اندیشه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish
Almeida Júnior - Moça com Livro.jpg

اَندیشه یا فِکر،[۱] یکی از نیروهای درونی انسان است که به مفاهیم مربوط است. ایمانوئل کانت از جمله فیلسوفانی است که در کتابش با عنوان «سنجش خرد ناب» دربارهٔ فکر و مفاهیم به بحث پرداخته‌است.

تعریف[ویرایش]

اندیشیدن یا تفکر کاری ذهنی است و زمانی مطرح می‌گردد که انسان با مسئله‌ای مواجه‌است و خواستار حل آن است. در این هنگام در ذهن، تلاشی برای حل مسئله آغاز می‌گردد که این تلاش ذهنی را، تفکر یا اندیشه می‌نامند. فعالیت برای حل مسئله، از مراحلی تشکیل شده‌است که از تعریف مسئله به‌طور شفاف، روشن و ملموس، آغاز می‌گردد و با پیدا کردن راه حل‌هایی برای حل مسئله ادامه می‌یابد و با به کارگیریِ عملی بهترین راه حل و یافتن جواب نهایی به پایان می‌رسد؛ ولی بهتر است بگوییم در «مسیر دیگری قرار می‌گیرد» به پایان نمی‌رسد انسانِ بدون اندیشه متصور نیست.

تعاریف دیگر[ویرایش]

Jardin du Musee Rodin Paris Le Penseur 20050402 (02).jpg

«اندیشیدن سازمان دادن و تجدید سازمان در یادگیری گذشته جهت استفاده در موقعیت فعلی است.»[۲]

«اندیشیدن فرایندی رمزی و درونی است که منجر به یک حوزه شناختی می‌گردد که نظام شناختی شخص متفکر را تغییر می‌دهد.»[۳]

«اندیشیدن فرایندی است که از طریق آن یک بازنمایی ذهنی جدید به وسیله تبدیل اطلاعات و تعامل بین خصوصیات ذهنی، قضاوت، انتزاع، استدلال و حل مسئله ایجاد می‌گردد.»[۴]

«اندیشیدن، تلاشی است ذهنی، برای پاسخ‌گویی صحیح و دقیق به سوالات ذهنی که به ابزاری چون منطق، خرد ورزی، دانش، تجربه و درک صحیح موضوع نیازمند است. .»[۵]

«اندیشیدن یا تفکر ساده‌ترین عمل ذهن به منظور یافتن رابطه بین دریافت‌های ذهنی می‌باشد» م. افقهی.

اندیشه و تفکر عبارتست از؛ آغاز یک فرایند و فعالیت ذهنی جهت طرح سؤال و پرسش، بررسی و تحلیل داد ه‌های مفروض، تعریف راهکار ملزوم جهت نیل به مقصود است.

در منطق[ویرایش]

عبارت است از مرتب ساختن امور معلوم برای رسیدن به کشف مجهول. به عبارت دیگر فکر عبارت است از حرکت ذهن به سوی امور و مقدمات معلوم و سپس حرکت از آن امور معلوم به سوی کشف مقصود.

روش‌های تفکری[ویرایش]

هر یک از روش‌های تفکری را می‌توان متدهایی دانست که به کمک آنها، قسمتی از فرایند حل مسئله، با موفقیت طی می‌شود. تفکر برتر تفکری است که از بهترین روش‌ها به حل مسئله برسد.

انواع روش‌های تفکری[ویرایش]

اندیشیدن (تفکر) تحلیلی

اندیشیدن (تفکر) انتقادی

اندیشیدن (تفکر) اجرایی

اندیشیدن (تفکر) راهبردی

اندیشیدن (تفکر) جانبی

اندیشیدن (تفکر) خلاق

اندیشیدن (تفکر) سیستمی

تولید اندیشه[ویرایش]

این واژه ققط در ایران بکار برده شده است.تا کنون هیچ تعریف و شاخصی برای آن بیان نشده است[۶]

پانویس[ویرایش]

 1. «فکر» [روان‌شناسی] هم‌ارزِ «thought»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. «فارسی». در همان. دفتر سیزدهم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی (ذیل سرواژهٔ فکر)
 2. روانشناسی تفکر. ویناک.
 3. ایسون
 4. سولسو. ۱۹۹۰
 5. میرحبیبی. ۲۰۱۲
 6. نقد-الگوی-پایه-در-حوزهٔ-علم،-فناوری-

منابع[ویرایش]

Thought encompasses an "aim-oriented flow of ideas and associations that can lead to a reality-oriented conclusion".[1] Although thinking is an activity of an existential value for humans, there is still no consensus as to how it is adequately defined or understood.

