وزیر دادگستری (ایران)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
وزیر دادگستری
امین‌حسین رحیمی4.jpg
متصدی کنونی
امین‌حسین رحیمی

از ۳ شهریور ۱۴۰۰
وزارت دادگستری
جایگاهتهران، ایران
نامزدکنندهرئیس قوه قضائیه
گمارندهرئیس‌جمهور
بنیادگذاری۱۲۳۷
بنیان‌گذارناصرالدین‌شاه
نخستین دارندهعباسقلی جوانشیر

وزارت عدلیه یا دادگستری، سازمانی دولتی است که به حل اختلافات می‌پردازد و با مجازات نقض‌کنندگان قانون بر اجرای قوانین نظارت می‌کند. هرچند یکی از وزارت خانه‌های دولت وزارت دادگستری است؛ اما دادگستری، در قوه قضاییه متمرکز است. پیش از ایجاد سمت وزیر عدلیه در ۱۲۷۵ ه‍.ق سمتی با نام «امیر دیوان» عهده‌دار ریاست دستگاه قضای عرفی بود.

پادشاهی[ویرایش]

امیر دیوان

وزیر عدلیه

پادشاهی مشروطه[ویرایش]

قاجار[ویرایش]

ردیف نام نگاره آغاز تصدی پایان تصدی نخست‌وزیر
احمد مشیرالسلطنه Ahmad Moshir al-Saltaneh.jpg نصرالله مشیرالدوله
عبدالحسین میرزا فرمانفرما (فرمانفرماییان) Farmanfarma.jpg ۶ صفر ۱۳۲۴ ه‍.ق

(۲ فروردین ۱۲۸۶ ه‍.خ)

۱۶ ربیع‌الاول ۱۳۲۵ ه‍.ق

(۸ اردیبهشت ۱۲۸۶ ه‍.خ)

سلطان‌علی وزیر افخم
میرزا محمود علاءالملک (دیبا) ۲۰ ربیع‌الاول ۱۳۲۵ ه‍.ق

(۱۲ اردیبهشت ۱۲۸۶ ه‍.خ)

۲۱ رجب ۱۳۲۵ ه‍.ق

(۸ شهریور ۱۲۸۶ ه‍.خ)

علی‌اصغر اتابک
حسن مشیرالدوله (پیرنیا) Hassan Pirnia 2.jpg ۷ شعبان ۱۳۲۵ ه‍.ق

(۲۳ شهریور ۱۲۸۶ ه‍.خ)

۱۰ رمضان ۱۳۲۵ ه‍.ق

(۲۴ مهر ۱۲۸۶ ه‍.خ)

احمد مشیرالسلطنه
مهدی‌قلی مخبرالسلطنه (هدایت) Hedayat mehdiqoli.jpg ۱۸ رمضان ۱۳۲۵ ه‍.ق

(۳ آبان ۱۲۸۶ ه‍.خ)

۱۴ ذیقعدهٔ ۱۳۲۵ ه‍.ق

(۱۴ آذر ۱۲۸۶ ه‍.خ)

ابوالقاسم ناصرالملک
۱۶ ذیقعدهٔ ۱۳۲۵ ه‍.ق

(۳۰ آذر ۱۲۸۶ ه‍.خ)

۲۵ محرم ۱۳۲۶ ه‍.ق

(۸ اسفند ۱۲۸۶ ه‍.خ)

حسینقلی نظام‌السلطنه
رضا مؤیدالسلطنه (گرانمایه) ۲۶ محرم ۱۳۲۶ ه‍.ق

(۹ اسفند ۱۲۸۶ ه‍.خ)

۲۹ ربیع‌الثانی ۱۳۲۶ ه‍.ق

(۱۰ خرداد ۱۲۸۷ ه‍.خ)

حسن محتشم‌السلطنه (اسفندیاری) ESFANDIAARI.jpg ۱۴ ربیع‌الثانی ۱۳۲۶ ه‍.ق ۱۲ ذیحجهٔ ۱۳۲۶ ه‍.ق احمد مشیرالسلطنه
عبدالوهاب نظام‌الملک 12249.jpg ۱۲ ذیحجهٔ ۱۳۲۶ ه‍.ق

