فهرست انحلال‌پذیری مواد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

در این فهرست میزان انحلال پذیری برخی از ترکیبات معدنی در دماهای مختلف و در فشار 1 اتمسفر و در محلول آبی گزارش شده است.واحد سنجش انحلال پذیری در اینجا مقدار گرم ماده در 100 گرم آب است.

محتویات
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
نام ماده فرمول شیمیایی 0°C 10°C 15°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90° 100°C
Actinium(III) hydroxide Ac(OH)3 0.0021
آلومینیم کلرید AlCl3 43.9 44.9 45.8 46.6 47.3 48.1 48.6 49.0
آلومینیم فلورید AlF3 0.56 0.56 0.67 0.78 0.91 1.1 1.32 1.72
آلومینیم هیدروکسید Al(OH)3 0.0001
آلومینیم نیترات Al(NO3)3 60 66.7 73.9 81.8 88.7 96.0 106 120 132 153 160
Aluminium perchlorate Al(ClO4)3 122 128 133
آلومینیم سولفات Al2(SO4)3 31.2 33.5 36.4 40.4 45.8 52.2 59.2 66.2 73 80.8 89.0
آمونیاک (Unit:mL/mL) NH3 1176 900 702 565 428 333 252 188 138 100 88
آمونیوم استات NH4C2H3O2 102 143 204 311 533
آزید آمونیوم NH4N3 16 25.3 37.1
آمونیوم بنزوات NH4C7H5O2 19.6 21.3 83
بی‌کربنات آمونیوم NH4HCO3 11.9 16.1 21.7 28.4 36.6 59.2 109 dec
آمونیم برمید NH4Br 60.6 68.1 76.4 83.2 91.2 99.2 108 117 125 135 145
آمونیوم کربنات (NH4)2CO3.H2O 55.8 10 dec
آمونیوم کلرات NH4ClO3 28.7
آمونیوم کلرید NH4Cl 29.4 33.2 37.2 41.4 45.8 50.4 55.3 60.2 65.6 71.2 77.3
آمونیوم هگزاکلروپلاتینات (NH4)2PtCl6 0.289 0.374 0.499 0.637 0.815 1.44 2.16 2.61 3.36
Ammonium chromate (NH4)2CrO4 25 29.2 34 39.3 45.3 51.9 59.0 71.2 76.1
آمونیوم دی‌کرومات (NH4)2Cr2O7 18.2 25.5 35.6 46.5 58.5 71.4 86.0 115 156
Ammonium dihydrogen arsenate NH4H2AsO4 33.7 48.7 63.8 83 107 122
آمونیوم دی‌هیدروژن فسفات NH4H2PO4 22.7 39.5 37.4 46.4 56.7 69.0 82.5 98.6 118.3 142.8 173.2
آمونیوم فلورید NH4F 100
آمونیوم فلوئوروسیلیکات (NH4)2SiF6 12.28 16.41 18.6 25.0 31.6 35.4 40.4 44.9 75℃:48.1 61.0
آمونیوم فرمات NH4HCO2 102 143 204 311 533
Ammonium hydrogen phosphate (NH4)2HPO4 42.9 62.9 68.9 75.1 81.8 89.2 97.2 106 110 112 121
Ammonium hydrogen sulfate NH4HSO4 100
Ammonium hydrogen tartrate NH4HC4H4O6 1.88 2.7
Ammonium iodate NH4IO3 2.6 14.5
یدید آمونیوم NH4I 155 163 172 182 191 200 209 219 229 250
آمونیوم نیترات NH4NO3 118 150 192 242 297 344 421 499 580 740 871
Ammonium orthoperiodate (NH4)5IO6 2.7
آمونیوم اکسالات (NH4)2C2O4 2.2 3.21 4.45 6.09 8.18 10.3 14.0 22.4 27.9 34.7
آمونیوم پرکلرات NH4ClO4 11.56 16.4 20.85 30.58 39.05 48.19 57.01
آمونیوم پرمنگنات NH4MnO4 8.0 dec
Ammonium phosphate (NH4)3PO4 9.40 20.3 37.7
Ammonium selenate (NH4)2SeO4 96 105 115 126 143 192
آمونیوم سولفات (NH4)2SO4 70.6 73 75.4 78.1 81.2 84.3 87.4 94.1 103
آمونیوم آلومینیم سولفات NH4Al(SO4)2.12H2O 2.4 5.0 7.4 10.5 14.6 19.6 26.7 37.7 53.9 98.2 121
آمونیوم سولفیت (NH4)2SO3 47.9 54 60.8 68.8 78.4 104 144 150 153
Ammonium tartrate (NH4)2C4H4O6 45 55 63 70.5 76.5 86.9
آمونیم تیوسیانات NH4SCN 120 144 170 208 234 235 346
آمونیوم تیوسولفات (NH4)2S2O3 173 205 269
Ammonium vanadate NH4VO3 0.48 0.84 1.32 1.78 2.42 3.05 7.0
آنیلین C6H7N 3.6
آنتیموان تری‌فلوئورید SbF3 385 444 562 dec
Antimony sulfide Sb2S3 0.00018
آنتیموان تری‌کلرید SbCl3 602 910 1090 1370 1917 4531 dec
آرگون (Unit:mL/mL) Ar 0.056 0.0405 0.0336 0.0288 0.0252 0.0223
آرسنیک پنتاسولفید As2S5 0.0014
پناکسید آرسنیک As2O5 59.5 62.1 65.8 70.6 71.2 73.0 75.1 76.7
Arsenious sulfide As2S3 0.0004
آرسنیک تری‌اکسید As2O3 1.21 1.58 1.80 2.93 3.43 4.44 5.37 5.89 6.55 8.20
آرسین (Unit:mL/mL) AsH3 0.2

B[ویرایش]