Because thought underlies many human actions and interactions, understanding its physical and metaphysical origins and its effects has been a longstanding goal of many academic disciplines including philosophy, linguistics, psychology, neuroscience, artificial intelligence, biology, sociology and cognitive science.

Thinking allows humans to make sense of, interpret, represent or model the world they experience, and to make predictions about that world. It is therefore helpful to an organism with needs, objectives, and desires as it makes plans or otherwise attempts to accomplish those goals.

Etymology and usage

A Pensive Moment (1904), by Eugene de Blaas

The word thought comes from Old English þoht, or geþoht, from stem of þencan "to conceive of in the mind, consider".[2]

The word "thought" may mean:[3][4]

 • a single product of thinking or a single idea ("My first thought was ‘no.’")
 • the product of mental activity ("Mathematics is a large body of thought.")
 • the act or system of thinking ("I was frazzled from too much thought.")
 • the capacity to think, reason, imagine, and so on ("All her thought was applied to her work.")
 • the consideration of or reflection on an idea ("The thought of death terrifies me.")
 • recollection or contemplation ("I thought about my childhood.")
 • half-formed or imperfect intention ("I had some thought of going.")
 • anticipation or expectation ("She had no thought of seeing him again.")
 • consideration, attention, care, or regard ("He took no thought of his appearance" and "I did it without thinking.")
 • judgment, opinion, or belief ("According to his thought, honesty is the best policy.")
 • the ideas characteristic of a particular place, class, or time ("Greek thought")
 • the state of being conscious of something ("It made me think of my grandmother.")
 • tending to believe in something, especially with less than full confidence ("I think that it will rain, but I am not sure.")
Huike Thinking, a portrait of the Chán patriarch Dazu Huike attributed to the 10th-century painter Shi Ke

Definitions may or may not require that thought

Definitions of thought may also be derived directly or indirectly from theories of thought.

Theories

 • "Outline of a theory of thought-processes and thinking machines" (Caianiello)[5] – thought processes and mental phenomena modeled by sets of mathematical equations
 • Surfaces and Essences: Analogy as the Fuel and Fire of Thinking (Hofstadter and Sander)[6] – a theory built on analogies
 • The Neural Theory of Language and Thought (Feldman and Lakoff)[7] – neural modeling of language and spatial relations
 • ThoughtForms – The Structure, Power, and Limitations of Thought (Baum)[8] – a theory built on mental models
 • Unconscious Thought Theory[9][10] – thought that is not conscious
 • Linguistics theories – The Stuff of Thought (Steven Pinker, Noam Chomsky)[11] – The linguistic and cognitive theory that thought is based on syntactic and linguistic recursion processes
 • Language of thought hypothesis (Jerry Fodor)[12] – A syntactic composition of representations of mental states – Literally, the 'Language of Thought'.

Philosophy

What is most thought-provoking in these thought-provoking times, is that we are still not thinking.

The Thinker by Rodin (1840–1917), in the garden of the Musée Rodin

The phenomenology movement in philosophy saw a radical change in the way in which we understand thought. Martin Heidegger's phenomenological analyses of the existential structure of man in Being and Time cast new light on the issue of thinking, unsettling traditional cognitive or rational interpretations of man which affect the way we understand thought. The notion of the fundamental role of non-cognitive understanding in rendering possible thematic consciousness informed the discussion surrounding artificial intelligence (AI) during the 1970s and 1980s.[14]

Phenomenology, however, is not the only approach to thinking in modern Western philosophy. Philosophy of mind is a branch of philosophy that studies the nature of the mind, mental events, mental functions, mental properties, consciousness and their relationship to the physical body, particularly the brain. The mind–body problem, i.e. the relationship of the mind to the body, is commonly seen as the central issue in philosophy of mind, although there are other issues concerning the nature of the mind that do not involve its relation to the physical body.[15]

Mind–body dichotomy

The mind–body problem concerns the explanation of the relationship that exists between minds, or mental processes, and bodily states or processes.[15] The main aim of philosophers working in this area is to determine the nature of the mind and mental states/processes, and how—or even if—minds are affected by and can affect the body.

