۴۰۵-~۱۵۰۱)
Timurid.svg Various factions Timurid.svg Various factions Collapse of the dynasty
صفویان
(۱۵۰۱–۱۷۳۶)
Persian-Uzbek Wars
(۱۵۰۲–۱۵۱۰)
Flag of Persia (1502-1524).svg صفویان شیبانیان پیروزی
 • سقوط شیبانیان.
جنگ چالدران
(۱۵۱۴)
Flag of Persia (1502-1524).svg صفویان  امپراتوری عثمانی شکست
 • پایان قیام شیعیان در امپراتوری عثمانی.
جنگ صفویان و عثمانی (۱۵۲۳)
(۱۵۳۲–۱۵۵۵)
Flag of Shah Tahmasp I.svg صفویان  امپراتوری عثمانی شکست

ارمنستان شرقی برای ایران باقی ماند

جنگ صفویان و عثمانی (۱۵۷۸)
(۱۵۷۸–۱۵۹۰)
Flag of Shah Tahmasp I.svg صفویان  امپراتوری عثمانی شکست
جنگ صفویان و عثمانی (۱۶۰۳)
(۱۶۰۳–۱۶۱۸)
Flag of Shah Tahmasp I.svg صفویان  امپراتوری عثمانی پیروزی
جنگ ایران و عثمانی (۱۶۲۳)
(۱۶۲۳–۱۶۳۹)
Flag of Shah Tahmasp I.svg صفویان  امپراتوری عثمانی شکست
به قدرت رسیدن
(۱۷۰۹-~۱۷۲۲)
Flag of Shah Tahmasp I.svg صفویان Black flag.svg هوتکیان تغییر حکومت
جنگ ایران و عثمانی (۱۷۲۲)
(۱۷۲۲–۱۷۲۳)
Flag of Shah Tahmasp I.svg صفویان  امپراتوری روسیه
Flag of the Cossack Hetmanat.svg Cossack Hetmanate
Flag of Kingdom of Georgia.svg Georgia
Bagratuni flag.svg ارمنستان
شکست
هوتکیان
(۱۷۰۹–۱۷۳۸)
Ottoman-Hotaki War of 1722
(۱۷۲۲–۱۷۲۷)
Black flag.svg هوتکیان  امپراتوری عثمانی پیروزی, اما شکست دیپلماتیک
 • Persian territorial cessions to the Ottomans.
Afsharid-Hotaki War
(دهه ۱۷۲۰–۱۷۳۸)
Black flag.svg هوتکیان Afsharid Imperial Standard (3 Stripes).svg افشاریان تغییر حکومت
افشاریان
(۱۷۳۶–۱۷۹۶)
Afsharid–Ottoman War War of 1730
(۱۷۳۰–۱۷۳۵)
Afsharid Imperial Standard (3 Stripes).svg افشاریان  امپراتوری عثمانی پیروزی
حمله به هندوستان
(۱۷۳۸–۱۷۳۹)
Afsharid Imperial Standard (3 Stripes).svg افشاریان  گورکانیان پیروزی
 • Persian plundering هندوستان.
هجوم به سند (۱۷۳۹) Afsharid Imperial Standard (3 Stripes).svg افشاریان خان نشین های بلوچ پیروزی
 • پس از بازگشت از هندوستان، برای منقاد ساختن قلمرویی که از هند گرفته بود (تمام نواحی شرق رود سند) بطور عملی، به خان نشین های بلوچ کناره رود سند هجوم برد.
لشکرکشی به بخارا (۱۷۴۰) Afsharid Imperial Standard (3 Stripes).svg افشاریان امیرنشین های بخارا پیروزی
گشودن خیوه (۱۷۴۰) Afsharid Imperial Standard (3 Stripes).svg افشاریان خان نشین های خیوه پیروزی
جنگ ایران و عثمانی (۱۷۴۳)
(۱۷۴۳–۱۷۴۶)
Afsharid Imperial Standard (3 Stripes).svg افشاریان  امپراتوری عثمانی بی‌نتیجه
جنگ های داخلی میان سقوط افشاریان و برآمدن قاجاریان
(۱۷۴۷–۱۷۹۶)
Afsharid Imperial Standard (3 Stripes).svg افشاریان Flag of Agha Mohammad Khan.svg قاجاریان تغییر حکومت