(۱۴ دی ۱۲۸۷ ه‍.خ)

۱۰ ربیع‌الثانی ۱۳۲۷ ه‍.ق
حسن مشیرالدوله (پیرنیا) Hassan Pirnia 2.jpg ۱۱ ربیع‌الثانی ۱۳۲۷ ه‍.ق

(۱۲ اردیبهشت ۱۲۸۸ ه‍.خ)

ابوالقاسم ناصرالملک
۲۷ جمادی‌الثانی ۱۳۲۷ ه‍.ق جواد سعدالدوله
عبدالحسین میرزا فرمانفرما (فرمانفرماییان) Farmanfarma.jpg ۲۸ جمادی‌الثانی ۱۳۲۷ ه‍.ق

(۲۶ تیر ۱۲۸۸ ه‍.خ)[پانویس ۳]

استعفا پس از ۳ روز محمدولی سپهدار اعظم
حسن وثوق‌الدوله (وثوق) Hassan Vosough od-Dowleh.jpg ۱۵ رمضان ۱۳۲۷ ه‍.ق

(۹ مهر ۱۲۸۸ ه‍.خ)

حسن مشیرالدوله (پیرنیا) Hassan Pirnia 2.jpg ۱۷ ذیقعدهٔ ۱۳۲۷ ه‍.ق

(۹ آذر ۱۲۸۸ ه‍.خ)[۲]

عبدالحسین میرزا فرمانفرما (فرمانفرمائیان) Farmanfarma.jpg ۲۴ محرم ۱۳۲۸ ه‍.ق

(۱۶ بهمن ۱۲۸۸ ه‍.خ)

حسن مشیرالدوله (پیرنیا) Hassan Pirnia 2.jpg ۱۷ ربیع‌الثانی ۱۳۲۸ ه‍.ق

(۸ اردیبهشت ۱۲۸۹ ه‍.خ)

فتح‌الله خان سردار منصور (اکبر) Sepahdar.jpg ۱۱ جمادی‌الاول ۱۳۲۸ ه‍.ق

(۳۰ اردیبهشت ۱۲۸۹ ه‍.خ)

محمدحسین دبیرالملک ۱۷ رجب ۱۳۲۸ ه‍.ق

(۳ امرداد ۱۲۸۹ ه‍.خ)

حسن مستوفی‌الممالک
حسن محتشم‌السلطنه (اسفندیاری) ESFANDIAARI.jpg ۸ آبان ۱۲۸۹
مصطفی منصورالسلطنه (عدل) (کفیل) Mostafa Adl.jpg ۱۲ دی ۱۲۸۹
حسن مشیرالدوله (پیرنیا) Hassan Pirnia 2.jpg ۱۰ ربیع‌الاول ۱۳۲۹ ه‍.ق

(۲۰ اسفند ۱۲۸۹ ه‍.خ)

محمدولی سپهدار اعظم
احمد قوام‌السلطنه (قوام) Ahmad-qavam.jpg ۲۲ رجب ۱۳۲۹ ه‍.ق

(۲۵ تیر ۱۲۹۰ ه‍.خ)

۲۴ رجب ۱۳۲۹ ه‍.ق

(۲۷ تیر ۱۲۹۰ ه‍.خ)

حسن مشیرالدوله (پیرنیا) Hassan Pirnia 2.jpg ۲۷ رجب ۱۳۲۹ ه‍.ق

(۲ امرداد ۱۲۹۰ ه‍.خ)

۷ ذیحجهٔ ۱۳۲۹ ه‍.ق

(۷ آذر ۱۲۹۰ ه‍.خ)

نجفقلی صمصام‌السلطنه
محمود مشاورالملک (کفیل) نیامده نیامده
حسن محتشم‌السلطنه (اسفندیاری) ESFANDIAARI.jpg ۷ ذیحجهٔ ۱۳۲۹ ه‍.ق

(۷ آذر ۱۲۹۰ ه‍.خ)

۲۸ دی ۱۲۹۱ ه‍.خ

(گاهنامهٔ سید جلال‌الدین

تهرانی ۱۴ خرداد ۱۲۹۱

ه‍.خ آورده است.)

