فهرست بخش‌های استان آذربایجان شرقی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

استان آذربایجان شرقی به ۴۸ بخش تقسیم شده است. بخش مرکزی شهرستان تبریز، پرجمعیت‌ترین و بخش چهاردانگه شهرستان هوراند، کم‌جمعیت‌ترین بخش این استان محسوب می‌شود.

فهرست بخش‌های استان آذربایجان شرقی و اطلاعات کلی آن‌ها به شرح زیر است:[۱][۲][۳]

نقشهٔ بخش‌های ۴۸ گانهٔ استان آذربایجان شرقی.
ردیف نام بخش جمعیت
(۱۳۹۵)
شهرها شهرک‌ها مکان‌ها تعداد روستاها تعداد مزرعه ها تعداد آبادی های خالی از سکنه تاریخ تأسیس
۱ تبریز ۱٬۶۹۳٬۰۴۲ تبریزسردرود باغ معروفمایان سفلیالوار سفلیشادآباد مشایخسهلانسفیدان جدید آسایشگاه باباباغیشهرک صنعتی چرمشهر ۲۱ ۳ ۴ ۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶[۴]
۲ مراغه ۲۴۰٬۹۷۲ مراغه پادگان اسلامی امام رضا . ايستگاه خواجه نصير ۶۹ ۵ ۱۰ ۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶[۴]
۳ مرند ۲۱۷٬۰۹۳ بناب مرندزنوزمرند اردکلودولت آباد مجتمع کوره های آجرپزیايستگاه هرزند . ايستگاه زال ۵۱ ۶ ۳ ۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶[۴]
۴ بناب ۱۳۴٬۸۹۲ بنابخوشه‌مهر قره چپقآخوند قشلاقزاوشتچپقلو فرودگاه مراغه (سهند) ۲۲ ۲ ۰ ۱۳۲۶٫۰۸٫۲۰[۵]
۵ میانه ۱۲۹٬۶۰۰ آچاچیمیانه ايستگاه قرانقو . ايستگاه پل دختر . ايستگاه ميانه ۸۲ ۴۲ ۳۱ ۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶[۴]
۶ اسکو ۱۲۷٬۴۵۲ اسکوسهند اسفنجان ۱۸ ۱ ۳ ۱۳۶۹٫۰۶٫۲۱[۶]
۷ اهر ۱۲۳٬۹۹۶ اهر معدن سنگ مزارع ۹۰ ۴۵ ۱۵ ۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶[۴]
۸ سراب ۹۷٬۰۹۶ سراب ۱۰۸ ۱۸ ۱۷ ۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶[۴]
۹ ملکان ۸۵٬۹۳۸ مبارک‌شهرملکان لکلرتازه قلعهبایقوتآروق ۴۷ ۴ ۲ ۱۳۳۸٫۰۶٫۲۴[۷]
۱۰ شبستر ۷۸٬۹۳۳ خامنهداریانشبسترشرفخانهشندآبادکوزه‌کنانسیسعلیشاهوایقان نظرلو پادگان امام زمان . قلعه حسن اباد/گاوداري جهاد/ ۱۸ ۰ ۰ ۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶[۴]
۱۱ آذرشهر ۷۳٬۵۴۴ آذرشهر ايستگاه راه اهن شيرامين ۲۷ ۱ ۶ ۱۳۶۹٫۰۶٫۲۱[۶]
۱۲ بستان‌آباد ۷۲٬۲۲۳ بستان‌آبادکردکندی الانق ايستگاه  فرستنده تلويزيون ۶۲ ۱۶ ۳ ۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶[۴]
۱۳ عجب‌شیر ۵۳٬۸۴۵ عجب‌شیر خضرلو پادگان ۰۳عجب شير . ايستگاه راه اهن ديزج رود . ايستگاه پرويزبهمن . پارک ملي درياچه اروميه ۱۵ ۱ ۳ ۱۳۲۶٫۰۸٫۲۰[۸]
۱۴ جلفا ۵۳٬۳۵۲ جلفاهادیشهر ۲۱ ۴ ۵ ۱۳۲۷٫۰۰٫۰۰[۹]
