الفبای اسپانیایی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
املای زبان اسپانیایی از آکادمی سلطنتی اسپانیا، منتشر شده در ۲۰۱۰

خط اسپانیایی با استفاده از یک نوع الفبای لاتین متشکل از ۲۷ حروف، a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y , z است. همچنین، از پنج دونگاره نیز برای نشان دادن واج‌های «ch", "ll", "rr", "gu» و «qu» استفاده می‌شود.[۱]

حروف[ویرایش]

الفبای اسپانیایی شامل ۲۷ حرف است:[۲]

تک‌نگاره نام الفبای آوانگاری بین‌المللی
A a [a]
B be (be alta, be grande o be larga) [be]
C ce [θe] o [se]
D de [d̪e]
E e [e]
F efe ['efe]
G ge [xe] o [he]
H hache ['aʧe]
I i (i latina) [i]
J jota ['xot̪a] o ['hot̪a]
K ka [ka]
L ele ['ele]
M eme ['eme]
N ene ['ene]
Ñ eñe ['eɲe]
O o [o]
P pe [pe]
Q cu [ku]
R erre ['ere]
S ese ['ese]
T te [t̪e]
U u [u]
V uve (ve, ve baja, ve chica, ve chiquita, ve corta o ve pequeña) ['uβ̞e] o [be]
W uve doble (ve doble, doble uve, doble ve o doble u) ['uβ̞e 'ð̞oβ̞le] o [be 'ð̞oβ̞le] o ['d̪oβ̞le β̞e]
X equis ['ekis]
Y ye (i griega) [ʝe], [ʃe] o [i 'ɣ̞ɾjeɣ̞a]
Z zeta ['θet̪a] o ['set̪a]
الفبای اسپانیایی
حرف A B C D E F G H I
نام آ بِ ثِ دِ اِ اِفِه خِ آچِه ای
الفبای آوانگاری بین‌المللی /a/ /b/ /k/; /θ/ - /s/ /d/ /e/ /f/ /ɡ/; /x/ - /h/ muda /i/
حرف J K L M N Ñ O P Q
نام خوتا کا اِلِ اِمه اِنه اِنیه اٌ پِ کو
IPA /x/ - /h/ /k/ /l/; /ʎ/ /m/ /n/ /ɲ/ /o/ /p/ /k/
حرف R S T U V W X Y Z
نام اِررِه اِسِه تِه او اوبِه اوبِه دوبله اِکیس یِ سِتا
الفبای آوانگاری بین‌المللی /r/; /ɾ/ /s/ /t/ /u/ /b/ /(ɡ)u/ /ks/, /s/ /ʝ/, /dʒ/, [ʃ~ʒ], /i/, /j/ /θ/ - /s/


تعداد دفعات استفاده از حروف[ویرایش]

دفعات استفاده از حروف در کاستیلی به این شرح است:[نیازمند منبع]

e: ۱۶٬۷۸ % a: ۱۱٬۹۶ % o: ۸٬۶۹ % l: ۸٬۳۷ % s: ۷٬۸۸ % n: ۷٬۰۱ % d: ۶٬۸۷ % r: ۴٬۹۴ % u: ۴٬۸۰ %
i: ۴٬۱۵ % t: ۳٬۳۱ % c: ۲٬۹۲ % p: ۲٬۷۷ % m: ۲٬۱۲ % y: ۱٬۵۴ % q: ۱٬۵۳ % b: ۰٬۹۲ % h: ۰٬۸۹ %
g: ۰٬۷۳ % f: ۰٬۵۲ % v: ۰٬۳۹ % j: ۰٬۳۰ % ñ: ۰٬۲۹ % z: ۰٬۱۵ % x: ۰٬۰۶ % k: ۰٬۰۱ % w: ۰٬۰۱ %

پیوند به بیرون[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 1. الگو:Cita OLE

  5.4.1.1 Letras y dígrafos: el estatus de ch y ll

  Como ya se ha explicado (v. § 5.2), solo son propiamente letras los grafemas, esto es, los signos gráficos simples. Por esta razón, no deben formar parte del abecedario las secuencias de grafemas que se emplean para representar ciertos fonemas.
  En español, además de las veintisiete letras arriba indicadas, existen cinco dígrafos o combinaciones de dos letras, que se emplean para representar gráficamente los siguientes fonemas:
  a) El dígrafo ch representa el fonema /ch/: chapa, abochornar.
  b) El dígrafo ll representa el fonema /ll/ (o el fonema /y/ en hablantes yeístas): lluvia, rollo.
  c) El dígrafo gu representa el fonema /g/ ante e, i: pliegue, guiño.
  d) El dígrafo qu representa el fonema /k/ ante e, i: queso, esquina.
  e) El dígrafo rr representa el fonema /rr/ en posición intervocálica: arroz, tierra.
 2. «Un solo nombre para cada letra». RAE.