درجه‌های نیروهای مسلح ایران

صفحه نیمه‌حفاظت‌شده
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از درجه‌های ارتش ایران)

درجه‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به درجات نظامی مرسوم در نیروهای مسلح ایران اشاره دارد، که از ۳ سازمان نظامی شامل: ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. درجه‌های ارتش به ۴ نیرو شامل: نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی پدافند هوایی و نیروی دریایی، درجه‌های سپاه به دو بخش (نیروی زمینی و نیروی هوافضا در یک بخش و نیروی دریایی به عنوان بخش دوم) هم‌چنین درجه‌های ناجا تقسیم می‌گردد.

ترتیب و تطبیق درجات میان نیروها

درجه‌های ارتش ایران
نیروها
زمینی و هوایی دریایی
ارتشبد دریابد
سپهبد دریاسالار
سرلشکر دریابان
سرتیپ دریادار
سرتیپ دوم دریادار دوم
سرهنگ ناخدا یکم
سرهنگ دوم ناخدا دوم
سرگرد ناخدا سوم
سروان ناوسروان
ستوان ۳، ۲ و ۱ ناوبان ۳، ۲ و ۱
استوار ۲ و ۱ ناواستوار ۲ و ۱
گروهبان ۳، ۲ و ۱ مهناوی ۳، ۲ و ۱
سرجوخه سرناوی
سرباز ۲ و ۱ ناوی ۲ و ۱
سرباز ناوی
درجه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نیروها
نیروهای زمینی،
هوافضا و قدس
نیروی دریایی
ارتشبد پاسدار دریابد پاسدار
سپهبد پاسدار دریاسالار پاسدار
سرلشکر پاسدار دریابان پاسدار
سرتیپ پاسدار دریادار پاسدار
سرتیپ دوم پاسدار دریادار دوم پاسدار
سرهنگ پاسدار ناوسالار یکم پاسدار
سرهنگ دوم پاسدار ناوسالار دوم پاسدار
سرگرد پاسدار ناوسالار سوم پاسدار
سروان پاسدار ناوسروان پاسدار
ستوان یکم پاسدار ناوبان یکم پاسدار
ستوان دوم پاسدار ناوبان دوم پاسدار
ستوان سوم پاسدار ناوبان سوم پاسدار
رزم‌دار یکم پاسدار ناودار یکم پاسدار
رزم‌دار دوم پاسدار ناودار دوم پاسدار
رزم‌آور یکم پاسدار ناویار یکم پاسدار
رزم‌آور دوم پاسدار ناویار دوم پاسدار
رزم‌آور سوم پاسدار ناویار سوم پاسدار
رزم‌یار سرناوی
سرباز ناوی


تا پیش از انقلاب اسلامی ایران، درجه ارتشبدی، معادل دریابد در نیروی دریایی بوده‌است.[۱] ترتیب درجات ژاندارمری کل کشور مانند درجات نیروی زمینی است به استثناء سرباز و سرباز یکم که در ژاندارمری، ژاندارم یکم نامیده می‌شود.[۲] واژهٔ خطاب امرا تا اواخر دههٔ ۱۳۷۰ تیمسار بود.

حداقل مدت توقف در درجات

بنا بر بند ب - ماده ۳۲ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوبه ۲۹ آبان ۱۳۵۸ حداقل مدت توقف در درجات سربازی تا ستوانیار یکمی به شرح زیر بود:[۳]

از سربازی به سرباز یکمی ۶ ماه
از سربازی یکمی به سرجوخگی ۶ ماه
از سرجوخگی به گروهبان سومی ۱ سال
از گروهبان سومی به گروهبان دومی ۳ سال
از گروهبان دومی به گروهبان یکمی ۳ سال
از گروهبان یکمی به استوار دومی ۴ سال
از استوار دومی به استوار یکمی ۴ سال
از استوار یکمی به ستوانیار سومی ۴ سال
از ستوانیار سومی به ستوانیار دومی ۴ سال
از ستوانیار دومی به ستوانیار یکمی ۴ سال
تبصره - حداقل توقف در درجات از سرجوخگی تا گروهبان دومی (داخل در ژاندارمری در صورتی که آموزشگاه دیده نباشند)، یک برابر و نیم مدت‌های مذکور در این ماده بود.