Substance Formula 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90° 100°C
Barium acetate Ba(C2H3O2)2 58.8 62 72 75 78.5 77 75 74 74
Barium arsenate Ba3(AsO4)2 2.586E-09
آزید باریم Ba(N3)2 12.5 16.1 17.4 24.75
Barium bromate monohydrate Ba(BrO3)2.H2O 0.29 0.44 0.65 0.95 1.31 1.75 2.27 3.01 3.65 4.45 5.71
Barium bromide BaBr2 98 101 104 109 114 123 135 149
کربنات باریم BaCO3 0.001409
کلرات باریم Ba(ClO3)2 20.3 26.9 33.9 41.6 49.7 66.7 84.8 105
کلرید باریم BaCl2 31.2 33.5 35.8 38.1 40.8 46.2 52.5 55.8 59.4
Barium chlorite Ba(ClO2)2 43.9 44.6 45.4 47.9 53.8 66.6 80.8
کرومات باریم BaCrO4 0.0002775
Barium cyanide Ba(CN)2 80
Barium ferrocyanide Ba2Fe(CN)6 0.009732
فلورید باریم BaF2 0.159 0.16 0.161
Barium fluorosilicate BaSiF6 0.028
Barium formate Ba(HCO2)2 26.2 28 31.9 34 38.6 44.2 47.6 51.3
Barium hydrogen phosphate BaHPO4 0.013
Barium hydrogen phosphite BaHPO3 0.687
هیدروکسید باریم Ba(OH)2.8H2O 1.67 2.48 3.89 5.59 8.22 11.7 20.9 101
Barium iodate Ba(IO3)2 0.035 0.046 0.057 0.2
باریم یدید BaI2 182 201 223 250 264 291 301
Barium molybdate BaMoO4 0.006
باریم نیترات Ba(NO3)2 4.95 6.77 9.02 11.5 14.1 20.4 27.2 34.4
Barium nitrite Ba(NO2)2 50.3 60 72.8 102 151 222 261 325
اگزالات باریم BaC2O4.2H2O 0.003
اکسید باریم BaO 3.48 90.8
پرکلرات باریم Ba(ClO4)2 239 336 416 495 575 653
پرمنگنات باریوم Ba(MnO4)2 0.015
Barium pyrophosphate Ba2P2O7 0.009
Barium selenate BaSeO4 0.005
باریوم سولفات BaSO4 0.0002448 0.000285
سولفید باریم BaS 2.88 4.89 7.86 10.4 14.9 27.7 49.9 67.3 60.3
کربنات برلیم BeCO3 0.218
برلیم کلرید BeCl2 42 42
Beryllium molybdate BeMoO4 3.02
بریلیم نیترات Be(NO3)2 97 102 108 113 125 178
Beryllium oxalate BeC2O4.3H2O 63.5
Beryllium perchlorate Be(ClO4)2 147
Beryllium selenate BeSeO4.4H2O 49
سولفات برلیوم BeSO4 37 37.6 39.1 41.4 45.8 53.1 67.2 82.8
Bismuth arsenate BiAsO4 0.0007298
Bismuth hydroxide Bi(OH)3 2.868E-07
یدید بیسموت(III) BiI3 0.0007761
Bismuth phosphate BiPO4 1.096E-10
بیسموتینیت Bi2S3 1.561E-20
بوریک اسید H3BO3 2.52 3.49 4.72 6.23 8.08 10.27 12.97 15.75 19.10 23.27 27.53
بور تری‌اکسید B2O3 2.2
مونوکلرید برم BrCl 1.5

C[ویرایش]

