تاریخچه باشگاه یوونتوس از دریچه پیراهن

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در ابتدای تأسیس باشگاه فوتبال یوونتوس (۱۸۹۷) پیراهن‌های باشگاه صورتی روشن با کراوات بود که بعدها رنگ خود را به راه راه سیاه و صورتی تغییر داد؛[۱] ناهماهنگی این رنگ‌ها نارضایتی مدیران آن زمان یووه را به وجود آورده بود و در نهایت صورتی جای خود را به رنگ سیاه و سفید داد این رنگ خیلی زود با کسب اولین افتخار نزد هواداران محبوب شد. البته در اولین دیدار بانوی پیر با پیراهن جدید برابر جنوا شکست خورد و در ادامه چند شکست دیگر بداقبالی این رنگ را نشان داد با این حال مدیران تصمیم گرفتند خود را با رنگ پیراهن‌های جدید تطبیق دهند و سرانجام دو سال بعد یوونتوس با این پیراهن اولین اسکودتوی خود را در سال ۱۹۰۵ فتح کرد، این قهرمانی در زمان مدیریت آلفردو دیک به دست آمد، مدیری که سال‌ها بعد به باشگاه رقیب تورینو پیوست.[۲]

پیراهن‌های اول باشگاه[ویرایش]

۱۸۹۷-۱۸۹۹
۱۸۹۹-۱۹۰۳
۱۹۰۳-۱۹۱۵
۱۹۱۵-۱۹۲۰
۱۹۲۰-۱۹۲۲
۱۹۲۲-۱۹۲۶
۱۹۲۶-۱۹۲۷
۱۹۲۷-۱۹۲۹
۱۹۲۹-۱۹۳۱
۱۹۳۱-۱۹۳۶
۱۹۳۶-۱۹۴۲
۱۹۴۲-۱۹۴۳
۱۹۴۳-۱۹۵۰
۱۹۵۰-۱۹۵۱
۱۹۵۱-۱۹۵۲
۱۹۵۲-۱۹۵۳
۱۹۵۳-۱۹۵۷
۱۹۵۷-۱۹۵۸
۱۹۵۸-۱۹۵۹
۱۹۵۹-۱۹۶۰
۱۹۶۰-۱۹۶۱
۱۹۶۱-۱۹۶۲
۱۹۶۲-۱۹۶۵
۱۹۶۵-۱۹۶۶
۱۹۶۶-۱۹۶۷
۱۹۶۷-۱۹۶۸
۱۹۶۸-۱۹۷۰
۱۹۷۰
۱۹۷۰-۱۹۷۲
۱۹۷۲-۱۹۷۴
۱۹۷۴-۱۹۷۵
۱۹۷۵-۱۹۷۶
۱۹۷۶-۱۹۷۷
۱۹۷۷-۱۹۷۸
۱۹۷۸-۱۹۷۹
۱۹۷۹-۱۹۸۰
۱۹۸۰-۱۹۸۱
۱۹۸۱-۱۹۸۲
۱۹۸۲-۱۹۸۳
۱۹۸۳-۱۹۸۴
۱۹۸۴-۱۹۸۵
۱۹۸۵-۱۹۸۶
۱۹۸۶-۱۹۸۷
۱۹۸۷-۱۹۸۹
۱۹۸۹-۱۹۹۰
۱۹۹۰-۱۹۹۱
۱۹۹۱-۱۹۹۴
۱۹۹۴-۱۹۹۵
۱۹۹۵-۱۹۹۶
۱۹۹۶-۱۹۹۷
۱۹۹۷-۱۹۹۸
۱۹۹۸-۱۹۹۹
۱۹۹۹-۲۰۰۰
۲۰۰۰-۲۰۰۱
۲۰۰۱-۲۰۰۲
۲۰۰۲-۲۰۰۳
۲۰۰۳-۲۰۰۴
۲۰۰۴-۲۰۰۵
۲۰۰۵-۲۰۰۶
۲۰۰۶-۲۰۰۷
۲۰۰۷-۲۰۰۸
۲۰۰۸-۲۰۰۹
۲۰۰۹-۲۰۱۰
۲۰۱۰-۲۰۱۱
۲۰۱۱-۲۰۱۲
۲۰۱۲-۲۰۱۳
۲۰۱۳-۲۰۱۴
۲۰۱۴-۲۰۱۵
۲۰۱۵-۲۰۱۶
۲۰۱۶-۲۰۱۷
۲۰۱۷-۲۰۱۸
۲۰۱۸-۲۰۱۹
۲۰۱۹-۲۰۲۰

