فهرست شهرهای استان چهارمحال و بختیاری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پراکندگی شهرهای استان چهارمحال و بختیاری در شهرستانهای یازده گانه

استان چهارمحال و بختیاری در حال حاضر مشتمل بر ۴۳ شهر است. جمعیت شهرهای استان چهارمحال و بختیاری در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵خورشیدی[۱] بدین شرح است. رتبه شهرها در این جدول صرفاً با در نظر گرفتن نقاط شهری محاسبه شده است. چنانچه رتبه کلی (با احتساب نقاط روستایی) متفاوت باشد، رتبه مذکور درون پرانتز ذکر شده است.

ردیف نام شهر شهرستان جمعیت سال ۱۳۸۵ جمعیت سال ۱۳۹۰ جمعیت سال ۱۳۹۵ رتبه شهرستان تغییر
۱ شهرکرد شهرکرد ۱۴۸٬۴۶۴ ۱۵۹٬۷۷۵ ۱۹۰٬۴۴۱ ۱ ۱۵۹٬۷۷۵ ۱۹۰٬۴۴۱ −۱۶٫۱۰٪
۲ بروجن بروجن ۴۹٬۰۷۷ ۵۲٬۶۹۴ ۵۷٬۰۷۱ ۱ ۵۲٬۶۹۴ ۵۷٬۰۷۱ −۷٫۶۷٪
۳ لردگان لردگان ۲۲٬۷۲۸ ۳۵٬۲۷۶ ۴۰٬۵۲۸ ۱ ۳۵٬۲۷۶ ۴۰٬۵۲۸ −۱۲٫۹۶٪
۴ فرخ‌شهر شهرکرد ۲۸٬۹۲۰ ۳۰٬۰۳۶ ۳۱٬۷۳۹ ۲ ۳۰٬۰۳۶ ۳۱٬۷۳۹ −۵٫۳۷٪
۵ فارسان فارسان ۲۶٬۲۱۹ ۲۸٬۰۱۳ ۳۰٬۵۰۴ ۱ ۲۸٬۰۱۳ ۳۰٬۵۰۴ −۸٫۱۷٪
۶ هفشجان شهرکرد ۲۰٬۰۴۲ ۲۰٬۸۴۷ ۲۱٬۳۵۲ ۳ ۲۰٬۸۴۷ ۲۱٬۳۵۲ −۲٫۳۷٪
۷ جونقان فارسان ۱۴٬۶۶۰ ۱۴٬۸۰۰ ۱۴٬۴۳۳ ۲ ۱۴٬۸۰۰ ۱۴٬۴۳۳ +۲٫۵۴٪
۸ سامان سامان ۱۴٬۷۷۷ ۱۵٬۳۲۷ ۱۴٬۱۹۲ ۱ ۱۵٬۳۲۷ ۱۴٬۱۹۲ +۸٫۰۰٪
۹ فرادنبه بروجن ۱۲٬۶۹۷ ۱۳٬۱۳۹ ۱۳٬۳۱۷ ۲ ۱۳٬۱۳۹ ۱۳٬۳۱۷ −۱٫۳۴٪
۱۰ بن بن ۱۱٬۶۹۹ ۱۱٬۷۵۵ ۱۲٬۹۷۱ ۱ ۱۱٬۷۵۵ ۱۲٬۹۷۱ −۹٫۳۷٪
۱۱ شهرکیان شهرکرد - - ۱۲٬۹۴۸ ۴ -
۱۲ سورشجان شهرکرد - - ۱۲٬۳۰۸ ۵ -
۱۳ بلداجی بروجن - - ۱۱٬۹۸۰ ۳ -
۱۴ باباحیدر فارسان - - ۱۱٬۲۰۲ ۳ -
۱۵ اردل اردل - - ۱۰٬۱۱۳ ۱ -
۱۶ نقنه بروجن - - ۹٬۹۲۳ ۴ -
۱۷ پردنجان فارسان - - ۸٬۶۹۹ ۴ -
۱۸ شلمزار کیار - - ۶٬۸۹۹ ۱ -
۱۹ گندمان بروجن - - ۶٬۲۹۱ ۵ -
۲۰ گهرو کیار - - ۶٬۲۶۳ ۲ -
۲۱ گوجان فارسان - - ۶٬۱۷۹ ۵ -
۲۲ طاقانک شهرکرد - - ۶٬۱۷۰ ۶ -
۲۳ ناغان کیار - - ۶٬۱۲۵ ۳ -
۲۴ سردشت لردگان - - ۵٬۶۹۱ ۲ (۳) -
۲۵ سودجان شهرکرد - - ۵٬۵۸۱ ۷ -
۲۶ سفیددشت بروجن - - ۵٬۴۷۱ ۶ -
۲۷ آلونی خانمیرزا - - ۵٬۲۴۸ ۱ -
۲۸ دستنا کیار - - ۵٬۱۴۳ ۴ -
۲۹ چلیچه فارسان - - ۴٬۹۴۵ ۶ -
۳۰ فیل آباد فارسان - - ۴۶۵۶ ۷ -
۳۱ وردنجان بن - - ۴٬۴۵۶ ۲ -
۳۲ کاج اردل - - ۴٬۲۷۷ ۲ -
۳۳ نافچ شهرکرد - - ۴٬۰۵۹ ۸ -
۳۴ مال‌خلیفه فلارد - - ۴٬۰۲۴ ۳ -
۳۵ دشتک اردل - - ۴٬۰۱۶ ۳ -
۳۶ هارونی شهرکرد - - ۳٬۶۰۱ ۹ -
۳۷ چلگرد کوهرنگ - - ۲٬۹۸۹ ۱ -
۳۸ هوره سامان - - ۲۸۲۹ ۲ -
۳۹ یانچشمه بن - - ۲۲۲۴ ۳ -
۴۰ سرخون اردل - - ۲٬۱۳۱ ۴ (۵) -
۴۱ بازفت کوهرنگ - - ۱٬۵۱۹ ۲ (۳) -
۴۲ منج لردگان - - ۱٬۴۹۲ ۴ -
۴۳ صمصامی کوهرنگ - - ۱٬۲۰۳ ۳ (۵) -

