فهرست شهرهای استان خراسان رضوی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جمعیت شهرهای استان خراسان رضوی بر اساس سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵[۱] و ۱۳۹۰[۲] و ۱۳۹۵:[۳]

موقعیت شهرستان‌های استان خراسان رضوی
مشهد، دومین شهر پرجمعیت ایران
ردیف شهر شهرستان جمعیت
۱۳۸۵
جمعیت
۱۳۹۰
جمعیت
۱۳۹۵
رتبه در شهرستان
۱ مشهد مشهد ۲٬۴۱۰٬۸۰۰ ۲٬۷۶۶٬۲۵۸ ۳٬۰۰۱٬۱۸۴ ۱
۲ نیشابور نیشابور ۲۰۵٬۹۷۲ ۲۳۹٬۱۸۵ ۲۶۴٬۳۷۵ ۱
۳ سبزوار سبزوار ۲۰۸٬۱۷۲ ۲۳۱٬۵۵۷ ۲۴۳٬۷۰۰ ۱
۴ تربت حیدریه تربت حیدریه ۱۱۹٬۳۶۰ ۱۳۱٬۱۵۰ ۱۴۰٬۰۱۹ ۱
۵ کاشمر کاشمر ۸۱٬۵۲۷ ۹۰٬۲۰۰ ۱۰۲٬۲۸۲ ۱
۶ قوچان قوچان ۹۶٬۹۵۳ ۱۰۳٬۷۶۰ ۱۰۱٬۶۰۴ ۱
۷ تربت جام تربت جام ۸۳٬۵۵۸ ۹۴٬۷۵۸ ۱۰۰٬۴۴۹ ۱
۸ تایباد تایباد ۴۶٬۲۲۸ ۵۲٬۲۸۰ ۵۶٬۵۶۲ ۱
۹ چناران چناران ۴۱٬۷۳۵ ۴۸٬۵۶۷ ۵۳٬۸۷۹ ۱
۱۰ سرخس سرخس ۳۳٬۵۷۱ ۳۷٬۱۶۲ ۴۲٬۱۷۹ ۱
۱۱ گناباد گناباد ۳۴٬۵۶۳ ۳۶٬۳۶۷ ۴۰٬۷۷۳ ۱
۱۲ فریمان فریمان ۳۲٬۶۱۰ ۳۶٬۵۵۰ ۳۹٬۵۱۵ ۱
۱۳ گلبهار چناران ۶٬۸۸۹[الف ۱] ۱۲٬۶۱۳ ۳۶٬۸۷۷ ۲
۱۴ درگز درگز ۳۴٬۳۰۵ ۳۷٬۰۵۴ ۳۶٬۷۶۲ ۱
۱۵ خواف خواف ۲۱٬۱۶۰ ۲۸٬۴۴۴ ۳۳٬۱۸۹ ۱
۱۶ بردسکن بردسکن ۲۲٬۲۱۱ ۲۶٬۱۰۷ ۲۸٬۲۳۳ ۱
۱۷ طرقبه بینالود ۱۳٬۱۵۸ ۱۶٬۷۱۸ ۲۰٬۹۹۸ ۱
۱۸ فیض‌آباد مه‌ولات ۱۴٬۷۲۱ ۱۶٬۲۵۳ ۱۸٬۱۲۰ ۱
۱۹ نقاب جوین ۱۲٬۰۲۲ ۱۳٬۶۱۴ ۱۴٬۷۸۳ ۱
۲۰ شاندیز بینالود ۶٬۴۰۲ ۱۰٬۴۲۸ ۱۳٬۹۸۷ ۲
۲۱ خرو نیشابور ۱۱٬۹۳۱ ۱۴٬۱۱۵ ۱۳٬۵۳۵ ۲
۲۲ خلیل‌آباد خلیل‌آباد ۸٬۴۰۹ ۱۱٬۰۹۴ ۱۲٬۷۵۱ ۱
۲۳ سنگان خواف ۸٬۷۱۸ ۹٬۵۰۰ ۱۲٬۴۴۳ ۲
۲۴ بجستان بجستان ۱۱٬۱۳۶ ۱۱٬۱۳۳ ۱۱٬۷۴۱ ۱