Substance Formula 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90° 100°C
Cadmium arsenate Cd3(AsO4)2 0.000007091
Cadmium benzoate Cd(C7H5O2)2 2.81
Cadmium bromate Cd(BrO3)2 125
کادمیم برومید CdBr2 56.3 75.4 98.8 129 152 153 156 160
اتاویت CdCO3 0.00003932
Cadmium chlorate Cd(ClO3)2 299 308 322 348 376 455
کادمیم کلرید CdCl2 100 135 135 135 135 136 140 147
سیانید کادمیم Cd(CN)2 0.022
Cadmium ferrocyanide Cd2Fe(CN)6 0.00008736
کادمیم فلوئورید CdF2 4
Cadmium formate Cd(HCO2)2 8.3 11.1 14.4 18.6 25.3 59.5 80.5 85.2 94.6
هیدروکسید کادمیم Cd(OH)2 0.0002697
Cadmium iodate Cd(IO3)2 0.097
یدید کادمیم CdI2 78.7 84.7 87.9 92.1 100 111 125
کادمیم نیترات Cd(NO3)2 122 136 150 194 310 713
اکسالیک اسید CdC2O4.3H2O 0.006046
Cadmium perchlorate Cd(ClO4)2 180 188 195 203 221 243 272
Cadmium phosphate Cd3(PO4)2 6.235E-06
Cadmium selenate CdSeO4 72.5 68.4 64 58.9 55 44.2 32.5 27.2 22
کادمیوم سولفات CdSO4 75.4 76 76.6 78.5 81.8 66.7 63.1 60.8
کادمیم سولفید CdS 1.292E-12
تنگستات کادمیم CdWO4 0.04642
سزیم استات CsC2H3O2 1010
Caesium azide CsN3 307
Caesium bromate CsBrO3 0.21 3.66 4.53 5.3
برمید سزیم CsBr 108
Caesium chlorate CsClO3 3.8 6.2 9.5 13.8 26.2 45 58 79
سزیم کلرید CsCl 146 175 187 197 208 230 250 260 271
Caesium chromate Cs2CrO4 71.4
سزیم فلوئورید CsF 322
Caesium fluoroborate CsBF4 0.818
فرمات CsHCO2 335 381 450 694
Caesium iodate CsIO3 2.6
سزیم یدید CsI 44.1 58.5 76.5 96 124 150 190 205
سزیم نیترات CsNO3 9.33 14.9 23 33.9 47.2 83.8 134 163 197
Caesium oxalate Cs2C2O4 313
سزیم پرکلرات CsClO4 0.8 1 1.6 2.6 4 7.3 14.4 20.5 30
Caesium permanganate CsMnO4 0.228
Caesium selenate Cs2SeO4 244
سزیم سولفات Cs2SO4 167 173 179 184 190 200 210 215 200
استات کلسیم Ca(C2H3O2)2.2H2O 37.4 36 34.7 33.8 33.2 32.7 33.5 31.1 29.7
کلسیم آرسنات Ca3(AsO4)2 0.003629
Calcium azide Ca(N3)2 45
کلسیم بنزوئات Ca(C7H5O2)2.3H2O 2.32 2.45 2.72 3.02 3.42 4.71 6.87 8.55 8.7
کلسیم بی‌کربنات Ca(HCO3)2 16.1 16.6 17.1 17.5 17.9 18.4
کلسیم برومات Ca(BrO3)2 230
برمید کلسیم CaBr2 125 132 143 213 278 295 312
Calcium carbonate (Aragonite) CaCO3-Aragonite 0.0007753
Calcium carbonate (Calcite) CaCO3-Calcite 0.0006170
کلسیم کلرات Ca(ClO3)2 209
کلرید کلسیم CaCl2 59.5 64.7 74.5 100 128 137 147 154 159
کرومات کلسیم CaCrO4 4.5 2.25 1.83 1.49 0.83
مونوکلسیم فسفات Ca(H2PO4)2 1.8
کلسیم فلوئورید CaF2 0.008575
Calcium fluorosilicate CaSiF6 0.518
کلسیم فرمات Ca(HCO2)2 16.1 16.6 17.1 17.5 17.9 18.4
دی‌کلسیم فسفات CaHPO4 0.004303
کلسیم هیدروکسید Ca(OH)2 0.189 0.182 0.173 0.16 0.141 0.121 0.086 0.076
کلسیم یدات Ca(IO3)2 0.09 0.24 0.38 0.52 0.65 0.66 0.67 0.67
یدید کلسیم CaI2 64.6 66 67.6 70.8 74 78 81
Calcium molybdate CaMoO4 0.004099
کلسیم نیترات Ca(NO3)2 121.2
Calcium nitrate tetrahydrate Ca(NO3)2.4H2O 102 115 129 152 191 358 363
Calcium nitrite Ca(NO2)2.4H2O 63.9 84.5 104 134 151 166 178
کلسیم اگزالات CaC2O4 0.00067 0.0014
کلسیم اکسید CaO 5.7
Calcium perchlorate Ca(ClO4)2 188
پرمنگنات کلسیم Ca(MnO4)2 338
Calcium phosphate Ca3(PO4)2 0.002
Calcium selenate CaSeO4.2H2O 9.73 9.77 9.22 8.79 7.14
کلسیم سولفات CaSO4.2H2O 0.223 0.244 0.255 0.264 0.265 0.244 0.234 0.205
شئلیت CaWO4 0.002387
کربن دی‌اکسید CO2 0.1782
کربن مونوکسید CO 0.0026
Cerium(III) acetate Ce(C2H3O2)3 0.35
سریم(III) کلرید CeCl3 100
Cerium(III) hydroxide Ce(OH)3 0.0000943
Cerium(III) iodate Ce(IO3)3 0.123
Cerium(III) nitrate Ce(NO3)3 234
Cerium(III) phosphate CePO4 7.434E-11
Cerium(III) selenate Ce2(SeO4)3 39.5 37.2 35.2 33.2 32.6 13.7 4.6
Cerium(III) sulfate Ce2(SO4)3.2H2O 21.4 9.84 7.24 5.63 3.87
Cerium(IV) hydroxide Ce(OH)4 1.981E-09
Chromium(III) nitrate Cr(NO3)3) 108 124 130 152
Chromium(III) perchlorate Cr(ClO4)3 104 123 130
سولفات کروم(III) Cr2(SO4)3.18H2O 220
تری‌اکسید کروم CrO3 61.7 63 67
Cobalt(II) bromate Co(BrO3)2.6H2O 45.5
کبالت(II) برومید CoBr2 91.9 112 128 163 227 241 257
کبالت(II) کلرات Co(ClO3)2 135 162 180 195 214 316
کلرید کبالت(II) CoCl2 43.5 47.7 52.9 59.7 69.5 93.8 97.6 101 106
فلوئورید کبالت(II) CoF2 1.36
Cobalt(II) fluorosilicate CoSiF6.6H2 118
Cobalt(II) iodate Co(IO3)2.2H2O 1.02 0.9 0.88 0.82 0.73 0.7
یدید کبالت(II) CoI2 203
کبالت(II) نیترات Co(NO3)2 84 89.6 97.4 111 125 174 204 300
Cobalt(II) nitrite Co(NO2)2 0.076 0.24 0.4 0.61 0.85
اکسالات کبالت(II) CoC2O4.2H2O 2.6972E-9
Cobalt(II) perchlorate Co(ClO4)2 104
کبالت(II) سولفات CoSO4 25.5 30.5 36.1 42 48.8 55 53.8 45.3 38.9
کلرید مس(I) CuCl 0.0099
سیانید مس(I) CuCN 1.602E-09
اکسید مس(I) CuOH 8.055E-07
یدید مس(I) CuI 0.00001997
مس(۱) سولفید Cu2S 1.361E-15
Copper(I) thiocyanate CuSCN 8.427E-07
برمید مس(II) CuBr2 107 116 126 128 131
کربنات مس(II) CuCO3 0.0001462
Copper(II) chlorate Cu(ClO3)2 242
کلرید مس(II) CuCl2 68.6 70.9 73 77.3 87.6 96.5 104 108 120
Copper(II) chromate CuCrO4 0.03407
فلوئورید مس(II) CuF2 0.075
Copper(II) fluorosilicate CuSiF6 73.5 76.5 81.6 84.1 91.2 93.2
Copper(II) formate Cu(HCO2)2 12.5
مس(II) هیدروکسید Cu(OH)2 0.000001722
Copper(II) iodate Cu(IO3)2.2H2O 0.109
نیترات مس(II) Cu(NO3)2 83.5 100 125 156 163 182 208 222 247
Copper oxalate CuC2O4.2H2O 2.1627E-10
Copper(II) perchlorate Cu(ClO4)2 146
Copper(II) selenate CuSeO4 12 14.5 17.5 21 25.2 36.5 53.7
Copper(II) selenite CuSeO3 0.002761
مس(II) سولفات CuSO4.5H2O 23.1 27.5 32 37.8 44.6 61.8 83.8 114
مونوسولفید مس CuS 2.4E-17

D[ویرایش]

Substance Formula 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90° 100°C
Dysprosium(III) chromate Dy2(CrO4)3.10H2O 0.663

E[ویرایش]

Substance Formula 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90° 100°C
Erbium(III) hydroxide Er(OH)3 0.00001363
Erbium(III) sulfate Er2(SO4)3 13.79
Erbium(III) sulfate octahydrate Er2(SO4)3.8H2O 16.00 6.53
Europium(III) hydroxide Eu(OH)3 0.00001538
Europium(III) sulfate Eu2(SO4)3.8H2O 2.56

F-G[ویرایش]

Substance Formula 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90° 100°C
فروکتوز C6H12O6 375.0 538.0
گالیم(III) هیدروکسید Ga(OH)3 8.616E-09
Gallium oxalate Ga2(C2O4)3.42O 0.4
Gallium selenate Ga2(SeO4)3.16H2O 18.1
D-Glucose C6H12O6 49
Gold(III) chloride AuCl3 68
Gold(V) oxalate Au2(C2O4)5 0.258

H[ویرایش]

