پرش به محتوا

آمار فرمی-دیراک: تفاوت میان نسخه‌ها

+ {{مکانیک آماری}}
جز (ربات: تصحیح پیوند به پروژه‌های خواهر و تبدیل کردن پیوندها به خنثی در برابر پروتکل)
(+ {{مکانیک آماری}})
{{مکانیک آماری}}
'''آمار فرمی-دیراک''' یا '''آمار F-D''' بخشی از علم فیزیک است که به توصیف انرژی ذراتِ تک، در یک سامانه می پردازد، این سامانه شامل تعداد زیادی ذره مشابهِ پیروی کننده از [[اصل طرد پاولی]] است. نام فرمی-دیراک پس از [[انریکو فرمی]] و [[پاول دیراک]] که هر دو به صورت جداگانه و هم‌زمان آن را کشف کرده بودند انتخاب شد.