Human perceptual experiences depend on stimuli which arrive at one's various sensory organs from the external world and these stimuli cause changes in one's mental state, ultimately causing one to feel a sensation, which may be pleasant or unpleasant. Someone's desire for a slice of pizza, for example, will tend to cause that person to move his or her body in a specific manner and in a specific direction to obtain what he or she wants. The question, then, is how it can be possible for conscious experiences to arise out of a lump of gray matter endowed with nothing but electrochemical properties. A related problem is to explain how someone's propositional attitudes (e.g. beliefs and desires) can cause that individual's neurons to fire and his muscles to contract in exactly the correct manner. These comprise some of the puzzles that have confronted epistemologists and philosophers of mind from at least the time of René Descartes.[16]

Functionalism vs. embodiment

The above reflects a classical, functional description of how we work as cognitive, thinking systems. However the apparently irresolvable mind–body problem is said to be overcome, and bypassed, by the embodied cognition approach, with its roots in the work of Heidegger, Piaget, Vygotsky, Merleau-Ponty and the pragmatist John Dewey.[17][18]

This approach states that the classical approach of separating the mind and analysing its processes is misguided: instead, we should see that the mind, actions of an embodied agent, and the environment it perceives and envisions, are all parts of a whole which determine each other. Therefore, functional analysis of the mind alone will always leave us with the mind–body problem which cannot be solved.[19]

Biology

A neuron (also known as a neurone or nerve cell) is an excitable cell in the nervous system that processes and transmits information by electrochemical signaling. Neurons are the core components of the brain, the vertebrate spinal cord, the invertebrate ventral nerve cord and the peripheral nerves. A number of specialized types of neurons exist: sensory neurons respond to touch, sound, light and numerous other stimuli affecting cells of the sensory organs that then send signals to the spinal cord and brain. Motor neurons receive signals from the brain and spinal cord that cause muscle contractions and affect glands. Interneurons connect neurons to other neurons within the brain and spinal cord. Neurons respond to stimuli, and communicate the presence of stimuli to the central nervous system, which processes that information and sends responses to other parts of the body for action. Neurons do not go through mitosis and usually cannot be replaced after being destroyed, although astrocytes have been observed to turn into neurons, as they are sometimes pluripotent.

Psychology

Man thinking on a train journey
Graffiti on the wall: "to 'think for myself' became less favorable"

Psychologists have concentrated on thinking as an intellectual exertion aimed at finding an answer to a question or the solution of a practical problem. Cognitive psychology is a branch of psychology that investigates internal mental processes such as problem solving, memory, and language. The school of thought arising from this approach is known as cognitivism, which is interested in how people mentally represent information processing. It had its foundations in the Gestalt psychology of Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, and Kurt Koffka,[20] and in the work of Jean Piaget, who provided a theory of stages/phases that describes children's cognitive development.

Cognitive psychologists use psychophysical and experimental approaches to understand, diagnose, and solve problems, concerning themselves with the mental processes which mediate between stimulus and response. They study various aspects of thinking, including the psychology of reasoning, and how people make decisions and choices, solve problems, as well as engage in creative discovery and imaginative thought. Cognitive theory contends that solutions to problems either take the form of algorithms: rules that are not necessarily understood but promise a solution, or of heuristics: rules that are understood but that do not always guarantee solutions. Cognitive science differs from cognitive psychology in that algorithms that are intended to simulate human behavior are implemented or implementable on a computer. In other instances, solutions may be found through insight, a sudden awareness of relationships.