Substance Formula 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90° 100°C
Hafnium(III) hydroxide Hf(OH)3 0.000450305
Hafnium(IV) hydroxide Hf(OH)4 0.000004503
هلیم He 0.6
Holmium(III) hydroxide Ho(OH)3 0.00002519
Holmium(III) sulfate Ho2(SO4)3.8H2O 8.18 6.1 4.52
هیدروژن کلرید HCl 81 75 70 65.5 61 57.5 53 50 47 43 40
سولفید هیدروژن H2S 0.33

I[ویرایش]

Substance Formula 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90° 100°C
برمید ایندیم(III) InBr3 571
کلرید ایندیم(III) InCl3 210 212
فلوئورید ایندیم(III) InF3 11.2
Indium(III) hydroxide In(OH)3 3.645E-08
Indium(III) iodate In(IO3)3 0.067
سولفید ایندیم(III) In2S3 2.867E-14
برمید آهن(II) FeBr2 101 109 117 124 133 144 168 176 184
سیدریت FeCO3 0.00006554
کلرید آهن(II) FeCl2 49.7 59 62.5 66.7 70 78.3 88.7 92.3 94.9
Iron(II) fluorosilicate FeSiF6.6H2O 72.1 74.4 77 84 88 100
هیدروکسید آهن(II) Fe(OH)2 0.00005255
Iron(II) nitrate Fe(NO3)2.6H2O 113 134
اکسالات آهن(II) FeC2O4.2H2O 0.008
Iron(II) perchlorate Fe(ClO4)2.6H2O 299
فروس سولفات FeSO4.7H2O 28.8 40 48 60 73.3 101 79.9
Iron(III) arsenate FeAsO4 1.47E-09
کلرید آهن(III) FeCl3.6H2O 74.4 91.8 107
فلوئورید آهن(III) FeF3 0.091
آهن(III) اکسید-هیدروکسید Fe(OH)3 2.097E-09
Iron(III) iodate Fe(IO3)3 0.36
آهن(III) نیترات Fe(NO3)3.9H2O 112 138 175
Iron(III) perchlorate Fe(ClO4)3 289 368 422 478 772
سولفات آهن(III) Fe2(SO4)3.9H2O 440

L[ویرایش]

Substance Formula 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90° 100°C
لاکتوز C12H22O11 8
Lanthanum(III) acetate La(C2H3O2)3.H2O 16.9
Lanthanum(III) bromate La(BrO3)3 98 120 149 200
Lanthanum(III) iodate La(IO3)3 0.04575
Lanthanum(III) molybdate La2(MoO4)3 0.002473
Lanthanum(III) nitrate La(NO3)3 100 136 168 247
Lanthanum(III) selenate La2(SeO4)3 50.5 45 45 45 45 18.5 5.4 2.2
Lanthanum(III) sulfate La2(SO4)3 3 2.72 2.33 1.9 1.67 1.26 0.91 0.79 0.68
Lanthanum(III) tungstate La2(WO4)3.3H2O 6.06
استات سرب(II) Pb(C2H3O2)2 19.8 29.5 44.3 69.8 116
آزید سرب(II) Pb(N3)2 0.0249
Lead(II) bromate Pb(BrO3)2 7.92
برمید سرب(II) PbBr2 0.45 0.63 0.86 1.12 1.5 2.29 3.32 3.86 4.55
کربنات سرب PbCO3 0.00007269
Lead(II) chlorate Pb(ClO3)2 144
کلرید سرب(II) PbCl2 0.67 0.82 1 1.2 1.42 1.94 2.54 2.88 3.2
کرومات سرب(II) PbCrO4 0.0000171
Lead(II) ferrocyanide PbFe(CN)6 0.0005991
فلورید سرب(II) PbF2 0.04634
Lead(II) fluorosilicate PbSiF6 190 222 403 428 463
Lead(II) hydrogen phosphate PbHPO4 0.0003457
Lead(II) hydrogen phosphite PbHPO3 0.02187
هیدروکسید سرب(II) Pb(OH)2 0.0001615
Lead(II) iodate Pb(IO3)2 0.0024
سرب(II) یدید PbI2 0.044 0.056 0.069 0.09 0.124 0.193 0.294 0.42
Lead(II) molybdate PbMoO4 0.00001161
سرب(II) نیترات Pb(NO3)2 37.5 46.2 54.3 63.4 72.1 91.6 111 133
Lead(II) oxalate PbC2O4 0.0006495
Lead(II) perchlorate Pb(ClO4)2.3H2O 440
Lead(II) selenate PbSeO4 0.0131
سولفات سرب(II) PbSO4 0.003836
سرب(II) سولفید PbS 6.767E-13
Lead(II) tartrate PbC4H4O6 0.0025
تیوسیانات سرب(II) Pb(SCN)2 0.553
Lead(II) thiosulfate PbS2O3 0.0202
Lead(II) tungstate PbWO4 0.02838
دی‌اکسید سرب Pb(OH)4 7.229E-11
لیتیم استات LiC2H3O2 31.2 35.1 40.8 50.6 68.6
لیتیم آزید LiN3 61.3 64.2 67.2 71.2 75.4 86.6 100
Lithium benzoate LiC7H5O2 38.9 41.6 44.7 53.8
Lithium bicarbonate LiHCO3 5.74
Lithium bromate LiBrO3 154 166 179 198 221 269 308 329 355
برمید لیتیم LiBr 143 147 160 183 211 223 245 266
لیتیوم کربنات Li2CO3 1.54 1.43 1.33 1.26 1.17 1.01 0.85 0.72
کلرات لیتیم LiClO3 241 283 372 488 604 777
لیتیم کلرید LiCl 69.2 74.5 83.5 86.2 89.8 98.4 112 121 128
Lithium chromate Li2CrO4.2H2O 142
Lithium dichromate Li2Cr2O7.2H2O 151
Lithium dihydrogen phosphate LiH2PO4 126
لیتیم فلورید LiF 0.27 0.135
Lithium fluorosilicate Li2SiF6.2H2O 73
Lithium formate LiHCO2 32.3 35.7 39.3 44.1 49.5 64.7 92.7 116 138
Lithium hydrogen phosphite Li2HPO3 4.43 9.97 7.61 7.11 6.03
Lithium hydroxide LiOH 12.7 12.7 12.8 12.9 13.0 13.3 13.8 15.3 17.5
لیتیم یدید LiI 151 157 165 171 179 202 435 440 481
مولیبدات لیتیم Li2MoO4 82.6 79.5 79.5 78 73.9
لیتیم نیترات LiNO3 53.4 60.8 70.1 138 152 175
نیتریت لیتیم LiNO2 70.9 82.5 96.8 114 133 177 233 272 324
Lithium oxalate Li2C2O4 8
لیتیم پرکلرات LiClO4 42.7 49 56.1 63.6 72.3 92.3 128 151
Lithium permanganate LiMnO4 71.4
لیتیم آهن فسفات Li3PO4 0.039
Lithium selenide Li2Se 57.7
Lithium selenite Li2SeO3 25 23.3 21.5 19.6 17.9 14.7 11.9 11.1 9.9
سولفات لیتیم Li2SO4 36.1 35.5 34.8 34.2 33.7 32.6 31.4 30.9
Lithium tartrate Li2C4H4O6 42 31.8 27.1 26.6 27.2 29.5
Lithium thiocyanate LiSCN 114 131 153
Lithium vanadate LiVO3 2.5 4.82 6.28 4.38 2.67
Lutetium(III) hydroxide Lu(OH)3 0.00001164
Lutetium(III) sulfate Lu2(SO4)3.8H2O 57.9

