پایگاه مقاومت بسیج

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از حوزه مقاومت بسیج)

پایگاه مقاومت بسیج بخشی از سلسله مراتب سازمان مقاومت بسیج مستقر در محلات و مساجد است که وظیفه حفاظت و حراست از دستاورد های انقلاب در حیطه اختیارات و محدوده سرزمینی خود دارد. پایگاه مقاومت بسیج زیر مجموعه حوزه مقاومت بسیج میباشد و همگی زیر مجموعه ناحیه مقاومت بسیج می‌باشند.

وظایف[ویرایش]

شورا و معاونین[ویرایش]

 • فرمانده پایگاه

راهبرد، تصمیم گیری، سازماندهی و صدور فرمان در چهارچوب قانون و اساسنامه وهمینطور ابلاغیه های سپاه در راستای ماموریت های مُحَولِه.

معرفی شورا و معاونین پایگاه از جمله تصمیمات نخست یک فرمانده پایگاه میباشد.


 • جانشین پایگاه

تصمیم‌گیری صدور فرمان و امضاء جانشین حکم واحد با شخص فرمانده رده دارد. وظایف فرماندهی پایگاه در صورت غیبت ویا ناتوانی شخص فرمانده بر عهده جانشین میباشد.

 • فرمانده دسته رزمی

راهبرد، تصمیم گیری، سازماندهی و صدور فرمان در چهارچوب ضوابط پایگاه و اساسنامه وهمینطور ابلاغیه های فرمانده گردان (مستقر در حوزه) در راستای ماموریت های محوله از جمله: تور ایست و بازرسی، گشت های محله محور (رضویون)، مقابله با تجمعات غیرقانونی و اغتشاشات میباشد. دسته رزمی در صورت افزایش اعضا و ارتقا مقام می‌تواند به جایگاه گروهان رزمی پایگاه ارتقاء پیدا کند. ساختار دسته رزمی همانند پایگاه یک جانشین و چند معاونت دارد. جایگاه فرمانده دسته از معاونین پایگاه ارجحیت دارد اما معاونین وی از معاونت های پایگاه جایگاه نازل تری دارند.‌

 • بازرسی

‌وظیفه اجرای دستورات فرمانده پایگاه مبنی بر انتصاب و عزل معاونین و مسئولین رده بر عهده مسئول این معاونت میباشد. صدور احکام مسئولیتی و نظارت بر عملکرد اعضاء از جمله وظایف دیگر مسئول معاونت بازرسی میباشد.

 • حفاظت اطلاعات

‌نظارت و جلوگیری از نفوذ جریان‌های ناهمسو با خط مشی سپاه، جلوگیری از درز اطلاعات محرمانه به خارج از مجموعه و نظارت سیاسی امنیتی بر اعضاء و پرسنل این نیرو را بر عهده دارد. این معاونت مستقلا گزارش های خود را در اختیار حفاظت اطلاعات رده بالاتر قرار می‌دهد؛ رده های حفاظت اطلاعات در ادامه منتهی به حفاظت اطلاعات سپاه است که به شکل سلسله مراتب مستقل و متمرکز در تابعیت مستقیم فرماندهی کل قوا فعالیت می‌کند.

 • مقاومت مردمی (عملیات)

‌عمده فعالیت های معاونت عملیات شامل تور های ایست و بازرسی ، گشت های محله محور (رضویون) و انجام امور مشابه است که با دستور مستقیم فرمانده و همکاری رده بالاتر با حکم کتبی فرمانده ناحیه صورت می‌گیرد. تمامی فعالیت های این معاونت بهمراه البسه و تجهیزات سازمانی بسیج میباشد. ‌

 • آماد و پشتیبانی

وظیفه تهیه ، توزیع و سازماندهی ادوات تجهیزات و اقلام مصرفی پایگاه در اختیار امین اموال که مسئول این معاونت است قرار میرد. ‌

 • نیرو انسانی

‌‌جذب و سازماندهی و ارتقاء سطح اعضاء و نیروها جزو وظایف اصلی مسئول معاونت سرمایه انسانی پایگاه میباشد. جذب نیرو های عادی و تشکیل پرونده معرفی نیرو های مستعد به دوره های ارتقاء درجه و سازماندهی نیرو ها در مجموعه معاونت های پایگاه گوشه ای از مسئولیت های این معاونت است. ‌‌ ‌ ‌

ساختار سازمانی[ویرایش]

شورا و معاونین[ویرایش]

 • فرمانده پایگاه

‌ شخص فرمانده که معمولا به پیشنهاد فرمانده رده بالاتر ویا مسئولین محلی ویا اُمنای مسجد بهمراه پیش نماز محل به سپاه معرفی میشود و از طرف ناحیه مقاومت بسیج منطقه ویا سپاه شهرستان منصوب می‌شود.‌

اعتبار احکام مسئولیت فرماندهان نسبت به شرایط و زمان از یک سال تا سه سال متغییر است. فرمانده پایگاه بسیج اختیاراتی بر اساس اساسنامه بسیج و ابلاغیه های سپاه دارد.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج ارشد نظامی محله ویا محدوده استحفاظی آن پایگاه بشمار میرود.