برابرهای قدیمی

در دورهٔ پادشاهی پهلوی با برپایی فرهنگستان زبان فارسی نام‌های درجه‌های ارتشی نیز دگرگون شد. پس از تشکیل قشون متحدالشکل به سال ۱۳۰۰، درجات و مناصب سابق لغو و درجات جدید به این شرح تعیین گردید:[۴]

 1. به درجات سرهنگ تمام و بالاتر سردار گویند
 2. تابین اول ارشد بند که دو الی چهار ردیف است.
 3. سرجوقه که رئیس یک جوقه‌است و از دو الی چهار بند تشکیل می‌شود.
 4. وکیل راست و چپ که که اولی رئیس جوقه‌های اول و دوم (نیم رسد اول) و دومی رئیس جوقه‌های سوم و چهارم (نیم رسد دوم) است.
 5. وکیل اول کارهای کلی گروهان را عهده‌دار است.
 6. نایب که رئیس یک رسد است و از دو الی چهار جوقه تشکیل می‌شود.
 7. سلطان رئیس گروهان است که از دو الی چهار رسد تشکیل می‌شود.
 8. یاور فرمانده گردان است که از دو الی چهار گروهان تشکیل می‌شود.
 9. سرهنگ رئیس فوج است که از دو الی چهار گردان تشکیل می‌شود.
 10. سرتیپ رئیس تیپ است که از دو الی چهار فوج تشکیل می‌شود.
 11. امیرلشکر فرمانده لشکر است که حداقل از دو تیپ پیاده، یک تیپ سوار و توپخانه لشکری تشکیل می‌شود.
 12. سپهبد رئیس سپاه است که مرکب است از دو الی سه لشکر که باهم در عملیات شرکت کنند.
 13. کلیه سپاه ایران تحت امر فرمانده کل قشون قرار می‌گیرد.

پس از تشکیل فرهنگستان ایران در فروردین ماه ۱۳۱۴، واژه‌های جدیدی برای ارتش برگزیده شد و از همان سال استعمال آن‌ها در واحدهای نظامی اجباری شد.[۵] در جدول زیر برابرهای امروزی و قدیمی این درجات می‌آید:[۶]

درجه‌های جدید و قدیم ارتش ایران
امروزی اوایل دوره رضاشاه
سپهبد سپهبد(اواخر دوره)
سرلشکر امیر لشکر
سرتیپ سرتیپ
سرهنگ سرهنگ
سرهنگ دوم نایب‌سرهنگ
سرگرد یاور
سروان سلطان
ستوان یکم نایب اول
ستوان دوم نایب دوم
ستوان سوم نایب سوم
استوار یکم معین نایب درجه یک
استوار دوم معین نایب درجه دو
سرگروهبان وکیل اول
گروهبان دوم وکیل راست
گروهبان سوم وکیل چپ
سرجوخه سرجوقه
سرباز یکم تابین اول
سربازدوم تابین دوم
سرباز تابین

درجه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران

درجه‌های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نزاجا)

IRI.Army Ground Force Seal.svg
درجه‌های امیران و افسران نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
ارتشبد سپهبد سرلشگر سرتیپ سرتیپ دوم سرهنگ سرهنگ دوم سرگرد سروان ستوان یکم ستوان دوم ستوان سوم
Arteshbod.png
Sepahbod.png
Sarlashgar.png
Sartip.png
Sartip 2.png
Sarhang 1.png
Sarhang 2.png
Sargord.png
Sarvan.png
Sotvan 1.png
Sotvan 2.png
Sotvan 3.png
سردوشی های دانشجویان افسری نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
افسر دانشجوی سال چهارم افسر دانشجوی سال سوم افسر دانشجوی سال دوم افسر دانشجوی سال اول
04.IRIA-4thY-SO.svg
03.IRIA-3rdY-SO.svg
02.IRIA-2ndY-SO.svg
01.IRIA-1stY-SO.svg
درجه‌های درجه‌داران و سربازان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
استوار یکم استوار دوم گروهبان یکم گروهبان دوم گروهبان سوم سرجوخه سرباز یکم سرباز دوم سرباز
Ostovar 1-k.png
Ostovar 2-c.png
Goruhban 1-k.png
Goruhban 2-c.png
Goruhban 3-k.png
Sarjukhe-c.png
Sarbaz 1-k.png
Sarbaz 2-c.png
Sarbaz -k.png

