فضای دوبعدی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در فیزیک و ریاضی و در فضای اقلیدسی به دنباله‌ای از n عدد حقیقی یک نقطه در فضای n بعدی گفته می‌شود و هنگامی که n=۲ باشد این نقط درفضای دوبعدی جای دارد.

هندسه دو بعدی[ویرایش]

چندضلعی‌ها[ویرایش]

نام مثلث مربع پنج‌ضلعی شش‌ضلعی هفت‌ضلعی هشت‌ضلعی
ضلع‌ها {۳} {۴} {۵} {۶} {۷} {۸}
شکل Regular triangle.svg Kvadrato.svg Regular pentagon.svg Regular hexagon.svg Regular heptagon.svg Regular octagon.svg
نام نه‌ضلعی ده‌ضلعی یازده‌ضلعی دوازده‌ضلعی سیزده‌ضلعی چهارده‌ضلعی
ضلع‌ها {۹} {۱۰} {۱۱} {۱۲} {۱۳} {۱۴}
شکل Regular nonagon.svg Regular decagon.svg Regular hendecagon.svg Regular dodecagon.svg Regular tridecagon.svg Regular tetradecagon.svg
نام پانزده‌ضلعی شانزده‌ضلعی هفده‌ضلعی هجده‌ضلعی نوزده‌ضلعی بیست‌ضلعی ...n-gon
ضلع‌ها {۱۵} {۱۶} {۱۷} {۱۸} {۱۹} {۲۰} {n}
شکل Regular pentadecagon.svg Regular hexadecagon.svg Regular heptadecagon.svg Regular octadecagon.svg Regular enneadecagon.svg Regular icosagon.svg
نام پنج‌پر هفت‌پر هشت‌پر نه‌پر ده‌پر ...n-پر
ضلع‌ها {۵/۲} {۷/۲} {۷/۳} {۸/۳} {۹/۲} {۹/۴} {۱۰/۳} {n/m}
شکل Star polygon 5-2.svg Star polygon 7-2.svg Star polygon 7-3.svg Star polygon 8-3.svg Star polygon 9-2.svg Star polygon 9-4.svg Star polygon 10-3.svg

دایره[ویرایش]

دستگاه مختصاتی[ویرایش]

سه دستگاه مختصات برای دو بعد وجود دارد

منابع[ویرایش]