فهرست شهرهای استان خراسان رضوی

صفحه نیمه‌حفاظت‌شده
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مشهد، دومین شهر پرجمعیت ایران

تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، استان خراسان رضوی ۹۶ شهر دارد.[۱]

شهرها

# شهر شهرستان جمعیت
(۱۳۹۵)[۲]
سال
تأسیس[۳]
درجهٔ
شهرداری[۴]
مساحت
(هکتار)
ارتفاع
(متر)
۱ مشهد مشهد ۳٬۰۰۱٬۱۸۴ ۱۲۹۷ ۱۲
۲ نیشابور نیشابور ۲۶۴٬۳۷۵ ۱۳۱۰ ۱۰
۳ سبزوار سبزوار ۲۴۳٬۷۰۰ ۱۳۱۵ ۱۰
۴ تربت حیدریه تربت حیدریه ۱۴۰٬۰۱۹ ۱۳۰۷ ٩
۵ کاشمر کاشمر ۱۰۲٬۲۸۲ ۱۳۰۸ ۸
۶ قوچان قوچان ۱۰۱٬۶۰۴ ۱۳۰۴ ۸
۷ تربت جام تربت جام ۱۰۰٬۴۴۹ ۱۳۱۱ ۸
۸ تایباد تایباد ۵۶٬۵۶۲ ۱۳۳۰ ۷
۹ چناران چناران ۵۳٬۸۷۹ ۱۳۴۶ ۷
۱۰ سرخس سرخس ۴۲٬۱۷۹ ۱۳۲۸ ۷
۱۱ گناباد گناباد ۴۰٬۷۷۳ ۱۳۱۶ ۷
۱۲ فریمان فریمان ۳۹٬۵۱۵ ۱۳۱۶ ۷
۱۳ گلبهار گلبهار ۳۶٬۸۷۷ ۱۳۹۱ ۷
۱۴ درگز درگز ۳۶٬۷۶۲ ۱۳۲۰ ۷
۱۵ خواف خواف ۳۳٬۱۸۹ ۱۳۱۴ ۷
۱۶ بردسکن بردسکن ۲۸٬۲۳۳ ۱۳۴۰ ۷
۱۷ طرقبه طرقبه–شاندیز ۲۰٬۹۹۸ ۱۳۳۲ ۷
۱۸ فیض‌آباد مه‌ولات ۱۸٬۱۲۰ ۱۳۳۷ ۶
۱۹ نقاب جوین ۱۴٬۷۸۳ ۱۳۷۳ ۶
۲۰ شاندیز طرقبه–شاندیز ۱۳٬۹۸۷ ۱۳۳۶ ۷
۲۱ خرو زبرخان ۱۳٬۵۳۵ ۱۳۷۸ ۳
۲۲ خلیل‌آباد خلیل‌آباد ۱۲٬۷۵۱ ۱۳۴۶ ۶
۲۳ سنگان خواف ۱۲٬۴۴۳ ۱۳۶۹ ۵
۲۴ بجستان بجستان ۱۱٬۷۴۱ ۱۳۱۷ ۵
۲۵ کاریز تایباد ۱۱٬۱۰۲ ۱۳۸۲ ۴
۲۶ مشهد ریزه تایباد ۱۰٬۱۰۵ ۱۳۸۴ ۴
۲۷ دولت‌آباد زاوه ۹٬۳۲۹ ۱۳۳۹ ۵
۲۸ جغتای جغتای ۹٬۲۶۸ ۱۳۶۵ ۶
