سرود ملی اتحاد جماهیر شوروی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

موسیقی حماسی سرود ملی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۴۴ توسط الکساندر الکساندروف تصنیف شده‌است. متن سرود ملی شوروی توسط سرگئی میخالکوف در سال‌های ۱۹۴۳ و ۱۹۷۷ نوشته شد.

پرچم اتحاد جماهیر شوروی

متن[ویرایش]

نسخه سال ۱۹۴۴-۱۹۵۶[ویرایش]


متن اصلی آوا نویسی

I
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Припев I:
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

II
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин — на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Припев II:
Славься, Отечество наше свободное,
Счастья народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

III
Мы армию нашу растили в сраженьях.
Захватчиков подлых с дороги сметём!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведём!

Припев III:
Славься, Отечество наше свободное,
Славы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

I
Soyuz nerushimyy respublik svobodnykh
Splotila naveki velikaya Rus'.
Da zdravstvuyet sozdannyy voley narodov
Yedinyy, moguchiy Sovetskiy Soyuz!

Pripev I:
Slav'sya, Otechestvo nashe svobodnoye,
Druzhby narodov nadyozhnyy oplot!
Znamya sovetskoye, znamya narodnoye
Pust' ot pobedy k pobede vedyot!

II
Skvoz' grozy siyalo nam solntse svobody,
I Lenin velikiy nam put' ozaril
Nas vyrastil Stalin — na vernost' narodu,
Na trud i na podvigi nas vdokhnovil!

Pripev II:
Slav'sya, Otechestvo nashe svobodnoye,
Schast'ya narodov nadyozhnyy oplot!
Znamya sovetskoye, znamya narodnoye
Pust' ot pobedy k pobede vedyot!

III
My armiyu nashu rastili v srazhen'yakh.
Zakhvatchikov podlykh s dorogi smetyom!
My v bitvakh reshayem sud'bu pokoleniy,
My k slave Otchiznu svoyu povedyom!

Pripev III:
Slav'sya, Otechestvo nashe svobodnoye,
Slavy narodov nadyozhnyy oplot!
Znamya sovetskoye, znamya narodnoye
Pust' ot pobedy k pobede vedyot!

نسخه سال ۱۹۷۷[ویرایش]

سرود ملی اتحاد جماهیر شوروی (نسخه باکلام)
نسخه بی کلام
متن اصلی آوا نویسی ترجمه فارسی

بند اول:

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

همسرایی:

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

بند دوم:

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

همسرایی

بند سوم:

В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!

همسرایی

بند اول:

Soyuz nerushimyy respublik svobodnykh
Splotila naveki velikaya Rus'.
Da zdravstvuyet sozdanny voley narodo
Yedinyy, moguchiy Sovetskiy Soyuz!

همسرایی:

Slav'sya, Otechestvo nashe svobodnoye,
Druzhby narodov nadyozhny oplot!
Partiya Lenina — sila narodnaya
Nas k torzhestvu kommunizma vedyot!

بند دوم:

Skvoz' grozy siyalo nam solntse svobody,
I Lenin velikiy nam put' ozaril,
Na pravoye delo on podnyal narody,
Na trud i na podvigi nas vdokhnovil!

همسرایی

بند سوم

Vpobede bessmertnykh idey kommunizma
My vidim gryadushcheye nashey strany,
I Krasnomu znameni slavnoy Otchizny
My budem vsegda bezzavetno verny!

همسرایی

بند اول:

اتحادی گسست‌ناپذیر از جماهیر آزاد،
روس کبیر برپا ساخته که تا ابد برجا ماند.
آفریدهٔ مبارزات، به دست اراده خلق
اتحاد یکپارچه شوروی، اتحادی قدرتمند!

همسرایی:

سرفراز باش، میهن ما، متحد و آزاد،
دژ استوار خلق، برادری‌ها تو را مستحکم ساخته!
حزب لنین، و نیروی خلق
ما را به پیروزمندی کمونیسم راهبر می‌گردند

بند دوم:

از میان توفان‌ها خورشید آزادی بر ما تابیدن گرفت،
و لنین کبیر راه را به دیدگان ما روشن ساخت:
او خلق‌ها را در آرمان نیک بسیج کرد،
و در ما روح کار و قهرمانی دمید!

همسرایی

بند سوم:

در پیروزی اندیشه‌های جاودان کمونیسم است
که ما آینده کشور خود را می‌بینیم!
و پیمان فداکارانه‌مان را با پرچم سرخ میهن پرشکوهمان
هرگز نخواهیم گسست!

همسرایی

منابع[ویرایش]

ویکی‌پدیای انگلیسی.