محمدعلی ذکاءالملک (فروغی) Foroughi PM1314.jpg ۱۹ آذر ۱۲۹۰ ۱۴ خرداد ۱۲۹۱
اسماعیل ممتازالدوله (ممتاز) Ismail mumtaz sm.jpg ۱ بهمن ۱۲۹۱ ه‍.خ محمدعلی علاءالسلطنه
رضا ارفع‌الدوله (ارفع) ارفع‌الدوله.jpg امرداد ۱۲۹۳ ه‍.خ
محمدعلی ذکاءالملک (فروغی) Foroughi PM1314.jpg ۲۶ امرداد ۱۲۹۳ ه‍.خ ۱ اسفند ۱۲۹۳ ه‍.خ حسن مستوفی‌الممالک
مهدی‌قلی مخبرالسلطنه (هدایت) Hedayat mehdiqoli.jpg ۱ اسفند ۱۲۹۳ ه‍.خ ۲۰ اسفند ۱۲۹۳ ه‍.خ
محمدعلی ذکاءالملک (فروغی) Foroughi PM1314.jpg ۲۴ اسفند ۱۲۹۳ ه‍.خ ۷ اردیبهشت ۱۲۹۴ ه‍.خ

(۹ جمادی‌الثانی ۱۳۳۳ ه‍.ق

از دفتر هیئت دولت)

حسن مشیرالدوله
فتح‌الله سردار منصور (اکبر) Sepahdar.jpg ۱۶ جمادی‌الثانی ۱۳۳۳ ه‍.ق

(۱۰ اردیبهشت ۱۲۹۴ ه‍.خ)

۱۱ تیر ۱۲۹۴ ه‍.خ عبدالمجید میرزا عین‌الدوله
محمدعلی علاءالسلطنه Mohammad-Ali Ala al-Saltaneh.jpg ۲۶ امرداد ۱۲۹۴ ه‍.خ ۱۲ دی ۱۲۹۴ ه‍.خ حسن مستوفی‌الممالک
۱۵ دی ۱۲۹۴ ه‍.خ ۱۲ اسفند ۱۲۹۴ ه‍.خ عبدالحسین میرزا فرمانفرما
میرزا محمود علاءالملک (دیبا) ۱۴ اسفند ۱۲۹۴ ه‍.خ شهریور ۱۲۹۵ ه‍.خ محمدولی سپهسالار اعظم
فیروز نصرت‌الدوله (فیروز) Prince Firouz Mirza Nosrat-ed-Dowleh Farman Farmaian III.JPG ۹ شوال ۱۳۳۴ ه‍.ق

(۱۷ امرداد ۱۲۹۵ه‍.خ

تداخل از منبع است.)