 • جانشین پایگاه

‌ شخص جانشین از جانب فرمانده پایگاه به حوزه معرفی و از سوی رده بالاتر (حوزه مقاومت) می‌بایست تایید شود. جانشین دوم هم معمولا بنام دفتر فرماندهی از طرف شخص فرمانده منصوب میشود. زمانی که شخص فرمانده در دسترس نباشد، دستور و امضا جانشین با فرمانده حکم واحد دارد.

 • فرمانده دسته رزمی پایگاه

‌ شخص فرمانده دسته از جانب فرمانده پایگاه به گردان رزمی مستقر در حوزه معرفی می‌شود.

 • بازرسی

‌ مسئول معاونت بازرسی از سوی شخص فرمانده به مسئول معاونت بازرسی حوزه کتبا معرفی می‌شود.

 • حفاظت اطلاعات

‌ مسئول معاونت حفا پایگاه از سوی مسئول حفاظت اطلاعات رده بالاتر (حوزه) معرفی و در پایگاه منصوب میشود.

 • اطلاعات

‌ مسئول معاونت اطلاعات پایگاه از سوی شخص فرمانده پایگاه کتبا به مسئول معاونت اطلاعات حوزه معرفی می‌گردد. طی گذشت بررسی های حفاظتی و عقیدتی بعد از انتصاب شخص، توانایی انجام ماموریت های محوله با استفاده از احکام ماموریتی میباشد.

 • مقاومت مردمی (عملیات)

‌ مسئول معاونت عملیات پایگاه از سوی شخص فرمانده پایگاه کتبا به مسئول معاونت عملیات حوزه معرفی می‌گردد. طی گذشت بررسی های حفاظتی و عقیدتی بعد از انتصاب شخص، توانایی انجام ماموریت های محوله با استفاده از احکام ماموریتی میباشد.

 • آماد و پشتیبانی

‌ شخص مسئول این معاونت کتبا به مسئول معاونت آماد و پشتیبانی رده بالاتر (حوزه) معرفی می‌گردد.

 • نیرو انسانی

‌ شخص مسئول این معاونت کتبا به مسئول معاونت نیرو انسانی رده بالاتر (حوزه) معرفی می‌گردد.

 • تایید صلاحیت

‌ مسئول معاونت عقیدتی پایگاه از سوی مسئول تایید صلاحیت رده بالاتر (حوزه) معرفی و در پایگاه منصوب میشود.

 • فرهنگی

‌ شخص مسئول این معاونت کتبا به مسئول معاونت فرهنگی رده بالاتر (حوزه) معرفی می‌گردد. معمولا شخص مذکور با همکاری هیئت امنای مسجد و پیش نماز محل انتخاب می‌شود.

 • صالحین

‌ شخص مسئول این معاونت کتبا به مسئول معاونت صالحین رده بالاتر (حوزه) معرفی می‌گردد. معمولا شخص مذکور با همکاری هیئت امنای مسجد و پیش نماز محل انتخاب می‌شود.

 • فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

‌ شخص مسئول این معاونت کتبا به مسئول معاونت فاوا رده بالاتر (حوزه) معرفی می‌گردد.

 • تعلیم تربیت

‌ شخص مسئول این معاونت کتبا به مسئول معاونت تعلیم تربیت رده بالاتر (حوزه) معرفی می‌گردد. معمولا شخص مذکور با همکاری هیئت امنای مسجد و پیش نماز محل انتخاب می‌شود.

 • سازندگی و خدمات اجتماعی

‌ شخص مسئول این معاونت کتبا به مسئول معاونت سازندگی رده بالاتر (حوزه) معرفی می‌گردد. معمولا شخص مذکور با همکاری هیئت امنای مسجد و پیش نماز محل انتخاب می‌شود.

 • فضای مجازی

‌ شخص مسئول این معاونت کتبا به مسئول معاونت فضای مجازی رده بالاتر (حوزه) معرفی می‌گردد.

 • علمی آموزشی

‌ شخص مسئول این معاونت کتبا به مسئول معاونت علمی آموزشی رده بالاتر (حوزه) معرفی می‌گردد.

تابلو یک پایگاه مقاومت به شکل معمول با مشخصات ساختار سازمانی

منابع[ویرایش]