۱۵ خسروشاه ۴۸٬۶۶۳ خسروشاه لاهیجاناسفهلان رادار تبریزنیروگاه حرارتی ۱۰ ۰ ۱ ۱۳۷۶٫۰۲٫۰۷[۱۰]
۱۶ هشترود ۴۳٬۴۶۳ هشترود ايستگاه خراسانکايستگاه بابک . ايستگاه شاپور ۷۳ ۲۳ ۱۷ ۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶[۴]
۱۷ هریس ۴۰٬۵۵۸ زرنقبخشایشکلوانقهریس ۲۷ ۲ ۷ ۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶[۴]
۱۸ صوفیان ۳۷٬۶۴۶ صوفیان گمرک سهلان . ايستگاه سهلان ۳۹ ۰ ۱ ۱۳۶۸٫۱۲٫۰۹[۱۱]
۱۹ ورزقان ۳۵٬۸۹۷ ورزقان معدن مس سونگون ۸۳ ۲۲ ۷ ۱۳۲۳٫۰۸٫۲۳[۱۲]
۲۰ باسمنج ۳۱٬۳۲۷ باسمنج لیقوان ۱۸ ۰ ۰ ۱۴۰۰٫۰۴٫۲۷[۱۳]
۲۱ کشکسرای ۳۱٬۲۵۰ کشکسرایدیزج حسین‌بیگ یالقوزآغاج ۱۵ ۴ ۱ ۱۳۹۹٫۱۰٫۱۰[۱۴]
۲۲ ایلخچی ۳۰٬۸۱۸ ایلخچی ۲۰ ۱ ۳ ۱۳۷۶٫۰۳٫۲۵[۱۵]
۲۳ خواجه ۲۸٬۵۳۵ اربطانخواجه ۴۸ ۱۷ ۲ ۱۳۶۸٫۰۴٫۰۲۱[۱۶]
۲۴ مهربان ۲۸٬۲۴۴ دوزدوزانشربیانمهربان ۲۸ ۵ ۷ ۱۳۶۸٫۰۴٫۰۲۱[۱۷]
۲۵ یامچی ۲۷٬۸۷۷ یامچی ۱۴ ۱۲ ۱۰ ۱۳۷۴٫۰۵٫۰۸[۱۸]
۲۶ لیلان ۲۵٬۳۸۱ لیلان ۲۴ ۱ ۰ ۱۳۷۴٫۰۷٫۰۹[۱۹]
۲۷ گوگان ۲۴٬۸۷۳ تیمورلوگوگان ايستگاه راه اهن اذرشهرمعدن سرداراباد ۶ ۰ ۱ ۱۳۷۶٫۰۲٫۰۷[۲۰]
۲۸ کلیبر ۲۴٬۲۹۷ کلیبر دره قلعه سي ۷۲ ۵۷ ۱۹ ۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶[۴]
۲۹ تیکمه‌داش ۲۲٬۵۴۵ تیکمه‌داش ۵۹ ۳۵ ۹ ۱۳۶۸٫۱۲٫۰۹[۲۱]
۳۰ آبش‌احمد ۲۱٬۸۲۸ آبش‌احمد ۶۴ ۲۵ ۵ ۱۳۷۹٫۰۱٫۳۱[۲۲]
۳۱ سراجو ۲۱٬۶۳۱ خداجو ايستگاه خراجو ۶۰ ۲۹ ۱ ۱۳۷۳٫۱۰٫۱۸[۲۳]
۳۲ ترکمانچای ۲۱٬۳۸۷ ترکمانچای ايستگاه شيخ صفي ۴۴ ۵ ۱۴ ۱۳۴۸٫۰۲٫۲۱[۲۴]
۳۳ کندوان ۲۱٬۱۳۱ ترک ۶۷ ۱۸ ۸ ۱۳۶۸٫۰۴٫۰۲۱[۲۵]
۳۴ چاراویماق ۱۹٬۷۰۴ قره‌آغاج ۷۸ ۵۱ ۱۶ ۱۳۲۶٫۰۸٫۲۰[۲۶]
۳۵ تسوج ۱۸٬۸۴۲ تسوج مقبره علي علمدار ۱۵ ۰ ۰ ۱۳۷۵٫۰۲٫۳۰[۲۷]
۳۶ قلعه‌چای ۱۷٬۰۰۷ جوان‌قلعه ۲۱ ۰ ۱ ۱۳۸۰٫۰۳٫۱۶[۲۸]
۳۷ خاروانا ۱۶٬۷۵۳ خاروانا ۴۰ ۱۰ ۰ ۱۳۶۸٫۰۴٫۰۲۱[۲۹]
۳۸ نظرکهریزی ۱۳٬۷۳۶ نظرکهریزی ايستگاه هشترود . ايستگاه اتش بيگ . ايستگاه سراجو ۶۴ ۲۶ ۲۴ ۱۳۶۸٫۰۴٫۰۲۱[۳۰]
۳۹ هوراند ۱۳٬۰۰۸ هوراند ۳۳ ۲۷ ۴ ۱۳۲۳٫۰۸٫۲۳[۳۱]
۴۰ گرمادوز ۱۲٬۵۴۴ لاریجان ۳۳ ۶ ۳ ۱۳۸۹٫۰۹٫۰۷[۳۲]
۴۱ منجوان ۱۱٬۹۲۰ عاشقلو ۴۷ ۳۳ ۲۰ ۱۳۸۹٫۰۹٫۰۷[۳۳]
۴۲ ممقان ۱۱٬۸۹۲ ممقان ۰ ۰ ۲ ۱۳۸۱٫۱۲٫۱۸[۳۴]
۴۳ شادیان ۱۱٬۳۶۷ آغچه ریش ۵۵ ۲۷ ۲۱ ۱۳۷۹٫۰۶٫۱۶[۳۵]
۴۴ کاغذکنان ۱۰٬۷۲۹ آقکند ۵۴ ۱۵ ۱۱ ۱۳۲۲٫۱۰٫۲۱[۳۶]
۴۵ فندقلو ۹٬۸۳۳ تازه کند راهدارخانه نقدوز ۲۹ ۳۴ ۱۶ ۱۳۹۷٫۰۸٫۱۳[۳۷]
۴۶ خداآفرین ۸٬۵۳۱ خمارلو ۳۲ ۲۶ ۴ ۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶[۴]
۴۷ سیه‌رود ۸٬۰۰۶ سیه‌رود نوردوز ۱۷ ۹ ۴ ۱۳۷۴٫۰۵٫۰۸[۳۸]
۴۸ چهاردانگه ۷٬۸۹۳ آق براز ۳۰ ۱۳ ۳ ۱۳۹۷٫۰۸٫۱۳[۳۹]

