الفبای عبری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
الفبای عبری
نوعابجد
زبان‌هاعبری، ییدیش، لادینو
دورهٔ زمانیسده ۲ الی ۱ پیش از میلاد– اکنون[۱]
سامانهٔ مادر
سامانهٔ فرزندالفبای ییدیش
سامانهٔ خواهر
ایزو ۱۵۹۲۴Hebr, 125
جهتراست به چپ
مخفف یونیکدHebrew
دامنه یونیکد
الفبای عبری

الفبای عِبْری یا الفبای عِبْرانی (به زبان عبری:آلف بت אָלֶף־בֵּית) در نوشتن خط عبری و نیز برخی نشانه‌های علمی و ریاضی بکار می‌رود. دو دستور خط پالئو و استاندارد (منظم) را شامل می‌گردد که نوع دوم که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرد از رسم‌الخط آرامی شکل گرفته است.[۲][۳]

الفبای عبری از ۲۲ حرف تشکیل شده‌است. صداهای زیر شیوهٔ تلفظ حروف عبری هستند:

آلِف א -- بِت ב – وِت ב -- گیمِل ג – دالِت ד – هِ ה – واو ו – زایین ז – خِت ח – تِت ט – یُد י – کاف כ – خاف כ -- خافْ سُفیت ך -- لامِد ל – مِم מ – مِمْ سُفیت ם -- نون נ – نون سُفیت ן -- سامِخ ס – عایین ע – پِ פ -- فِ פ -- فِ سُفیت ף -- تْسادی צ – تْسادی سُفیت ץ -- کُف ק – رِش ר – شین ש – سین ש -- تاو ת

الفبای عبری[۴][ویرایش]

حرف آوا نام حرف
نام عبری تلفظ عبری نوین تلفظ ییدیش/اشکنازی
א [ʔ]، الف אָלֶף /’alɛf/ /’aləf/
בּ [b] بت בֵּית /bet/ /bɛɪs/، /bɛɪz/
ב [v] בֵית /vet/ /vɛɪs/، /vɛɪz/
ג [ɡ] گیمل גִּימֵל /ˈɡimel/ /ˈɡiməl/
ד [d] دالت דָּלֶת /ˈdalɛt/، /ˈdalɛd/ /ˈdaləd/، /ˈdaləs/
ה [h]~[ʔ]، هه הֵא /he/، /hej/ /hɛɪ/
ו [v]، [w] واو וָו /vav/ /vɔv/
ז [z] زین זַיִן /ˈzajin/، /ˈza.in/ /ˈzajin/
ח [x]~[χ] خت חֵית /χet/ /χɛs/
ט [t] طت טֵית /tet/ /tɛs/
י [j] یود יוֹד /jod/، /jud/ /jud/
כּ [k] کاف כַּף /kaf/ /kɔf/
כ [x]~[χ] כַף /χaf/ /χɔf/
ךּ [k] כַּף סוֹפִית /kaf sofit/ /ˈlaŋɡə kɔf/
ך [x]~[χ] כַף סוֹפִית /χaf sofit/ /ˈlaŋɡə χɔf/
ל [l] لمد לָמֶד /ˈlamɛd/ /ˈlaməd/
מ [m] مم מֵם /mem/ /mɛm/
ם מֵם סוֹפִית /mem sofit/ /ˈʃlɔs mɛm/
נ [n] نون נוּן /nun/ /nun/
ן נוּן סוֹפִית /nun sofit/ /ˈlaŋɡə nun/
ס [s] سمخ ְסָמֶך /ˈsamɛχ/ /ˈsaməχ/
ע [ʕ]، عین עַיִן /‘ajin/، /‘a.in/ /‘ajin/
פּ [p] په פֵּא, פה /pe/، /pej/ /pɛɪ/
פ [f] פֵא, פה /fe/، /fej/ /fɛɪ/
ף פֵּא סוֹפִית,
פה סופית
/pe sofit/، /pej sofit/ /ˈlaŋɡə fɛɪ/
צ [t͡s] تسادی צַדִי, צדיק /ˈtsadi/ /ˈtsadi/، /ˈtsadək/
ץ צַדִי סוֹפִית,
צדיק סופית
/ˈtsadi sofit/ /ˈlaŋɡə ˈtsadik/، /ˈlaŋɡə ˈtsadək/
ק [k] قاف קוֹף /kuf/، /kof/ /kuf/
ר [ɣ]~[ʁ] رش רֵישׁ /ʁeʃ/ /ʁɛɪʃ/
שׁ [ʃ] شین שִׁין /ʃin/ /ʃin/
שׂ [s] שִׂין /sin/ /sin/
תּ [t] تاو תּו /tav/، /taf/ /tɔv/، /tɔf/
ת תו /θav/، /θaf/ /sɔv/، /sɔf/

