فرهنگ سازمانی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فرهنگ سازمانی (به انگلیسی: Organizational culture) مجموعه ای از مفروضات اساسی است، که افراد سازمان، در رو به رو شدن با مسائل، انطباق با محیط و دستیابی به وحدت و انسجام داخلی، ایجاد، کشف و توسعه داده‌اند و در نتیجه به‌عنوان روش صحیح ادراک، تفکر و احساس، به اعضای جدید انتقال می‌یابد. به عبارت دیگر، مجموعه ای از ارزش‌ها، باورهای راهنما، تفاهم‌ها و روش‌های تفکر، که در بین اعضای سازمان مشترک بوده و از طرف اعضای جدید نیز به عنوان روش‌های صحیح انجام کارها و تفکر جستجو می‌شود، فرهنگ سازمانی نامیده می‌شود. فرهنگ سازمانی دربرگیرنده ارزش‌ها و رفتارهایی است که به محیط اجتماعی و روانی منحصر به فرد سازمان کمک می‌نماید. فرهنگ شامل چشم‌انداز، ارزش‌ها، هنجارها، سیستم‌ها، نمادها، زبان، مفروضات، باورها و عادات سازمان است.[۱]

تعریف فرهنگ سازمانی می تواند توسط چهار جنبه تجسم شود، یعنی قوانین رفتاری جمعی، هنجارها و آیین ها برای سازمان های داخلی و خارجی؛ الگوهای تعامل کارکنان و گروه ها با یکدیگر، با مشتریان و با ذینفعان؛ فرضیه های پذیرفته شده و مشترک ارزش ها، ایدئولوژی ها و باورها در یک سازمان و تعلیم اعضای جدید و تقویت آن. فرهنگ سازمانی شامل ارزش ها، باورها و مفروضاتی است که در میان اعضاء به اشتراک گذاشته می شود، راهنمای رفتار کارکنان است و معانی به اشتراک گذاشته شده را تسهیل می کند.[۲]

منابع[ویرایش]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_culture
  2. «تعاریف فرهنگ سازمانی». ۱۳۹۸.