الفبای یونانی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
Greek alphabet alpha-omega.svg
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
Digamma uc lc.svg واو, دیگما Heta uc lc.svg هتا
San uc lc.svg سان Sho uc lc.svg شو
حروف اعداد
Stigma uc lc.svg استیگما Qoppa new uc lc.svg قوپا
Sampi uc lc.svg سمپی

الفبای یونانی


الفبای یونانی الفبایی است که،زبان یونانی از سده نهم پیش از تولد مسیح بدان نگاشته می‌شود. این الفبا دارای ۲۹ حروف می‌باشد و یکی از کاملترین سامانه‌های الفبایی و نیز کهن‌ترین الفبایی است که هنوز نیز کاربرد دارد. در گذشته برای نشان دادن شمارگان نیز از این الفبا سود برده می‌شد ولی امروزه یونانیان از نمادهای ریاضی برای نشان دادن شماره‌ها بهره می‌برند. الفبای یونانی از الفبای فنیقی گرفته شده‌است. همچنین الفبای گوتی، سیریلیک و لاتین نیز از این الفبا گرفته شده‌اند. حتی برخی می‌انگارند که الفبای ارمنی نیز از این الفبا به‌دست آمده.

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد

نامگذاری سویه‌های کرونا با الفبای یونانی به جای نام کشورها


سازمان جهانی بهداشت (WHO) از سیستم جدید نامگذاری برای سویه های مختلف کروناویروس خبر داد.

به گزارش ایسنا، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد: اسامی سویه های جهش یافته کروناویروس که با نام اولین کشورهای شناسایی شده همچون کرونای انگلیسی و هندی شناخته شده به حروف یونانی تغییر می کند.

این سازمان گفت: گونه‌های کووید باید با استفاده از حروف الفبای یونانی نام‌گذاری شوند تا از «لکه‌دار» شدن اعتبار کشورهایی که نخستین بار این بیماری در آن‌ها شناسایی شد، جلوگیری شود.

طبق سیستم جدید نامگذاری سویه های مختلف کروناویروس، سازمان جهانی بهداشت از حروف یونانی برای مشخص کردن سویه هایی که اولین بار در یک کشور شناسایی شده اند، استفاده خواهد کرد.

به طور مثال، سویه جهش یافته کروناویروس در انگلیس با حرف آلفا، سویه آفریقایی با حرف بتا و سویه هندی با حرف دلتا نامگذاری می شود.

اوایل ماه گذشته، دولت هند از نامگذاری سویه B.۱.۶۱۷.۲ که اولین بار در اکتبر سال گذشته در این کشور شناسایی شده و با نام سویه هندی معروف شده، انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری بی بی سی، "ماریا وان کرخوف" سرپرست فنی سازمان جهانی بهداشت در پیامی توئیتری نوشت: نباید به هیچ کشوری برای شناسایی اولین سویه جهش یافته و گزارش آن انگ زده شود.

در ادامه فهرست کامل اسامی سویه‌های ویروسی کووید ۱۹ بر اساس سیستم جدید نامگذاریِ سازمان جهانی بهداشت آمده است:

- آلفا: بی.۱.۱.۷ - سویه شناسایی شده برای اولین بار در انگلیس

- بتا: بی.۱.۳۵۱ - آفریقای جنوبی

- گاما: پی.۱ - برزیل

- دلتا: بی.۱.۶۱۷.۲ - هند

- اپسیلون: بی.۱.۴۲۷/بی.۱.۴۲۹ - ایالات متحده

- زتا: پی.۲ - برزیل

- اتا: بی.۱.۵۲۵ - کشورهای متعدد

- تتا: پی.۳ - فیلیپین

- آیوتا: بی.۱.۵۲۶ - ایالات متحده

- کپا: بی.۱.۶۱۷.۱ - هند

بنابر گزارش ایندیپندنت، سازمان جهانی بهداشت همچنین گفت: مهم است کشورها طرحی برای نظارت بر ویروس و نمونه‌برداری از بافت ژنتیکی آن داشته باشند تا گونه‌های جدید را بدون نگرانی از مورد سرزنش قرار گرفتن به دلیل ظهور آن نوع جدید، کشف کنند.

