الفبای جاوه‌ای

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
عبارتی به خط جاوه‌ای

الفبای جاوه‌ای (ꦲꦤꦕꦫꦏ، یا ꦕꦫꦏꦤ꧀، یا ꦕꦕꦫꦏꦤ꧀) الفبایی‌است که برای نوشتن زبان جاوه‌ای به کار می‌رود.

الفباهای جاوه‌ای و بالی گونهٔ امروزی الفبای کاوی باستان هستند.

همکنون هیچ نشریه‌ای به این خط چاپ نمی‌شود.

کد ISO 15924 این الفبا Java است.

الفبای جاوه‌ای و نویسه‌های ویژهٔ آن
مصوت‌ها
مصوت /i/ /ə/ /u/ /e/ /o/
نماد Diacritic Wulu.png Jawa Pepet.png Jawa Suku.png Jawa Taling.png Jawa Taling Tarung.png
نام wulu pepet suku taling taling-tarung
صامت‌ها
ha na ca ra ka
Javanese ha.svg Javanese na.svg Javanese ca.svg Javanese ra.svg Javanese ka.svg
da ta sa wa la
Javanese da.svg Javanese ta.svg Javanese sa.svg Javanese wa.svg Javanese la.svg
pa dha ja ya nya
Javanese pa.svg Javanese dha.svg Javanese ja.svg Javanese ya.svg Javanese nya.svg
ma ga ba tha nga
Javanese ma.svg Javanese ga.svg Javanese ba.svg Javanese tha.svg Javanese nga.svg
ha na ca ra ka
Jawa Ha Pasangan.png Jawa Na Pasangan.png Jawa Ca Pasangan.png Jawa Ra Pasangan.png Jawa Ka Pasangan.png
da ta sa wa la
Jawa Da Pasangan.png Jawa Ta Pasangan.png Jawa Sa Pasangan.png Jawa Wa Pasangan.png Jawa La Pasangan.png
pa dha ja ya nya
Jawa Pa Pasangan.png Jawa Dha Pasangan.png Jawa Ja Pasangan.png Jawa Ya Pasangan.png Jawa Nya Pasangan.png
ma ga ba tha nga
Jawa Ma Pasangan.png Jawa Ga Pasangan.png Jawa Ba Pasangan.png Jawa Tha Pasangan.png Jawa Nga Pasangan.png
Symbol na ka ta sa pa ga ba
Murda simple Jawa Na Murda.png Jawa Ka Murda.png Jawa Ta Murda.png Jawa Sa Murda.png Jawa Pa Murda.png Jawa Ga Murda.png Jawa Ba Murda.png
Murda pasangan Jawa Na Murda Pasangan.png Jawa Ka Murda Pasangan.png Jawa Ta Murda Pasangan.png Jawa Sa Murda Pasangan.png Jawa Pa Murda Pasangan.png Jawa Ga Murda Pasangan.png Jawa Ba Murda Pasangan.png
نویسه‌های ویژه

وام‌واژه‌های عربی یا مالایی در این خط با نویسه‌های ویژه نوشته می‌شوند.

پنج نویسهٔ ویژه برای واکه‌های غیر جاوه‌ای وجود دارد:

مصوت /a/ /i/ /u/ /lə/ /rə/ /e/ /o/
نماد Jawa A.png Jawa I.png Jawa U.png Jawa Nga Lelet.png Jawa Pa Cerek.png Jawa E.png Jawa O.png
نام nga lelet pa cerek

پنج نویسهٔ ویژه نیز برای نوشتن همخوان‌های غیر جاوه‌ای (/x/، /dʒ/، /f/، /ɣ/، و /z/) هستند:

Aksara rekan (Javanese script).png
ارقام
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۰
Jawa 1.png Jawa Nga Lelet.png Jawa 3.png Jawa 4.png Jawa 5.png Jawa E.png Jawa 7.png Jawa Pa Murda.png Jawa Ya.png Jawa 0.png

0 nol 1 siji 2 loro 3 telu 4 papat 5 lima 6 enem 7 pitu 8 wolu 9 sanga

مقایسه با بالی
الفبای جاوه‌ای
الفبای بالی
جاوه‌ای بالی
یونیکد

الفبای جاوه‌ای در اکتبر ۲۰۰۹ در نسخهٔ ۵.۲ به یونیکد افزوده شد.

بلوک یونیکد برای جاوه‌ای U+A980–U+A9DF است.

جاوه‌ای[1]
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+A98x
U+A99x
U+A9Ax
U+A9Bx ꦿ
U+A9Cx
U+A9Dx
یادداشت‌ها
1.^ As of Unicode version 6.0

نگارخانه[ویرایش]

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]