۲۵ کاریز تایباد ۹٬۵۶۵ ۱۰٬۳۹۱ ۱۱٬۱۰۲ ۲
۲۶ مشهد ریزه تایباد ۸٬۳۰۷ ۹٬۲۱۱ ۱۰٬۱۰۵ ۳
۲۷ دولت‌آباد زاوه ۸٬۷۴۰ ۹٬۶۰۶ ۹٬۳۲۹ ۱
۲۸ جغتای جغتای ۶٬۰۲۷ ۸٬۲۱۲ ۹٬۲۶۸ ۱
۲۹ نشتیفان خواف ۶٬۵۴۷ ۷٬۴۲۶ ۹٬۱۷۶ ۳
۳۰ باخرز باخرز ۶٬۸۵۴ ۸٬۳۹۲ ۹٬۰۴۴ ۱
۳۱ رضویه مشهد ۲٬۷۸۵ ۴٬۵۴۲ ۸٬۸۵۰ ۲
۳۲ صالح‌آباد تربت جام ۸٬۲۸۰ ۹٬۶۴۲ ۸٬۶۲۵ ۲
۳۳ فرهادگرد فریمان ۶٬۶۲۰ ۷٬۶۴۷ ۸٬۴۴۲ ۲
۳۴ گلمکان چناران ۶٬۴۱۳[الف ۲] ۹٬۵۳۴ ۸٬۳۷۳ ۳
۳۵ احمدآباد صولت تربت جام ۶٬۸۲۵[الف ۳] ۶٬۷۵۸ ۸٬۳۲۶ ۳
۳۶ کلات کلات ۶٬۵۲۹ ۷٬۵۳۲ ۷٬۶۸۷ ۱
۳۷ سلامی خواف ۶٬۰۵۶ ۶٬۵۸۱ ۷٬۵۵۵ ۴
۳۸ رشتخوار رشتخوار ۵٬۱۲۳ ۶٬۶۸۶ ۷٬۵۱۴ ۱
۳۹ نصرآباد تربت جام ۶٬۸۳۵ ۷٬۷۵۷ ۷٬۴۶۰ ۴
۴۰ نیل‌شهر تربت جام ۶٬۶۷۴ ۶٬۷۹۷ ۷٬۳۷۱ ۵
۴۱ جنگل رشتخوار ۶٬۲۳۲ ۶٬۴۹۰ ۶٬۶۵۰ ۲
۴۲ کندر خلیل‌آباد ۵٬۷۰۰ ۶٬۰۰۲ ۶٬۴۶۰ ۲
۴۳ انابد بردسکن ۵٬۹۶۸ ۵٬۷۳۹ ۶٬۱۸۶ ۲
۴۴ سفیدسنگ فریمان ۴٬۸۹۴ ۵٬۵۴۵ ۶٬۱۲۹ ۳
۴۵ سلطان‌آباد خوشاب ۴٬۸۲۱ ۵٬۴۹۵ ۵٬۹۳۲ ۱
۴۶ فیروزه فیروزه ۴٬۹۰۶ ۵٬۷۶۹ ۵٬۸۸۴ ۱
۴۷ درود نیشابور ۴٬۹۷۹ ۵٬۴۴۹ ۵٬۷۱۷ ۳
۴۸ ریوش کاشمر ۴٬۶۱۰ ۵٬۷۶۲ ۵٬۶۸۷ ۲
۴۹ بیدخت گناباد ۴٬۸۲۳ ۵٬۳۴۸ ۵٬۵۰۱ ۲
۵۰ قاسم‌آباد خواف ۴٬۰۲۲ ۴٬۴۱۴ ۵٬۱۴۵ ۵
۵۱ قلندرآباد فریمان ۴٬۸۷۲ ۴٬۹۲۴ ۴٬۸۸۰ ۴
۵۲ کاخک گناباد ۴٬۰۱۵ ۴٬۴۱۳ ۴٬۶۲۵ ۳
۵۳ رودآب سبزوار ۳٬۴۷۰ ۴٬۰۴۲ ۴٬۰۲۸ ۲
۵۴ شادمهر مه‌ولات ۳٬۳۶۹[الف ۴] ۳٬۶۷۸ ۳٬۸۲۵ ۲
۵۵ بار نیشابور ۴٬۱۰۳[الف ۵] ۴٬۱۲۱ ۳٬۷۶۵ ۴
۵۶ شهرزو کلات ۴٬۰۵۳ ۴٬۰۸۹ ۳٬۷۴۵ ۲
۵۷ کدکن تربت حیدریه ۳٬۱۶۶ ۳٬۷۸۸ ۳٬۷۱۹ ۲
۵۸ بایگ تربت حیدریه ۳٬۹۶۰ ۳٬۵۷۷ ۳٬۵۴۵ ۳