۶ خرداد ۱۲۹۶ ه‍.خ حسن وثوق‌الدوله
اسماعیل ممتازالدوله (ممتاز) Ismail mumtaz sm.jpg ۸ خرداد ۱۲۹۶ ه‍.خ محمدعلی علاءالسلطنه
حسنعلی نصرالملک (کمال هدایت) Hassan-ali Kamal Hedayat.jpg ۱۸ آبان ۱۲۹۶ آخر آبان ۱۲۹۶ ه‍.خ
مهدی‌قلی مخبرالسلطنه (هدایت) Hedayat mehdiqoli.jpg ۲۸ آبان ۱۲۹۶ ه‍.خ دی ۱۲۹۶ ه‍.خ عبدالمجید میرزا عین‌الدوله
۲۶ دی ۱۲۹۶ ه‍.خ ؟ حسن مستوفی‌الممالک
حسنعلی نصرالملک (کمال هدایت) Hassan-ali Kamal Hedayat.jpg ؟ ؟
۸ اردیبهشت ۱۲۹۷ ه‍.خ ؟ نجفقلی صمصام‌السلطنه
اسماعیل ممتازالدوله (ممتاز) Ismail mumtaz sm.jpg ؟ ۱۱ امرداد ۱۲۹۷ ه‍.خ
فیروز نصرت‌الدوله (فیروز) Prince Firouz Mirza Nosrat-ed-Dowleh Farman Farmaian III.JPG ۱۶ امرداد ۱۲۹۷ ه‍.خ ؟ حسن وثوق‌الدوله
مصطفی منصورالسلطنه (عدل) (کفیل) Mostafa Adl.jpg ؟ ؟
حسنعلی نصرالملک (کمال هدایت) Hassan-ali Kamal Hedayat.jpg ؟ ؟
محمد مصدق‌السلطنه (مصدق) Mossadegh.jpg ۱۰ تیر ۱۲۹۹ ه‍.خ حسن مشیرالدوله
مصطفی منصورالسلطنه (عدل) (کفیل) Mostafa Adl.jpg
مرتضی ممتازالملک ۴ آبان ۱۲۹۹ ه‍.خ
سلیمان میکده ۵ آبان ۱۲۹۹ ه‍.خ ۱۵ بهمن ۱۲۹۹ ه‍.خ فتح‌الله سپهدار اعظم
عباس میرزا سالار لشکر (فرمانفرماییان) Salar Lashgar.jpg ۲۷ بهمن ۱۲۹۹ ه‍.خ ۳ اسفند ۱۲۹۹ ه‍.خ
مصطفی منصورالسلطنه (عدل) (کفیل) Mostafa Adl.jpg ۱۱ اسفند ۱۲۹۹ سید ضیاءالدین طباطبایی
معرفی نشد
ابراهیم عمیدالسلطنه ۱۴ خرداد ۱۳۰۰ ه‍.خ ۷ شهریور احمد قوام‌السلطنه
اسدالله مشارالسلطنه (قدیمی نوایی) ۸ مهر ۱۳۰۰ ه‍.خ ۱۶ مهر ۱۳۰۰ ه‍.خ
ابراهیم عمیدالسلطنه ۱۶ مهر ۱۳۰۰ ه‍.خ ۲۷ دی ۱۳۰۰ ه‍.خ
عبدالحسین سردار معظم خراسانی (تیمورتاش) تیمورتاش.png ۲ بهمن ۱۳۰۰ ه‍.خ ۲۲ خرداد ۱۳۰۱ ه‍.خ حسن مشیرالدوله
مصطفی منصورالسلطنه (عدل)[پانویس ۴] (کفیل) Mostafa Adl.jpg
اسدالله مشارالسلطنه (قدیمی نوایی) ۲۷ خرداد ۱۳۰۱ ه‍.خ ۲۹ دی ۱۳۰۱ ه‍.خ احمد قوام‌السلطنه
مرتضی ممتازالملک ۲۶ بهمن ۱۳۰۱ ه‍.خ ۲۴ خرداد ۱۳۰۲ حسن مستوفی‌الممالک
ابراهیم حکیم‌الملک (حکیمی) Ebrahim Hakimi portrait.png ۲۴ خرداد ۱۳۰۲ ه‍.خ آخر شهریور ۱۳۰۲ ه‍.خ حسن مشیرالدوله
ابوالحسن معاضدالسلطنه (پیرنیا) ۳ آبان ۱۳۰۲ ه‍.خ آخر امرداد ۱۳۰۲ ه‍.خ رضا خان سردار سپه
حسین ادیب‌السلطنه (سمیعی) ۸ شهریور ۱۳۰۲ ه‍.خ
فیروز نصرت‌الدوله (فیروز) Prince Firouz Mirza Nosrat-ed-Dowleh Farman Farmaian III.JPG ۱۸ امرداد ۱۳۰۴ ه‍.خ ۲۸ آذر ۱۳۰۴ ه‍.خ

پهلوی[ویرایش]

