الفبای اسپانیایی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

الفبای اسپانیایی شامل بیست و هشت حرف می‌باشد که در زیر آورده شده است.[۱]

I-i H-h G-g F-f E-e D-d CH-ch C-c B-b A-a
Q-q P-p O-o N-n Ñ-ñ M-m L-l K-k J-j
Z-z Y-y X-x W-w V-v U-u T-t S-s R-r

تلفظ حروف[ویرایش]

Aa آ
حرف آ در اسپانیایی در تمام کلمات بدون تغییری به همان صورت خوانده می‌شود.

Bb بِ
حرف بِ در اسپانیایی در تمام کلمات بدون تغییر به صورت ب خوانده می‌شود.

Cc ثِ
حرف ث در اسپانیایی هر وقت قبل از Aa و Oo وUu نوشته شود، به صورت ک خوانده می‌شود. در غیر این صورت همان ث تلفظ می‌شود.

CHch چِ
حرف چِ در اسپانیایی در تمام کلمات بدون تغییر به صورت چ خوانده می‌شود.

Dd دِ
حرف دِ در اسپانیایی در تمام کلمات بدون تغییر به صورت د خوانده می‌شود.

Ee اِ
حرف اِ در اسپانیایی در تمام کلمات بدون تغییر به همان صورت خوانده می‌شود. (حتی در آخر جمله، مانند: Disculpeme)

Ff اِفه
حرف اِفه در اسپانیایی در تمام کلمات بدون تغییر به صورت ف خوانده می‌شود.

Gg جی
حرف جی در اسپانیایی هر وقت قبل از E نوشته شود، به صورت هِ تلفظ می‌شود (مانند: ارتشبد). در غیر این صورت گ تلفظ می‌شود. (مانند: Gracias)

Hh اِچ
حرف اِچ در اسپانیایی تلفظ نمی‌شود و در جملات خوانده نمی‌شود. (مانند: Hola)

Ii یی
حرف یی یا ای در اسپانیایی در وسط کلمات به صورت ی خوانده می‌شود، اما در آخر کلمات ای تلفظ می‌شود.

Jj خُتا
حرف خُتا در اسپانیایی در تمام کلمات بدون تغییر به صورت خ خوانده می‌شود.

Kk کا
حرف کا در اسپانیایی در تمام کلمات بدون تغییر به صورت ک خوانده می‌شود.

Ll اِله
حرف اِله اسپانیایی در تمام کلمات بدون تغییر به صورت ل خوانده می‌شود.

Mm اِمه
حرف اِمه در اسپانیایی در تمام کلمات بدون تغییر به صورت م خوانده می‌شود.

Nn اِنه
حرف اِنه در اسپانیایی در تمام کلمات بدون تغییر به صورت ن خوانده می‌شود.

Ññ اِنیه
حرف اِنیه در اسپانیایی در تمام کلمات بدون تغییر به صورت نیـ خوانده می‌شود. (مانند: زبان اسپانیایی که به صورت اسپانیول تلفظ می‌شود)

Oo اُ
حرف اَ در اسپانیایی در تمام کلمات بدون تغییر به صورت اَ خوانده می‌شود.

Pp پِ
حرف پِ در اسپانیایی در تمام کلمات بدون تغییر به صورت پ خوانده می‌شود.

Qq کو
حرف کو در اسپانیایی در تمام کلمات بدون تغییر به صورت ک خوانده می‌شود.

Rr اِرِ
حرف اِرِ در اسپانیایی در تمام کلمات بدون تغییر به صورت ر خوانده می‌شود.

Ss اِسِ
حرف اِسِ در اسپانیایی در تمام کلمات بدون تغییر به صورت س خوانده می‌شود.

Tt تِ
حرف تِ در اسپانیایی در تمام کلمات بدون تغییر به صورت ت خوانده می‌شود.

Uu او
حرف او در اسپانیایی در تمام کلمات بدون تغییر به همان صورت یعنی او خوانده می‌شود، اما بعد از Q خوانده نمی‌شود. (مانند: que?)

Vv اوبه
حرف اوبه در اسپانیایی در تمام کلمات بدون تغییر به صورت ب خوانده می‌شود.

Xx ایکس
حرف ایکس در اسپانیایی در تمام کلمات بدون تغییر به صورت کس خوانده می‌شود. (مانند: Exito که اِکسیتو تلفظ می‌شود)

Yy ایگرگا
حرف ایگرگا در اسپانیایی در تمام کلمات بدون تغییر به صورت ی خوانده می‌شود.

Zz ستا
حرف ستا در اسپانیایی در تمام کلمات بدون تغییر به صورت س خوانده می‌شود.

منابع[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

  1. بلاگ آموزش زبان آموزشگاه زبان طنان