In developmental psychology, Jean Piaget was a pioneer in the study of the development of thought from birth to maturity. In his theory of cognitive development, thought is based on actions on the environment. That is, Piaget suggests that the environment is understood through assimilations of objects in the available schemes of action and these accommodate to the objects to the extent that the available schemes fall short of the demands. As a result of this interplay between assimilation and accommodation, thought develops through a sequence of stages that differ qualitatively from each other in mode of representation and complexity of inference and understanding. That is, thought evolves from being based on perceptions and actions at the sensorimotor stage in the first two years of life to internal representations in early childhood. Subsequently, representations are gradually organized into logical structures which first operate on the concrete properties of the reality, in the stage of concrete operations, and then operate on abstract principles that organize concrete properties, in the stage of formal operations.[21] In recent years, the Piagetian conception of thought was integrated with information processing conceptions. Thus, thought is considered as the result of mechanisms that are responsible for the representation and processing of information. In this conception, speed of processing, cognitive control, and working memory are the main functions underlying thought. In the neo-Piagetian theories of cognitive development, the development of thought is considered to come from increasing speed of processing, enhanced cognitive control, and increasing working memory.[22]

Positive psychology emphasizes the positive aspects of human psychology as equally important as the focus on mood disorders and other negative symptoms. In Character Strengths and Virtues, Peterson and Seligman list a series of positive characteristics. One person is not expected to have every strength, nor are they meant to fully capsulate that characteristic entirely. The list encourages positive thought that builds on a person's strengths, rather than how to "fix" their "symptoms".[23]

Psychoanalysis

The "id", "ego" and "super-ego" are the three parts of the "psychic apparatus" defined in Sigmund Freud's structural model of the psyche; they are the three theoretical constructs in terms of whose activity and interaction mental life is described. According to this model, the uncoordinated instinctual trends are encompassed by the "id", the organized realistic part of the psyche is the "ego", and the critical, moralizing function is the "super-ego".[24]

For psychoanalysis, the unconscious does not include all that is not conscious, rather only what is actively repressed from conscious thought or what the person is averse to knowing consciously. In a sense this view places the self in relationship to their unconscious as an adversary, warring with itself to keep what is unconscious hidden. If a person feels pain, all he can think of is alleviating the pain. Any of his desires, to get rid of pain or enjoy something, command the mind what to do. For Freud, the unconscious was a repository for socially unacceptable ideas, wishes or desires, traumatic memories, and painful emotions put out of mind by the mechanism of psychological repression. However, the contents did not necessarily have to be solely negative. In the psychoanalytic view, the unconscious is a force that can only be recognized by its effects—it expresses itself in the symptom.[25]

A "thought bubble" is an illustration depicting thought.

Social psychology is the study of how people and groups interact. Scholars in this interdisciplinary area are typically either psychologists or sociologists, though all social psychologists employ both the individual and the group as their units of analysis.[26]

Despite their similarity, psychological and sociological researchers tend to differ in their goals, approaches, methods, and terminology. They also favor separate academic journals and professional societies. The greatest period of collaboration between sociologists and psychologists was during the years immediately following World War II.[27] Although there has been increasing isolation and specialization in recent years, some degree of overlap and influence remains between the two disciplines.[28]

The collective unconscious, sometimes known as collective subconscious, is a term of analytical psychology, coined by Carl Jung. It is a part of the unconscious mind, shared by a society, a people, or all humanity, in an interconnected system that is the product of all common experiences and contains such concepts as science, religion, and morality. While Freud did not distinguish between "individual psychology" and "collective psychology", Jung distinguished the collective unconscious from the personal subconscious particular to each human being. The collective unconscious is also known as "a reservoir of the experiences of our species".[29]

In the "Definitions" chapter of Jung's seminal work Psychological Types, under the definition of "collective" Jung references representations collectives, a term coined by Lucien Lévy-Bruhl in his 1910 book How Natives Think. Jung says this is what he describes as the collective unconscious. Freud, on the other hand, did not accept the idea of a collective unconscious.