ردیف نام نگاره آغاز تصدی پایان تصدی نخست‌وزیر
مهدی مشیر فاطمی (عمادالسلطنه) ۲۹ آذر ۱۳۰۴ ه‍.خ ۱۵ خرداد ۱۳۰۵ ه‍.خ محمدعلی فروغی (در آغاز کفیل)
مصطفی عدل (کفیل) Mostafa Adl.jpg ۲۲ خرداد ۱۳۰۵ ۲۶ شهریور ۱۳۰۵ حسن مستوفی
حسن وثوق Vosoogh.jpg ۲۶ شهریور ۱۳۰۵ ۱۸ بهمن ۱۳۰۵
علی‌اکبر داور[پانویس ۵] AliAkbar Davar Justice Minister 1306.jpg ۱۸ بهمن ۱۳۰۵ ۵ خرداد ۱۳۰۶
۱۱ خرداد ۱۳۰۶ ۲۱ شهریور ۱۳۱۲ مهدی‌قلی هدایت
محسن صدر Mohsen Sadr.png ۲۶ شهریور ۱۳۱۲ ۱۰ آذر ۱۳۱۴ محمدعلی فروغی
۱۱ آذر ۱۳۱۴ ۱۸ شهریور ۱۳۱۵ محمود جم
احمد متین‌دفتری Ahmad Matin-Daftari.jpg ۶ مهر ۱۳۱۵ ۳ آبان ۱۳۱۸
محمد سروری (سرپرست) Mohammad Soruri.jpg ۳ آبان ۱۳۱۸ ۴ تیر ۱۳۱۹ احمد متین‌دفتری
۵ تیر ۱۳۱۹ ۱۸ تیر ۱۳۱۹ علی منصور
مجید آهی MajidAhi.jpg ۱۸ تیر ۱۳۱۹ ۵ شهریور ۱۳۲۰
۵ شهریور ۱۳۲۰ ۱۱ اسفند ۱۳۲۰ محمدعلی فروغی
عباسقلی گلشائیان ۱۱ اسفند ۱۳۲۰ ۱۷ اسفند ۱۳۲۰
مجید آهی MajidAhi.jpg ۱۸ اسفند ۱۳۲۰ ۵ امرداد ۱۳۲۱ علی سهیلی
علیرضا قراگوزلو ۱۸ امرداد ۱۳۲۱ ۱ بهمن ۱۳۲۱ احمد قوام
جواد عامری ۱ بهمن ۱۳۲۱ ۲۴ بهمن ۱۳۲۱
علی‌اصغر حکمت Ali Asghar Hekmat.jpg ۲۸ بهمن ۱۳۲۱ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۲ علی سهیلی
محسن صدر Mohsen Sadr.png ۱۳ مرداد ۱۳۲۲ ۲۵ اسفند ۱۳۲۲
اسدالله ممقانی ۶ فروردین ۱۳۲۳ ۴ شهریور ۱۳۲۳ محمد ساعد
الله‌یار صالح Allah-Yar Saleh.jpg ۱۱ شهریور ۱۳۲۳ ۱۸ آبان ۱۳۲۳
مصطفی عدل Mostafa Adl.jpg ۴ آذر ۱۳۲۳ ۲۸ فروردین ۱۳۲۴ مرتضی‌قلی بیات
الله‌یار صالح Allah-Yar Saleh.jpg ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۴ (معرفی به شاه)

۲۳ اردیبهشت ۱۳۲۴ (معرفی به مجلس شورا)

۱۳ خرداد ۱۳۲۴ ابراهیم حکیمی
حسنعلی کمال هدایت Hassan-ali Kamal Hedayat.jpg ۲۲ خرداد ۱۳۲۴ (معرفی به شاه)

۲۷ تیر ۱۳۲۴ (معرفی به مجلس شورا)

۲۹ مهر ۱۳۲۴ محسن صدر
امان‌الله اردلان ۱۲ آبان ۱۳۲۴ (معرفی به شاه)

۱۳ آبان ۱۳۲۴ (معرفی به مجلس شورا)