کاربرد[ویرایش]

امروزه از الفبای یونانی در ریاضیات، فیزیک، نامگذاری‌های علمی و … بسیار استفاده می‌شود. مثلاً کمترین طول موج و بیشترین انرژی در بین امواج، مربوط به پرتو گاما است، یا مثلاً از حرف دلتا Δ در فیزیک برای بازه، یا در هندسه از حرف تتا برای بیشتر زاویه‌ها، یا از سیگما برای مجموع اعداد بین بازه‌ای از اعداد، استفاده می‌شود.

الفبای یونانی[ویرایش]

حرف برابر فنیقی نام آوانگاری۱ IPA ارزش عددی
انگلیسی یونانی
باستان
یونانی
میانه
(نواخت)
یونانی
نو
یونانی
باستان
یونانی
نو
یونانی
کلاسیک
باستان
یونانی
نو
Α α Aleph Aleph Alpha ἄλφα άλφα a [a] [a:] [a] ۱
Β β Beth Beth Beta βῆτα βήτα b v [b] [v] ۲
Γ γ Gimel Gimel Gamma γάμμα γάμ(μ)α g gh, g, j [ɡ] [ɣ], [ʝ] ۳
Δ δ Daleth د Delta δέλτα δέλτα d d, dh [d] [ð] ۴
Ε ε He He Epsilon εἶ ἒ ψιλόν έψιλον e [e] ۵
Ζ ζ Zayin زین (حرف عبری) Zeta ζῆτα ζήτα z [zd, dz, z:] [z] ۷
Η η Heth Heth Eta ἦτα ήτα e, ē i [ɛ:] [i] ۸
Θ θ Teth ط Theta θῆτα θήτα th [tʰ] [θ] ۹
Ι ι Yodh ی Iota ἰῶτα (γ)ιώτα i [i] [i:] [i], [ʝ] ۱۰
Κ κ Kaph ک Kappa κάππα κάπ(π)α k [k] [k], [c] ۲۰
Λ λ Lamedh ل Lambda λάβδα λάμβδα λάμ(β)δα l [l] ۳۰
Μ μ Mem م Mu μῦ μι/μυ m [m] ۴۰
Ν ν Nun Nun Nu νῦ νι/νυ n [n] ۵۰
Ξ ξ Samekh سمخ (حرف عبری) Xi ξεῖ ξῖ ξι x x, ks [ks] ۶۰
Ο ο Ayin ع Omicron οὖ ὂ μικρόν όμικρον o [o] ۷۰
Π π Pe Pe Pi πεῖ πῖ πι p [p] ۸۰
Ρ ρ Res ر Rho ῥῶ ρω r, rh r [r], [r̥] [r] ۱۰۰
Σ σ ς Sin Sin Sigma σῖγμα σίγμα s [s] ۲۰۰
Τ τ Taw Taw Tau ταῦ ταυ t [t] ۳۰۰
Υ υ Waw Waw Upsilon ὖ ψιλόν ύψιλον u, y y, v, f [ʉ(:)], [y(:)] [y:],[i] ۴۰۰
Φ φ ناشناخته Phi φεῖ φῖ φι ph f [pʰ] [f] ۵۰۰
Χ χ Chi χεῖ χῖ χι ch ch, kh [kʰ] [x], [ç] ۶۰۰
Ψ ψ Psi ψεῖ ψῖ ψι ps [ps] ۷۰۰
Ω ω Ayin ع Omega ὦ μέγα ωμέγα o, ō o [ɔ:] [o] ۸۰۰

حروف منسوخ[ویرایش]

شکل بزرگ شکل کوچک نام به فارسی نام به انگلیسی اعداد یونانی
Ϝ Ͷ ϝ ͷ واو، یگما wau, digamma ۶
Ϛ ϛ ستغم stigma ۶
Ͱ ͱ هءت heta
Ϻ ϻ سن san
Ϟ Ϙ ϟ ϙ قپپ koppa ۹۰
Ϡ Ͳ ϡ ͳ سمپ sampi ۹۰۰
Ϸ ϸ ش sho

منابع[ویرایش]