الفبای پشتو

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
پراکندگی زبان‌های ایرانی در منطقه (رنگ بنفش پراکندگی زبان پشتو را نشان می‌دهد)
بخشی از خیرالبیان، قدیمی‌ترین متن نوشته‌شده به زبان پشتو به خط نستعلیق در سال ۱۶۵۱ میلادی

در زبان پشتو چهل و چهار حرف وجود دارد.

الفبا[ویرایش]

اشکال یونی‌کد (دستگاه اعداد پایه ۱۶) نام الفبای آوانگاری بین‌المللی ALA-LC Romaniz. نویسه‌گردانی حروف لاتین
بدون اتصال پایانی میانه شروع
آ, ا ـﺎ ـ ـ U+0627, U+0622 alif1 [ɑ], [ʔ] ā, ʾ ā, ʾ Ā ā, nothing
ب ـﺐ ـﺒـ بـ U+0628 be [b] b b B b
پ ـﭗ ـﭙـ پـ U+067E pe [p] p p P p
ت ـﺖ ـﺘـ تـ U+062A te [t̪] t t T t
ټ ـټ ـټـ ټـ U+067C ṭe [ʈ] (or tt)
ث ـﺚ ـﺜـ ثـ U+062B se4 [s] s S s
ج ـﺞ ـﺠـ جـ U+062C jīm [d͡ʒ] j j (or ǰ) J j
چ ـﭻ ـﭽـ چـ U+0686 če [t͡ʃ] ch č Č č
ح ـﺢ ـﺤـ حـ U+062D he4 [h] / [x] h H h
خ ـﺦ ـﺨـ خـ U+062E xe [x] kh x X x
څ ـڅ ـڅـ څـ U+0685 ce[۱] [t͡s] / [s] ts (or c) C c
ځ ـځ ـځـ ځـ U+0681 źim [d͡z] / [z] ż dz (or j) Ź ź
د ـﺪ ـ ـ U+062F dāl [d̪] d d D d
ډ ـډ ـ ـ U+0689 ḍāl [ɖ] (or dd)
ـﺬ ـ ـ U+0630 zāl4 [z] z Z z
ـﺮ ـ ـ U+0631 re [r] r r R r
ړ ـړ ـ ـ U+0693 ṛe2 [ɺ̢] (, ɭ̆), [ɻ] (or rr)
ـﺰ ـ ـ U+0623 ze [z] z z Z z
ژ ـﮋ ـ ـ U+0698 že [ʒ] / [d͡z] zh ž Ž ž
ږ ـږ ـ ـ U+0696 ǵe (C, N) / ẓ̌e (S) [ʐ] (S) / [ʝ] (C) / [ɡ] (N) ẓh (S) / g'h (C) / g (N) ẓ̌ (S) / γ̌/ǵ (C) / g (N) Ǵ ǵ (or Ẓ̌ ẓ̌)
س ـﺲ ـﺴـ سـ U+0633 sīn [s] s s S s
ش ـﺶ ـﺸـ شـ U+0634 šīn [ʃ] sh š Š š
ښ ـښ ـښـ ښـ U+069A x̌īn (C, N) / ṣ̌īn (S) [ʂ] (S) / [ç] (C) / [x] (N) ṣh (S) / k'h (C) / kh (N) ṣ̌ (S) / (C) / x (N) X̌ x̌ (or Ṣ̌ ṣ̌)
ص ـﺺ ـﺼـ صـ U+0635 swād4 [s] s S s
ض ـﺾ ـﻀـ ضـ U+0636 dwād / zwād4 [z], [d̪] z, d Z z, D d
ط ـﻂ ـﻄـ طـ U+0637 twe4 [t̪] t T t
ظ ـﻆ ـﻈـ ظـ U+0638 zwe4 [z] z Z z
ع ـﻊ ـﻌـ عـ U+0639 ayn4 [ʔ] ʻ ʻ nothing
غ ـﻎ ـﻐـ غـ U+063A ğayn [ɣ] gh gh (or γ) Ğ ğ
ف ـﻒ ـﻔـ فـ U+0641 fe3 [f] / [p] f f F f
ق ـﻖ ـﻘـ قـ U+0642 qāf [q] / [k] q q Q q
ک ـک ـکـ کـ U+06A9 kāf6 [k] k k K k
ګ ـګ ـګـ ګـ U+06AB gāf [ɡ] g g G g
ل ـﻞ ـﻠـ لـ U+0644 lām [l] l l L l
م ـﻢ ـﻤـ مـ U+0645 mīm [m] m m M m
ن ـﻦ ـﻨـ نـ U+0646 nūn [n] n n N n
ڼ ـڼ ـڼـ ڼـ U+06BC nūṇ [ɳ] (or nn) نقطه (الفبای لاتین)
و ـﻮ ـ ـ U+0648 wāw [w], [u], [o] w, ū, o w, ū, o W w, Ū ū, O o
ه ـﻪ ـﻬـ هـ U+0647 gərda he
round
[h]/[ʔ], [a], [ə] h, a, ə h, a, ə H h, A a, Ə ə
ي ـﻲ ـﻴـ يـ U+064A klaka ye
hard
[j], [i] y, ī y, ī Y y, ماکرون ī
ې ـﯥ ـﯧـ ېـ U+06D0 pasta ye
soft
[e] e ē E e
ی ـی ـ ـ U+06CC nārīna ye5
masculine
[ai], [j] ay, y ay, y Ay ay, Y y
ۍ ـۍ ـ ـ U+06CD x̌əźīna ye
feminine
[əi] ạy əi Əi əi
ئ ـئ ـئـ ئـ U+0626 fāiliya ye7
verbal
[əi], [j] ạy, y əi, y Əi əi, Y y

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]