فهرست بخش‌های استان آذربایجان شرقی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

استان آذربایجان شرقی به ۴۸ بخش تقسیم شده است. بخش مرکزی شهرستان تبریز، پرجمعیت‌ترین و بخش چهاردانگه شهرستان هوراند، کم‌جمعیت‌ترین بخش این استان محسوب می‌شود.

فهرست بخش‌های استان آذربایجان شرقی و اطلاعات کلی آن‌ها به شرح زیر است:[۱][۲][۳]

نقشهٔ بخش‌های ۴۸ گانهٔ استان آذربایجان شرقی.
ردیف نام بخش جمعیت
(۱۳۹۵)
شهرها شهرک‌ها

(بالای ۱۰۰۰ خانوار)

مکان‌ها تعداد آبادی‌ها

(خانوار)

تاریخ تأسیس
کمتر

از ۱۰

کمتر

از ۱۰۰

کمتر

از ۱۰۰۰

۱ تبریز ۱٬۶۹۳٬۰۴۲ تبریزسردرود لیقوانباغ معروفمایان سفلیالوار سفلیشادآباد مشایخسهلانسفیدان جدید بیرق آسایشگاه باباباغیشهرک صنعتی چرمشهر ۲ ۱۰ ۲۱ ۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶[۴]
۲ مراغه ۲۴۰٬۹۷۲ مراغه پادگان اسلامی امام رضا ۲ ۲۰ ۵۲ ۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶[۴]
۳ مرند ۲۱۷٬۰۹۳ بناب مرندزنوزمرند اردکلودولت آباد مجتمع کوره های آجرپزیايستگاه هرزند ۵ ۱۸ ۳۴ ۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶[۴]
۴ بناب ۱۳۴٬۸۹۲ بنابخوشه‌مهر قره چپقآخوند قشلاقزاوشتچپقلوچلقایی ۲ ۴ ۱۷ ۱۳۲۶٫۰۸٫۲۰[۵]
۵ میانه ۱۲۹٬۶۰۰ آچاچیمیانه ۲۰ ۸۸ ۱۷ ۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶[۴]
۶ اسکو ۱۲۷٬۴۵۲ اسکوسهند اسفنجانگنبر ۰ ۵ ۱۳ ۱۳۶۹٫۰۶٫۲۱[۶]
۷ اهر ۱۲۳٬۹۹۶ اهر ۲۶ ۸۸ ۲۱ ۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶[۴]
۸ سراب ۹۷٬۰۹۶ سراب ۷ ۸۰ ۴۲ ۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶[۴]
۹ ملکان ۸۵٬۹۳۸ مبارک‌شهرملکان لکلرتازه قلعهبایقوتآروق ۳ ۱۶ ۳۲ ۱۳۳۸٫۰۶٫۲۴[۷]
۱۰ شبستر ۷۸٬۹۳۳ خامنهداریانشبسترشرفخانهشندآبادکوزه‌کنانسیسعلیشاهوایقان نظرلودیزج خلیل پادگان امام زمان ۰ ۱ ۱۷ ۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶[۴]
۱۱ آذرشهر ۷۳٬۵۴۴ آذرشهر قاضی جهاننادیلوشیرامین ۱ ۸ ۱۶ ۱۳۶۹٫۰۶٫۲۱[۶]
۱۲ بستان‌آباد ۷۲٬۲۲۳ بستان‌آبادکردکندی الانق ايستگاه  فرستنده تلويزيون ۱۰ ۳۵ ۳۴ ۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶[۴]
۱۳ عجب‌شیر ۵۳٬۸۴۵ عجب‌شیر خضرلو پادگان ۰۳عجب شير ۱ ۴ ۱۲ ۱۳۲۶٫۰۸٫۲۰[۸]
۱۴ جلفا ۵۳٬۳۵۲ جلفاهادیشهر ۱ ۱۳ ۱۰ ۱۳۲۷٫۰۰٫۰۰[۹]