۲۹ نشتیفان خواف ۹٬۱۷۶ ۱۳۸۲ ۴
۳۰ باخرز باخرز ۹٬۰۴۴ ۱۳۶۹ ۶
۳۱ رضویه مشهد ۸٬۸۵۰ ۱۳۷۹ ۴
۳۲ صالح‌آباد صالح‌آباد ۸٬۶۲۵ ۱۳۴۲ ۵
۳۳ فرهادگرد فریمان ۸٬۴۴۲ ۱۳۸۲ ۴
۳۴ گلمکان گلبهار ۸٬۳۷۳ ۱۳۸۷ ۴
۳۵ احمدآباد صولت تربت جام ۸٬۳۲۶ ۱۳۸۶ ۱
۳۶ کلات کلات ۷٬۶۸۷ ۱۳۳۰ ۵
۳۷ سلامی خواف ۷٬۵۵۵ ۱۳۸۳ ۴
۳۸ رشتخوار رشتخوار ۷٬۵۱۴ ۱۳۱۸ ۶
۳۹ نصرآباد تربت جام ۷٬۴۶۰ ۱۳۷۸ ۴
۴۰ نیل‌شهر تربت جام ۷٬۳۷۱ ۱۳۸۴ ۱
۴۱ جنگل رشتخوار ۶٬۶۵۰ ۱۳۸۳ ۴
۴۲ کندر خلیل‌آباد ۶٬۴۶۰ ۱۳۸۴ ۳
۴۳ انابد بردسکن ۶٬۱۸۶ ۱۳۷۹ ۴
۴۴ سفیدسنگ فریمان ۶٬۱۲۹ ۱۳۸۳ ۴
۴۵ سلطان‌آباد خوشاب ۵٬۹۳۲ ۱۳۷۸ ۴
۴۶ فیروزه فیروزه ۵٬۸۸۴ ۱۳۷۵ ۵
۴۷ درود زبرخان ۵٬۷۱۷ ۱۳۴۲ ۵
۴۸ ریوش کوهسرخ ۵٬۶۸۷ ۱۳۷۸ ۳
۴۹ بیدخت گناباد ۵٬۵۰۱ ۱۳۳۲ ۵
۵۰ سیدآباد چناران ۵٬۳۱۲ ۱۳۹۹
۵۱ قاسم‌آباد خواف ۵٬۱۴۵ ۱۳۷۹ ۳
۵۲ قلندرآباد فریمان ۴٬۸۸۰ ۱۳۷۹ ۳
۵۳ کاخک گناباد ۴٬۶۲۵ ۱۳۲۸ ۴
۵۴ فرگ قلعه کاشمر ۴٬۵۱۹[الف] ۱۴۰۱
۵۵ گرماب فیروزه ۴٬۳۱۶ ۱۴۰۰[۵]
۵۶ اسحاق‌آباد زبرخان ۴٬۲۸۸ ۱۴۰۰
۵۷ سده خواف ۴٬۲۵۸ ۱۴۰۰[۶]
۵۸ رودآب سبزوار ۴٬۰۲۸ ۱۳۷۵ ۳
۵۹ مزرج قوچان ۳٬۸۳۴ ۱۴۰۰
۶۰ شادمهر مه‌ولات ۳٬۸۲۵ ۱۳۸۷ ۳
۶۱ حکم‌آباد جوین ۳٬۸۲۴ ۱۳۹۷ ۱
۶۲ بار نیشابور ۳٬۷۶۵ ۱۳۸۷ ۱
۶۳ شهرزو کلات ۳٬۷۴۵ ۱۳۸۴ ۲
۶۴ کدکن تربت حیدریه ۳٬۷۱۹ ۱۳۷۵ ۳
۶۵ نسر تربت حیدریه ۳٬۶۳۳ ۱۳۹۹[۷]
۶۶ چنار کلات ۳٬۵۹۷ ۱۳۹۹[۸]
۶۷ بایگ تربت حیدریه ۳٬۵۴۵ ۱۳۷۸ ۳
