پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «آذرتاش آذرنوش»

جز
ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار
جز (گسترش مقاله)
جز (ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار)
 
آثاردکتر آذرنوش از این قرارند:
* فتوح البلدان - 1346 ۱۳۴۶
* النحوالتجریبی - ۱۳۴۹
* النحوالتجريبي - 1349
* خريدةخریدة القصر و جريدةجریدة العصر 2۲ - 1350۱۳۵۰
* خريدةخریدة القصر و جريدةجریدة العصر 3۳ - 1351 ۱۳۵۱
* راههايراههای نفوذ فارسيفارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهليجاهلی - 1354۱۳۵۴ (چاپ دوم 1374۱۳۷۴)
* ترجمهٔ تاریخ ادبیات عرب (مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۳)
* ترجمهٔ تاریخ ادبیات عرب (عبدالجلیل) (امیرکبیر، ۱۳۶۳)
* مقدمهٔ بر الشعر والشعراء [[ابن قتیبه]] (تهران، ۱۳۶۳)
* فرهنگ مصطلحات (مجمع اللغات) (دفتر نشر فرهنگ اسلام ۱۳۶۳)
* آموزش زبان عربيعربی 1۱ - 1366۱۳۶۶
* آموزش زبان عربيعربی 2۲ - 1367۱۳۶۷
* * تاریخ ترجمه از عربی به فارسی، ۱- ترجمه‌های قرآن (انتشارات سروش، ۱۳۷۵)
* ترجمه موسیقی الکبیر [[فارابی]] (مؤسسه مطالعات و پژوهش فرهنگی، ۱۳۷۵)
 
== منابع ==
* [http://yon.ir/R4n8 زندگی‌نامۀزندگی‌نامهٔ دکتر آذرتاش آذرنوش] سایت مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
* [http://www1.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100004195466 گفتگو با دکتر آذرتاش آذرنوش، استاد دانشکدهٔ الهیات] سایت جام جم آنلاین
* [http://hamshahrionline.ir/details/51332 زندگی‌نامهٔ آذرتاش آذرنوش] سایت همشهری آنلاین