درجه‌های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نهاجا)

IRI.Army Air Force Seal.svg
درجه‌های امیران و افسران نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
ارتشبد سپهبد سرلشگر سرتیپ سرتیپ دوم سرهنگ سرهنگ دوم سرگرد سروان ستوان یکم ستوان دوم ستوان سوم
21- ارتشبد--IRIAF.png
20- سپهبد--IRIAF.png
19- سرلشگر--IRIAF.png
18- سرتیپ--IRIAF.png
17- سرتیپ دوم--IRIAF.png
16- سرهنگ--IRIAF.png
15- سرهنگ دوم--IRIAF.png
14- سرگرد--IRIAF.png
13- سروان--IRIAF.png
12- ستوان یکم--IRIAF.png
11- ستوان دوم--IRIAF.png
10- ستوان سوم--IRIAF.png
سردوشی های دانشجویان افسری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
افسر دانشجوی سال چهارم افسر دانشجوی سال سوم افسر دانشجوی سال دوم افسر دانشجوی سال اول
04. IRIAF-4Y-OC.svg
03. IRIAF-3Y-OC.svg
02. IRIAF-2Y-OC.svg
01. IRIAF-1Y-OC.svg
درجه‌های درجه‌داران و سربازان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
استوار یکم استوار دوم گروهبان یکم گروهبان دوم گروهبان سوم سرجوخه سرباز یکم سرباز دوم سرباز
9- استوار يكم--IRIAF.png
8- استوار دوم--IRIAF.png
7- گروهبان يكم--IRIAF.png
6- گروهبان دوم--IRIAF.png
5- گروهبان سوم--IRIAF.png
4- سرجوخه--IRIAF.png
3- سرباز یکم--IRIAF.png
2- سرباز دوم--IRIAF.png
1- سرباز--IRIAF.png

درجه‌های نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (پداجا)

Seal of the Islamic Republic of Iran Air Defense Force.svg
درجه‌های امیران و افسران نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
ارتشبد سپهبد سرلشگر سرتیپ سرتیپ دوم سرهنگ سرهنگ دوم سرگرد سروان ستوان یکم ستوان دوم ستوان سوم
21- IRIADF-Gen.png
20- IRIADF-LTG.png
19- IRIADF-MG.png
18- IRIADF-BG.png
17- IRIADF-BG2.png
16- IRIADF-COL.png
15- IRIADF-LTC.png
14- IRIADF-MAJ.png
13- IRIADF-CPT.png
12- IRIADF-1LT.png
11- IRIADF-2LT.png
10- IRIADF-3LT.png
سردوشی های دانشجویان افسری نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
افسر دانشجوی سال چهارم افسر دانشجوی سال سوم افسر دانشجوی سال دوم افسر دانشجوی سال اول
04.IRIADF-4thY-SO.svg
03.IRIADF-3rdY-SO.svg
02.IRIADF-2ndY-SO.svg
01.IRIADF-1stY-SO.svg
درجه‌های درجه‌داران و سربازان نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
استوار یکم استوار دوم گروهبان یکم گروهبان دوم گروهبان سوم سرجوخه سرباز یکم سرباز دوم سرباز
9- IRIADF-CSM.png
8- IRIADF-SGM.png
7- IRIADF-SFC.png
6- IRIADF-SSG.png
5- IRIADF-Sgt.png
4- IRIADF-Cpl.png
3- IRIADF-PFC.png
2- IRIADF-PV2.png
1- IRIADF-PV1.png

درجه‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا)