۶۸ مشکان خوشاب ۳٬۵۴۰ ۱۳۹۷ ۱
۶۹ نوده انقلاب خوشاب ۳٬۴۷۰ ۱۳۹۹[۹]
۷۰ یونسی بجستان ۳٬۴۲۶ ۱۳۸۳ ۳
۷۱ شهرکهنه قوچان ۳٬۳۲۰ ۱۴۰۰
۷۲ روشناوند گناباد ۳٬۲۷۲ ۱۳۹۹[۱۰]
۷۳ ششتمد ششتمد ۳٬۱۰۸ ۱۳۷۹ ۳
۷۴ قدمگاه زبرخان ۳٬۰۱۰ ۱۳۷۵ ۳
۷۵ حسن‌آباد کلات ۲٬۸۷۲ ۱۴۰۰
۷۶ داورزن داورزن ۲٬۷۴۴ ۱۳۷۵ ۳
۷۷ نوخندان درگز ۲٬۶۳۴ ۱۳۳۹ ۳
۷۸ رادکان چناران ۲٬۶۰۹ ۱۳۹۹
۷۹ ریواده جغتای ۲٬۴۴۷ ۱۳۹۷ ۱
۸۰ چاپشلو درگز ۲٬۳۷۴ ۱۳۷۶ ۲
۸۱ شهرآباد بردسکن ۲٬۰۸۳ ۱۳۸۸ ۲
۸۲ ملک‌آباد مشهد ۲٬۰۵۶ ۱۳۷۹ ۳
۸۳ عشق‌آباد نیشابور ۱٬۹۹۳ ۱۳۷۸ ۳
۸۴ شامکان ششتمد ۱٬۸۸۲ ۱۳۹۹
۸۵ لطف‌آباد درگز ۱٬۸۶۵ ۱۳۴۱ ۳
۸۶ چخماق زاوه ۱٬۷۸۰ ۱۳۹۹
۸۷ قلعه‌نو علیا باخرز ۱٬۶۲۰ ۱۳۹۹
۸۸ آلماجق قوچان ۱٬۵۸۸ ۱۴۰۰
۸۹ رباط سنگ تربت حیدریه ۱٬۵۵۱ ۱۳۸۰ ۲
۹۰ سمیع‌آباد تربت جام ۱٬۴۰۸ ۱۳۹۷ ۱
۹۱ چکنه نیشابور ۱٬۳۸۱ ۱۳۸۱ ۳
۹۲ همت‌آباد فیروزه ۱٬۲۷۴ ۱۳۸۷ ۲
۹۳ جنت‌آباد صالح‌آباد ۱٬۲۶۱ ۱۳۹۹
۹۴ مزداوند سرخس ۱٬۲۴۱ ۱۳۸۳ ۱
۹۵ ریوند داورزن ۱٬۰۳۴ ۱۴۰۰
۹۶ باجگیران قوچان ۵۹۴ ۱۳۰۸ ۳

جمعیت تاریخی

# شهر جمعیت
۱۳۹۵[۱۱] ۱۳۹۰[۱۲] ۱۳۸۵[۱۳] ۱۳۷۵[۱۴] ۱۳۶۵[۱۵] ۱۳۵۵[۱۶] ۱۳۴۵[۱۷] ۱۳۳۵
۱ مشهد ۳٬۰۰۱٬۱۸۴ ۲٬۷۶۶٬۲۵۸ ۲٬۴۱۰٬۸۰۰ ۱٬۸۸۷٬۴۰۵ ۱٬۴۶۳٬۵۰۸ ۶۶۷٬۷۷۰ ۴۰۹٬۶۱۶ ۲۴۱٬۹۸۹[۱۸]
۲ نیشابور ۲۶۴٬۳۷۵ ۲۳۹٬۱۸۵ ۲۰۵٬۹۷۲ ۱۵۸٬۸۴۷ ۱۰۹٬۲۵۸ ۵۹٬۵۶۲ ۳۳٬۴۸۲ ۲۵٬۸۲۰[۱۹]
۳ سبزوار ۲۴۳٬۷۰۰ ۲۳۱٬۵۵۷ ۲۰۸٬۱۷۲ ۱۷۰٬۷۳۸ ۱۲۹٬۱۰۳ ۶۹٬۵۶۲ ۴۲٬۴۱۵ ۳۰٬۵۴۵[۲۰]