۱۵ خسروشاه ۴۸٬۶۶۳ خسروشاه لاهیجاناسفهلان رادار تبریزنیروگاه حرارتی ۰ ۱ ۹ ۱۳۷۶٫۰۲٫۰۷[۱۰]
۱۶ هشترود ۴۳٬۴۶۳ هشترود ايستگاه خراسانکايستگاه بابک ۱۴ ۵۹ ۲۳ ۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶[۴]
۱۷ هریس ۴۰٬۵۵۸ زرنقبخشایشکلوانقهریس ۲ ۱۵ ۱۲ ۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶[۴]
۱۸ صوفیان ۳۷٬۶۴۶ صوفیان نظرلو ۰ ۱۳ ۲۵ ۱۳۶۸٫۱۲٫۰۹[۱۱]
۱۹ ورزقان ۳۵٬۸۹۷ ورزقان ۸ ۶۹ ۲۸ ۱۳۲۳٫۰۸٫۲۳[۱۲]
۲۰ باسمنج ۳۱٬۳۲۷ باسمنج شهر جدید شهریار کندرود ۰ ۳ ۶ ۱۴۰۰٫۰۴٫۲۷[۱۳]
۲۱ کشکسرای ۳۱٬۲۵۰ کشکسرایدیزج حسین‌بیگ یالقوزآغاج ۳ ۳ ۱۳ ۱۳۹۹٫۱۰٫۱۰[۱۴]
۲۲ ایلخچی ۳۰٬۸۱۸ ایلخچی ۱ ۷ ۱۳ ۱۳۷۶٫۰۳٫۲۵[۱۵]
۲۳ خواجه ۲۸٬۵۳۵ اربطانخواجه ۶ ۴۰ ۱۹ ۱۳۶۸٫۰۴٫۰۲۱[۱۶]
۲۴ مهربان ۲۸٬۲۴۴ دوزدوزانشربیانمهربان ۱ ۱۸ ۱۴ ۱۳۶۸٫۰۴٫۰۲۱[۱۷]
۲۵ یامچی ۲۷٬۸۷۷ یامچی گله بان ۱۰ ۵ ۱۰ ۱۳۷۴٫۰۵٫۰۸[۱۸]
۲۶ لیلان ۲۵٬۳۸۱ لیلان ۰ ۸ ۱۷ ۱۳۷۴٫۰۷٫۰۹[۱۹]
۲۷ گوگان ۲۴٬۸۷۳ تیمورلوگوگان ايستگاه راه اهن اذرشهرمعدن سرداراباد ۰ ۱ ۵ ۱۳۷۶٫۰۲٫۰۷[۲۰]
۲۸ کلیبر ۲۴٬۲۹۷ کلیبر ۴۰ ۷۸ ۱۱ ۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶[۴]
۲۹ تیکمه‌داش ۲۲٬۵۴۵ تیکمه‌داش ۱۷ ۶۹ ۸ ۱۳۶۸٫۱۲٫۰۹[۲۱]
۳۰ آبش‌احمد ۲۱٬۸۲۸ آبش‌احمد ۱۴ ۵۶ ۱۹ ۱۳۷۹٫۰۱٫۳۱[۲۲]
۳۱ سراجو ۲۱٬۶۳۱ خداجو ۱۵ ۵۹ ۱۵ ۱۳۷۳٫۱۰٫۱۸[۲۳]
۳۲ ترکمانچای ۲۱٬۳۸۷ ترکمانچای ايستگاه شيخ صفي ۳ ۳۲ ۱۴ ۱۳۴۸٫۰۲٫۲۱[۲۴]
۳۳ کندوان ۲۱٬۱۳۱ ترک ۶ ۵۹ ۲۰ ۱۳۶۸٫۰۴٫۰۲۱[۲۵]
۳۴ چاراویماق ۱۹٬۷۰۴ قره‌آغاج ۲۸ ۹۸ ۳ ۱۳۲۶٫۰۸٫۲۰[۲۶]
۳۵ تسوج ۱۸٬۸۴۲ تسوج تیل ۰ ۴ ۱۰ ۱۳۷۵٫۰۲٫۳۰[۲۷]
۳۶ قلعه‌چای ۱۷٬۰۰۷ جوان‌قلعه ۰ ۴ ۱۷ ۱۳۸۰٫۰۳٫۱۶[۲۸]
۳۷ خاروانا ۱۶٬۷۵۳ خاروانا ۷ ۲۷ ۱۶ ۱۳۶۸٫۰۴٫۰۲۱[۲۹]
۳۸ نظرکهریزی ۱۳٬۷۳۶ نظرکهریزی ايستگاه هشترود ۱۲ ۶۹ ۹ ۱۳۶۸٫۰۴٫۰۲۱[۳۰]
۳۹ هوراند ۱۳٬۰۰۸ هوراند ۱۷ ۴۱ ۴ ۱۳۲۳٫۰۸٫۲۳[۳۱]
۴۰ گرمادوز ۱۲٬۵۴۴ لاریجان ۰ ۲۴ ۱۳ ۱۳۸۹٫۰۹٫۰۷[۳۲]
۴۱ منجوان ۱۱٬۹۲۰ عاشقلو ۲۰ ۵۲ ۸ ۱۳۸۹٫۰۹٫۰۷[۳۳]
۴۲ ممقان ۱۱٬۸۹۲ ممقان ۰ ۰ ۰ ۱۳۸۱٫۱۲٫۱۸[۳۴]
۴۳ شادیان ۱۱٬۳۶۷ آغچه ریش ۱۴ ۵۹ ۸ ۱۳۷۹٫۰۶٫۱۶[۳۵]
۴۴ کاغذکنان ۱۰٬۷۲۹ آقکند ۱۰ ۵۴ ۵ ۱۳۲۲٫۱۰٫۲۱[۳۶]
۴۵ فندقلو ۹٬۸۳۳ تازه کند ۱۹ ۳۴ ۱۰ ۱۳۹۷٫۰۸٫۱۳[۳۷]
۴۶ خداآفرین ۸٬۵۳۱ خمارلو ۱۵ ۳۷ ۶ ۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶[۴]
۴۷ سیه‌رود ۸٬۰۰۶ سیه‌رود ۷ ۱۰ ۹ ۱۳۷۴٫۰۵٫۰۸[۳۸]
۴۸ چهاردانگه ۷٬۸۹۳ آق براز ۶ ۲۸ ۷ ۱۳۹۷٫۰۸٫۱۳[۳۹]

