سرود ملی اتحاد جماهیر شوروی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

موسیقی حماسی سرود ملی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۴۴ توسط الکساندر الکساندروف تصنیف شده‌است. متن سرود ملی شوروی توسط سرگئی میخالکوف در سال‌های ۱۹۴۳ و ۱۹۷۷ نوشته شد.

پرچم اتحاد جماهیر شوروی

نسخه سال ۱۹۷۷[ویرایش]

سرود ملی اتحاد جماهیر شوروی (نسخه باکلام)
نسخه بی کلام
متن روسی آوا نویسی برگردان فارسی
Союз нерушимый республик свободных

Сплотила навеки Великая Русь!

Да здравствует созданный волей народов

Единый, могучий Советский Союз!

ПРИПЕВ:
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина - сила народная
Нас к торжеству Коммунизма ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,

И Ленин великий нам путь озарил:

На правое дело он поднял народы,

На труд и на подвиги нас вдохновил!

ПРИПЕВ

В победе бессмертных идей Коммунизма

Мы видим грядущее нашей страны,

И Красному знамени славной Отчизны

Мы будем всегда беззаветно верны!

ПРИПЕВ
Soyuz nerushimy respublik svobodnykh

Splotila naveki velikaya Rus'!

Da zdravstvuyet sozdanny voley narodov

Yediny, moguchy Sovetsky Soyuz!

PRIPEV:
Slav'sya, Otechestvo nashe svobodnoye,
Druzhby narodov nadyozhny oplot!
Partiya Lenina - sila narodnaya
Nas k torzhestvu Kommunizma vedyot!

Skvoz' grozy siyalo nam solntse svobody,

I Lenin veliky nam put' ozaril,

Na pravoye delo on podnyal narody,

Na trud i na podvigi nas vdohnovil!

PRIPEV

V pobede bessmertnyh idey Kommunizma

My vidim gryadushcheye nashey strany,

I Krasnomu znameni slavnoy Otchizny

My budem vsegda bezzavetno verny!

PRIPEV
اتحادی گسست‌ناپذیر از جماهیر آزاد،
روس کبیر برپا ساخته که تا ابد برجا ماند.
آفریدهٔ مبارزات، به دست اراده خلق
اتحاد یکپارچه شوروی، اتحادی قدرتمند!

همسرایی:

سرفراز باش، میهن ما، متحد و آزاد،
دژ استوار خلق، برادری‌ها تو را مستحکم ساخته!
حزب لنین، و نیروی خلق
ما را به پیروزمندی کمونیسم راهبر می‌گردند
از میان توفان‌ها خورشید آزادی بر ما تابیدن گرفت،
و لنین کبیر راه را به دیدگان ما روشن ساخت:
او خلق‌ها را در آرمان نیک بسیج کرد،
و در ما روح کار و قهرمانی دمید!

همسرایی

در پیروزی اندیشه‌های جاودان کمونیسم است
که ما آینده کشور خود را می‌بینیم!
و پیمان فداکارانه‌مان را با پرچم سرخ میهن پرشکوهمان
هرگز نخواهیم گسست!

همسرایی

منابع[ویرایش]

ویکی‌پدیای انگلیسی.