۴ تربت حیدریه ۱۴۰٬۰۱۹ ۱۳۱٬۱۵۰ ۱۱۹٬۳۶۰ ۹۴٬۶۴۷ ۷۲٬۰۶۸ ۴۳٬۲۵۹ ۳۰٬۱۰۶ ۱۹٬۸۳۰[۲۱]
۵ کاشمر ۱۰۲٬۲۸۲ ۹۰٬۲۰۰ ۸۱٬۵۲۷ ۶۹٬۱۷۷ ۴۹٬۲۵۹ ۲۶٬۸۸۳ ۱۷٬۰۶۵ ۱۳٬۲۹۹[۲۲]
۶ قوچان ۱۰۱٬۶۰۴ ۱۰۳٬۷۶۰ ۹۶٬۹۵۳ ۸۵٬۷۵۰ ۶۶٬۵۳۱ ۴۰٬۳۰۱ ۲۹٬۱۳۳ ۲۱٬۲۵۰[۲۳]
۷ تربت جام ۱۰۰٬۴۴۹ ۹۴٬۷۵۸ ۸۳٬۵۵۸ ۶۸٬۴۸۳ ۶۴٬۰۱۰ ۲۱٬۴۴۴ ۱۳٬۹۵۸ ۶٬۷۵۶[۲۴]
۸ تایباد ۵۶٬۵۶۲ ۵۲٬۲۸۰ ۴۶٬۲۲۸ ۳۹٬۳۰۲ ۳۰٬۹۷۹ ۱۱٬۹۹۶ ۵٬۹۳۸ ۲٬۸۶۶[۲۴][ب]
۹ چناران ۵۳٬۸۷۹ ۴۸٬۵۶۷ ۴۱٬۷۳۵ ۳۲٬۰۶۴ ۱۹٬۷۲۰ ۸٬۵۰۳
۱۰ سرخس ۴۲٬۱۷۹ ۳۷٬۱۶۲ ۳۳٬۵۷۱ ۲۸٬۵۴۷ ۱۶٬۵۵۹ ۶٬۸۰۶ ۳٬۶۶۸ ۳٬۴۶۱[۱۸]
۱۱ گناباد ۴۰٬۷۷۳ ۳۶٬۳۶۷ ۳۴٬۵۶۳ ۳۰٬۱۴۹ ۲۱٬۳۵۹ ۱۰٬۶۱۰ ۸٬۱۵۲ ۷٬۵۵۵[۲۵]
۱۲ فریمان ۳۹٬۵۱۵ ۳۶٬۵۵۰ ۳۲٬۶۱۰ ۲۶٬۹۶۶ ۲۱٬۱۳۸ ۱۲٬۳۸۵ ۷٬۸۹۴ ۴٬۸۰۲[۱۸]
۱۳ گلبهار ۳۶٬۸۷۷
۱۴ درگز ۳۶٬۷۶۲ ۳۷٬۰۵۴ ۳۴٬۳۰۵ ۳۱٬۱۶۲ ۲۴٬۱۵۹ ۱۴٬۰۴۹ ۱۰٬۷۱۱ ۸٬۵۴۱[۲۶]
۱۵ خواف ۳۳٬۱۸۹ ۲۸٬۴۴۴ ۲۱٬۱۶۰ ۱۶٬۷۹۸ ۱۴٬۰۷۹ ۶٬۶۲۱ ۵٬۰۰۱ ۴٬۱۴۴[۲۱][پ]
۱۶ بردسکن ۲۸٬۲۳۳ ۲۶٬۱۰۷ ۲۲٬۲۱۱ ۱۷٬۳۶۵ ۱۰٬۶۹۱ ۵٬۰۵۸ ۳٬۰۹۵
۱۷ طرقبه ۲۰٬۹۹۸ ۱۶٬۷۱۸ ۱۳٬۱۵۸ ۹٬۹۸۲ ۸٬۹۱۷ ۱۰٬۱۰۱ ۴٬۰۲۴ ۲٬۳۸۳[۱۸]
۱۸ فیض‌آباد ۱۸٬۱۲۰ ۱۶٬۲۵۳ ۱۴٬۷۲۱ ۱۲٬۵۳۷ ۹٬۱۶۳ ۵٬۲۸۴ ۳٬۴۶۵
۱۹ نقاب ۱۴٬۷۸۳ ۱۳٬۶۱۴ ۱۲٬۰۲۲ ۹٬۵۷۸
۲۰ شاندیز ۱۳٬۹۸۷ ۱۰٬۴۲۸ ۶٬۴۰۲ ۴٬۰۷۷ ۴٬۱۳۲ ۲٬۶۱۸ ۲٬۰۲۴
۲۱ خرو ۱۳٬۵۳۵ ۱۴٬۱۱۵ ۱۱٬۹۳۱
۲۲ خلیل‌آباد ۱۲٬۷۵۱ ۱۱٬۰۹۴ ۸٬۴۰۹ ۷٬۹۳۵ ۶٬۶۰۲ ۳٬۷۱۹
۲۳ سنگان ۱۲٬۴۴۳ ۹٬۵۰۰ ۸٬۷۱۸ ۷٬۱۱۶
۲۴ بجستان ۱۱٬۷۴۱ ۱۱٬۱۳۳ ۱۱٬۱۳۶ ۹٬۳۰۷ ۷٬۴۵۱ ۵٬۵۴۰ ۴٬۲۱۷ ۳٬۸۲۳[۲۷]