دهستان‌های با قابلیت ارتقا به بخش[ویرایش]

ردیف دهستان ها شهرها بخش جمعیت (۱۳۹۵) تعداد آبادی‌ها
۱ ابرغان سراب ۱۰۷۸۰ ۲۵
۲ سراجوی شمالی مراغه ۲۵۶۵۰ ۳۲
۳ رودقات صوفیان ۱۱۱۵۸ ۱۹
۴ اوجان شرقی • سهندآباد تیکمه‌داش ۱۰۵۳۰ ۴۲
۵ شبلی • قوریگل بستان‌آباد ۱۷۱۶۰ ۲۳
۶ شربیان شربیان • دوزدوزان مهربان ۱۲۵۸۷ ۸
۷ سیس سیس • علیشاه شبستر ۱۵۸۴۰ ۹
۸ گونی مرکزی شندآباد • خامنه • کوزه کنان • شرفخانه • داریان شبستر ۳۰۶۵۵ ۶
۹ بدوستان غربی اربطان خواجه ۱۶۲۴۲ ۲۴
۱۰ باروق زرنق • کلوانق • بخشایش هریس ۲۰۷۳۸ ۴
۱۱ زنوزق • هرزندات شرقی • هرزندات غربی زنوز مرند ۱۳۰۲۳ ۳۰
۱۲ شیخدرآباد • کله‌بوز شرقی • کله‌بوز غربی • قزل‌اوزن میانه ۱۲۳۷۱ ۵۰

منابع[ویرایش]

 1. «تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵». درگاه ملی آمار. دریافت‌شده در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۷.
 2. «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ خورشیدی». درگاه ملی آمار. دریافت‌شده در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۷.
 3. «تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵». درگاه ملی آمار. دریافت‌شده در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۷.
 4. ۴٫۰۰ ۴٫۰۱ ۴٫۰۲ ۴٫۰۳ ۴٫۰۴ ۴٫۰۵ ۴٫۰۶ ۴٫۰۷ ۴٫۰۸ ۴٫۰۹ ۴٫۱۰ ۴٫۱۱ [۱]
 5. [۲]
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ [۳]
 7. [۴]
 8. [۵]
 9. [۶]
 10. [۷]
 11. [۸]
 12. [۹]
 13. [۱۰]
 14. [۱۱]
 15. [۱۲]
 16. [۱۳]
 17. [۱۴]
 18. [۱۵]
 19. [۱۶]
 20. [۱۷]
 21. [۱۸]
 22. [۱۹]
 23. [۲۰]
 24. [۲۱]
 25. [۲۲]
 26. [۲۳]
 27. [۲۴]
 28. [۲۵]
 29. [۲۶]
 30. [۲۷]
 31. [۲۸]
 32. [۲۹]
 33. [۳۰]
 34. [۳۱]
 35. [۳۲]
 36. [۳۳]
 37. [۳۴]
 38. [۳۵]
 39. [۳۶]