استنباط فراوانی‌گرایانه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

استنباط فراوانی‌گرایانه (به انگلیسی: Frequentist inference) یکی از روش‌های کلی استنباط آماری است که بر تعبیر فراوانی از احتمال تاکید دارد. آزمون فرض آماری و تخمین بازه اطمینان از کاربردهای مشهور این روش‌کلی هستند. روش‌های کلی دیگر استنباط آماری استنباط بیزی و استنباط اتکایی نام دارند.

استنباط فراوانی‌گرایانه دو تفاوت کلی با استنباط بیزی دارد:

  • در استنباط فراوانی‌گرایانه پارامتر مجهول معمولاً به عنوان یک مقدار ثابت در نظر گرفته می‌شود و راهی برای تعبیر آن به عنوان متغیر تصادفی وجود ندارد.
  • در حالی که هردو روش برپایهٔ احتمالات کار می‌کنند، نتیجهٔ استنباط بیزی یک توزیع احتمال برای پارامتر مورد نظر است، در حالی که نتیجهٔ روش‌های فراوانی‌گرایانه یا قبول/رد فرض آماری است (به کمک آزمون‌های معناداری آماری) یا یک بازه اطمینان مشخص که مقدار پارامتر را در بر می‌گیرد.

جستارهای وابسته

منابع

Wikipedia contributors, "Frequentist inference," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed December 31, 2012).