۲۵ کاریز ۱۱٬۱۰۲ ۱۰٬۳۹۱ ۹٬۵۶۵
۲۶ مشهد ریزه ۱۰٬۱۰۵ ۹٬۲۱۱ ۸٬۳۰۷
۲۷ دولت‌آباد ۹٬۳۲۹ ۹٬۶۰۶ ۸٬۷۴۰ ۷٬۸۴۳ ۷٬۰۵۲ ۴٬۶۴۰ ۳٬۶۴۰
۲۸ جغتای ۹٬۲۶۸ ۸٬۲۱۲ ۶٬۰۲۷ ۵٬۷۳۱ ۴٬۰۶۱
۲۹ نشتیفان ۹٬۱۷۶ ۷٬۴۲۶ ۶٬۵۴۷
۳۰ باخرز ۹٬۰۴۴ ۸٬۳۹۲ ۶٬۸۵۴ ۶٬۳۷۷
۳۱ رضویه ۸٬۸۵۰ ۴٬۵۴۲ ۲٬۷۸۵
۳۲ صالح‌آباد ۸٬۶۲۵ ۹٬۶۴۲ ۸٬۲۸۰ ۵٬۷۹۱ ۳٬۶۴۴ ۹۹۸ ۷۷۳
۳۳ فرهادگرد ۸٬۴۴۲ ۷٬۶۴۷ ۶٬۶۲۰
۳۴ گلمکان ۸٬۳۷۳ ۹٬۵۳۴
۳۵ احمدآباد صولت ۸٬۳۲۶ ۶٬۷۵۸
۳۶ کلات ۷٬۶۸۷ ۷٬۵۳۲ ۶٬۵۲۹ ۶٬۶۱۹ ۴٬۶۸۸ ۲٬۲۷۲ ۱٬۱۹۸ ۱٬۰۱۵[۲۸]
۳۷ سلامی ۷٬۵۵۵ ۶٬۵۸۱ ۶٬۰۵۶
۳۸ رشتخوار[ت] ۷٬۵۱۴ ۶٬۶۸۶ ۵٬۱۲۳ ۴٬۶۲۳ ۳٬۳۰۰ ۲٬۲۸۹ ۲٬۰۰۳ ۱٬۹۹۹[۲۱]
۳۹ نصرآباد ۷٬۴۶۰ ۷٬۷۵۷ ۶٬۸۳۵
۴۰ نیل‌شهر ۷٬۳۷۱ ۶٬۷۹۷ ۶٬۶۷۴
۴۱ جنگل ۶٬۶۵۰ ۶٬۴۹۰ ۶٬۲۳۲
۴۲ کندر ۶٬۴۶۰ ۶٬۰۰۲ ۵٬۷۰۰
۴۳ انابد ۶٬۱۸۶ ۵٬۷۳۹ ۵٬۹۶۸
۴۴ سفیدسنگ ۶٬۱۲۹ ۵٬۵۴۵ ۴٬۸۹۴
۴۵ سلطان‌آباد ۵٬۹۳۲ ۵٬۴۹۵ ۴٬۸۲۱
۴۶ فیروزه ۵٬۸۸۴ ۵٬۷۶۹ ۴٬۹۰۶ ۴٬۲۴۶[ث]
۴۷ درود ۵٬۷۱۷ ۵٬۴۴۹ ۴٬۹۷۹ ۶٬۰۳۸ ۶٬۴۷۳ ۵٬۷۷۹ ۴٬۴۵۵
۴۸ ریوش ۵٬۶۸۷ ۵٬۷۶۲ ۴٬۶۱۰
۴۹ بیدخت ۵٬۵۰۱ ۵٬۳۴۸ ۴٬۸۲۳ ۴٬۸۷۰ ۴٬۳۴۳ ۳٬۳۰۰ ۲٬۶۶۷ ۲٬۳۵۱[۲۵]
۵۰ سیدآباد
۵۱ قاسم‌آباد ۵٬۱۴۵ ۴٬۴۱۴ ۴٬۰۲۲
۵۲ قلندرآباد ۴٬۸۸۰ ۴٬۹۲۴ ۴٬۸۷۲
۵۳ کاخک ۴٬۶۲۵ ۴٬۴۱۳ ۴٬۰۱۵ ۴٬۹۶۴ ۴٬۸۸۴ ۳٬۴۷۵ ۴٬۳۰۵ ۴٬۰۴۳[۲۵]
۵۴ فرگ قلعه
۵۵ گرماب
۵۶ اسحاق‌آباد
۵۷ سده
۵۸ رودآب ۴٬۰۲۸ ۴٬۰۴۲ ۳٬۴۷۰
۵۹ مزرج
۶۰ شادمهر ۳٬۸۲۵ ۳٬۶۷۸
۶۱ حکم‌آباد
۶۲ بار ۳٬۷۶۵ ۴٬۱۲۱
۶۳ شهرزو ۳٬۷۴۵ ۴٬۰۸۹ ۴٬۰۵۳