M[ویرایش]

Substance Formula 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90° 100°C
استات منیزیم Mg(C2H3O2)2 56.7 59.7 53.4 68.6 75.7 118
منیزیم بنزوئات Mg(C7H5O2)2.H2O 5
Magnesium bromate Mg(BrO3)2.6H2O 58
برمید منیزیم MgBr2 98 99 101 104 106 112 125
منیزیم کربنات MgCO3 0.039
کلرات Mg(ClO3)2 114 123 135 155 178 242 268
کلرید منیزیم MgCl2 52.9 53.6 54.6 55.8 57.5 61 66.1 69.5 73.3
Magnesium chromate MgCrO4.7H2O 137
منیزیم فلورید MgF2 0.007325
Magnesium fluorosilicate MgSiF6 26.3 30.8 34.9 44.4
Magnesium formate Mg(HCO2)2 14 14.2 14.4 14.9 15.9 17.9 20.5 22.2 22.9
منیزیوم هیدروکساید Mg(OH)2 0.0009628
Magnesium iodate Mg(IO3)2 7.2 8.6 10 11.7 15.2 15.5 15.6
منیزیم یدید MgI2 120 140 173 186
Magnesium molybdate MgMoO4 13.7
نیترات منیزیم Mg(NO3)2 62.1 66 69.5 73.6 78.9 78.9 91.6 106
Magnesium oxalate MgC2O4 0.104
منیزیم پرکلرات Mg(ClO4)2 49.6
Magnesium phosphate Mg3(PO4)2 0.0002588
Magnesium selenate MgSeO4 20 30.4 38.3 44.3 48.6 55.8
Magnesium selenite MgSeO3 0.05454
منیزیم سولفات MgSO4 22 28.2 33.7 38.9 44.5 54.6 55.8 52.9 50.4
Magnesium thiosulfate MgS2O3 50
مالتوز C12H22O11 108
D-Mannose C6H12O6 248
برمید منگنز(II) MnBr2 127 136 147 157 169 197 225 226 228
کربنات منگنز(II) MnCO3 0.00004877
کلرید منگنز(II) MnCl2 63.4 68.1 73.9 80.8 88.5 109 113 114 115
Manganese(II) ferrocyanide Mn2Fe(CN)6 0.001882
فلوئورید منگنز(II) MnF2 10.6 0.67 0.44 0.48
Manganese(II) fluorosilicate MnSiF6.6H2O 140
Manganese(II) hydroxide Mn(OH)2 0.0003221
نیترات منگنز(II) Mn(NO3)2 102 118 139 206
Manganese(II) oxalate MnC2O4.2H2O 0.02 0.024 0.028 0.033
سولفات منگنز(II) MnSO4 52.9 59.7 62.9 62.9 60 53.6 45.6 40.9 35.3
Mercury(I) azide Hg2(N3)2 0.02727
برمید جیوه(I) Hg2Br2 0.000001352
Mercury(I) carbonate Hg2CO3 4.351E-07
کلرید جیوه (I) Hg2Cl2 0.00003246
Mercury(I) chromate Hg2CrO4 0.002313
Mercury(I) cyanide Hg2(CN)2 2.266E-12
Mercury(I) perchlorate Hg2(ClO4)2) 282 325 407 455 499 541 580
سولفات جیوه(I) Hg2SO4 0.04277
استات جیوه(II) Hg(C2H3O2)2 25
Mercury(II) benzoate Hg(C7H5O2)2.2O 1.1
Mercury(II) bromate Hg(BrO3)2.2H2O 0.08
برمید جیوه(II) HgBr2 0.3 0.4 0.56 0.66 0.91 1.68 2.77 4.9
Mercury(II) chlorate Hg(ClO3)2 25
کلرید جیوه(II) HgCl2 3.63 4.82 6.57 8.34 10.2 16.3 30 61.3
سیانید جیوه(II) Hg(CN)2 9.3
Mercury(II) iodate Hg(IO3)2 0.002372
یدید جیوه(II) HgI2 0.006
Mercury(II) oxalate HgC2O4 0.011
سولفید جیوه HgS 2.943E-25
Mercury(II) thiocyanate Hg(SCN)2 0.063

N[ویرایش]

Substance Formula 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90° 100°C
Neodymium(III) acetate Nd(C2H3O2)3.H2O 26.2
Neodymium(III) bromate Nd(BrO3)3 43.9 59.2 75.6 95.2 116
کلرید نئودیمیوم(III) NdCl3 96.7 98 99.6 102 105
Neodymium(III) molybdate Nd2(MoO4)3 0.0019
Neodymium(III) nitrate Nd(NO3)3 127 133 142 145 159 211
Neodymium(III) selenate Nd2(SeO4)3 45.2 44.6 41.8 39.9 39.9 43.9 7 3.3
Neodymium(III) sulfate Nd2(SO4)3 13 9.7 7.1 5.3 4.1 2.8 2.2 1.2
استات نیکل(II) Ni(C2H3O2)2
Nickel(II) bromate Ni(BrO3)2.6H2O 28
برمید نیکل(II) NiBr2 113 122 131 138 144 153 154 155
کربنات نیکل(II) NiCO3 0.0009643
Nickel(II) chlorate Ni(ClO3)2 111 120 133 155 181 221 308
کلرید نیکل(II) NiCl2 53.4 56.3 66.8 70.6 73.2 81.2 86.6 87.6
فلوئورید نیکل(II) NiF2 2.55 2.56 2.56 2.59
Nickel(II) iodate Ni(IO3)2 0.74 0.062 1.43
یدید نیکل(II) NiI2 124 135 148 161 174 184 187 188
نیکل(II) نیترات Ni(NO3)2 79.2 94.2 105 119 158 187 188
Nickel oxalate NiC2O4.2H2O 3.9811E-10
Nickel(II) perchlorate Ni(ClO4)2 105 107 110 113 117
Nickel(II) pyrophosphate Ni2P2O7 0.001017
سولفات نیکل(II) NiSO4.6H2O 44.4 46.6 49.2 55.6 64.5 70.1 76.7
Nitric oxide NO 0.0056
نیتروژن تری‌فلورید نیتروژن تری‌فلورید
Nitrous oxide N2O 0.112