۳۰ دی ۱۳۲۴ احمد قوام
انوشیروان سپهبدی ۲۵ بهمن ۱۳۲۴ ۹ امرداد ۱۳۲۵
الله‌یار صالح Allah-Yar Saleh.jpg ۱۲ امرداد ۱۳۲۵ ۲۴ مهر ۱۳۲۵
علی‌اکبر موسوی‌زاده ۲۸ آبان ۱۳۲۵ ۲۳ خرداد ۱۳۲۶
مصطفی عدل Mostafa Adl.jpg ۳۰ خرداد ۱۳۲۶ ۴ شهریور ۱۳۲۶
معرفی نشد ۱۹ شهریور ۱۳۲۶ (معرفی به شاه)

۲۲ شهریور ۱۳۲۶ (معرفی به مجلس شورا)

۱۹ آذر ۱۳۲۶
محمد سروری Mohammad Soruri.jpg ۶ دی ۱۳۲۶ ۱۸ خرداد ۱۳۲۷ ابراهیم حکیمی
محمدعلی نظام مافی ۳۰ خرداد ۱۳۲۷ (معرفی به شاه)

۱ تیر ۱۳۲۷ (معرفی به مجلس شورا)

عبدالحسین هژیر
عباسقلی گلشائیان ۱ مهر ۱۳۲۷
محسن صدر (نپذیرفت) Mohsen Sadr.png ۲۵ آبان ۱۳۲۷ (معرفی به شاه)

۲۷ آبان ۱۳۲۷ (معرفی به مجلس شورا)

محمد ساعد
محمد ساعد
محمد سجادی Mohammad Sajjadi.jpg ۲۱ اسفند ۱۳۲۷ ۲۴ اسفند ۱۳۲۸
علی هیئت ۱۴ فروردین ۱۳۲۹ ۵ تیر ۱۳۲۹ علی منصور
محمدعلی بوذری ۶ تیر ۱۳۲۹ حاج‌علی رزم‌آرا
شمس‌الدین امیرعلائی Shamseddin Amir-Alaei.jpg ۱۸ فروردین ۱۳۳۰ ۶ اردیبهشت ۱۳۳۰ حسین علاء
علی هیئت ۱۱ اردیبهشت ۱۳۳۰ (معرفی به شاه)

۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ (معرفی به مجلس شورا)

۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۰ (معرفی به مجلس سنا)

۱ آذر ۱۳۳۰ محمد مصدق
شمس‌الدین امیرعلائی Shamseddin Amir-Alaei.jpg ۹ آذر ۱۳۳۰ ۱۶ بهمن ۱۳۳۰
حسن سمیعی ۲۰ بهمن ۱۳۳۰ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۱
رضا تجدد ۲۷ تیر ۱۳۳۱ ۳۰ تیر ۱۳۳۱
عبدالعلی لطفی Lotfii.jpg ۴ امرداد ۱۳۳۱ (معرفی به شاه)

۵ امرداد ۱۳۳۱ (معرفی به مجلس شورا)

۶ امرداد ۱۳۳۱ (معرفی به مجلس سنا)

۲۸ امرداد ۱۳۳۲ محمد مصدق
جمال‌الدین اخوی ۱ شهریور ۱۳۳۲ ؟ فضل‌الله زاهدی
فخرالدین شادمان ۱۴ آذر ۱۳۳۳ ۱۶ فروردین ۱۳۳۴
حسین علاء
(همزمان با تصدی نخست‌وزیری)[پانویس ۶]
Hossein Ala'.jpg ۱۹ فروردین ۱۳۳۴ (معرفی به شاه)

۲۰ فروردین ۱۳۳۴ (معرفی به مجلس شورا)

حسین علاء
علی امینی Aliamini.jpg ۱ خرداد ۱۳۳۴ ۱۴ آذر ۱۳۳۴
جمال‌الدین اخوی ۱۴ آذر ۱۳۳۴ ۲۳ خرداد ۱۳۳۵
عباسقلی گلشائیان ۲۶ خرداد ۱۳۳۵ ۱۴ فروردین ۱۳۳۶
محمد مجلسی (سرپرست) Mohammad Majlessi (Madjlessi), 1957.jpg ۱۵ فروردین ۱۳۳۶ ۱۸ اسفند ۱۳۳۶ منوچهر اقبال
سید محمدعلی هدایتی ۱۸ اسفند ۱۳۳۶
۹ شهریور ۱۳۳۹ ۱۲ دی ۱۳۳۹ جعفر شریف‌امامی
محمدعلی ممتاز (سرپرست) ۱۲ دی ۱۳۳۹ ۲ اسفند ۱۳۳۹
محمدعلی ممتاز ۲۰ اسفند ۱۳۳۹ (معرفی به شاه)