دهستان‌های با قابلیت ارتقا به بخش[ویرایش]

ردیف دهستان ها شهرها بخش جمعیت (۱۳۹۵) تعداد آبادی‌ها
۱ ابرغان سراب ۱۰۷۸۰ ۲۵
۲ سراجوی شمالی مراغه ۲۵۶۵۰ ۳۲
۳ رودقات صوفیان ۱۱۱۵۸ ۱۹
۴ اوجان شرقی • سهندآباد تیکمه‌داش ۱۰۵۳۰ ۴۲
۵ شبلی • قوریگل بستان‌آباد ۱۷۱۶۰ ۲۳
۶ شربیان شربیان • دوزدوزان مهربان ۱۲۵۸۷ ۸
۷ سیس سیس • علیشاه شبستر ۱۵۸۴۰ ۹
۸ گونی مرکزی شندآباد • خامنه • کوزه کنان • شرفخانه • داریان شبستر ۳۰۶۵۵ ۶
۹ بدوستان غربی اربطان خواجه ۱۶۲۴۲ ۲۴
۱۰ باروق زرنق • کلوانق • بخشایش هریس ۲۰۷۳۸ ۴
۱۱ زنوزق • هرزندات شرقی • هرزندات غربی زنوز مرند ۱۳۰۲۳ ۳۰
۱۲ شیخدرآباد • کله‌بوز شرقی • کله‌بوز غربی • قزل‌اوزن میانه ۱۲۳۷۱ ۵۰