O[ویرایش]

Substance Formula 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90° 100°C
اکسیژن at a partial pressure of 21 kPa O2 0.00146 0.00113 0.00091 0.00076 0.00065
اکسالیک اسید H2C2O4·2H2O 4.96 8.51 13.3 19.9 30.1 62.1 118 168

P[ویرایش]

Substance Formula 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90° 100°C
Palladium(II) hydroxide Pd(OH)2 4.106E-10
Palladium(IV) hydroxide Pd(OH)4 5.247E-14
فنول C6H5OH 8.3 miscible
Platinum(II) hydroxide Pt(OH)2 3.109E-11
برمید پلاتین(IV) PtBr4 1.352E-07
فلوئورید پلوتونیم(III) PuF3 0.0003144
تترافلوئورید پلوتونیم PuF4 0.0003622
Plutonium(IV) iodate Pu(IO3)4 0.07998
Polonium(II) sulfide PoS 2.378E-14
پتاسیم استات KC2H3O2 216 233 256 283 324 350 381 398
آرسنات سدیم K3AsO4 19
Potassium azide KN3 41.4 46.2 50.8 55.8 61 106
پتاسیم بنزوات KC7H5O2 65.8 70.7 76.7 82.1
پتاسیم برومات KBrO3 3.09 4.72 6.91 9.64 13.1 22.7 34.1 49.9
پتاسیم برمید KBr 53.6 59.5 65.3 70.7 75.4 85.5 94.9 99.2 104
Potassium hexabromoplatinate K2PtBr6 1.89
پتاسیم کربنات K2CO3 105 109 111 114 117 121.2 127 140 148 156
پتاسیم کلرات KClO3 3.3 5.2 7.3 10.1 13.9 23.8 37.5 46 56.3
پتاسیم کلرید KCl 28 31.2 34.2 37.2 40.1 42.6 45.8 51.3 53.9 56.3
پتاسیم کرومات K2CrO4 56.3 60 63.7 66.7 67.8 70.1 74.5
پتاسیوم سیانید KCN 50
پتاسیم دی‌کرومات K2Cr2O7 4.7 7 12.3 18.1 26.3 34 45.6 73
Potassium dihydrogen arsenate KH2AsO4 19
مونوپتاسیم فسفات KH2PO4 14.8 18.3 22.6 28 35.5 41 50.2 70.4 83.5
پتاسیم فری‌سیانید K3Fe(CN)6 30.2 38 46 53 59.3 70 91
پتاسیم فروسیانید K4Fe(CN)6 14.3 21.1 28.2 35.1 41.4 54.8 66.9 71.5 74.2
پتاسیوم فلورید KF 44.7 53.5 94.9 108 138 142 150
پتاسیم فرمات KHCO2 313 337 361 398 471 580 658
بی‌کربنات پتاسیم KHCO3 22.5 27.4 33.7 39.9 47.5 65.6
Potassium hydrogen phosphate K2HPO4 150
بی‌سولفات پتاسیم KHSO4 36.2 48.6 54.3 61 76.4 96.1 122
پتاسیم بی تارتارات KHC4H4O6 0.6 6,2
پتاسیم هیدروکسید KOH 95.7 103 112 126 134 154 178
پتاسیم یدات KIO3 4.6 6.27 8.08 10.3 12.6 14 18.3 24.8 32.3
پتاسیم یدید KI 128 136 144 153 162 176 192 198 206
شوره KNO3 22.4 47 47 61.6 77 84 103.4 114.6 124.6 133 141
پتاسیم نیتریت KNO2 279 292 306 320 329 348 376 390 410
اگزالات K2C2O4 25.5 31.9 36.4 39.9 43.8 53.2 63.6 69.2 75.3
پتاسیم پرکلرات KClO4 0.76 1.06 1.68 2.56 3.73 7.3 13.4 17.7 22.3
پتاسیم پریدات KIO4 0.17 0.28 0.42 0.65 1 2.1 4.4 5.9
پتاسیم پرمنگنات KMnO4 2.83 4.31 6.34 9.03 12.6 16.9 22.1
پتاسیم پرسولفات K2S2O8 4.7
Potassium phosphate K3PO4 81.5 92.3 108 133
Potassium selenate K2SeO4 107 109 111 113 115 119 121 122
سولفات پتاسیم K2SO4 7.4 9.3 11.1 13 14.8 18.2 21.4 22.9 24.1
پتاسیم تترافنیل‌بورات KBC24H20 0.000018
تیوسیانات پتاسیم KSCN 177 198 224 255 289 372 492 571 675
Potassium thiosulfate K2S2O3 96 155 175 205 238 293 312
Potassium tungstate K2WO4 51.5
Praseodymium(III) acetate Pr(C2H3O2)3.H2O 32
Praseodymium(III) bromate Pr(BrO3)3 55.9 73 91.8 114 144
کلرید پرازئودیمیم(III) PrCl3 104
Praseodymium(III) molybdate Pr2(MoO4)3 0.0015
Praseodymium(III) nitrate Pr(NO3)3 112 162 178
سولفات پرازئودیمیم Pr2(SO4)3 19.8 15.6 12.6 9.89 2.56 5.04 3.5 1.1 0.91

R[ویرایش]