See also

References

 1. ^ Marić, Jovan (2005). Klinicka psihijatrija. Belgrade: Naša knjiga. p. 22. ISBN 978-86-901559-1-0.
 2. ^ Harper, Douglas. "Etymology of Thought". Online Etymology Dictionary. Retrieved 2009-05-22.
 3. ^ Random House Webster's Unabridged Dictionary, Second Edition, 2001, Published by Random House, Inc., ISBN 978-0-375-42599-8, p. 1975
 4. ^ Webster's II New College Dictionary, Webster Staff, Webster, Houghton Mifflin Company, Edition: 2, illustrated, revised Published by Houghton Mifflin Harcourt, 1999, ISBN 978-0-395-96214-5, p. 1147
 5. ^ Caianiello, E.R. (1961). "Outline of a theory of thought-processes and thinking machines". Journal of Theoretical Biology. pp. 204–235. Archived from the original on September 22, 2013. Retrieved June 27, 2013.
 6. ^ "Surfaces and Essences: Analogy as the Fuel and Fire of Thinking" by Douglas Hofstadter and Emmanuel Sander, 2013, Basic Books, ISBN 978-0-465-01847-5
 7. ^ "The Neural Theory of Language and Thought". icbs.berkeley.edu. Archived from the original on 13 June 2013. Retrieved 20 January 2018.
 8. ^ "ThoughtForms – The Structure, Power, and Limitations of Thought: Volume 1 – Introduction to the Theory" by Peter Baum, 2013, Aesir Publishing, ISBN 978-0-9884893-0-1
 9. ^ "Unconscious Thought Theory". changingminds.org. Retrieved 20 January 2018.
 10. ^ Ap Dijksterhuis; Ap and Nordgren; Loran F. (2006). "A Theory of Unconscious Thought" (PDF chapter). Perspectives On Psychological Science. 1–2. pp. 95–109. Retrieved June 27, 2013.
 11. ^ "The Stuff of Thought: Language as a Window into Human Nature" by Steven Pinker, 2008, Penguin Books, ISBN 978-0-14-311424-6
 12. ^ "Language of Thought Hypothesis | Internet Encyclopedia of Philosophy". www.iep.utm.edu. Retrieved 2017-11-20.
 13. ^ Martin Heidegger, What is Called Thinking?
 14. ^ Dreyfus, Hubert. Dreyfus, Stuart. Mind Over Machine. Macmillan, 1987
 15. ^ a b Kim, J. (1995). Honderich, Ted (ed.). Problems in the Philosophy of Mind. Oxford Companion to Philosophy. Oxford: Oxford University Press.
 16. ^ Companion to Metaphysics, By Jaegwon Kim, Gary S. Rosenkrantz, Ernest Sosa, Contributor Jaegwon Kim, 2nd edition, Wiley-Blackwell, 2009, ISBN 978-1-4051-5298-3
 17. ^ Varela, Francisco J., Thompson, Evan T., and Rosch, Eleanor. (1992). The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 0-262-72021-3
 18. ^ Cowart, Monica (2004). Embodied Cognition. The Internet Encyclopedia of Philosophy. ISSN 2161-0002. Retrieved 27 February 2012.
 19. ^ Di Paolo, Ezequiel (2009). "Shallow and Deep Embodiment" (Video, duration: 1:11:38). University of Sussex. Retrieved 27 February 2012.
 20. ^ Gestalt Theory, By Max Wertheimer. Hayes Barton Press, 1944, ISBN 978-1-59377-695-4
 21. ^ Piaget, J. (1951). Psychology of Intelligence. London: Routledge and Kegan Paul
 22. ^ Demetriou, A. (1998). Cognitive development. In A. Demetriou, W. Doise, K. F. M. van Lieshout (Eds.), Life-span developmental psychology. pp. 179–269. London: Wiley.
 23. ^ Schacter, Daniel L. (2011). Psychology Second Edition, "Positive Psychology". New York. 584 pp.
 24. ^ Snowden, Ruth (2006). Teach Yourself Freud (illustrated ed.). McGraw-Hill. p. 107. ISBN 978-0-07-147274-6.
 25. ^ The Cambridge companion to Freud, By Jerome Neu. Cambridge University Press, 1991, p. 29, ISBN 978-0-521-37779-9
 26. ^ Social Psychology, David G. Myers, McGraw Hill, 1993. ISBN 0-07-044292-4.
 27. ^ Sewell, W.H. (1989). Some reflections on the golden age of interdisciplinary social psychology. Annual Review of Sociology, Vol. 15.
 28. ^ The Psychology of the Social, Uwe Flick, Cambridge University Press, 1998. ISBN 0-521-58851-0.
 29. ^ Jensen, Peter S., Mrazek, David, Knapp, Penelope K., Steinberg, Laurence, Pfeffer, Cynthia, Schowalter, John, & Shapiro, Theodore. (Dec 1997) "Evolution and revolution in child psychiatry: ADHD as a disorder of adaptation. (attention-deficit hyperactivity syndrome)". Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 36. p. 1672. (10). July 14, 2007.

Further reading

External links

 • The dictionary definition of think at Wiktionary
 • Media related to Thinking at Wikimedia Commons