۵۹ یونسی بجستان ۳٬۳۴۹ ۳٬۵۰۴ ۳٬۴۲۶ ۲
۶۰ ششتمد سبزوار ۲٬۲۴۶ ۴٬۱۷۲ ۳٬۱۰۸ ۳
۶۱ قدمگاه نیشابور ۳٬۰۰۶ ۳٬۷۱۴ ۳٬۰۱۰ ۵
۶۲ داورزن داورزن ۲٬۳۸۷ ۲٬۷۰۲ ۲٬۷۴۴ ۱
۶۳ نوخندان درگز ۲٬۷۵۱ ۲٬۶۶۲ ۲٬۶۳۴ ۲
۶۴ چاپشلو درگز ۲٬۲۴۷ ۲٬۴۷۴ ۲٬۳۷۴ ۳
۶۵ شهرآباد بردسکن ۲٬۱۸۵[الف ۶] ۲٬۲۵۵ ۲٬۰۸۳ ۳
۶۶ ملک‌آباد مشهد ۱٬۱۶۱ ۱٬۴۸۷ ۲٬۰۵۶ ۳
۶۷ عشق‌آباد نیشابور ۱٬۳۲۵ ۱٬۸۸۳ ۱٬۹۹۳ ۶
۶۸ لطف‌آباد درگز ۱٬۸۹۷ ۱٬۷۹۰ ۱٬۸۶۵ ۴
۶۹ رباط سنگ تربت حیدریه ۱٬۳۴۴ ۱٬۷۲۱ ۱٬۵۵۱ ۴
۷۰ چکنه نیشابور ۱٬۳۶۳ ۱٬۸۳۴ ۱٬۳۸۱ ۷
۷۱ همت‌آباد فیروزه ۱٬۲۶۴[الف ۷] ۱٬۴۳۴ ۱٬۲۷۴ ۲
۷۲ مزداوند سرخس ۱٬۰۲۸ ۱٬۵۵۹ ۱٬۲۴۱ ۲
۷۳ باجگیران قوچان ۷۵۳ ۴۰۶ ۵۹۴ ۲

جستارهای وابسته[ویرایش]

یادداشت[ویرایش]

  1. هنوز رسماً به عنوان شهر شناخته نشده بود
  2. در آن زمان روستا بود؛ در سال ۱۳۸۶ به شهر ارتقا یافت.
  3. در آن زمان روستا بود
  4. در آن زمان روستا بود؛ در سال ۱۳۸۷ به شهر ارتقا یافت.
  5. در آن زمان روستا بود
  6. در آن زمان روستا بود؛ در سال ۱۳۸۸ به شهر ارتقا یافت.
  7. در آن زمان روستا بود؛ در سال ۱۳۸۷ به شهر ارتقا یافت.

منابع[ویرایش]

  1. «نتایج سرشماری ایران در سال ۱۳۸۵». درگاه ملی آمار. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ آبان ۱۳۹۲.
  2. «نتایج سرشماری ۱۳۹۰». درگاه ملی آمار. بایگانی‌شده از اصلی (اکسل) در ۲۱ آبان ۱۳۹۲.
  3. «نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵». درگاه ملی آمار. بایگانی‌شده از اصلی (اکسل) در خرداد ۱۳۹۶.