IRI.Navy Seal.svg
درجه‌های امیران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
دریابد دریاسالار دریابان دریادار دریادار دوم
21-Daryabod.png
20-Daryasalar.png
19-Daryaban.png
18-Daryadar.png
17-Daryadar 2.png
درجه‌های افسران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
ناخدا یکم ناخدا دوم ناخدا سوم ناوسروان ناوبان یکم ناوبان دوم ناوبان سوم
16-Nakhoda 1.png
15-Nakhoda 2.png
14-Nakhoda 3.png
13-Navsarvan.png
12-Navban 1.png
11-Navban 2.png
10-Navban 3.png
سردوشی های دانشجویان افسری نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
افسر دانشجوی سال چهارم افسر دانشجوی سال سوم افسر دانشجوی سال دوم افسر دانشجوی سال اول
04.IRIN-4thY-SO.svg
03.IRIN-3rdY-SO.svg
02.IRIN-2ndY-SO.svg
01.IRIN-1stY-SO.svg
درجه‌های درجه‌داران و سربازان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
ناواستوار یکم ناواستوار دوم مهناوی یکم مهناوی دوم مهناوی سوم سرناوی ناوی یکم ناوی دوم ناوی
9-IRIN-MCPO.svg
8-IRIN-SCPO.svg
7-IRIN-CPO.svg
6-IRIN-PO1.svg
5-IRIN-PO2.svg
4-IRIN-PO3.svg
3-IRIN-SN.svg
2-IRIN-SA.svg
1-IRIN-SR.svg

درجه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

Seal of the Army of the Guardians of the Islamic Revolution.svg
درجه‌های فرماندهان - سرداران و افسران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ارتشبد پاسدار /دریابد پاسدار سپهبد پاسدار / دریاسالار پاسدار سرلشگر پاسدار/ دریابان پاسدار سرتیپ پاسدار/ دریادار پاسدار سرتیپ دوم پاسدار/ دریادار دوم پاسدار سرهنگ پاسدار/ ناوسالار یکم پاسدار سرهنگ دوم پاسدار/ ناوسالار دوم پاسدار سرگرد پاسدار/ ناوسالار سوم پاسدار سروان پاسدار/ ناوسروان پاسدار ستوان یکم پاسدار/ ناوبان یکم پاسدار ستوان دوم پاسدار/ ناوبان دوم پاسدار ستوان سوم پاسدار/ ناوبان سوم پاسدار
21- Arteshbod-IRGC.png
20- Sepahbod-IRGC.png
19- Sarlashgar-IRGC.png
18- Sartipp-IRGC.png
17- Sartipp 2nd-IRGC.png
16- Sarhang-IRGC.png
15- Sarhang 2nd-IRGC.png
14- Sargord-IRGC.png
13- Sarvan-IRGC.png
12- Sotvan 1st-IRGC.png
11- Sotvan 2nd-IRGC.png
10- Sotvan 3rd-IRGC.png
سردوشی‌های دانشجویان افسری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
افسر دانشجوی سال چهارم پاسدار افسر دانشجوی سال سوم پاسدار افسر دانشجوی سال دوم پاسدار افسر دانشجوی سال اول پاسدار
04.IRGC-4thY-SO.svg
03.IRGC-3rdY-SO.svg
02.IRGC-2ndY-SO.svg
01.IRGC-1stY-SO.svg
درجه‌های درجه‌داران و سربازان وظیفهٔ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
رزم‌دار یکم/ ناودار یکم رزم‌دار دوم/ ناودار دوم رزم‌آور یکم/ ناویار یکم رزم‌آور دوم/ ناویار دوم رزم‌آور سوم/ ناویار سوم رزم‌یار/ سرناوی سرباز یکم/ ناوی یکم سرباز دوم/ ناوی دوم سرباز/ ناوی
9- Razmdar 1st-IRGC.png
8- Razmdar 2nd-IRGC.png
7- Razmavar 1st-IRGC.png
6- Razmavar 2nd-IRGC.png
5- Razmavar 3rd-IRGC.png
4- Razmyar-IRGC.png
3- Sarbaz 1st-IRGC.png
2- Sarbaz 2nd-IRGC.png
1- Sarbaz-IRGC.png

