الفبای نیاسینایی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
الفبای نیاسینایی
یک نمونه از الفبای نیاسینایی. اگر خواندن الفبا از سمت چپ بالا آغاز شود و در راست پایین تمام شود به احتمال زیاد م‌ت ل ب ل‌ت به بانو خوانده می‌شود.
نوعابجد
زبان‌هازبان‌های سامی شمال‌غربی
دورهٔ زمانیسده‌های ۱۸ تا ۱۵ پیش از میلاد
سامانهٔ مادر
هیروگلیف مصری
  • الفبای نیاسینایی
سامانهٔ فرزندالفبای فنیقی، الفبای عربستانی جنوبی
سامانهٔ خواهرالفبای مروی، الفبای قبطی، الفبای دیموطیقی، الفبای هیراطیقی

الفبای نیاسینایی، همچنین اشاره‌شده با نام‌های سینایی، نیاکنعانی، کنعانی یا کنعانی باستان(اولیه)، الفبایی برای عصر برنز میانه (پادشاهی میانه) آغاز شده از سرابیط‌الخادم در شبه‌جزیره سینا، مصر، و نیای مشترک احیای الفباهای نیاعبری، فنیقی و عربی‌جنوبی بوده‌است.

نیاکنعانی[ویرایش]

الفبای نیاکنعانی همچنین نیاکنعان، کنعانی باستان (اولیه)، یا کنعانی نامی است که به الفبایی نیاسینایی (سده ۱۶ پ. م) که در کنعان به‌وجود آمد گفته می‌شود.

چکیده[ویرایش]

جدول زیر هماهنگی بین علائم نیاسینایی، فنیقی و چند الفبای دیگر را نشان می‌دهد.

هیروگلیف نیاسینایی آوانگاری نام بازسازی‌شده نیاکنعانی فنیقی نیاعبری آرامی عبری دیگر
F1
Aleph /ʔ/ ئَلپو → اَلپ

"گاو"

Aleph Aleph Aleph א 𐌀 A
O1
Bet /b/ بَیتو → بَیت

"خانه"

Bet Beth Bet ב 𐌁 B
T14
Gimel /g/ گَملو → گَمل

"گردن"

Gimel Gimel Gimel ג C G
K1
K2
Dalet /d/ دیگّو → دَگ

"ماهی"

Dalet Dalet Dalet ד 𐌃 D
A28
Heh /h/ هَو/هَلّو → هَو/هیلّول

"ستایش"

He He Heh ה Ε 𐌄 E
G43
Waw /w/ واوو → واو/اوف

"مرغ (پرنده)"

Waw Waw Waw ו 𐌅 𐌖 F U W V
Z4
Zayin /z/ زَینو → زَین

"شمشیر"

Zayin Zayin Zayin ז I Z 𐌆
/ð/ ذیقّو → ذیقّ

"زنجیر"

O6
N24
V28
Ḥet /ħ/ حَسیر → حَصر

"حیاط"

Heth Ḥet Ḥet ח H 𐌇
V28
/x/ حَیتو → حَیت

"نخ"

Heth
F35
/tˤ/ طَیتو → طَب

"خوب"

Teth Ṭet Ṭet ט Ð 𐌈
D36
Yad Yad /j/ یَدو → یَد

"دست"

Yodh Yad Yad י 𐌉 IJY
D46
Khof /k/ کَپو → کَپ

"نخل"

Kaph Kaph Khof כ، ך 𐌊 K
U20
Lamed /l/ لَمدو → لَمد

"جادو"

Lamedh Lamed Lamed ל 𐌋 L ϟ
N35
Mem /m/ مَییم → مَیم

"آب"

Mem Mem Mem מ، ם 𐌌 M
I10
Nun /n/ نَحشو → نَحش

"مار"

Nun Nun Nun נ، ן Ν 𐌍 N
R11
Samekh Samekh /s/ صَمکو → صَمک

"گیره (میخ)"

Samech Samekh Nun ס 𐌎
D4
Ayin /ʕ/ عَینو → عَین

"چشم"

Ayin Ayin Ayin ע 𐌏 O
V28
𓎛 Ghayn /ɣ/ غَیعمو → غَع

"ابدیت"

Ghayn غ 𐎙
D21
Pe (letter) /p/ پیعتو → پعیت "گوشه" Pe Pe (letter) Pe (letter) פ، ף P 𐌐
M22
Tsade Tsade Tsade /sˤ/ صَدو → صَد

"گیاه"

Tsade Tsade Tsadi צ، ץ ϡ M 𐌑 𐎕
O34
Qoph /kˤ/ or /q/ قوپو → قوپ "سوزن/هیره/میمون" Qoph Qoph Qoph ק Q 𐌘
D1
D19
Resh /r/ رَعسو → رُعش

"کله"

Resh Res Resh ר 𐌓 R
N6
Shin /ʃ/ شیمس → شیمش "خورشید" Shin Shin Shin שׁ 𐌔 S
M39
M40
M41
Shin /ɬ/ سینّو → شَدِه

"مزرعه، زمین"

שׂ
/θ/ ثَنّو → ثَنّ

"کمان"

Z9
Tof /t/ تَوو → تاو

"علامت"

Taw Taw Tof ת Τ 𐌕 T

منابع[ویرایش]