۶۴ کدکن ۳٬۷۱۹ ۳٬۷۸۸ ۳٬۱۶۶
۶۵ نسر
۶۶ چنار
۶۷ بایگ ۳٬۵۴۵ ۳٬۵۷۷ ۳٬۹۶۰
۶۸ مشکان
۶۹ نوده انقلاب
۷۰ یونسی ۳٬۴۲۶ ۳٬۵۰۴ ۳٬۳۴۹
۷۱ شهرکهنه
۷۲ روشناوند
۷۳ ششتمد ۳٬۱۰۸ ۴٬۱۷۲ ۲٬۲۴۶
۷۴ قدمگاه ۳٬۰۱۰ ۳٬۷۱۴ ۳٬۰۰۶
۷۵ حسن‌آباد
۷۶ داورزن ۲٬۷۴۴ ۲٬۷۰۲ ۲٬۳۸۷
۷۷ نوخندان ۲٬۶۳۴ ۲٬۶۶۲ ۲٬۷۵۱ ۳٬۰۵۶ ۳٬۴۴۱ ۳٬۱۹۳ ۲٬۹۰۴
۷۸ رادکان
۷۹ ریواده
۸۰ چاپشلو ۲٬۳۷۴ ۲٬۴۷۴ ۲٬۲۴۷
۸۱ شهرآباد ۲٬۰۸۳ ۲٬۲۵۵
۸۲ ملک‌آباد ۲٬۰۵۶ ۱٬۴۸۷ ۱٬۱۶۱
۸۳ عشق‌آباد ۱٬۹۹۳ ۱٬۸۸۳ ۱٬۳۲۵
۸۴ شامکان
۸۵ لطف‌آباد ۱٬۸۶۵ ۱٬۷۹۰ ۱٬۸۹۷ ۱٬۹۸۲ ۲٬۰۸۴ ۲٬۰۷۸ ۲٬۰۷۲
۸۶ چخماق
۸۷ قلعه‌نو علیا
۸۸ آلماجق
۸۹ سمیع‌آباد
۹۰ رباط سنگ ۱٬۵۵۱ ۱٬۷۲۱ ۱٬۳۴۴
۹۱ چکنه ۱٬۳۸۱ ۱٬۸۳۴ ۱٬۳۶۳
۹۲ همت‌آباد ۱٬۲۷۴ ۱٬۴۳۴
۹۳ جنت‌آباد
۹۴ مزداوند ۱٬۲۴۱ ۱٬۵۵۹ ۱٬۰۲۸
۹۵ ریوند
۹۶ باجگیران ۵۹۴ ۴۰۶ ۷۵۳ ۶۴۵ ۸۵۴ ۶۶۷ ۹۹۶ ۱٬۱۰۱[۲۳]
  در زمان سرشماری شهر نبودند.

موقعیت شهرها

Map
موقعیت شهرهای استان خراسان رضوی
  مرکز استان   مرکز شهرستان   شهر

جستارهای وابسته

یادداشت‌ها

 1. مجموع جمعیت آبادی‌های فرگ و فرح‌آباد
 2. تحت عنوان «طیبات»
 3. تحت عنوان «رود»
 4. تا سال ۱۳۷۵ تحت عنوان «دشتخوار»
 5. تحت عنوان «بزغان»

منابع

 1. «خلاصه گزارش فایل جغرافیایی سال ۱۴۰۰» (PDF). مرکز آمار. دریافت‌شده در ۳۱ مرداد ۱۴۰۱.
 2. «نتایج سرشماری ایران در سال ۱۳۹۵». درگاه ملی آمار. بایگانی‌شده از اصلی (اکسل) در ۲۰ شهریور ۱۴۰۲.
 3. «درجه جمعیت و سال تأسیس شهرداری‌ها» (PDF). سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. تیر ۱۳۹۹. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰.
 4. «درجه جمعیت و سال تأسیس شهرداری‌ها» (PDF). سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. مهر ۱۴۰۰. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰.
 5. «تصویبنامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فیروزه استان خراسان رضوی». روزنامه رسمی کشور. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۸ آوریل ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۱۸ آوریل ۲۰۲۱.
 6. «تغییرات تقسیماتی در استان خراسان رضوی». پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور. ۲۰۲۰-۰۵-۱۶.
 7. «تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان تربت حیدریه استان خراسان رضوی». روزنامه رسمی کشور. ۲۳ فروردین ۱۴۰۰. بایگانی‌شده از اصلی در ۳۰ آوریل ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۳۰ آوریل ۲۰۲۱.
 8. «تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای چنار دهستان زاوین بخش زاوین شهرستان کلات استان خراسان رضوی، به شهر». روزنامه رسمی کشور. ۲۳ فروردین ۱۴۰۰. بایگانی‌شده از اصلی در ۳۰ آوریل ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۳۰ آوریل ۲۰۲۱.