۲۱ اسفند ۱۳۳۹ (معرفی به مجلس شورا)

۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۰
نورالدین الموتی Nuraldin Alamouti.png ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ ۲۷ تیر ۱۳۴۱ علی امینی
غلامحسین خوشبین ۳۰ تیر ۱۳۴۱ ۲۹ بهمن ۱۳۴۱ اسدالله علم
محمد باهری Mohammad Mo'tazed-e-Baheri.jpg ۳۰ بهمن ۱۳۴۱ ۱۷ اسفند ۱۳۴۲
باقر عاملی ۱۷ اسفند ۱۳۴۲ (معرفی به شاه)

۱۸ اسفند ۱۳۴۲ (معرفی به مجلس شورا)

۱۹ اسفند ۱۳۴۲ (معرفی به مجلس سنا)

۲۳ شهریور ۱۳۴۳ (ترور منصور) حسنعلی منصور
۷ بهمن ۱۳۴۳ (معرفی به شاه)

۱۱ بهمن ۱۳۴۳ (معرفی به مجلس شورا)

۱۷ بهمن ۱۳۴۳ (معرفی به مجلس سنا)

۱۳۴۵ امیرعباس هویدا
جواد صدر Javad Sadr.jpg ۲۰ تیر ۱۳۴۵ ۱۳۴۷
منوچهر پرتو ۳ آذر ۱۳۴۷ ۱۳۵۰
صادق احمدی ۲۲ شهریور ۱۳۵۰ (معرفی به شاه)

۲۸ شهریور ۱۳۵۰ (معرفی به مجلس شورا)

۱۳۵۵
غلامرضا کیانپور Gholamreza Kianpour غلامرضا کیانپور.jpg ۱۳ خرداد ۱۳۵۵ ۱۳۵۶
۱۶ امرداد ۱۳۵۶ ۵ شهریور ۱۳۵۷ جمشید آموزگار
محمد باهری Mohammad Mo'tazed-e-Baheri.jpg ۵ شهریور ۱۳۵۷ ۷ آبان ۱۳۵۷ جعفر شریف‌امامی
حسین نجفی Hossein Najafi.jpg ۷ آبان ۱۳۵۷ ۱۵ آبان ۱۳۵۷
۱۷ آبان ۱۳۵۷ ۱۲ دی ۱۳۵۷ غلامرضا ازهاری
یحیی صادق وزیری Yahya Sadeq-e-Vaziri.jpg ۱۶ دی ۱۳۵۷ ۲۷ دی ۱۳۵۷[۳] شاپور بختیار
شمس‌الدین عالمی (سرپرست) Shamsoddin Alemi.jpg ۱ بهمن ۱۳۵۷[۴] ۲۲ بهمن ۱۳۵۷

جمهوری اسلامی[ویرایش]

ردیف نام نگاره آغاز تصدی پایان تصدی نخست‌وزیر
اسدالله مبشری Asadollah Mobasheri.jpg ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ مهدی بازرگان
احمد صدر حاج‌سیدجوادی Ahmad Sayyed Javadi.jpg نیمهٔ تیر ۱۳۵۸ ۱۵ آبان ۱۳۵۸
به صورت شورایی زیر نظر سید محمد بهشتی ۲۵ آبان ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ شورای انقلاب
ابراهیم احدی ۱۴ آبان ۱۳۵۹ ۱۳ دی ۱۳۵۹ محمدعلی رجایی
سید محمد اصغری ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ ۱۳۶۳ میرحسین موسوی
حسن حبیبی ۲۳ امرداد ۱۳۶۳ ۱۳۶۸
تغییر قانون اساسی و حذف سمت نخست‌وزیری رئیس جمهور
اسماعیل شوشتری ۱۳۶۸ ۱۳۸۴ اکبر هاشمی رفسنجانی
سید محمد خاتمی
جمال کریمی‌راد ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ محمود احمدی‌نژاد
غلامحسین الهام ۱۳۸۵ ۱۳۸۸
سید مرتضی بختیاری ۱۳۸۸ ۱۳۹۲
مصطفی پورمحمدی ۱۳۹۲ ۱۳۹۶ حسن روحانی
سید علیرضا آوایی[۵] ۱۳۹۶ ۱۴۰۰

