فضای یک بعدی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در فیزیک و ریاضیات و در فضای اقلیدسی به دنباله‌ای از عدد حقیقی یک نقطه در فضای بعدی گفته می‌شود و هنگامی که =۱ باشد این نقطه درفضای یک بعدی جای دارد.

هندسه یک بعدی

چند رأسی‌ها

تنها چند رأسی منتظم که با یک پاره خط در فضای یک بعدی قابل مطالعه می‌باشد و با نماد شلافلی {} نمایش داده می‌شود.

فوق کروی

در فضای بی‌نهایت و کرهٔ چند بعدی به اتصال دو نقطه گفته می‌شود، که گاهی با نام صفر-کرهٔ صفر بعدی خوانده می‌شود. نمایش این تعریف در ریاضیات به این صورت است

در اینجا به معنی شعاع می‌باشد.

سیستم مختصاتی

دو دستگاه مختصات مشهور برای یک بعد وجود دارد.

جستارهای وابسته

منابع