 9. «وزیر کشور با تبدیل روستای نوده انقلاب به شهر موافقت کرد». وزارت کشور. ۲۶ خرداد ۱۳۹۹.[پیوند مرده]
 10. «تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای روشناوند از شهرستان گناباد استان خراسان رضوی به شهر». سامانه ملی قوانین و مقررات. دریافت‌شده در ۸ آبان ۱۳۹۹.
 11. «نتایج سرشماری ایران در سال ۱۳۹۵». درگاه ملی آمار. بایگانی‌شده از اصلی (اکسل) در ۲۰ شهریور ۱۴۰۲.
 12. «نتایج سرشماری ایران در سال ۱۳۹۰» (اکسل). درگاه ملی آمار. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۲۰ شهریور ۱۴۰۲.
 13. «نتایج سرشماری ایران در سال ۱۳۸۵». درگاه ملی آمار. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۲۱ آبان ۱۳۹۲.
 14. جدول ۲۹ - جمعیت شهرهای موجود کشور (۱۳۷۵) و متوسط رشد سالانه آنها در دوره چهل ساله ۱۳۳۵–۷۵ به ترتیب حروف الفبا، مرکز آمار ایران
 15. جدول ۲۹ - جمعیت شهرهای موجود کشور (۱۳۷۵) و متوسط رشد سالانه آنها در دوره چهل ساله ۱۳۳۵–۷۵ به ترتیب حروف الفبا، مرکز آمار ایران
 16. جدول ۲۹ - جمعیت شهرهای موجود کشور (۱۳۷۵) و متوسط رشد سالانه آنها در دوره چهل ساله ۱۳۳۵–۷۵ به ترتیب حروف الفبا، مرکز آمار ایران
 17. جدول ۲۹ - جمعیت شهرهای موجود کشور (۱۳۷۵) و متوسط رشد سالانه آنها در دوره چهل ساله ۱۳۳۵–۷۵ به ترتیب حروف الفبا، مرکز آمار ایران
 18. ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ ۱۸٫۲ ۱۸٫۳ گزارش مشروح حوزه سرشماری مشهد (PDF). وزارت کشور. آبان ۱۳۳۷.
 19. گزارش مشروح حوزه سرشماری نیشابور (PDF). وزارت کشور. تیر ۱۳۳۸.
 20. گزارش مشروح حوزه سرشماری سبزوار (PDF). وزارت کشور. خرداد ۱۳۳۸.
 21. ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ ۲۱٫۲ گزارش مشروح حوزه سرشماری تربت حیدریه (PDF). وزارت کشور. تیر ۱۳۳۸.
 22. گزارش مشروح حوزه سرشماری کاشمر (PDF). وزارت کشور. مرداد ۱۳۳۸.
 23. ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ گزارش مشروح سرشماری حوزه قوچان (PDF). وزارت کشور. تیر ۱۳۳۸.
 24. ۲۴٫۰ ۲۴٫۱ گزارش مشروح حوزه سرشماری تربت جام (PDF). وزارت کشور. مهر ۱۳۳۸.
 25. ۲۵٫۰ ۲۵٫۱ ۲۵٫۲ گزارش مشروح سرشماری حوزه گناباد (PDF). وزارت کشور. مهر ۱۳۳۸.
 26. گزارش مشروح سرشماری حوزه درگز (PDF). وزارت کشور. شهریور ۱۳۳۸.
 27. جدول ۲۹ - جمعیت شهرهای موجود کشور (۱۳۷۵) و متوسط رشد سالانه آنها در دوره چهل ساله ۱۳۳۵–۷۵ به ترتیب حروف الفبا، مرکز آمار ایران
 28. جدول ۲۹ - جمعیت شهرهای موجود کشور (۱۳۷۵) و متوسط رشد سالانه آنها در دوره چهل ساله ۱۳۳۵–۷۵ به ترتیب حروف الفبا، مرکز آمار ایران