قاجاریان
(۱۷۸۵–۱۹۲۵)
نبرد کرتسانیسی
(۱۷۹۵)
Flag of Agha Mohammad Khan.svg قاجاریان Flag of Kingdom of Kartli-Kakheti.svg پادشاهی کارتلی-کاختی
Imereti - drosha.svg Imereti
پیروزی
 • تفلیس sacked توسط قوای ایران. ایرانیان قفقاز و گرجستان را دوباره فتح نمودند.
اردوکشی ارتش ایران به قفقاز (۱۷۹۶)
(۱۷۹۶)
Flag of Agha Mohammad Khan.svg قاجاریان  امپراتوری روسیه پیروزی
 • Tactical Russian withdrawal from ایران.
جنگ اول ایران و روسیه (۱۸۰۴)
(۱۸۰۴–۱۸۱۳)
War Flag of Fath Ali Shah.svg قاجاریان  امپراتوری روسیه شکست
 • Russia held on to disputed territories.
جنگ ایران و عثمانی (۱۸۲۱)
(۱۸۲۱–۱۸۲۳)
War Flag of Fath Ali Shah.svg قاجاریان  امپراتوری عثمانی پیروزی
دوره دوم جنگ‌های ایران و روسیه
(۱۸۲۸-۱۸۲۶)
War Flag of Fath Ali Shah.svg قاجاریان  امپراتوری روسیه شکست
محاصره هرات
(۱۸۳۸)
Mohammad Shah Qajar Flag.svg قاجاریان Flag of Afghanistan (1880–1901).svg افغانستان شکست
 • خروج ایرانیان از از هرات.
نبردهای ایران و انگلستان
(۱۸۵۶–۱۸۵۷)
Amir Kabir Flag.svg قاجاریان بریتانیا بریتانیا
Flag of the British East India Company (1801).svg کمپانی هند شرقی
Flag of Afghanistan (1880–1901).svg افغانستان
شکست
 • خروج ایرانیان از هرات.
پهلوی
(۱۹۲۵–۱۹۷۹)
اشغال ایران در جنگ جهانی دوم
(۱۹۴۱)
State flag of Iran (1964–1980).svg ایران  اتحاد جماهیر شوروی
بریتانیا
 India
شکست
بحران ایران-آذربایجان
(۱۹۴۵–۱۹۴۶)
State flag of Iran (1964–1980).svg ایران مهاباد
آذربایجان
پیروزی
شورش ظفار
(۱۹۷۳–۱۹۷۶)[۱]
State flag of Iran (1964–1980).svg ایران
 عمان
PFLOAG
PFLO
پیروزی
 • شکست شورشیان، نوسازی عمان.
جمهوری اسلامی ایران
(۱۹۷۹-)
جنگ ایران و عراق
(۱۹۸۰–۱۹۸۸)
 ایران
حدک
اتحادیه میهنی کردستان
سازمان بدر
عراق عراق
مجاهدین خلق
حزب دموکرات کردستان ایران
آتش‌بس
جنگ ایران و پژاک
(۲۰۰۴-اکنون)
 ایران پژاک Ongoing
 • Clashes renew در ۲۰۱۳.
جنگ داخلی سوریه
(۲۰۱۱-اکنون)
سوریه سوریه
Single Color Flag - FFFF00.svg حزب‌الله
 ایران
Islamic Front
سوریه ارتش آزاد سوریه
جبهه النصره
داعش
در جریان
 • Rebel and Islamist uprising in much of سوریه
 • شکست نسبی داعش و النصره
 • پیروزی ایران
جنگ با داعش
(۲۰۱۴-۲۰۱۷)
 عراق
 کردستان
 ایران
عصائب اهل الحق
سازمان بدر
حزب‌الله
کتائب حزب‌الله
داعش پیروزی
 • Iran launches airstrikes on ISIL positions in Iraq.
 • Iranian military troops engage ISIL on ground.
 • شکست کامل داعش
 • پیروزی ارتش عراق

پیوند به بیرون[ویرایش]

 1. این شورش در سال ۱۹۶۲ آغاز شد اما تا پیش از ۱۹۷۳ ایران در آن دخالتی نداشت.