منابع[ویرایش]

 1. «تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵». درگاه ملی آمار. دریافت‌شده در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۷.
 2. «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ خورشیدی». درگاه ملی آمار. دریافت‌شده در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۷.
 3. «تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵». درگاه ملی آمار. دریافت‌شده در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۷.
 4. ۴٫۰۰ ۴٫۰۱ ۴٫۰۲ ۴٫۰۳ ۴٫۰۴ ۴٫۰۵ ۴٫۰۶ ۴٫۰۷ ۴٫۰۸ ۴٫۰۹ ۴٫۱۰ ۴٫۱۱ [۱]
 5. [۲]
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ [۳]
 7. [۴]
 8. [۵]
 9. [۶]
 10. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۷ اكتبر ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۱۲ اكتبر ۲۰۲۱. تاریخ وارد شده در |بازبینی=،|archive-date= را بررسی کنید (کمک)
 11. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۷ اكتبر ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۱۲ اكتبر ۲۰۲۱. تاریخ وارد شده در |بازبینی=،|archive-date= را بررسی کنید (کمک)
 12. [۷]
 13. [۸][پیوند مرده]
 14. [۹]
 15. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۷ اكتبر ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۱۲ اكتبر ۲۰۲۱. تاریخ وارد شده در |بازبینی=،|archive-date= را بررسی کنید (کمک)
 16. [۱۰][پیوند مرده]
 17. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۴ آوریل ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۱۲ اكتبر ۲۰۲۱. تاریخ وارد شده در |بازبینی= را بررسی کنید (کمک)
 18. [۱۱][پیوند مرده]
 19. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۷ اكتبر ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۱۲ اكتبر ۲۰۲۱. تاریخ وارد شده در |بازبینی=،|archive-date= را بررسی کنید (کمک)
 20. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۷ اكتبر ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۱۲ اكتبر ۲۰۲۱. تاریخ وارد شده در |بازبینی=،|archive-date= را بررسی کنید (کمک)
 21. [۱۲]
 22. [۱۳]
 23. [۱۴][پیوند مرده]
 24. [۱۵]
 25. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۴ آوریل ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۱۲ اكتبر ۲۰۲۱. تاریخ وارد شده در |بازبینی= را بررسی کنید (کمک)
 26. [۱۶]
 27. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۷ اكتبر ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۱۲ اكتبر ۲۰۲۱. تاریخ وارد شده در |بازبینی=،|archive-date= را بررسی کنید (کمک)
 28. [۱۷]
 29. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۴ آوریل ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۱۲ اكتبر ۲۰۲۱. تاریخ وارد شده در |بازبینی= را بررسی کنید (کمک)
 30. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۴ آوریل ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۱۲ اكتبر ۲۰۲۱. تاریخ وارد شده در |بازبینی= را بررسی کنید (کمک)
 31. [۱۸]
 32. [۱۹]
 33. [۲۰]
 34. [۲۱]
 35. [۲۲][پیوند مرده]
 36. [۲۳]
 37. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۶ اكتبر ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۱۲ اكتبر ۲۰۲۱. تاریخ وارد شده در |بازبینی=،|archive-date= را بررسی کنید (کمک)
 38. [۲۴][پیوند مرده]
 39. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۶ اكتبر ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۱۲ اكتبر ۲۰۲۱. تاریخ وارد شده در |بازبینی=،|archive-date= را بررسی کنید (کمک)