سایر مراکز عمده جمعیتی استان[ویرایش]

فهرست روستاهای استان با جمعیت بیش از ۳٬۰۰۰ نفر. رتبه شهرستان، با احتساب کلیه نقاط شهری و روستایی وارد شده است:

ردیف نام روستا شهرستان جمعیت سال ۱۳۸۵ جمعیت سال ۱۳۹۰ جمعیت سال ۱۳۹۵ رتبه شهرستان تغییر
۱ فجربرآفتاب لردگان - - ۶٬۸۹۵ ۲ -
۲ فیل آباد فارسان - - ۴٬۶۵۶ ۷ -
۳ ده چشمه فارسان - - ۴٬۵۱۰ ۸ -
۴ دهنو میلاس سفلی لردگان - - ۴٬۱۳۳ ۴ -
۵ کران فارسان - - ۴٬۰۴۹ ۹ -
۶ شوراب صغیر سامان - - ۳٬۲۹۴ ۲ -
۷ باغ انار میلاس لردگان - - ۳٬۱۳۲ ۷ -

شهرها[ویرایش]

نام شهر لقب و شهرت نقش شهری
شهرکرد بام ایران مرکزی
بروجن مهد فرهنگ و ادب [نیازمند منبع] فرهنگی و ترانزیتی
هفشجان مهد تمدن ۹۰۰۰ ساله، دارالمومنین ایران[نیازمند منبع]، پایتخت صنعت جوش ایران تاریخی
شهرکیان پایتخت تاریخ و تمدن ۱۰ هزارساله[۲] باستانی
سامان پایتخت شکوفه‌های بهاری گردشگری
لردگان نگین سبز سرزمین بختیاری [نیازمند منبع] ترانزیتی

در سرشماری ۱۳۳۵ خورشیدی (نوامبر ۱۹۵۶)، جمعیت مناطق بالای ۵۰۰۰ نفر منطقه چهارمحالِ استان اصفهان که در قالب شهرستان شهرکرد و بختیاری بود بدین شرح است؛[۳] و نکته جالب تر آنکه شهرهای لردگان و فارسان از شهرهای بزرگ فعلی استان چهارمحال و بختیاری به حد نصاب جمعیت ۵ هزار نفر نرسیدند. فارسان، ۴۱۸۶ نفر و لردجان (لردگان) ۹۵۱ نفر جمعیت داشته است! این مقایسه به خوبی بیانگر رشد شدید شهرهای شهرکرد و لردگان، متوازن شهرهای بروجن، فرخ‌شهر و فارسان و متوسط هفشجان دارد.

ردیف نقطه مسکونی حدنصاب شهری (سرشماری ۱۳۳۵) جمعیت
۱ شهر (شهرکرد) ۱۵٬۴۷۶
۲ بروجن ۱۱٬۷۴۶
۳ قهفرخ (فرخ‌شهر) ۸٬۸۲۹
۴ هفتخان (هفشجان) ۶٬۵۷۳
۵ جونقان ۵٬۶۹۸
۶ بِن ۵٬۰۵۴

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. «نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵». مرکز آمار ایران.
  2. «قدیمی ترین سکونتگاه بشر».
  3. گزارش مشروح سرشماری حوزه چهارمحال، وزرات کشور، مرداد ماه ۱۳۳۸