پیراهن‌های دوم باشگاه[ویرایش]

۱۹۴۱-۱۹۴۲
۱۹۴۲-۱۹۴۳
۱۹۴۳-۱۹۴۵
۱۹۴۵-۱۹۵۰
۱۹۵۰-۱۹۵۱
۱۹۵۱-۱۹۵۲
۱۹۵۱-۱۹۵۲
۱۹۵۳-۱۹۵۴
۱۹۵۴-۱۹۵۷
۱۹۵۷-۱۹۵۸
۱۹۵۸-۱۹۵۹
۱۹۵۹-۱۹۶۰
۱۹۶۰-۱۹۶۱
۱۹۶۱-۱۹۶۲
(نسخه اول)
۱۹۶۱-۱۹۶۲
(نسخه دوم)
۱۹۶۲-۱۹۶۳
۱۹۶۳-۱۹۶۵
۱۹۶۵-۱۹۶۶
۱۹۶۶-۱۹۶۷
۱۹۶۷-۱۹۶۸
۱۹۶۸-۱۹۷۱
۱۹۷۱-۱۹۷۲
۱۹۷۲-۱۹۷۴
۱۹۷۴-۱۹۷۵
۱۹۷۵-۱۹۷۶
۱۹۷۶-۱۹۷۷
۱۹۷۷-۱۹۷۸
۱۹۷۸-۱۹۷۹
۱۹۷۹-۱۹۸۰
۱۹۸۰-۱۹۸۱
۱۹۸۱-۱۹۸۲
۱۹۸۲-۱۹۸۳
۱۹۸۳-۱۹۸۴
۱۹۸۴-۱۹۸۵
۱۹۸۵-۱۹۸۶
۱۹۸۶-۱۹۸۷
۱۹۸۷-۱۹۸۹
۱۹۸۹-۱۹۹۰
۱۹۹۰-۱۹۹۱
۱۹۹۱-۱۹۹۲
۱۹۹۲-۱۹۹۴
۱۹۹۴-۱۹۹۵
۱۹۹۵-۱۹۹۶
۱۹۹۶-۱۹۹۷
۱۹۹۷-۱۹۹۸
۱۹۹۸-۱۹۹۹
۱۹۹۹-۲۰۰۰
۲۰۰۰-۲۰۰۱
۲۰۰۱-۲۰۰۲
۲۰۰۲-۲۰۰۳
۲۰۰۳-۲۰۰۴
۲۰۰۴-۲۰۰۵
۲۰۰۵-۲۰۰۶
۲۰۰۶-۲۰۰۷
۲۰۰۷-۲۰۰۸
۲۰۰۸-۲۰۰۹
۲۰۰۹-۲۰۱۰
۲۰۱۰-۲۰۱۱
۲۰۱۱-۲۰۱۲
۲۰۱۲-۲۰۱۳
۲۰۱۳-۲۰۱۴
۲۰۱۴-۲۰۱۵
۲۰۱۵-۲۰۱۶
۲۰۱۶-۲۰۱۷
۲۰۱۷-۲۰۱۸
۲۰۱۹-۲۰۲۰

پیراهن‌های سوم باشگاه[ویرایش]

Anni 1940
۱۹۹۱–۱۹۹۲
۱۹۹۴–۱۹۹۵
۱۹۹۵–۱۹۹۶
۱۹۹۶–۱۹۹۷
۱۹۹۸–۱۹۹۹
۱۹۹۹–۲۰۰۰
۲۰۰۰–۲۰۰۱
۲۰۰۳–۲۰۰۴
۲۰۰۴–۲۰۰۵
۲۰۰۵–۲۰۰۶
۲۰۰۶–۲۰۰۷
۲۰۰۷–۲۰۰۸
۲۰۰۸–۲۰۰۹
۲۰۰۹–۲۰۱۰
۲۰۱۰–۲۰۱۱
۲۰۱۱–۲۰۱۲
۲۰۱۲–۲۰۱۳
۲۰۱۳–۲۰۱۴
۲۰۱۴–۲۰۱۵
۲۰۱۵-۲۰۱۶
۲۰۱۶-۲۰۱۷
۲۰۱۷-۲۰۱۸
۲۰۱۸-۲۰۱۹
۲۰۱۹-۲۰۲۰

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]