بریل ایسلندی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
بریل ایسلندی
نوعالفبا
زبان‌هازبان ایسلندی
سامانهٔ مادر
بریل

بریل ایسلندی یک الفبای بریل برای زبان ایسلندی است.

الفبا

همه حروف مانند بریل بقیه زبانهای نوردیک است. یعنی ö در ایسلندی همان ö به زبان سوئدی یا ø به دانمارکی است. ð در ایسلندی همان ð در فاروئی است. تفاوت‌ها در صورت وجود، فقط در حروف مربوط به نقطه گذاری است. الفبای پایه همان است که در بریل فرانسه وجود دارد.[۱]

⠁ (braille pattern dots-1)
a
⠡ (braille pattern dots-16)
á
⠃ (braille pattern dots-12)
b
⠉ (braille pattern dots-14)
c
⠙ (braille pattern dots-145)
d
⠱ (braille pattern dots-156)
ð
⠑ (braille pattern dots-15)
e
⠮ (braille pattern dots-2346)
é
⠋ (braille pattern dots-124)
f
⠛ (braille pattern dots-1245)
g
⠓ (braille pattern dots-125)
h
⠊ (braille pattern dots-24)
i
⠣ (braille pattern dots-126)
í
⠚ (braille pattern dots-245)
j
⠅ (braille pattern dots-13)
k
⠇ (braille pattern dots-123)
l
⠍ (braille pattern dots-134)
m
⠝ (braille pattern dots-1345)
n
⠕ (braille pattern dots-135)
o
⠹ (braille pattern dots-1456)
ó
⠏ (braille pattern dots-1234)
p
⠟ (braille pattern dots-12345)
q
⠗ (braille pattern dots-1235)
r
⠎ (braille pattern dots-234)
s
⠞ (braille pattern dots-2345)
t
⠥ (braille pattern dots-136)
u
⠻ (braille pattern dots-12456)
ú
⠧ (braille pattern dots-1236)
v
⠺ (braille pattern dots-2456)
w
⠭ (braille pattern dots-1346)
x
⠽ (braille pattern dots-13456)
y
⠯ (braille pattern dots-12346)
ý
⠵ (braille pattern dots-1356)
z
⠫ (braille pattern dots-1246)
þ
⠜ (braille pattern dots-345)
æ
⠪ (braille pattern dots-246)
ö
⠄ (braille pattern dots-3)
.
⠢ (braille pattern dots-26)
?
⠿ (braille pattern dots-123456)
@
⠨ (braille pattern dots-46)
%

منابع