Substance Formula 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90° 100°C
رادیم کلرید RaCl2 19.6
Radium iodate Ra(IO3)2 0.04
Radium nitrate Ra(NO3)2 12
Radium sulfate RaSO4 0.00021
پرالترین C18H32O16.5H2O 14
Rubidium acetate RbC2H3O2 86
Rubidium bromate RbBrO3 3.6 5.1
روبیدیم برمید RbBr 90 99 108 119 132 158
Rubidium chlorate RbClO3 2.1 3.1 5.4 8 11.6 22 38 49 63
روبیدیوم کلرید RbCl 77 84 91 98 104 115 127 133 143
Rubidium chromate Rb2CrO4 62 67.5 73.6 78.9 85.6 95.7
Rubidium dichromate Rb2Cr2O7 5.9 10 15.2 32.3
فلوئورید روبیدیم RbF 300
Rubidium fluorosilicate Rb2SiF6 0.157
Rubidium formate RbHCO2 443 554 614 694 900
Rubidium hydrogen carbonate RbHCO3 110
روبیدیم هیدروکسید RbOH 180
Rubidium iodate RbIO3 1.96
روبیدیم یدید RbI 144
نیترات روبیدیم RbNO3 19.5 33 52.9 81.2 117 200 310 374 452
پرکلرات روبیدیم RbClO4 1.09 1.19 1.55 2.2 3.26 6.27 11 15.5 22
Rubidium periodate RbIO4 0.648
Rubidium selenate Rb2SeO4 159
Rubidium sulfate Rb2SO4 37.5 42.6 48.1 53.6 58.5 67.5 75.1 78.6 81.8

S[ویرایش]

Substance Formula 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90° 100°C
Samarium acetate Sm(C2H3O2)3.3H2O 15
Samarium bromate Sm(BrO3)3 34.2 47.6 62.5 79 98.5
Samarium chloride SmCl3 92.4 93.4 94.6 96.9
Samarium sulfate Sm2(SO4)3.8H2O 2.7 3.1
Scandium oxalate Sc2(C2O4)3.6H2O 0.006
Scandium sulfate Sc2(SO4)3.5H2O 54.6
سیلیسیم دی‌اکسید SiO2 0.012
استات نقره AgC2H3O2 0.73 0.89 1.05 1.23 1.43 1.93 2.59
آزید نقره AgN3 0.0007931
برمات نقره AgBrO3 0.11 0.16 0.23 0.32 0.57 0.94 1.33
نقره برمید AgBr 0.00001328
کربنات نقره Ag2CO3 0.003489
کلرات نقره AgClO3 10.4 15.3 20.9 26.8
نقره کلرید AgCl 0.0001923 0.000052
Silver chlorite AgClO2 0.248
کرومات نقره Ag2CrO4 0.002157
سیانید نقره AgCN 1.467E-07
Silver dichromate Ag2Cr2O7 0.159
Silver fluoride AgF 85.9 120 172 190 203
نقره نیترات AgNO3 122 167 216 265 311 440 585 652 733
اگزالات نقره Ag2C2O4 .00327
نقره(I) اکسید Ag2O .0012
پرکلرات نقره AgClO4 455 484 525 594 635 793
پرمنگنات نقره AgMnO4 0.9
نقره سولفات Ag2SO4 0.57 0.7 0.8 0.89 0.98 1.15 1.3 1.36 1.41
Silver vanadate AgVO3 0.01462
سدیم استات NaC2H3O2 36.2 40.8 46.4 54.6 65.6 139 153 161 170
آزید سدیم NaN3 38.9 39.9 40.8
سدیم بنزوئیک اسید NaC7H5O2 66
سدیم برمات NaBrO3 24.2 30.3 36.4 42.6 48.8 62.6 75.7 90.8
سدیم برمید NaBr 80.2 85.2 90.8 98.4 107 118 120 121 121
سدیم کربنات Na2CO3 7 12.5 21.5 39.7 49 46 43.9 43.9
سدیم کلرات NaClO3 79.6 87.6 95.9 105 115 137 167 184 204
سدیم کلرید NaCl 35.65 35.72 35.89 36.09 36.37 36.69 37.04 37.46 37.93 38.47 38.99
سدیم کرومات Na2CrO4 31.7 50.1 84 88 96 115 125 126
سدیم سیانید NaCN 40.8 48.1 58.7 71.2 dec
سدیم دی‌کرومات Na2Cr2O7 163 172 183 198 215 269 376 405 415
مونوسدیم فسفات NaH2PO4 56.5 69.8 86.9 107 133 172 211 234
سدیم فلوئورید NaF 3.66 4.06 4.22 4.4 4.68 4.89 5.08
سدیم فرمات HCOONa 43.9 62.5 81.2 102 108 122 138 147 160
جوش شیرین NaHCO3 7 8.1 9.6 11.1 12.7 16
سدیم هیدروکسید NaOH 98 109 119 129 174
سدیم یدات NaIO3 2.48 4.59 8.08 10.7 13.3 19.8 26.6 29.5 33
سدیم یدید NaI 159 167 178 191 205 257 295 302
سدیم مولیبدات Na2MoO4 44.1 64.7 65.3 66.9 68.6 71.8
سدیم نیترات NaNO3 73 80.8 87.6 94.9 102 122 148 180
سدیم نیتریت NaNO2 71.2 75.1 80.8 87.6 94.9 111 133 160
سدیم اگزالات Na2C2O4 2.69 3.05 3.41 3.81 4.18 4.93 5.71 6.5
سدیم پرکلرات NaClO4 167 183 201 222 245 288 306 329
سدیم پریدات NaIO4 1.83 5.6 10.3 19.9 30.4
سدیم پرمنگنات NaMnO4 90
سدیم فسفات Na3PO4 4.5 8.2 12.1 16.3 20.2 20.9 60 68.1 77
تتراسدیوم پیروفسفات Na4P2O7 2.26
سلنات سدیم Na2SeO4 13.3 25.2 26.9 77 81.8 78.6 74.8 73 72.7
سدیم سولفات Na2SO4 4.9 9.1 19.5 40.8 48.8 45.3 43.7 42.7 42.5
سدیم تیو سولفات Na2S2O3 71.5 73 77.6 90.8 97.2
Strontium acetate Sr(C2H3O2)2 37 42.9 41.1 39.5 38.3 36.8 36.1 36.2 36.4
Strontium bromate Sr(BrO3)2.H2O 30.9 41
استرانسیم برمید SrBr2 85.2 93.4 102 112 123 150 182 223
Strontium chlorate SrClO3 175
کلرید استرانسیم SrCl2 43.5 47.7 52.9 58.7 65.3 81.8 90.5 101
Strontium chromate SrCrO4 0.085 0.090
استرانسیم فلوئورید SrF2 0.00012
Strontium formate Sr(HCO2)2 9.1 10.6 12.7 15.2 17.8 25 31.9 32.9 34.4
هیدروکسید استرانسیم Sr(OH)2.8H2O 0.91 1.25 1.77 2.64 3.95 8.42 20.2 44.5 91.2
Strontium iodate Sr(IO3)2 0.19 0.35
استرانسیم یدید SrI2 165 178 192 218 270 365 383
Strontium molybdate SrMoO4 0.01107
استرانسیم نیترات Sr(NO3)2 39.5 52.9 69.5 88.7 89.4 93.4 96.9 98.4
Strontium selenate SrSeO4 0.656
سولفات استرانسیم SrSO4 0.0113 0.0129 0.0132 0.0138 0.0141 0.0131 0.0116 0.0115
Strontium thiosulfate SrS2O3.5H2O 2.5
Strontium tungstate SrWO4 0.0003957
ساکارز C12H22O11 181.9 190.6 201.9 216.7 235.6 259.6 288.8 323.7 365.1 414.9 476.0
گوگرد دی‌اکسید SO2 9.4

