فهرست شهرداران کرمانشاه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کرمانشاه از زمان ساخت بلدیه تاکنون 62 شهردار داشته.

فهرست شهرداران شهر کرمانشاه از زمان ساختن بلدیه تا کنون:

منابع[ویرایش]

شماره نام از سال تا سال سمت
01 امیرمجلل دولتشاهی 1236 1238 شهردار بلدیه
02 عبدالله خان بیگلربیگی 1238 1290 شهردار بلدیه
03 ابوالفتح میرزا دولتشاهی 1290 1292 شهردار بلدیه
04 اسدالله خان بیگلربیگی 1292 1299 شهردار بلدیه
05 مهندس حسن شقاقی مهندس الملک 1299 1300 شهردار بلدیه
06 اسدالله خان بیگلربیگی 1300 1301 شهردار
07 علی فتوحی 1301 1303 شهردار
08 ابراهیمی 1303 1305 شهردار
09 اسدالله خان فزونی (امیرممتاز) 1305 1308 شهردار
10 ابراهیم معتمد درخشان 1308 1309 شهردار
11 نصرت الله خان مستشاری 1309 1311 شهردار
12 یاور فروهر 1311 1313 شهردار
13 عبدالله میرزا جهانسوزی 1313 1314 شهردار
14 میرزا مسعود خان وداد 1314 1316 شهردار
15 حسنعلی اشرفی 1315 1317 شهردار
16 تقی مدحت 1317 1318 شهردار
17 اسکندر آوشید 1318 1319 شهردار
18 محمدرضا رسولی 1319 1321 شهردار
19 حسام الدین عارفی 1321 1322 شهردار
20 مرتضی ابوذر 1322 1323 شهردار
21 علی اصغر محمدی 1323 1324 شهردار
22 کاظم شریفی 1324 1326 شهردار
23 عباس صدر 1326 1327 شهردار
24 جهانسوز خاقانی 1327 1328 شهردار
25 علیرضا بهزادی 1328 1330 شهردار
26 عباس استقامت 1330 1331 شهردار
27 محمدعلی ملک 1332 1332 شهردار
28 احمد مختار 1332 1333 شهردار
29 موسی آروند 1333 1334 شهردار
30 مهندس مهدی رئوفی 1334 1336 شهردار
31 سرهنک محمدهمایون دولتشاهی 1336 1338 شهردار
32 علی اصغر تیموری 1339 1339 شهردار
33 امان الله کیهان 1339 1342 شهردار
34 علی سلیمانی 1342 1343 شهردار
35 دکتر علی قلی جهانسوز 1343 1347 شهردار
36 مهندس جهانشاه پالیزبان 1347 1348 شهردار
37 امان الله کیهان 1349 1350 شهردار
38 سیدآقا هاشمی 1350 1352 شهردار
39 مهندس کرم علی اسدیان 1353 1354 شهردار
40 مهندس شاهپور امید 1354 1356 شهردار
41 سید مجتبی حبیبی 1356 1357 شهردار
42 ابراهیم اقبال 1357 1358 شهردار
43 مهندس محمد علی مکفی 1358 1361 شهردار
44 مجتبی تغابن 1361 1363 شهردار
45 مجید غفوری 1364 1368 شهردار
46 مجتبی تغابن 1368 1369 شهردار
47 محمد بیژن آفریدون 1369 1371 شهردار
48 بهنام خشنودی 1371 1376 شهردار
49 مهندس علی اصغر میرزایی 1376 1378 شهردار
50 مهندس مهرداد سالاری 1378 1379 شهردار
51 سید عبدالعلی کیمیایی 1379 1379 شهردار
52 مهندس رضا ریاحی 1379 1381 شهردار
53 مهرداد سالاری 1381 1382 شهردار
54 بهروز همّتی 1382 1383 شهردار
55 دکتر مجتبی یزدانی 1383 1386 شهردار
56 دکتر حمیدرضا صارمی 1386 1388 شهردار
57 دکتر منوچهر فخری 1388 1390 شهردار
58 دکتر پیمان قربانی 1390 1393 شهردار
59 دکتر عبدالرضا شعبانی 1394 1395 شهردار
60 مهندس آرش رضایی 1395 1397 شهردار
61 دکتر سعید طلوعی 1397 1400 شهردار
62 دکتر نادر نوروزی 1400 تاکنون شهردار