الفبای گعز

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
الفبای گعز
نوعآبوگیدا
زبان‌هازبان‌های سامی اتیوپیایی (مانند زبان گعز، زبان امهری، زبان تیگرینیا، زبان تیگره، زبان هراری, etc.), Bilen، Meʼen, as one of two scripts in Anuak, and unofficially in some contexts of other languages.
دورهٔ زمانیح. AD 100 to present
سامانهٔ مادر
سامانهٔ فرزندزبان امهری، زبان تیگرینیا various other alphabets of Ethiopia and Eritrea
ایزو ۱۵۹۲۴Ethi, 430
جهتچپ به راست
مخفف یونیکدEthiopic
دامنه یونیکد
نوشتاری از کتاب مقدس اتیوپی به زبان گعزی

الفبای جعزی برای نوشتن گعزی، امهری، تیگرینیایی، تجری و بلینی به کار می‌رود.

حروف

ـَ!!ـُ (و)!!ـِ (ی)!!ـَ (ا)!!ـِ (ی)!!ـَ!!ـُ (و)!!وَ!!یَ
هُی ه
لَوِ ل
حَوت ح
مَی م
شَوت ش
رَأس ر
سَت س
قَف ق
بِت ب
تَو ت
خَرْم خ
نَهَس ن
أَلف ء
[ɛ] [æ] [ə] [u(:)] [i(:)] [a(:)] [e(:)] [ə] [ɨ] [o(:)] [wə] [wa] [jɛ] [jə]
ـَ!!ـُ (و)!!ـِ (ی)!!ـَ (ا)!!ـِ (ی)!!ـَ!!ـُ (و)!!وَ!!یَ
کَف ک
وَوِ و
عَین ع
زَی ز
یَمَن ی
دَنْت d
جَمْل ج
(گ)
طَیْت ط
بَیْت ب
(پ)
صَدَی ص
صَبَّ ص
أَف ف
بسَ ب
(پ)
[ɛ] [æ] [ə] [u(:)] [i(:)] [a(:)] [e(:)] [ə] [ɨ] [o(:)] [wə] [wa] [jɛ] [jə]

حروف مشتق

Diplophonia

حرف اصل ق خ||ک گ
q x k ɡ
حرف مشتق قۥ خۥ||کۥ گۥ
ɡʷ

منابع

پیوند به بیرون