T[ویرایش]

Substance Formula 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90° 100°C
Terbium bromate Tb(BrO3)3.9H2O 66.4 89.7 117 152 198
Terbium sulfate Tb2(SO4)3.8H2O 3.56
آزید تالیوم TlN3 0.171 0.236 0.364
Thallium(I) bromate TlBrO3 0.306
برمید تالیوم(I) TlBr 0.022 0.032 0.048 0.068 0.097 0.117
کربنات تالیم(I) Tl2CO3 5.3
Thallium(I) chlorate TlClO3 2 3.92 12.7 36.6 57.3
Thallium(I) cyanide TlCN 16.8
تالیم(I) فلوئورید TlF 78
Thallium(I) hydrogen carbonate TlHCO3 500
هیدروکسید تالیم(I) TlOH 25.4 29.6 35 40.4 49.4 73.3 106 126 150
Thallium(I) iodate TlIO3 0.06678
یدید تالیوم(I) TlI 0.002 0.006 0.015 0.035 0.07 0.12
Thallium(I) nitrate TlNO3 3.9 6.22 9.55 14.3 21 46.1 110 200 414
Thallium(I) oxalate Tl2C2O4 1.83
Thallium(I) perchlorate TlClO4 6 8.04 13.1 19.7 28.3 50.8 81.5
Thallium(I) phosphate Tl3PO4 0.15
Thallium(I) pyrophosphate Tl4P2O7 40
Thallium(I) selenate Tl2SeO4 2.17 2.8 8.5 10.8
سولفات تالیم(I) Tl2SO4 2.73 3.7 4.87 6.16 7.53 11 14.6 16.5 18.4
Thallium(I) vanadate TlVO3 0.87
تترافلورید توریم ThF4.4H2O 0.914
Thorium(IV) iodate Th(IO3)4 0.03691
Thorium(IV) nitrate Th(NO3)4 186 187 191
Thorium(IV) selenate Th(SeO4)2.9H2O 0.65
Thorium(IV) sulfate Th(SO4)2.9H2O 0.74 0.99 1.38 1.99 3
برمید قلع(II) SnBr2 85
کلرید قلع(II) SnCl2 84
فلوئورید قلع(II) SnF2 30
یدید قلع(II) SnI2 0.99 1.17 1.42 2.11 3.04 3.58 4.2
سولفات قلع(II) SnSO4 18.9
ترهالوز C12H22O11 68.9

U[ویرایش]

Substance Formula 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90° 100°C
اورانیل استات UO2(C2H3O2)2.2H2O 7.69
اورانیل کلرید UO2Cl2 320
اورانیل فرمات UO2(HCO2)2.H2O 7.2
Uranyl iodate UO2(IO3)2.H2O 0.124
اورانیل نیترات UO2(NO3)2 98 107 122 141 167 317 388 426 474
Uranyl oxalate UO2C2O4 0.45 0.5 0.61 0.8 1.22 1.94 3.16
اورانیل سولفات UO2SO4.3H2O 21
اوره CO(NH2)2 108 167 251 400 733

V[ویرایش]

Substance Formula 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90° 100°C
اکسید وانادیم(V) V2O5 0.8

X[ویرایش]

Substance Formula 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90° 100°C
زنون Xe 24.1ml 11.9ml25 8.4ml 7.12ml
گزیلوز C5H10O5 117

Y[ویرایش]

Substance Formula 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90° 100°C
سولفات ایتربیم Yb2(SO4)3 44.2 37.5 22.2 17.2 10.4 6.4 5.8 4.7
Yttrium(III) acetate Y(C2H3O2)3.4H2O 9.03
Yttrium(III) bromate Y(BrO3)3.9H2O 168
برمید ایتریم(III) YBr3 63.9 75.1 87.3 101 116 123
کلرید ایتریم(III) YCl3 77.3 78.1 78.8 79.6 80.8
فلوئورید ایتریم(III) YF3 0.005769
Yttrium(III) nitrate Y(NO3)3 93.1 106 123 143 163 200
Yttrium(III) sulfate Y2(SO4)3 8.05 7.67 7.3 6.78 6.09 4.44 2.89 2.2

Z[ویرایش]

Substance Formula 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90° 100°C
استات روی Zn(C2H3O2)2 30
برمید روی ZnBr2 389 446 528 591 618 645 672
اسمیت زونیت ZnCO3 0.00004692
روی کلرات Zn(ClO3)2 145 152 209 223
کلرید روی ZnCl2 342 353 395 437 452 488 541 614
سیانید روی Zn(CN)2 0.058
فلورید روی ZnF2 1.6
Zinc formate Zn(HCO2)2 3.7 4.3 6.1 7.4 11.8 21.2 28.8 38
Zinc iodate Zn(IO3)2.2H2O 0.07749
یدید روی ZnI2 430 432 445 467 490 510
نیترات روی Zn(NO3)2 98 138 211
Zinc oxalate ZnC2O4.2H2O 1.38E-9
Zinc permanganate Zn(MnO4)2 33.3
روی سولفات ZnSO4 41.6 47.2 53.8 61.3 70.5 75.4 71.1 60.5
Zinc sulfite ZnSO3.2H2O 0.16
Zinc tartrate ZnC4H4O6 0.022 0.041 0.06 0.104 0.59
فلوئورید زیرکونیم(IV) ZrF4 1.32
سولفات زیرکونیم(IV) Zr(SO4)2.4H2O 52.5

منابع[ویرایش]

  • Chemicalc v4.0 - a software that includes data on solubility
  • [۱] Learning, Food resources
  • [۲] Kaye and Laby Online
  • [۳] Chemfinder.com