درجه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

درجه‌های سرداران و افسران ناجا
ارتشبد سپهبد سرلشگر سرتیپ سرتیپ دوم سرهنگ سرهنگ دوم سرگرد سروان ستوان یکم ستوان دوم ستوان سوم
20-Arteshbod-Naja.svg
19-Sepahbod - Naja.png
18-Sarlashgar - Naja.png
17-Sartip - Naja.png
16-Sartip 2 - Naja.svg
15-Sarhang - Naja.png
14-Sarhang 2 - Naja.png
13-Sargord - Naja.png
12-Sarvan - Naja.png
11-Sotvan 1 - Naja.png
10-Sotvan 2 - Naja.png
9-Sotvan 3 - Naja.png
سردوشی‌های دانشجویان افسری ناجا
افسر دانشجوی سال چهارم افسر دانشجوی سال سوم افسر دانشجوی سال دوم افسر دانشجوی سال اول
04.IRIP-4thY-SO.svg
03.IRIP-3rdY-SO.svg
02.IRIP-2ndY-SO.svg
01.IRIP-1stY-SO.svg
درجه‌های درجه‌داران کادر ناجا
استوار یکم استوار دوم گروهبان یکم گروهبان دوم گروهبان سوم
NAJA Ostovar 1.png
NAJA Ostovar 2.png
NAJA Groohban 1.png
NAJA Groohban 2.png
NAJA Groohban 3.png
درجه‌های درجه‌داران وظیفه و سربازان ناجا
استوار یکم استوار دوم گروهبان یکم گروهبان دوم گروهبان سوم سرجوخه سرباز یکم سرباز دوم سرباز
8-Ostovar 1 - Naja.png
7-Ostovar 2 - Naja.png
6-Grouhban 1 - Naja.png
5-Grouhban 2 - Naja.png
4-Grouhban 3 - Naja.png
3-Sarjukhe - Naja.png
2-sarbaz 1 - Naja.png
1-sarbaz 1 - Naja.png
0-Sarbaz 0 - Naja.png

درجه های یگان حفاظت جنگلها و زندانها

درجه‌های یگان حفاظت جمهوری اسلامی ایران
محافظ محافظ یکم محافظ دوم حافظ حافظ یکم حافظ دوم حافظ سوم سرپاسیار یکم سرپاسیار دوم پاسیار یکم پاسیار دوم
11.IRIJPU - Mohafez.png 10.IRIJPU - Mohafez-Yekom.png 9.IRIJPU - Mohafez-Dovvom.png 8.IRIJPU - Hafez.png 7.IRIJPU - Hafez-Yekom.png 6.IRIJPU - Hafez-Dovvom.png 5.IRIJPU - Hafez-Sevvom.png 4.IRIJPU - SarPasyar-Yekom.png 3.IRIJPU - SarPasyar-Dovvom.png 2.IRIJPU - Pasyar-Yekom.png 1.IRIJPU - Pasyar-Dovvom.png

جستارهای وابسته


پانویس

 1. قانون استخدام نیروهای مسلح ارتش شاهنشاهی مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶
 2. همان.
 3. سامانه قوانین و مقررات: حافظه قوانین[پیوند مرده]، بازدید: مارس ۲۰۰۹.
 4. مجله قشون، شماره ۳، مورخ ۱۶ برج حوت، ص ۴ و ۵
 5. دکتر باقر عاقلی، رضاشاه و قشون متحدالشکل، چاپ پنجم ۱۳۸۶ (ISBN 964-6895-05-0) نشر نامک، ص ۳۳۵.
 6. برابرها از: گاهنامهٔ پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی. پاریس: سازمان چاپ و انتشارات سهیل، ص۱۶.

منابع

 • دادگستری جمهوری اسلامی ایران، مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸، تصویب‌نامه‌ها، ص۲۷۹.
 • ویکی‌پدیای انگلیسی، نسخه ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۶.
 • فرهنگ همراه پیشرو آریانپور، انگلیسی-فارسی.