حروف بی‌صدا[ویرایش]

نیا سامی IPA عبری نمونه
نوشتاری توراتی طبریه نو واژه معنا
*b [b] ב3 /b /b/ /v/, /b/ /v/, /b/ בית خانه
*d [d] ד3 /d /d/ /ð/, /d/ /d/ דב خرس
*g [ɡ] ג3 /g /ɡ/ /ɣ/, /g/ /ɡ/ גמל شتر
*p [p] פ3 /p /p/ /f/, /p/ /f/, /p/ פחם زغال
*t [t] ת3 /t /t/ /θ/, /t/ /t/ תחת زیر
*k [k] כ3 /k /k/ /x/, /k/ /χ/, /k/ כוכב ستاره
*ṭ [] ט /tˤ/ /t/ טבח پختن
*q [] ק q q /q/ /k/ קבר مقبره
*ḏ [ð] / [d͡ð] ז2 z /ð/ /z/ /z/ זכר مَرد
*z [z] / [d͡z] /z/ זרק پرتاب کردن
*s [s] / [t͡s] ס s /s/ /s/ /s/ סוכר شکر
[ʃ] / [t͡ʃ] שׁ2 š /ʃ/ /ʃ/ /ʃ/ שׁמים آسمان
*ṯ [θ] / [t͡θ] /θ/ שׁמונה هشت
[ɬ] / [t͡ɬ] שׂ1 ś /ɬ/ /s/ /s/ שׂמאל چپ
*ṱ [θʼ] / [t͡θʼ] צ /sˤ/ /ts/ צל سایه
*ṣ [] / [t͡sʼ] צרח فریاد زدن
*ṣ́ [ɬʼ] / [t͡ɬʼ] צחק خندیدن
[ɣ]~[ʁ] ע ʻ /ʁ/ /ʕ/ /ʔ/, - עורב کلاغ
[ʕ] /ʕ/ עשׂר ده (عدد)
[ʔ] א ʼ /ʔ/ /ʔ/ /ʔ/, - אב پدر
*ḫ [x]~[χ] ח2 /χ/ /ħ/ /χ/ חמשׁ پنج
*ḥ [ħ] /ħ/ חבל طناب
*h [h] ה h /h/ /h/ /h/, - הגר مهاجرت کردن
*m [m] מ m /m/ /m/ /m/ מים آب
*n [n] נ n /n/ /n/ /n/ נביא پیامبر
*r [ɾ] ר r /ɾ/ /ɾ/ /ʁ/ רגל پا
*l [l] ל l /l/ /l/ /l/ לשׁון زبان
*y [j] י y /j/ /j/ /j/ יד دست
*w [w] ו w /w/ /w/ /v/ ורד گل رُز
نیا سامی IPA عبری نمونه
نوشتاری توراتی طبریه نو واژه معنا

منابع[ویرایش]

  1. "Hebrew alphabet." Encyclopedia Britannica. "Square Hebrew became established in the 2nd and 1st centuries bce and developed into the modern Hebrew alphabet over the next 1,500 years."
  2. A History of the Hebrew Language (انتشارات دانشگاه کمبریج، بریتانیا)
  3. «آکادمی آموزش زبان عبری». بایگانی‌شده از اصلی در ۷ اکتبر ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱.
  4. انجمن کلیمیان تهران

پیوند به بیرون[ویرایش]

آموزش الفبای عبری آنلاین بایگانی‌شده در ۲۰۱۴-۱۰-۱۹ توسط Wayback Machine