جستارهای وابسته[ویرایش]

یادداشت[ویرایش]

 1. نام اصلی او محمدتقی بود؛ ولی پس از مرگ پدرش به نام پدر «محمدزمان» نام گرفت.
 2. از ۱۲۶۸ ه‍.ق بر سر کار بود؛ ولی در ۱۲۷۱ ه‍.ق لقب امیر دیوان گرفت.
 3. به دلیل این که هنوز دورهٔ دوم مجلس شورای ملی گشایش نیافته بود، وزیران به مجلس معرفی نشدند. در ۱ ذیقعدهٔ ۱۳۲۷ ه‍.ق مجلس گشایش یافت و سپس کابینه بدان معرفی شد.
 4. امینی، صفحهٔ ۲۴۹ در پاورقی این صفحه چنین آمده است: «در یک ماه و نیم پس از برکناری تیمورتاش از وزیری عدلیه تا آغاز وزیری مشارالسلطنه (یادداشت پیشین)، منصورالسلطنه (مصطفی عدلی)، کفیل عدلیه بود.»
 5. در ۱۳۱۱ داور برای دفاع از ایران در مورد شکایت بریتانیا از ایران به جامعهٔ ملل رهسپار اروپا شد و احمد متین‌دفتری کفالت وزارت عدلیه را برعهده گرفت. (امینی، صفحهٔ ۵۲۹)
 6. سید عمادالدین میرمطهری معاون وزیر دادگستری شد.

پانویس[ویرایش]

 1. «میرزا عباس خان ایروانی». وبگاه «مجموعهٔ تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فولاد». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۱ اوت ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۱ اوت ۲۰۱۸.
 2. «تصویب پروگرام کابینه محمدولی خان سپهدار اعظم». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. دریافت‌شده در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰. از پارامتر ناشناخته |نشانی_بایگانی= صرف‌نظر شد (کمک); از پارامتر ناشناخته |تاریخ_بایگانی= صرف‌نظر شد (کمک)
 3. «وزیر دادگستری استعفا داد». روزنامه کیهان (۱۰۶۱۵): ۸. ۲۷ دی ۱۳۵۷ – به واسطهٔ کتابخانهٔ دانشگاه منچستر.
 4. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای اول بهمن». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۷ آذر ۱۳۹۸.
 5. «معرفی وزرای دادگستری». وب‌گاه وزارت دادگستری. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷. دریافت‌شده در ۲۰۱۷-۰۱-۱۷.

منابع[ویرایش]

 • Dawlatʹhā-yi Īrān : az Mīrzā Naṣr Allāh Khān Mushīr al-Dawlah tā Mīr Ḥusayn Mūsavī : aʻz̤ā-yi kābīnahʹhā, sharḥ-i ḥāl, ʻaks, namūnah-i imz̤āʼ va dastkhaṭṭ-i nakhust vazīrān, vazīrān va muʻāvinīn-i nakhust vazīr : bar asās-i daftar-i s̲abt-i kābīnahhā-yi nukhustʹvazīri. Tihrān: Sāzmān-i Chāp va Intishārāt, Vizārat-i Farhang va Irshād-i Islāmi. ۱۳۷۸. OCLC 42778858. شابک ۹۶۴-۴۲۲-۱۴۷-۸.
عنوان جدید عضو هیئت دولت
اکنون–۱۲۳۷
در حال تصدی